KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Kukkonen, Itsenäisyyspuolue, 341

Oma esittely

Filosofi ja historioitsija Antti Kukkonen eduskuntaan. Tärkeimpänä teemanani on demokratian kehittäminen ja toki sen alasajon vastustaminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Kukkonen:

Elvytys maksaa itsensä tutkitusti takaisin kohtuullisessa ajassa. Suurin ongelma on se, että tällä hetkellä EU:ssa valtiot saavat velkaa lähinnä yksityisiltä liikepankeilta sen sijasta, että valtio velkaantuisi "itselleen", omalle keskuspankilleen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Kukkonen:

Suurin ongelma ei ole palkan verotus, vaan se, että rikkaimpien kokonaisveroaste on hyvin alhainen. Pelkkää palkkaverotusta tutkimalla syntyy virheellinen kuva eniten ansaitsevan kansanosan verotuksesta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Kukkonen:

Toistaiseksi ydinvoiman nettoenergia (EROEI-luku) on täysin avoin kysymys, josta on vaikea saada objektiivista tietoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Kukkonen:

Ongelmana on lähinnä mahdollisuus öljyn ja kaasun muuttumisesta yhä kalliimmiksi hyödykkeiksi, kun niitä joudutaan kaivamaan syvemmältä. Nk. ilmastonmuutoksesta ei ole syytä huolestua. Kyseessä on huijaus, joka perustuu IPCC:n raporttiin otettavien kvantitatiivisten arvojen manipulointiin. Esim. prof. emer. Matti Saarnisto on raportoinut asiasta Suomessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Kukkonen:

Kansainvälisissä tutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että kilpailukykyisimmät yhteiskunnat ovat niitä, joissa on suurin julkinen sektori. Pelkkä korrelaatio ei tuota kausaliteettia, mutta kertonee jotain asiasta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Kukkonen:

Suomen kaksikielisyydestä ei tule luopua. Eri asia toki on, edellyttääkö tämä ruotsin opiskelua tilanteessa, jossa motivaatio ei riitä ja oppimistulokset ovat kehnoja. Vieraiden kielten opiskelua tulee sen sijaan suosia enemmän.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Kukkonen:

Kuka hyötyy työntekijöiden nöyryyttämisestä?

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Kukkonen:

Veroprosenttia voi nostaa. Tällaisia hyvin suspekteja "lisämaksuja" tulee välttää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Kukkonen:

Lieneekö mielekästä jatkaa ihmisten juottamista viikonloppuisin aamuun asti? Poikkeustilanteissa tulee pidennettyä aukioloaikaa saada helpommin. Yleistä sääntöä en lähtisi tästä luomaan. Ongelmana on myös sääntöjen tulkinta. Toteuttaako tissin vilautus lainsäätäjän määräyksen laadukkaasta ohjelmasta, jonka nojalla aukioloaikaa pidennetään. Jos lakeja ei olla valmiita noudattamaan, tuleeko niitä ensinkään esittää?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Kukkonen:

Ns. tarjonnan taloustiede, jonka mukaan työpaikkoja saadaan lisää lisäämällä työn tarjontaa, ei kestä kriittistä tarkastelua. Suurin osa suomalaisista on töissä pk-yrityksissä, jotka myyvät tuotteita kotimaahan. Tarvitsemme myös ihmisiä, jotka OSTAVAT näitä tuotteita. Tätä emme edistä laskemalla palkkoja, päinvastoin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Kukkonen:

Mihin suomalaiset tarvitsevat autiota maata? Moraalinen oikeus kookkaaseen isänmaahan (suhteutettuna väkilukuun) syntyy sitä kautta, että maa ei ole tyhjillään. Toki kustannukset tulee myös huomioida.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Kukkonen:

Valtio takaa myös sen, että takseja on kaikkina aikoina saatavissa. Myös tästä tulee huolehtia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Kukkonen:

EU on täysin epädemokraattinen "kvasivaltio". EU:ssa myös itsenäisen talouspolitiikan harjoittaminen on mahdotonta. Kansainväliseen yhteistyöhön emme tarvitse EU:n kaltaisia hierarkkisia rakenteita.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Kukkonen:

Nato on länsimaiden suurvaltapolitiikan jatke. Suomen on täysin mielipuolista ehdoin tahdoin tuoda mahdollinen suurvaltapoliittinen kriisi omalle alueellemme. Suurvaltakonfliktissa kyse on siitä, että Suomen resurssit halutaan saada Naton käyttöön, ei siitä, että Suomi saisi "turvatakuita". Sellaisia ei maailmansodassa tunneta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Kukkonen:

Armeija on hyvä pelote, olkoonkin, että armeijan tulee olla alisteinen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen perustuvalle ulkopolitiikalle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Kukkonen:

Sinänsä on harhaluulo kuvitella, että ulkomaalaisen viemä työpaikka tarkoittaisi automaattisesti sitä, että se olisi pois joltain muulta (suomalaiselta). Toisaalta työperäisen maahanmuuton missiona on työehtojen polkeminen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Kukkonen:

Usein on hoettu, että keskiluokkainen, päihteetön, jne. homopari on soveltuvampi vanhemmuuteen kuin juopot jne. heterot. Homman ydin on kuitenkin siinä, että kaikkien muiden muuttujien ollessa vakioita (ceteris paribus -ehto) on parempi, että lapsella on sekä isä että äiti kuin että lapsella on kaksi isää tai äitiä. Tällöin oleellista on kysynnän ja tarjonnan laki. Jos tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, homopari käy. Jos päinvastoin, ceteris paribus -ehdon nojalla tulee suosia heteropareja.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Kukkonen:

Onkohan kyselijä katsonut liikaa Kummisetä-elokuvia, joissa tunnetusti esitetään tarjouksia, joista ei voi kieltäytyä?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Kukkonen:

Kysymys on väärin asetettu. Ensisijaista ei ole kurin kovuus/ lepsuus, vaan se, että säännöt ovat selkeät, yhteisesti jaetut ja ymmärretyt ja että niistä pidetään kiinni. Oppilaat tulee ottaa mukaan päättämään näistä säännöistä (esim. oppilaskuntien kautta). Tätä kautta säännöt ovat LEGITIIMEJÄ, ei ulkoa saneltuja. (N.b. oman käsitykseni mukaan oppilaat pääsääntöisesti haluavat kovempaa, ei lepsumpaa kuria.)

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Kukkonen:

Toki, mutta täysin vastaavalla tavalla kansainvälisyys, vieraanvaraisuus ja moni muukin asia muodostaa hyvän pohjan politiikalle. Jossain asioissa olen konservatiivi, TÄSSÄ EN. Olen liberaali, joka kokee, että tässä on eräs, mutta vain eräs toimiva mahdollisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Kukkonen:

Toimivaa MARKKINATALOUTTA ei edusta se, että takaamme vuosien sopimuksilla yksityisille firmoille mahdollisuuden harjoittaa bisnestä ilman kilpailijoita (kunta ostaa palvelut yhdeltä yritykseltä useammaksi vuodeksi). Koska kuluttaja ei voi vaihtaa palvelun tarjoajaa, hyvän palvelun takaa virkamiesarmeija, joka huolehtii minimiehtojen täyttymisestä. Mitä järkeä tässä on, jos vaihtoehtona on, että kunta tuottaa itse palvelut? Markkinatalous on tuettavaa, ei tällaiset markkinatalouden perversiot.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Kukkonen:

Rikkain prosentti on ollut laman jälkeisen ajan suurin hyötyjä ainakin osittaisessa nollasummapeli-asetelmassa. Heiltä voi hyvin ottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Kukkonen:

On mielipuolista kuvitella, että tuloerot mittaavat adekvaatisti eroja lahjakkuudessa missään yhteiskunnassa, reaalisessa tai ideaalisessa. En näe mitään syytä kuvitella, että pizzakeisarit olisivat lähtökohtaisesti lahjakkaampia kuin kuvataitelijat, vaikka ansaitsisivat 100 kertaa enemmän. Itse asiassa lahjakkuus ei sinänsä oikeuta yhtään mitään, sillä kyse on määritelmän mukaan ominaisuudesta, johon ei voi vaikuttaa. Sinänsä hyväksyn tuloerot, mutta ei niitä tule kasvattaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Kukkonen:

Höpö, höpö, tilanteessa, jossa Suomessa olisi esim. infran rakentamista rahoittava itsenäinen keskuspankki, palvelut voitaisiin rahoittaa ongelmitta. Ts. oikealla talouspolitiikalla eivät ole liian raskaita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Kukkonen:

Talouskasvua ei tule asettaa lähtökohtaisesti ympäristön SAASTUMISEN edelle (vrt. esim. julkisen kontrollin täydellinen pettäminen Talvivaaran kohdalla). Tässä tulee kuitenkin osoittaa selkeä todellinen tai objektiivisesti ennustettavissa oleva haitta. Kuinka suuria haittoja olemme valmiita sietämään, voidaan ratkaista vain tapauskohtaisesti, ad hoc, kuten filosofi sanoisi. On mielipuolista postuloida tällaiseen yleistä kantaa. Mikä edes on ympäristöASIA?

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Kukkonen:

Haloo? KAIKESSA päätöksenteossa? En jaksa kuvitella, että kysymys siitä, aloitetaanko koulupäivä aikaisintaan 8.00 tai 8.15 vaatii ympäristöarviointia. Tässä kysymyksessä oletetaan, että ehdokkaalla on niin voimakas IDEOLOGIA tivatun asian suhteen, että sisälukutaito katoaa. Jos näin tapahtuu, kannattaneeko ylipäänsä lähteä ehdolle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset