KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Joel Linnainmäki, Vihreät, 109

Oma esittely

Olen 24-vuotias kansanedustaja Pekka Haaviston avustaja. Pyrin olemaan sovitteleva, rohkea ja ennakkoluuloton. Toimin Vantaalla varavaltuutettuna sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Vuonna 2014 edustin suomalaisia nuoria YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Ensimmäinen kokemukseni vaikuttamiseen ja politiikkaan tuli vuonna 2009 kun Vantaan kaupunki uhkasi sulkea Punaisen Ristin Rekolan nuorten turvatalon. Turvatalo on nuorten hengähdyspaikka silloin kun kotona on ongelmia. Kokosimme ystäväni kanssa adressin. Tiesimme, että huonoille päätöksille on vaihtoehto. Viesti meni perille. Apua ja tukea yksinäisellä hetkellä saa tänäkin vuonna yli sata nuorta. Tärkeintä on oikeudenmukaisuus. Omasta taustasta riippumaton mahdollisuus elää ihmisarvoista ja hyvää elämää. Itselleni erityisen tärkeää on, että myös vaikeina aikoina turvaamme lasten tulevaisuuden ja olemme heidän luottamuksensa arvoisia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Joel Linnainmäki:

En kannata hyvinvointipalveluista leikkaamista. Valtion budjetista suurin osa menee sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Leikkaukset osuisivat siis nimenomaan opettajiin, lääkäreihin ja sairaanhoitajiin. Hyvinvointipalvelujen sijaan esimerkiksi kilpailua vääristäviä yritystukia, säätelyä ja ympäristölle haitallisia tukia pitää vähentää. Pitkällä aikavälillä rahaa säästävät rakenteelliset uudistukset, kuten sosiaali- ja terveyspalvelu (sote) uudistus, joka on vietävä maaliin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Joel Linnainmäki:

Verotuksen painopiste pitäisi olla pikemminkin omaisuuden ja yhteiskunnallisten haittojen kuten ympäristöhaittojen verotuksessa. Tulovero on talouden kasvun kannalta ongelmallinen ja sitä pitäisi maltillisesti alentaa Toisaalta osinkoverotusta voitaisiin kiristää ja lisätä itse yritystoiminnan kannattavuutta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Joel Linnainmäki:

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehdyt kolme ydinvoimapäätöstä ovat tuottaneet 0 megawattia sähköä. Ydinvoimalaprojektit ovat valtavia ja kalliita kokonaisuuksia. Suomalaista työllisyyttä ja energiaomavaraisuuden lisäämistä tukevat paremmin panostukset kotimaiseen hajautettuun uusiutuvaan energiantuotantoon kuten puu- ja bioenergiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Joel Linnainmäki:

Ilmastonmuutos on maailman suurin uhka. Meidän on luovuttava ulkomaisen saastuttavan tuontihiilen käytöstä ja panostettava kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin. Myös turpeen polttaminen on ilmastolle haitallista ja aiheuttaa noin 15 prosenttia Suomen päästöistä. En luopuisi nesteytetyn LNG maakaasun teollisesta käytöstä koska LNG:n tuonti lisää Suomen huoltovarmuutta ja vähentää energiantuontia Venäjältä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Joel Linnainmäki:

En kannata hyvinvointipalveluista leikkaamista. Valtion budjetista suurin osa menee sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Leikkaukset osuisivat siis nimenomaan opettajiin, lääkäreihin ja sairaanhoitajiin. Hyvinvointipalvelujen sijaan esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia, kilpailua vääristäviä yritystukia ja säätelyä pitää vähentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Joel Linnainmäki:

Suomi on perustuslain mukaan kaksikielinen maa. On tärkeää turvata ruotsinkielisten palvelujen saanti ja suomenruotsalaisen kulttuurin säilyminen. Pitäisin ruotsin kielen opinnot, mutta harkitsisin myös kieliopintojen alueellistamista niin, että esimerkiksi itärajalla voitaisiin panostaa enemmän venäjän kielen opiskeluun ruotsin sijaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Joel Linnainmäki:

Velvoitteita on vastikään kiristetty. Paljon tärkeämpää on lisätä kannustavuutta yhteensovittamalla työttömyysturvaa ja palkkatuloja. Työn vastaanottamisesta ei saa rangaista. Viime vuoden alusta lähtien työtön on saanut ansaita 300 euroa kuukaudessa menettämättä työttömyysturvaansa. Tämä on huomattavasti lisännyt työttömien työssäkäyntiä. Sosiaaliturvaa pitäisikin yksinkertaistaa korvaamalla tukiviidakko perustulo-mallilla, jossa työnteko on aina kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Joel Linnainmäki:

Yhteiskunnan on pidettävä yhteisesti huolta vanhuksista. Verovarat ovat tarkoitettu turvaamaan kaikille yhtäläiset hyvinvointipalvelut. Huoltosuhteen heikentyessä on kuitenkin oikeudenmukaista, että pääomien ja omaisuuden progressiivista verotusta kiristetään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Joel Linnainmäki:

Aukioloajoista tulisi päättää kunnan ja ravintolan välisellä sopimuksella joka huomioi alueen asukkaat. Ravintolayrittämistä ei pidä ylisäädellä. On järkevää tukea alkoholin kulutuksen painopisteen siirtymistä kotoa ravintoloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Joel Linnainmäki:

Kuntien tehtävät monimutkaistuvat lähivuosina huomattavasti. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkialueille tekee hyvinvointipalvelujen tuottamisesta kalliimpaa ja vaikeampaa. Varsinkin pienten kuntien on tehtävä enemmän yhteistyötä turvatakseen laadukkaat hyvinvointipalvelut kaikille. Kuntien yhdistymisen myötä kuntien oikeuksia voitaisiin lisätä siirtämällä esimerkiksi työllisyyspalveluiden hoito valtiolta kunnille.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Joel Linnainmäki:

Palkan tulee riittää kohtuulliseen ja ihmisarvoiseen elämiseen. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asumisen kustannukset ovat mittavat. Suomen suurin ongelma ei tällä hetkellä ole alimpien palkkojen koko, vaan se etteivät suomalaiset tuotteet ja palvelut myy maailmalla. Maltilliset palkankorotukset seuraavien vuosien aikana ovat tarpeen ja auttavat vientiyrityksiä jossain määrin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Joel Linnainmäki:

Suomessa on oikeus asua missä haluaa, mutta palveluiden läheisyys ja määrä eivät voi olla sama kaikkialla. Samalla ei kuitenkaan saa rangaista lapsia vaan meidän on taattava esimerkiksi peruskouluihin pääsy kaikille lapsille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Joel Linnainmäki:

Vastuu hyvinvointipalveluiden rahoituksesta ja laadusta on julkisella sektorilla. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja, mutta päävastuun tulee säilyä julkisella puolella. Yksityisten palveluntuottajien asema turvataan sote-uudistuksessa samalla tapaa kuin tälläkin hetkellä. Tasa-arvoinen asema tarkoittaisi sitä, että maakuntien kokoisten alueiden kaikista terveyspalveluista voisi vastata muutama Pohjoismaissa toimiva ylikansallinen yritys.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Joel Linnainmäki:

Uudistuksen tarkoitus on turvata jokaiselle suomalaiselle yhdenvertainen ja oikea-aikainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Tämä edellyttää kokonaisuuden katsomista yksittäisten kuntien edun sijaan. Kunnat kuitenkin toimivat tulevaisuudessakin palveluiden tuotannossa osana laajempia kuntayhtymiä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Joel Linnainmäki:

Nykyinen taksiliikennelaki takaa asiakkaalle turvallisen ja luotettavan matkan. Suomessa asiakas voi aina olla varma hinnasta ja laadusta. Tärkeämpää onkin, että yksittäiset taksiautot voivat vapaasti kilpailla matkustajista. Tässä on vielä kehittämistä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Joel Linnainmäki:

Eurooppa on Suomen suurin vientialue ja maailman suurin talousalue. Suomen kaltaiselle pienelle maalle on eduksi, että Euroopassa noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä. Tavaroiden, ihmisten, rahan ja palveluiden vapaa liikkuvuus on kaikkien etu. Samalla EU tarjoaa mahdollisuuden ratkaista yhteistyössä rajat ylittäviä ongelmia kuten rikollisuutta tai ympäristökatastrofeja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Joel Linnainmäki:

Rahoitusmarkkinavero olisi toimiva tapa puuttua riskialttiiseen keinotteluun. On oikeudenmukaista edellyttää rahoitussektoria osallistumaan finanssikriisien aiheuttamien kustannusten hoitoon. Vero olisi vain 0,01-0,1 % suuruinen. Suomen tulee seurata nykyisen kokeilun tuloksia. Seuraavassa vaiheessa koko EU-alueen tulee siirtyä rahoitusmarkkinaveron käyttöön.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Joel Linnainmäki:

Suomen turvallisuus taataan parhaiten omalla uskottavalla puolustuksella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Puolustusyhteistyötä muiden pohjoismaiden ja etenkin Ruotsin kanssa tulee syventää. Nato-jäsenyyden hakeminen keskellä Ukrainan kriisiä lähettäisi viestin, ettemme luota omaan puolustukseemme. Nato-jäsenyys takaisi Suomelle lisäkalustoa, mutta vastineeksi Suomi voitaisiin vetää mukaan oman ajattelumme vastaisiin konflikteihin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Joel Linnainmäki:

Puolustusmäärärahojen korotusten ei pidä olla automaattisia. Nykyisen kokoisen reservin varustaminen modernilla tekniikalla on äärimmäisen kallista. Reservin kokoa tulee tarkastella kriittisesti. Samalla on kuitenkin selvää, että lähivuosikymmeninä joudutaan tekemään miljardien eurojen arvoisia kalustohankintoja kun käytöstä poistetaan miinalaivoja, ohjusveneitä ja F/A-18 Hornet -hävittäjiä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Joel Linnainmäki:

On kohtuutonta tiukasti rajoittaa työn perässä muuttavien ihmisten mahdollisuuksia työskennellä ja elää Suomessa. Työikäisen väestömme määrä vähenee noin 10 000 henkilöllä vuosittain eläköitymisen seurauksena. Maahanmuutto on tehokkain tapa pysäyttää työvoiman supistuminen ja lisätä työikäisen väestön määrää lähivuosikymmeninä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Joel Linnainmäki:

Jokaisella ihmisellä on yhtäläiset ja jakamattomat ihmisoikeudet ja ihmisarvo. Laintasolla kirjattujen oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla kaikille kansalaisille yhtäläiset. On väärin rangaista joitakin kansalaisia seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Joel Linnainmäki:

Maailmassa on yli 50 miljoonaa pakolaista, joista puolet on lapsia. Valtaosa elää pakolaisena joko oman maansa sisällä tai naapurimaassa. Vuonna 2014 Suomeen saapui yhteensä 3651 turvapaikanhakijaa, jotka olivat paossa sotaa, vainoa, syrjintää tai turvattomuutta. On oikein, että Suomi omalta osaltaan tukee pakolaisten oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Valtio tukee monin eri tavoin kuntia pakolaisten kotouttamisessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Joel Linnainmäki:

Koulujen työrauhan takaa parhaiten riittävän pienet luokkakoot sekä riittävä määrä koulunkäyntiavustajia ja muita tukiresursseja. Työrauha rikkoontuu kun lapsella tai nuorella on paha olla, eikä oppiminen suju kouluympäristössä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Joel Linnainmäki:

Kukin tallaa omalla tavallaan, mutta omien arvojen pitää kunnioittaa muita ihmisiä. Demokratiassa kaikki ne asiat jotka puhututtavat kansaa ovat tärkeitä. Päätöksiä pitää tehdä faktojen perusteella. Itselleni tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, sovinto ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Joel Linnainmäki:

Päävastuu hyvinvointipalveluista on julkisella sektorilla, joka myös kustantaa palvelut. Laadukkaat julkiset palvelut varmistavat parhaiten laadun ja palveluihin pääsyn omasta varallisuudesta tai terveydentilasta riippumatta. Yksityiset yritykset täydentävät julkisia palveluita, esimerkiksi palveluseteleiden avulla. Kansalaisten valinnanvapautta esimerkiksi perheiden ennaltaehkäisevissä tukipalveluissa voitaisiin lisätä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Joel Linnainmäki:

Suomen ongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, elvytystä ja menoleikkauksia. Palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaukset heikentävät palkansaajien ostovoimaa ja tätä kautta syventävät talouden ahdinkoa. Leikkaukset tulee kohdistaa ympäristölle haitallisiin verotukiin sekä kilpailua vääristeleviin yritystukiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Joel Linnainmäki:

Pienet tuloerot ovat normaaleja, mutta suuret tuloerot haittaavat talouskasvua ja ovat haitallisia yhteiskunnalle. Talousjärjestö OECD:n mukaan Suomen talouskasvu voisi olla jopa viidenneksen korkeampi, jos tuloerot olisivat pienemmät. Palkka ei myöskään välttämättä mittaa lahjakkuutta tai ahkeruutta. Hyvänä esimerkkinä on vapaaehtoistyön kasvanut rooli suomalaisten arjessa. Tasa-arvo turvataan maksuttomalla laadukkaalla koulutuksella ja hyvillä terveyspalveluilla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Joel Linnainmäki:

Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön pieneminen edellyttävät muutoksia. Palveluita pitää tuottaa fiksummin ja tehokkaammin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hyvinvointiyhteiskunta pelastettaisiin leikkaamalla palveluista. Rakenteelliset uudistukset ovat avainasemassa. Samalla voimme poistaa miljardien eurojen arvoiset ympäristölle haitalliset tuet ja kilpailua vääristävät yritystuet.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Joel Linnainmäki:

Talous ja ympäristö eivät ole toistensa vastakohtia. Tulevaisuuden kasvun on pakko perustua talouden ja ympäristön yhteiseen hyötyyn. Cleantech, biotalous ja teollinen internet ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuden kasvualoista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Joel Linnainmäki:

Tulevaisuuden kasvun on pakko perustua talouden ja ympäristön yhteiseen hyötyyn. Emme voi jättää nykyisille lapsille maata huonommassa kunnossa kuin sen löysimme. Menosäästöt pitäisikin kohdistaa ympäristölle haitallisiin verovähennyksiin ja suoriin tukiin, joiden määrä on ympäristöministeriön mukaan noin kolme miljardia euroa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset