KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markus Runtti, Itsenäisyyspuolue, 337

Oma esittely

Itsenäisyyspuolueen listalle lähdin ehdokkaaksi koska se on todellinen vaihtoehto nykyiselle konsensuspolitiikalle. Monet haluavat muutosta, mutta mikään ei muutu, jos ei ole valmis itse tekemään muutosta ja osallistumaan muutoksen tekemiseen. Osallistu keskusteluun facebook ryhmässä Markus Runtti eduskuntaan 2015 ja kerro siellä asioita, joita haluat minun kansanedustajana edistävän.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markus Runtti:

Valtion velkaantuminen on lopetettava. Käykää tutustumassa valtion talousarvioesitykseen ja yllättykää mihin kaikkeen rahoja on budjetoitu vuodelle 2015. Budjetti saadaan tasapainoon ilman puuttumista nykyisiin kansalaisten saamiin palveluihin ja etuisuuksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markus Runtti:

Kokonaisveroasteessa olemme Euroopan kärkimaita ja se näkyy kansalaisten ostovoiman heikkoutena ja Suomeen tehtävien nettoinvestointien vähyytenä. Verotusta tulee alkaa kauttaaltaan keventämään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markus Runtti:

Nykyiset luvat riittävät. Olkiluoto 3:n piti tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon jo vuonna 2009 ja kustannukset ovat nousseet alkuperäisestä 3 miljardista 8.5 miljardiin (wikipedia). Suomi ei tarvitse enää yhtään rakennusprojektia, jossa aikataulut eivät pidä ja kustannukset karkaavat käsistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markus Runtti:

Hieno tavoite, mutta ei ole realistista ajatella, että kymmenessä vuodessa päästäisiin tuottamaan kilpailukykyisesti puhdasta energiaa uusiutuvista tai kotimaisista luonnonvaroista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markus Runtti:

Julkinen sektori on liian suuri suhteessa yksityiseen sektoriin. Meillä on liikaa lakisääteisiä velvoitteita ja tehtäviä sekä EU:n tuomia direktiivejä, joiden johdosta yksityinen sektori pienenee ja julkinen sektori kasvaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markus Runtti:

Kuntien tulisi opetuksen järjestäjinä saada päättää mitä kieliä heidän kouluissaan opetetaan ja oppilaiden tulisi saada valita niiden joukosta mieleisensä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markus Runtti:

Ongelma on, että meillä ei ole töitä ja olemassakin olevat työpaikat vähenevät. Tukijärjestelmää pitää joustavoittaa siten, että lyhyenkin työsuhteen vastaanottaminen on houkuttelevampi vaihtoehto kuin pelkästään tukien varassa eläminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markus Runtti:

Kaikki ovat mielestäni oikeutettu samantasoiseen verovaroin järjestettäviin vanhuspalveluihin varallisuudesta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markus Runtti:

Vapaan kilpailun myötä ravintoloille löytyy oikeat aukioloajat ilman viranomaisen säätelyäkin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markus Runtti:

Kuntaliitosten tulee perustua kuntien vapaaehtoisuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markus Runtti:

Omalla rahalla ja itsenäisellä talouspolitiikalla saamme luotua uusia työpaikkoja sisäistä devalvaatiota inhimillisemmin kun asiaa katsotaan palkansaajien näkökulmasta. Nykyiset eduskuntapuolueet ovat valinneet Kreikan kaltaisen tien ja eurossa meillä ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja käytettävissä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markus Runtti:

Suomi on tärkeä pitää asuttuna. Oikeanlaisella elinkeinopolitiikalla ja maakuntien itsehallintoa vahvistamalla koko Suomi säilyy asutettuna ilman valtion tulonsiirtojakin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markus Runtti:

Sote uudistuksessa pitää ensin ratkaista rahoitus ja sitten vasta miettiä miten palvelut tuotetaan. Ensisijaisesti näen, että verovaroin tuotetaan itse palvelut ja ostopalveluina hankitaan täydentävät palvelut. Kunnilla tulee toki itse olla oikeus valita tuotantotapa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markus Runtti:

Jos kunta toimii maksajana, niin päätösvalta tulee myös olla kunnalla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markus Runtti:

Turvallisuuden ja luotettavuuden takia on syytä olla taksilupakäytäntö jatkossakin. Vapaa kilpailu hoitaa taksien määrät ja hinnat vastaamaan kysyntää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markus Runtti:

Euroopan talousalueeseen kuuluminen olisi riittävää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markus Runtti:

Me olemme jo oman osuutemme maksaneet Eurooppalaisten pankkien tukemisessa ja muutenkin olemme nettomaksajia Euroopan Unionissa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markus Runtti:

Suomen tulee pysytellä puolueettomana maana ja vastata omasta maanpuolustuksesta itse.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markus Runtti:

Suomen armeija tarvitsee uudistamista ja siihen on oltava riittävät resurssit.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markus Runtti:

Voisimme ottaa esimerkiksi Kanadasta mallia miten siellä hoidetaan asiat. Ongelma tällä hetkellä on ennemminkin se, että Suomi ei ole houkutteleva vaihtoehto ammattitaitoiselle työvoimalle.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markus Runtti:

Avioliitto on kahden aikuisen asia ja avio-onni suotakoon sitä haluaville. Adoptio-oikeus tulisi käsitellä erillään avioliittolaista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markus Runtti:

Kunta itse päättää ottaako turvapaikanhakijoita vai ei ja siihen ei pidä valtiovallan puuttua. Oleellista on, että onko kunnalla valmiudet ja osaaminen tarjota turvapaikanhakijoille heidän tarvitsemansa palvelut ennen päätöksen tekemistä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markus Runtti:

Kouluissa tehdään hyvää kasvatus- ja opetustyötä. Myös oppilashuolto sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö paranee koko ajan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markus Runtti:

Kyseiset arvot ovat hyvät perusta yhteisöllisyydelle ja yhteen kuuluvuudelle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markus Runtti:

Lakisääteiset julkiset palvelut tulee hoitaa ensisijaisesti kuntien ja valtion itse tuottamina.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markus Runtti:

Suomen kokonaisveroaste on jo maailman kärkiluokkaa. Ongelma on, että verorahoja käytetään paljon muuhunkin kuin julkisiin palveluihin ja sosiaalietuihin. Näistä asioita löytyy paljon leikattavaa ilman että kansalaiset edes sitä huomaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markus Runtti:

Ongelma on se, että kaikki eivät osallistu samoilla ehdoilla yhteisesti sovittujen asioiden rahoittamiseen. Meillä esimerkiksi kohdellaan eri tavalla piensijoittajia ja sijoitusyhtiöitä osinkoverotuksen suhteen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markus Runtti:

Keskitytään kuntien ja valtion ydintehtäviin ja hoidetaan ne kunnolla. Kyllä näihin meillä rahat riittävät. Ongelma on, että rahaa käytetään paljon muuhunkin kuin peruspalveluihin ja perusturvaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markus Runtti:

Velkaan perustuva talous vaatii jatkuvaa talouskasvua. Ekologisesti kestävästi on myös mahdollista luoda työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markus Runtti:

Emme voi elää itsekkäästi, vaan päätöksenteossa on otettava myös huomioon tulevien sukupolvien elinolot.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset