KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vesa Helkkula, Keskusta, 359

Oma esittely

Minulla on 25 vuoden tausta toimitusjohtajana ja yrittäjänä. Olen toiminut 5 vuoden ajan pörssiyhtiön toimitusjohtajana ja perustanut kaksi kansainvälisesti toimivaa kasvuyritystä. Ilmastonmuutos on huolenani ja perustamani yritysten tuotteet ja palvelut vähentävät päästöjä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vesa Helkkula:

Jo synnyttämämme velka on joskus kuitenkin maksettava takaisin. Emme voi jatkaa velkaantumista 6 miljardin vuositahdilla. Tärkeintä on palauttaa yritysten, yrittämisen ja työnteon kilpailukyky, jotta palvelujen leikkaukset voidaan minimoida. Palveluiden tarjoamisessa voidaan tehdä säästöjä tuovaa kehitystyötä, jolloin leikkaustarve vähenee. Pitkäjänteinen kehitystyö ennen leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vesa Helkkula:

Juuri nyt pyrkisin pitämään veroasteen entisellään, koska julkinen talous on niin haastavassa tilanteessa. Tärkeää olisi nyt huolehtia, ettei sivukustannusten kautta synny lisälastia yrityksille, joiden tulee pystyä luomaan noin 200.000 lisätyöpaikaa Suomessa. Jos verotusta olisi julkisen talouden vielä pahentuvan tilanteen vuoksi pakko kiristää, niin sitä ei tule tehdä pienituloisten osalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vesa Helkkula:

En kannata ydinvoima lisäraknetamista Suomeen, vaikka ydinvoimasta ei hiilidioksidipäästöjä synnykään. Saksassa päätettiin luopua tietyssä aikataulussa ydinvoimasta kokonaan. Uskon sen päätöksen tuovan Saksalaisille yrityksille etua uusiutuvan energian innovaatioissa ja kehityksessä, vaikka lyhyellä aikavälillä päästöt siellä lisääntyvät. Ydinjätteet säilyvät meidän jälkeen lukuisalli sukupolville. Tarvitse-sanan tulkinta tässä on moniselitteinen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vesa Helkkula:

Kivihiilen käytöstä tulee tuohon mennessä ehdotomasti luopua. Turpeen ja maakaasun osalta tulee askeleittain vähentää käyttöä ja meidän tulee saavuttaa EU kanssa laaditut päästövähennystavoitteemme. Pyrkimyksenä tulee olla myös turpeen ja maakaasun poistuminen käytöstä, mutten ole valmis lausumaan tarkkaa vuosilukua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Vesa Helkkula:

Julkisen sektorin tuottavuutta on parannettava. Se johtaa siihen, että vähemmällä panostuksella saadaan enemmän ja parempia palveluita ja tätä kautta julkinen sektori pienenee. Nyt julkinen sektori on yli puolet BKT:stä. Kun yksityinen eli yrityssektori saadaan kasvuun ja kilpailukykyisemmäksi, niin julkisen sektorin suhteellinen osuus pienenee - siinä mielessä vastaus on kyllä. Sote:n osalta kehitystyö ennen rakennejärjestelyjä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vesa Helkkula:

Minulla ja perheellä on täysin suomenkielinen perhetausta, mutta näen ruotsin kielen paitsi rikkautena myös käytännön hyötynä ihmisille ja kansakunnallemme. Tunnustan, että joidenkin osalta muut tärkeät kielet saattavat kärsiä. Itse olemme laittaneet kaikki 3 poikaamme ruotsinkieliseen kouluun ja ovat saaneet yhden ylimääräisen kilen "ilmaiseksi".

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Vesa Helkkula:

Pakottaminen sellaisenaan ei johda useimmiten parhaaseen lopputulokseen myöskään työpaikan vastaanoton osalta. Taloudellisia kannusteita ja sanktioita tuli kuitenkin tiukentaa. Esimerkiksi pitkät ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset eivät kannusta työhön ja myös oman alan ulkopuoliset työt ja toisen paikkakunnan työn tulisi olla otettavaissa tai korvauksia pienennettäisiin tai niistä joutuis luopumaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vesa Helkkula:

Tämä ei ole yksiselitteinen asia. Periaatteessa kuulostaisi järkevältä ajatellen julkista taloustta, mutta tässä mennään ylitse tietyn yksityisen ihmisen päätösoikeuden. Joku on voinut vaikkapa pienestä paälastaan säästää viimeisä aikojaan varten syystä tai toisest, kun joku toinen on kuluttanut kaiken "ajoissa".

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Vesa Helkkula:

Nykykäytäntö aukioloaikojen osalta on aika kohdallaan, mutta eräät säännökset, esim. kotiviinitilojen myyntirajoitukset ovat joiltain osin tarpeettoman iukat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Vesa Helkkula:

Suuruus ei tuo automaattisesti tehoa ja parempia palveluita. Eiköhän nyt saatu jo tarpeeksemme tuosta Ktaisen hallituksen "kuntauudistuksesta".

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vesa Helkkula:

Työpaikkakohtaiset joustot myös palkoissa ovat todella tärkeitä, jotta Suomen talous käännetään nousuun. Erityisesti nuorten ihmisten osalta työuran alkuun pääseminen on tosi tärkeää ja työkokemuksen hankkiminen ensiarvoisen tärkeätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vesa Helkkula:

On tärkeää, että maamme on laajasti asuttu eikä kaikki pakkaudu muutamaan kaupunkiin. Nyt jo tapahtuu tulonsiirtoja aluepolitiikassa ja on koko Suomen ja suomalaisten etu etteivät jotkin alueet kokonaan autioidu. Ennen muuta tulisi löytää ratkaisuja, joilla koko Suomi pysyisi asuttuna keinoin, jossa verovarojen sijaan voidaan terveesti synnyttää työtä ja elinkeinomahdolisuuksia eri puolille Suomea. Oman yritkseni kehitys ja tuotanto on ÄÄnekoskella, josta tuotteita viedään 35 maahan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vesa Helkkula:

Yksityisten palvelujen tarjonta julkisen palvelutarjonnan ohessa tai rinnalla on tärkeää. Julkisen puolen ja yksityisen roolit ovat osin erilaiset. Julkinen vastaan yksityinen palveluntuottaja ei tule olla ideologinen asia, vaan yhdistelmästä on löydettävä parhain ja toimivin ratkaisu. Julkisen puolen roolina on antaa raameja yksityiselle. Yksityinen tarjonta antaa paineita innovatiivisuudelle ja tehokkuudelle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vesa Helkkula:

Uudellamaalla HUS erikoissairaanhoidon kuntayhtymänä toimii hyvin ja sen tuottavuuskehitys on ollut ripeää. Pidetään erikoissairaanhoito kuntayhtymillä. Koko perusterveydenhuollon ja esim. mielenterveystyön siirtäminen suunnitelluille Sote-aluielle ei ole monilta osin perusteltua. Tiettyjä SOTE-puulen palveluja tulisi jättää kunnille. Nyt suunniteltu SOTE-uudistu on liian kategorinen ja uhkaa järkevää lähidemokratiaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vesa Helkkula:

Turhaa sääntelyä tulee välttää ja säädöksiä jopa poistaa. USA:sta on lähtenyt liikkeelle Uber-niminen yritys, jonka kautta tilata voi kuljettajan ja auton, joka on mukaan ilmoittautunut autoilija. Tällainen on kehityksen suunta. En ottaisi kerrallaan liian suurat askelta. Hyvässä ja luotettavassa taxi-rakenteessa on hyvätkin puolensa. Askeleittain tulisi siirtyä koordinoidusti vapauttamisen suuntaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Vesa Helkkula:

Kyllä vapaa liikkuvuus ja vapaat markkinat sekä EU:n kautta tulevat harmonisoidut säännökset ml. ympäritösäädökset ovat tärkeitä EU on myös Euroopan turvallisuuselementti. EURO:n osalta asioita on mennyt oleellisesti vikaan euro-maiden kannalta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Vesa Helkkula:

Suhtaudun varoen EU:n finanssipuolen lähentämisestä ja harmonisoinnista kaikilta osin - tähän sisältyy selkeästi yhteiset verot tai veroluonteiset maksut.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Vesa Helkkula:

Näen Suomen aseman turvallisempana, kun se nyt pysyttelee Naton ulkopuolella. Presidentti Niinistön ottama linja hyvän vuoropuhelun ylläpitämiseksi Venäjän kanssa ja tällä haavaa Naton ulkopuolella pysyminen on oikea ratkaisu. Vaikka Venäjän nykyjohto toteutta tavattomia agressioita Ukrainassa ja julmuuksi omia kansalaisiaan kohtaan, on käyttäytyminen julmuuksineen tietllä tavalla loogista. Huolehtimalla itsenäisen ovelasti omasta politiikastamme ja asemastamme turvaamm uhan poissolon parhaiten.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vesa Helkkula:

Taloustilanne on haastava, mutta lentokalustoa on voitava uusia puolustusvoimissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Vesa Helkkula:

Suomen talouden nousu edellyttää työperäisen maahanmuuton lisääntymistä. Tänne tarvitaa lisää ahkeria tekijöitä, jotka myös opettelevat kielemme ja haluavat tulla osaksi yhteiskuntaamme ja maan rakentamista. Pakolaisasiat tulee käsitellä erillään työperäisistä maahnamuutajista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Vesa Helkkula:

Uskon suvaitsevaisuuteen ja siihen, että jokainen toimii omansa mukaan kun ei vahingoita tai haittaa toista. En usko, että kenekään heteroparin avioliiton onnellisuutta voi vahingoittaa jos homo-parien liittoa myös kutsutaan avioliitoksi. Adoption kaikkiin käänteisin en ole perehtynyt, mutta kallistun myös siinä samoihin oikeuksiin pienin asiaan perehtymisvatrauksin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Vesa Helkkula:

Keskuksen koon tulee olla suhteessa kunnan väestömäärään. Eli jos on pieni kunta, niin suuren määrän keskusta ei olisi järkevää pystyttää.Lähtökohtaisesti kaikilla kunnilla on vastuunsa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vesa Helkkula:

tämä vaihtelee aika paljon koulujen välillä. Jossakin tulisi tiukentaa kuria.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vesa Helkkula:

Notuo on hieman vanhahtavasti muotoiltu. Isänmaan ja kotien asialla tässä ollaan. Tuohon pitäis sitten lisätä suvaitsevaisuutta, ympäristöstä huolehtimsta ja kansainvälisyyttä isänmallisuuden rinnalla. Koti ja Isänmaa ovat yksiselitteisiä. Uskonnon osalta ihmisillä on erilaisa näkemyksiä siitä, miten sen tulee ohjata päätöksiä. Kun usko on perustana toisista huolehtimiseen, niin se antaa tukevan arvopohjan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Vesa Helkkula:

Tämä ei ole joko-tai asia. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon tulee elää yhteiseloa, jossa palvelujen laatu, kustannus ja tehokkus saadaan parhaalle mahdolliselle tavalle. On kohtia, joissa yksityistäminen voi mennä liian pitkälle. Julkisten toimijoiden roolina on määritellä toimivat raamit yksityiselle toiminnalle. Terveydenhuollossa tulee olla varovainen yksityistämisessä. VR:n yksityistämistä en kannata, vaikka se onkin nyt huonosti julkisena toimijana johdettu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Vesa Helkkula:

Lähtökohtana on julkisen toiminnan tehostaminen ja kehittäminen. Nyt otetaan tietty määrä lainaa valtiolle siihen asti kuin talous saadaa oikealle uralle. Mielummin verojen korotus kuin vanhusten jättäminen heitteile tai koulutuksen tason selkeä lasku. Toisaalta on kohteita joissa sosiaalietuuksia voidaan vielä leikata esimerkiksi työtömyyskorvauksien osalta, jos terve työnhakija ei ota työtä kuin työtä vastaan, on olemassa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vesa Helkkula:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä ja kaikkien edun mukaisia. Yhteiskunnassa tulee kokea oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Ylisuuret yritysjohtajapalkat ovat jossain tilanteessa ylittäneet oikeudentajun. Itse olen toimitusjohtajan ensin alentanut julkisesti omaa palkaani, kun on täytynyt puuttua henkilöstön palkkoihin tuloksen sukeltaessa. Hyvin suuret tuloerot eivät ole tarpeellisia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Vesa Helkkula:

Palveluissa tulee tapahtua tehokkuus- ja laadullista kehitystä samaan aikaan. Jos tähän ei päästä, niin palveluita leikattava. Tutkimus, digitalisaatio ja uudet menetelmät auttavat tässä. Palveluita tulee tarkastella uudella tavalla, niin ne voidaan säilyttää hyvinä, mutta eri muotoisina. Esim. lääketiede kehittyy ja tietyt sairudet saadaan korjatuksi paremmin entistä huokeammin, kun tutkimustyöllä on löydetty uusia hoitomuotoja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Vesa Helkkula:

Ratkaisut on tehtävä tietoisena, jos ympäristöarvoja rikotaan. Talvivaarassa tehtiin suuria virheitä Äänekosken biosellutehtaan oslalta on olta tarkkana ja tietoisia , mitä päästöjä syntyy.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Vesa Helkkula:

Ympäritön huomioonotto on tärkeää - erityisesti vaikutukset ilmastonmuutokseen , mutta on toki päätöksiä, joissa ympäristövaikutusanalyysejä ei tarvita.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset