KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jarmo Tuokko, Itsenäisyyspuolue, 330

Oma esittely

Välitän kansan tuntoja kuuntelemalla tavallisia ihmisiä turuilla ja toreilla. Ideointikyvylläni tuotan materiaalia yhteiseen aivoriiheen. Kyseenalaistan totutut ajatusmallit ja vanhat itsestäänselvyydet. Sosiaalipsykologi, joka harrastaa suomen kielen etymologiaa ja retkeilyä. Asun Espoossa mutta syntyjään olen isänpuolelta Karjalan evakkojen jälkeläinen. Kasvoin Helsingin Kalliossa "Lepikon torpassa", mistä varmaan on peräisin sosiaalisen ajatteluni perusteet.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jarmo Tuokko:

Parempi sijoittaa rahat palveluihin ja etuuksiin kuin korkojen maksuun. Leikkaukset olisi joka tapauksessa edessä viimeistään konkurssin jälkeen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jarmo Tuokko:

Hyvin ansaitsevia yhteiskunta on jo palkinnut koulutuksella ja hyvällä työpaikalla. Heidän on syytä antaa myös takaisin yhteiskunnalle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jarmo Tuokko:

Ei tarvitse. Ydinvoimaa on jo tarpeeksi. Väestömäärään nähden Suomessa on valtavasti ydinvoimaloita. Jos nykyinen kapasiteetti ei riitä, sähkön taretta pitää hillitä ja käyttää vaihtoehtoisia energialähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jarmo Tuokko:

Parempi olisi luopua kaikista uusiutumattomista energianlähteistä, mutta tarkkoja aikamääriä en asettaisi ellei jotakin varmaa ja turvallista vaihtoehtoa ole tarjolla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jarmo Tuokko:

Turhaa joukkoa on niin sanotuissa suojatyöpaikoissa. Varaa olisi keventää, mutta oikein kohdennettuna.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jarmo Tuokko:

Pitäisi opettaa kiinaa kuten Tanskassa, koska Kiina on suurin talous maailmassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jarmo Tuokko:

Vain jos työehdot ovat verrannolliset työmarkkinoiden keskimääräisiin etuihin. Työttömät eivät ole orjatyövoimaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jarmo Tuokko:

Seniorikansalaiset ovat elämäntyöllään ansainneet parhaan mahdollisen hoidon yhteiskunnan tuella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jarmo Tuokko:

Jo nykyinen käytäntö on turhan vapaata. Ihmisten ei tarvitse bailata ympärivuorokautisesti. Pitää ottaa huomioon myös terveys- ja ympäristöhaitat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jarmo Tuokko:

Tärkeintä on toimiva ja laadukas ympäristö ihmisille. Ei byrokraattien mieltymykset.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jarmo Tuokko:

Työehtosopimukset ovat vapaasti sovittavissa ja sen jälkeen niitä tulee noudattaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jarmo Tuokko:

Kaikkia ei ole syytä puristaa samaan sardiinipurkkiin. Kukaan ei osaa tulevaisuutta ennustaa. Maaseudun elinvoimaisuus on monin tavoin tärkeää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jarmo Tuokko:

Yksityiset terveyspalvelut ovat osoittautuneet rahastukseksi. Laatu ja valvonta heikkenevät. Verovarat siirtyvät yritysvoittoina ulkomaille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jarmo Tuokko:

Kunnat ovat luotettava toimija ja ne sitouttavat työntekijät parhaiten.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jarmo Tuokko:

Taksilupia voitaisiin vapauttaa, mutta täysi villi meno toisi alalle hämäräperäisiä yrittäjiä. Kahdesta pahasta pitää aina valita pienempi paha.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jarmo Tuokko:

Suurimmalle osalle suomalaisista EU:sta on pelkkaa haittaa. EU on suuryritysten etujen ajaja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jarmo Tuokko:

Suomen pitää erota EU:sta ja sitä ennen jättäytyä kaiken mahdollisen ulkopuolelle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jarmo Tuokko:

Puolueettomuuteen perustuva ulkopolitiikka on paras turvatakuu maallemme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jarmo Tuokko:

Hyvä juttu kunhan rahat menevät perustoimintojen ylläpitämiseen eikä turhaan "kerskakulutukseen".

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jarmo Tuokko:

Työperäistä maanhanmuuttoa käytetään suomalaisten työläisten kyykyttämiseen. Siihen ei todellakaan ole nykyisin tarvetta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jarmo Tuokko:

Avioliitto perustuu miehen ja naisen yhteiseen luomisvoimaan Jumalan kuvana. Jos tätä luomisvoimaa ei ole, ei myöskään oikeudet voi olla samat kuin heteropareilla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jarmo Tuokko:

Lähtökohtana pitää olla kunnan ja kuntalaisten vapaaehtoisuus vastaanottokeskuksen perustamiseen. Valtio voi aina tehdä sellaisen tarjouksen josta ei voi kieltäytyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jarmo Tuokko:

Kuri on kouluyhteisössä välttämätön työrauhan ja turvallisuuden takaamiseksi. Se auttaa kaikkia osapuolia jaksamaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jarmo Tuokko:

Koti on yhteiskunnan perusyksikkö. Uskonto moraalin opetusta. Isänmaa on yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jarmo Tuokko:

Julkinen palvelun tuottaja tuo vakautta ja turvallisuutta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jarmo Tuokko:

Yleensä näin, mutta on katsottava tarkkaan, ettei turhia palveluita ja etuuksia säilytetä. Hyvinvointivaltio tuhoutui turhiin rönsyihin ja liialliseen ahneuteen palveluiden ja etuuksien kasvattamisessa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jarmo Tuokko:

Lahjakkuudella ja ahkeruudella ei ole suurtakaan merkitystä tuloerojen kannalta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jarmo Tuokko:

Palveluissa ja sosiaalietuuksissa on karsimisen varaa. Yleensä vain leikkaukset tehdään heikoimmassa asemassa oleville, joilta ei missään tapauksessa saisi ottaa mitään pois.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jarmo Tuokko:

Ympäristö on tulevaisuuden talouskasvua ja työpaikkoja. Ympäristön tuhoutuminen tuhoaa lopulta kaiken.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jarmo Tuokko:

Yleensä hankkeet voi aina toteuttaa myöhemminkin, jos tarvetta on, mutta tuhottua ympäristöä ei mikään tuo takaisin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset