KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johannes Hirvaskoski, Keskusta, 360

Oma esittely

Olen pääkaupunkiseudulla koko elämäni asunut perheenisä. Ammattitaustani on liike-elämässä, finanssialalla. Koulutukseltani olen lakimies. Suuntauduin politiikkaan muutama vuosi sitten, kun aloin enemmälti huolestua maan suunnasta. Olen tällä hetkellä Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Vantaalla. Toimin myös viime lokakuussa raporttinsa jättäneen Keskustan talousmaantieteellisen työryhmän puheenjohtajana. Olen asiapoliitikko - viihdeohjelmiin ei ole tarkoitus osallistua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johannes Hirvaskoski:

Kyllä menot on mitoitettava tulojen mukaan. Ei tälle vain voi muuta. "Jokseenkin samaa mieltä" koska en halua ajoittaa leikkauksia kovin nopeasti. Hyvä linja on se, että raskaat päätökset tehdään pian vaalikauden alussa, mutta säästöt pannaan toimeen hieman myöhemmin. Tarjotaan suomalaisille sopeutumisaikaa ja estetään kysynnän liian nopea putoaminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johannes Hirvaskoski:

Kyllä. Nyt on pysyttävä yhteisen hyvän puolella. Minulta saa ottaa enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johannes Hirvaskoski:

Pelkäänpä että ilmastonmuutoksen takia on otettava kaikki keinot käyttöön. Silti bioenergia on se, johon pitäisi todella panostaa. Pienimuotoisena tuotantona ja kaksisuuntaisen sähköverkon varassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johannes Hirvaskoski:

Se ei välttämättä ole mahdollista. Siksi on otettava vakavasti myös hiilen talteenotto. Ensin pitää luopua kivihiilestä ja maakaasusta. Sitten vasta turpeesta. Turpeen osalta on huomioitava, että meillä on myös luonnontilassaan metaanilähteinä toimivia soita. Niiden osalta on ilmastolle jopa parempi että ne ojitetaan ja käytetään energiaksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johannes Hirvaskoski:

Enää ei voida leikata resursseja sekä lisätä työtaakkaa poliiseilla, sosiaalityöntekijöillä, opettajilla, hoitajilla jne. - Sen sijaan kustannuksia voisi säästää sillä, että julkinen sektori ei olisi palkkaukseltaan ja lomaeduiltaan yksityistä edellä. Palkkauksessakin on joitakin tällaisia tilanteita, niin yllättävää kuin se on.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johannes Hirvaskoski:

Tämä on toissijaista. Ei tällä Suomen tulevaisuutta ratkaista. Siirrytäänkö asiaan?

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johannes Hirvaskoski:

Täystyöllisyyteen perustuva yhteiskunta on tulossa tiensä päähän. Tarvitsemme perustulon ja sen päälle mahdollisuuden tehdä monenlaista keikkaa. Kiristämällä tämä ei selviä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johannes Hirvaskoski:

Kyllä. Vanhenevan Suomen kustannustaakka on muuten kaatumassa päälle. Mutta tätä voi katsoa myös niin, että vanhuksella on oikeus saada elinaikaiset säästönsä omaksi hyväkseen. Tässä pitää toki olla joku leikkuri, sillä halu jättää jotain lapsilleen on myös syvä inhimillinen perustarve.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johannes Hirvaskoski:

Alkoholin saatavuudella on liikaa kansanterveydellistä merkitystä, jotta kapakoitsijoiden pitäisi saada ansaita ja meidän kaikkien muiden maksaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johannes Hirvaskoski:

Tämä on aivan järjetöntä. Ei kuntien määrän vähenemisestä ole mitään hyötyä. - Ei säästetä rahaa eikä voiteta mitään. Jos muu Suomi lakkaa hengittämästä, investoimme itsemme lopullisesti suohon täällä pääkaupunkiseudulla. Vantaalla on velkaa miljardi euroa, mutta tiesitkö että vantaalaisilla itsellään on melkein viisi miljardia? Espoolaisilla vielä enemmän. - Lisää samaa? Käyhän sivuillani lukemassa blogiteksti "YLEn sata kuntaa".

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johannes Hirvaskoski:

Palkka-alella saataisiin työpaikkoja, mutta myös vähemmän veroja. Työpaikat eivät tällä mallilla pysy Suomessa ennen kuin olemme juosseet halpatuotantomaiden tasolle. Tähdätäänkö siis Vietnamin palkkatasolle? - Suomeen saadaan täällä pysyviä työpaikkoja kun luodaan niitä täällä olevien luonnonvarojen jalostamisen pohjalle - siis biotalouteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johannes Hirvaskoski:

Valtio ei tue verovaroin Suomen pitämistä asuttuna. Ilmeisesti HS viittaa tällä valtionosuuksiin. On hyvä tietää, että ne maksetaan ylivoimaiselta valtaosaltaan sairastavuuden ja ikärakenteen nojalla. Meillä olisi nuo menot, vaikka koko Suomi änkeäisi tänne pääkaupunkiseudulle. Mutta siitä hyötyisivät vain pankit ja rakennusteollisuus. Tavallinen pääkaupunkiseudun asukas ei hyötyisi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johannes Hirvaskoski:

Kyllä perustason palveluissa. Mutta ei erikoissairaanhoidossa. Henkeä uhkaavia tai terveyttä vakavasti uhkaavia sairauksia ja niiden hoitoa ei voi oikein hinnoitella markkinoilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johannes Hirvaskoski:

Viittaan edelliseen. Kunnat yhdessä voivat tuottaa edelleenkin erikoissairaanhoitomme. Yksityisiä sairaaloita en tänne kaipaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johannes Hirvaskoski:

Miksi sotkea toimivaa ja ennen kaikkea luotettavaa järjestelmää? Taksiala kyllä ennen pitkää muuntuu aivan toiseksi, robotiikan kehittyessä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johannes Hirvaskoski:

Viittaan vastauksiini useissa eurovaalikoneissa viime vuodelta. - Perusongelma on suvereniteetin heikkeneminen. EU yksinkertaisesti kahlitsee käsiämme liikaa. En tarkoita, että haluaisin Suomen eroavan EU:sta mutta haluaisin sen perussopimuksiin radikaalin muutoksen kohti vapaaehtoisempaa normiohjausta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johannes Hirvaskoski:

Ei tämä toimi. Mieluummin kannattaa säädellä tavaroiden liikkuvuutta, kuin pääoman liikkuvuutta. Vapaakauppaa pitäisikin tarkastella kriittisesti eikä sitä tarvitse laajentaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johannes Hirvaskoski:

Ei meidän kannata Venäjän vihollisiksi ryhtyä. NATOn Venäjä kokee sellaiseksi. En edes usko että hyötyisimme siitä. Sanotaan tämä nyt suoraan: ei Pariisi tai Lontoo ota ydinsodan riskiä Tallinnan takia. Tai Helsinginkään. - Puolustusyhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa on järkevä tie.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johannes Hirvaskoski:

Aseteknologia kehittyy ja kallistuu. Materiaaliyhteistyö Ruotsin kanssa on keino hillitä kustannuksia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johannes Hirvaskoski:

Voi olla joitakin toimialoja, joilla tämä on tarpeen, mutta ei yleisesti. Meillä on päinvastoin vaarana hankkia ns. työperäisen maahanmuuton nimissä tänne väestöä, jolle ei jatkossa olekaan töitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johannes Hirvaskoski:

En kuitenkaan haluaisi olla pyörtämässä jo tehtyä ratkaisua. Ei tätä voida koko ajan jauhaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johannes Hirvaskoski:

Vantaalle on jo muodostumassa suurin vieraskielisen väestön osuus Suomessa. Enklaavien kehittymisen vaara on ilmeinen. - Silti vastaus "jokseenkin" koska periaatteellisella tasolla sotaa pakenevien ihmisten turvapaikat on myönnettävä. Kunhan siitä on aidosti kysymys. Katson siis, että vaikka vapaaehtoista työperäistä muuttamista ei pidä paisuttaa, ei se tarkoita että turvapaikkoja ei myönnetä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johannes Hirvaskoski:

Nuorille sopivia sanktioita tarvitaan, vaikkapa peruskoululakiin. Kiusaaminen ei saa jäädä sanktiotta. Asiaa ei voi hoitaa vain valistuksella. On outoa, että opettajien oikeus tarkastaa koululaukut vaati lain muutoksen. Tämän suhtautumisen täytyy muuttua ja oppilaiden velvollisuuksien korostua vapauksien rinnalla enemmän.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johannes Hirvaskoski:

Kyllä, mutta uskonto on näistä kuitenkin pääasiassa yksityiselämään kuuluva asia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johannes Hirvaskoski:

Tulisi ulkoistaa? Miksi ihmeessä tulisi, jotenkin yleisesti? - Kyllä voidaan, varsinkin tukipalveluja, kunhan siihen kussakin tapauksessa on hyvät perusteet.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johannes Hirvaskoski:

Olen eri mieltä siitä, että tässä ovat ainoat vaihtoehdot. Voidaan myös ottaa velkaa, maksaa velkaa pois, myydä valtion omaisuutta tai ostaa omaisuutta suhdanteista riippuen. Käyttää tasetta. Niin suuryritykset tekevät - ei niitä johdeta vain tulojen ja menojen varassa. Tätä Juha Sipilän pointtia ei juuri kukaan toimittaja ole vielä tajunnut.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johannes Hirvaskoski:

Yrittäjäriskin ottavien ihmisten tuloista en mukise. Riski ja tuotto ovat oikeudenmukainen vastinpari. Mutta meille on muodostunut toisten rahoilla riskin ottavien ihmisten palkkaeliitti. Se mädättää yhteishyvän tunnon ja yhteisvastuun tästä maasta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johannes Hirvaskoski:

Julkisella sektorilla on jatkossa ehkä nykyistä suurempikin rooli työn ja merkityksen antajana ihmisille. Tämä johtuu markkinaehtoisen työn kiihtyvästä häviämisestä. - Vilkaise teksti "Droidit tulevat ja kaikki muuttuu" blogistani.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johannes Hirvaskoski:

Päinvastoin meidän tulisi pyrkiä kasvuttomaan eli vakaaseen talouteen. Hitaasti, useamman vaalikauden aikana. Nyt talouskasvu on liian hallitseva päämäärä - sen eteen uhrataan kaikki. Varsinkin ilmastonsuojelun on ajettava taloudellisten tavoitteiden edelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset