KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tatu Chanth, Vihreät, 92

Oma esittely

Porvoolainen Vihreä. Tärkeimmät asiat ovat eettisyys ja ekologisuus, tasa-arvoisuus, liikenne kokonaisuudessaan sekä luonnonsuojelu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tatu Chanth:

Menoleikkaukset kohdistuvat eniten pienituloisiin, joka taas lisäisi eriarvoisuutta ja nostaisi tuloeroja entisestään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tatu Chanth:

Etenkin sivutuloista saatavien palkkioiden verotusta voisi kiristää, samoin osinkotulojen verotus täytyisi avata. Myös pääomatuloverotusta täytyy tarkastella, onko se tällä hetkellä järkevällä tasolla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tatu Chanth:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa vaan hajautettua energiantuottoa, mikrotuotantoa sekä älykkään sähköverkon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tatu Chanth:

ossiilisten energialähteiden käytöstä tulee luopua niin pian kuin mahdollista. Suomessa täytyy panostaa uusiutuviin energianlähteisiin sekä sähkön mikrotuotantoon sekä älykkääseen sähköverkkoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tatu Chanth:

Ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli, josta koulussa opetellaan vain perusteet. Ruotsinkieli on oppiaine muiden joukossa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tatu Chanth:

Työssäkäyntialue on nyt jo iso, 80km. Hyvin harva on työttömänä omasta tahdostaan ja huvikseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tatu Chanth:

Jokaiselle kuuluu samanlaiset hoivapalvelut varallisuudesta riippumatta. Mikäli henkilö haluaa parempaa palvelua, sen hän voi kustantaa varallisuudellaan, peruspalvelut kuuluvat kaikille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tatu Chanth:

Myyntirajoituksilla alkoholiongelmaa ei saada ratkaistua, rajoituksilla yritetään hoitaa seurauksia, ei syitä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tatu Chanth:

Pakkoliitokset ei paranna kuntien asemaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tatu Chanth:

Ihmisten toimeentuloa ja asemaa ei paranneta maksamalla pienempiä palkkoja. Työpaikkojen syntymisen esteitä täytyy purkaa muualta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tatu Chanth:

Suomen perustuslaissa sanotaan, että jokaisella on oikeus päättää oma asuinpaikkansa. Kaupunki tarvitsee maaseutua ja maaseutu kaupunkia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tatu Chanth:

Terveyspalvelut täytyy hoitaa ensisijaisesti julkisesti, ilman voittoa tavoittelevaa yritystä välissä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tatu Chanth:

Suomessa taksin asema on olla osa joukkoliikennettä. Tällä hetkellä määritelty hinnoittelu on maksimihinta, ei minimihinta. Kuluttaja voi neuvotella taksin kanssa edullisemman hinnan kyydille, mutta taksissa ei voida periä korkeampaa hintaa kuin laissa on määrätty. Tällä hetkellä Suomessa on varsin toimiva taksijärjestelmä, joka hoitaa niin koulukyytejä, potilaskuljetuksia sekä kela-kuljetuksia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tatu Chanth:

Yhteinen talousalue on tuonut paljon hyvää, niin työvoiman liikkuvuudessa, kuin helpottuneena tavarakauppana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tatu Chanth:

Suomen ei tule liittyä Natoon. Puolustus tulee hoitaa itsenäisesti. Mahdollinen puolustusyhteistyökumppani voisi olla esim. Ruotsi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tatu Chanth:

Puolutustusmäärärahat on tällä hetkellä riittävät. Rahan käyttöä täytyy seurata tarkemmin ja miettiä Suomen puolustus uudestaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tatu Chanth:

Työperusteiselle maahanmuutolle ei pitäisi asettaa ylimääräisiä esteitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tatu Chanth:

Avioliitto- ja adoptio-oikeudella ei saa olla sukupuolirooleja. Lapsen etu on, että hänellä on vanhemmat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tatu Chanth:

Jos kunnnalla on siihen taloudelliset mahdollisuudet, sekä sopiva paikka, ehdottomasti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tatu Chanth:

Tiukempi kuri on eri asia kuin auktoriteetti. Lapsen kasvattamisen tulee tapahtua kotona, ei koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tatu Chanth:

Uskontoa ja politiikkaa ei saa sekottaa keskenään. Valtion ja kirkon suhde täytyy lopettaa ja kirkon lakisääteiset tehtävät tulee siirtää valtion ja kuntien hoidettavaksi. Yhteisöveron maksaminen kirkolle tulee lopettaa. Seurakunnille voidaan kuitenkin maksaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tatu Chanth:

Julkiset palvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti, eikä välissä saa olla voittoa tavoittelevia yrityksiä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tatu Chanth:

Palveluiden leikkaaminen on viimeinen vaihtoehto, se maksaa lopulta enemmän kuin säästää. Tulo- ja pääomatuloverotuksen progressiota kasvattamalla saadaan toimivampi lopputulos.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tatu Chanth:

Työllä saa ansaita parempaa elintasoa. Lisääntyneet ja kasvaneet tuloerot aiheuttavat epätasa-arvoistumista ja liikaa kasvaneet tuloerot ei ole hyväksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tatu Chanth:

Tämän hetkiset päällekkäiset tuet ja virastot ovat kalliita ylläpidettäviä. Tähän olisi varmasti löydettävissä edullisempi ja vähintään yhtä hyvät ratkaisut olemassa. Palveluita ja etuuksia ei saa kuitenkaan heikentää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tatu Chanth:

Talous- ja työpaikat ei saa koskaan mennä työpaikkojen edelle. Jos pilaamme elinympäristömme, ei ole enää väliä, onko työpaikkoja vai ei.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tatu Chanth:

Ympäristö tulee ottaa kaikissa päätöksissä huomioon. Mikäli ympäristölle aiheutuu hankkeesta kohtuutonta haittaa, täytyy hankkeesta luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset