KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aku Kopakkala, Vihreät, 103

Oma esittely

2001 alkaen toimin työ- ja mielenterveysalan johtotehtävissä Mehiläisessä. Työni päättyi MOT -ohjelmaan 2.6.2015. Minut irtisanottiin. Pohdin ohjelmassa tieteellisiä tutkimuksia: masennuslääkkeiden haitat saattavat olla monille hyötyjä suuremmat. Nuorena osallistuin Koijärvi, Hattuvaara, Alta jne. toimintaan. Vihreänä olin mm. Hyyn hallituksen puheenjohtaja ja Espoon kaupunginhallituksen jäsen. Muutimme Karjalohjalle. Olimme mm. lomakeskusyrittäjinä ja pidimme nettikauppaa. Osallistuimme Steiner kyläkoulun rakentumiseen. Harrastan tieteenfilosofiaa, ja tietokirjoittamista. Vastapainoksi ultajuoksen. 6 vuorokauden ratajuoksun Suomen ennätykseni on 644 kilometriä (2013). - 7 nuorta eläköityy päivittäin mielenterveyssyistä Mielen hoitotulokset ovat huonontuneet viimeisten 50 vuoden aikana. . - Työ- ja talouselämä ovat ihmistä varten olemassa. Ihmisen arvo ei saa riippua henkilökohtaisesta kilpailukyvystä - talouskasvun odottelu hallitsee liikaa ajattelua

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aku Kopakkala:

Ei toimia, jotka vaarantavat työllisyyden ja hidastavat toipumisen laskusuhdanteesta. Julkisen sektorin ammatti-ihmisiä tarvitaan. Yritykset ja kunnat on saatava luomaan työpaikkoja erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Julkinen talous on tasapainotettava pitkällä aikavälillä rakenteellisilla ratkaisuilla. Työhön ja yrittäjyyteen paluuta tulee helpottaa työttömyyden ja perhevapaiden jälkeen ja tukemalla työssäjaksamista. Mielenterveys eläköitymisen voi puolittaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aku Kopakkala:

Olennainen kiristäminen johtaisi yhä useammat ottamaan tulonsa pääomatuloina. Verotuksen painopiste tulee kohdentaa enemmän ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aku Kopakkala:

Ydinvoimalla on tunnetut riskit ja haitat. Ydinvoimaa rakennetaan parastaikaa lisää. Ydinvoima on menneisyyden energiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aku Kopakkala:

Ilmastonmuutosta täytyy torjua. Uusiutuvan energian osuutta tulee lisätä. ja energiatehokkuutta parantaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aku Kopakkala:

Julkisen sektorin toimintojen suuntaaminen uudestaan on perusteltua monissa suhteissa. Voimme tuottaa enemmän halvemmalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aku Kopakkala:

Ruotsinkieli yhdistää pohjoismaihin ja tukee kaksikielistä kulttuuriamme. Itäosissa maatamme voisi kyllä kokeilla sen vaihtamista Venäjään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aku Kopakkala:

Työttömät haluaisivat tehdä työtä. Työn pakoilu on harvinaista. Nytkin työtä, mitä tarjotaan, tulee hakea.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aku Kopakkala:

. Yhteiskunnan tulee taata yhteisin varoin riittävä hoito jokaiselle ja laskuttaa tästä tulotason mukaan. Eläkeläisen omaisuus antaa lisäturvaa, jota hän voi hyödyntää omien tarpeiden tyydyttämiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aku Kopakkala:

Ihmisten pitäisi saada yleensä määrätä omista toimistaan, kunhan eivät tuota haittaa muille. Alkoholipolitiikan kieltojen aika saisi olla ohi. Tieto, valistus jne. on tärkeitä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aku Kopakkala:

Pienten kuntien kyky tarjota riittävät palvelut ei riitä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aku Kopakkala:

Pääsääntöisesti ei. Yksittäinen työntekijä on heikoilla neuvotellessaan suuryrityksen kanssa. Pienyritysten työllistämismahdollisuuksia tulisi tukea. Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä pitäisi voida palkata edullisesti. Perustulo mahdollistaisi palkka/ työaikajouston.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aku Kopakkala:

Hyvissä asuin- ja elinympäristöissä pitää olla mahdollisuus elää. Varat tulee kohdentaa alueiden elinvoimaisuuden ylläpitoon. Ei keinotekoiseen tukeen vaan edellytyksiin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aku Kopakkala:

Hyvinvointipalvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aku Kopakkala:

SOTE uudistus tulee viedä loppuun. Sen demokraattinen kontrolli tulee varmistaa. Sote alueen hankintojen tulee toteutua niin, että myös pienet yritykset ja järjestöt säilyvät tuottajina.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aku Kopakkala:

Voisi kokeilla vapaata kilpailua vaikka Helsingissä. Maaseudulla vapautuminen voisi johtaa saatavuus pulmiin.. Eli edettäisiin, mutta aluksi kokeillen ja oppien, sillä taksit ovat tärkeässä monipuolisessa roolissa varsinkin maaseudulla koulukyydittäjinä jne. Ruotsin esimerkki ei ole pelkästään rohkaiseva.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aku Kopakkala:

Suomi sitoutuu kulttuurisesti eurooppaan. ei itään. Suuri kysymys, jota ei voi pelkillä euroilla laskea. Jonnekin joudumme nojaamaan ja Eurooppa on mieluisin valinta. Meillä ei ole Norjan öljyä tai Sveitsin pankkilaitosta, jonka varassa olla omillamme.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aku Kopakkala:

Rahoitusmarkkinaveron tarkoitus on hyvä. Nykytilanteessa kaikki EU-maat eivät siihen kuitenkaan mene. Se johtaa keinotteluun. Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat toki parempaa säätelyä ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta ne palvelisivat reaalitaloutta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aku Kopakkala:

Nykytilanne hyvä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aku Kopakkala:

Armeijan tulee olla riittävästi varusteltu. Hyvä niin, jotta kukaan kyseenalaista Suomen puolustustahtoa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aku Kopakkala:

Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperäistä maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aku Kopakkala:

Tasa-arvo ihmisille. Mitä sitä muuta perustelemaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aku Kopakkala:

Kun otamme turvapaikanhakijoita, niin pitää heille paikka olla. Tuo kuntaan työtäkin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aku Kopakkala:

Opettajilla tulisi olla tarkempi ote yksittäisiin oppilaisiin. Koulujen eräs iso tehtävä on opettaa yhteisöllisyyttä. Tämä ei ole kurikysymys, vaan turvallisuus, pysyvyys jne. kysymys. Tietoaineiden omaksuminen ei saisi olla koulun ykkösasia vaan oppimaan oppiminen ja yhteisössä toimiminen. Painopistettä tulisi muuttaa. .

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aku Kopakkala:

Parhaimmillaan kauniita, hyviä asioita, Maailma on kuitenkin muuttunut ja noilla yleensä viitataan melko kapeaan konservatiiviseen menneeseen maailmaan. Uskonto politiikan perustana?

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aku Kopakkala:

Nykyinen määrä on hyvä. Hoivapalveluista ehkä liiankin suuri osuus on yksityisillä toimijoilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aku Kopakkala:

Kohtuulliset veronkorotukset ovat parempi. Meidän täytyy säilyttää hyvät ammattilaiset julkisissa palveluissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aku Kopakkala:

Tuloerot lisäävät yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja tuottavat epäsopua yhteiskuntaan, josta eivät iloitse vauraatkaan. Suuret tulot eivät välttämättä seuraa ahkeruudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aku Kopakkala:

Voimme tuottaa parempia julkisia palveluja ja kohdentaa niitä paremmin. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion säilyttäminen on mahdollista ja tärkeää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aku Kopakkala:

Ympäristönsuojelulle ei ole vaihtoehtoja. Tuhoudumme nolosti teknologiseen uhoomme ellemme näe maapallon kestokyvyn rajoja. Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuuttamme ja lastemme tulevaisuutta ja uhka on vain kasvanut.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aku Kopakkala:

Ympäristönsuojelulle ei ole vaihtoehtoa. Tuhoudumme nolosti teknologiseen uhoomme, jos emme ymmärrä ilmastonmuutoksen ja ympäristön tuhoutumisen merkitystä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset