KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Stefan Holm, Itsenäisyyspuolue, 340

Oma esittely

Opiskelija, perheenisä ja kansalaisaktivisti, jonka unelmana on itsenäinen ja kansanvaltainen Suomi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Stefan Holm:

Velkaantuminen on ilman muuta käännettävä laskuun, mutta sitä ei tarvitse tehdä hyvinvointipalveluista leikkaamalla. Velkaantuminen on seurausta harjoitetusta politiikasta, johon ovat kuuluneet omasta valuutasta, itsenäisestä talouspolitiikasta luopuminen sekä verokannan rapauttaminen. Suomen tulee palata Markkaan ja palauttaa keskuspankille oikeus valtion lainottamiseen. Näin valtion ei tarvitse enää velkaantua ulkoisesti ja maksaa korkoja yksityisille pankeille.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Stefan Holm:

Olennaisempaa olisi saattaa pääomatulot samanalaisen verotuksen alaiseksi kuin ansiotulot.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Stefan Holm:

Soisin Suomen tulevaisuuden lepäävän uusiutuvien energiamuotojen varassa. Kaikista olennaisinta on kuitenkin energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja katkaista riippuvuus tuontienergiasta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Stefan Holm:

Julkista sektoria ei tarvitse pienentää, mutta sen rahoitus on saatava kuntoon. Avaimet tähän ovat oma valuutta ja itsenäinen talouspolitiikka. Itsenäisen keskuspankin myöntämillä matala- tai nollakorkoisilla lainoilla voitaisiin lisätä vettä talouden myllyyn velkaantumatta ulkoisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Stefan Holm:

Suomessa on tällä hetkellä tarjolla vähemmän vapaita työpaikkoja kuin on työttömiä. Suomen taloustilanne ei siis parane työttömiä kurittamalla. Terve ihminen haluaa tehdä työtä ja kantaa kortensa yhteiskunnan kekoon. Sen sijaan epäterve yhteiskuntamme ei annan siihen mahdollisuutta. Työpaikkojen määrää tulee lisätä mm. jakamalla tehtävän työn määrää ja siitä syntyvää tulosta siirtymällä nelipäiväiseen työviikkoon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Stefan Holm:

Ihmiset jotka ovat ikänsä tehneet työtä ja maksaneet veroja, ovat oikeutettuja saamaan yhteiskunnalta takaisin siitä, mitä ovat antaneet

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Stefan Holm:

Viinan helppo saatavuus ja alhainen hinta korreloivat korkeiden alkoholikuolemien kanssa. Suunnan tulisi siis olla ennemminkin säädöksiä tiukentavaan kuin löysäävään suuntaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Stefan Holm:

Kuntalaisten tulee saada päättää asioistaan itse, mukaanlukien kuntaliitokset. Suuret kuntaliitokset vievät päätöksentekoa ja palveluita kauemmas tavallisesta kansalaisesta ja ovat siksi huono asia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Stefan Holm:

Työpaikkoja voidaan listätä muillakin keinoilla kuin työntekijää rankaisemalla. Esimerkiksi palkkauksen sivukulujen pienentäminen ja siirtäminen työn jalostusarvon (automatisaation) mukaan perittävään vetotukseen. Näin ihmistyön kannattavuus suhteessa koneiden tekemään työhön kasvaa. Esimerkiksi perustulon käyttöönotto tekisi silpputöiden vastaanoton työntekijälle kannattavaksi. Myöskin palaamalla Markkaan Suomen vienti paranisi ja taloudellinen liikkumavara kasvaisi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Stefan Holm:

Väljempi asuminen on ihmiselle parempi kuin tiivis kaupunkiasuminen. Jatkuvasti kasvavien metropolien sivutuotteena syntyy aina slummiutumista, syrjäytymistä, asunnottumuutta jne. Ilman asuttua maaseutua ei voi myöskään olla maataloutta, mikä on elintärkeää omavaraisuuden pitämisessä edes siedettävissä lukemissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Stefan Holm:

Julkisen puolen intressi on tuottaa toimiva palvelu asiakkaalla. Yksityisen puolen intressi on tämän lisäksi tehdä voittoa, joka on otettava joko palvelun laadusta, sen hinnasta tai työntekijän työoloista. Siksi julkinen on parempi tuottaja vaihtoehto terveys- ja sosiaalipalveluihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Stefan Holm:

EU:sta ei ole ollut mitään hyötyä vain silkkaa haittaa ja kaiken lisäksi olemme maksaneet tästä ilosta. Kaikki EU:n väitetyt hyödyt juontuvat ETA-sopimuksesta ja jäisivät voimaan EU:sta erottaessakin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Stefan Holm:

NATO-jäsenyys veisi Suomen entistä syvemmälle suurvaltapoliittisiin ristiriitoihin, johon jo EU-jäsenyys on meidät vienyt. Suomella on marginaalinen valta EU:ssa, kuten olisi NATO:ssakin, joten niiden konfliktit eivät ole meidän konfliktejamme. Suomalaisten uhraaminen eturintamaan muiden konflikteissa on väärin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Stefan Holm:

En tunne puolustusvoimien nykytilaa, mutta maamme armeija uskottavana ja toimintakykyisenä, jotta se tarjoaisi parhaan mahdollisen turvan itsenäiselle ja puolueettomalle Suomelle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Stefan Holm:

Ei ole mielekästä ottaa maahan ulkopuolisia tekemään niitä vähiä töitä, joita ei riitä edes kaikilla kantaväestön jäsenille. Ulkopuolista työvoimaa voidaan haalia vasta, kun suomalaisia tekijöitä ei enää riitä täyttämään kaikkia työpaikkoja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Stefan Holm:

En kannata kyseistä lakimuutosta, mutten tiedä olisiko minulla sydäntä sitä vastustaakaan. Erityisen ikävältä se tuntuisi nykytilanteessa, jossa laki on jo kertaallen hyväksytty.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Stefan Holm:

Näiden varaan on pohjoismainen hyvinvointivaltio rakennettu ja toivottavasti rakennetaan uudelleenkin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Stefan Holm:

ks. vastaus 13.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Stefan Holm:

Liian yksinkertaistettu asetelma, jotta siihen voisi vastata. Valtion taloutta voi tasapainottaa muillakin keinoilla kuin leikkaamalla hyvinvointirakenteista tai korottamalla veroja. Leikata voi mm. EU-jäsenmaksun kaltaisista haitallisista rakenteista. Myöskin verojen leikkaaminen voi joskus nostaa valtion tuloja, esimerkiksi arvonlisäverovelvollisuuden korottaminen 100000€:n. Sivuan aiemmissa vastauksissani itsenäisen keskuspankin etuja valtion toimien rahoittamiselle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Stefan Holm:

Syy valtion rahapulaan on harjoitettu politiikka. Verokannan rapautuminen ja itsenäisen talouspolitiikan puuttuminen ovat keskeisiä syitä, jolla tilanne on aiheutettu. Oma valuutta toisi mahdollisuuden järkevään talouspolitiikkaan, joka virkistäisi taloutta. Myöskin korkojen maksaminen yksityisille pankeille valtion toimesta on silkkaa rahan kaatamista kaivoon, vaikka pääoman olisi voinut käyttää yhteiskuntamme toimintaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset