KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Emil Bulut, Vihreät, 91

Oma esittely

Olen ihmisiä ja luontoa puolustava 21-vuotias liiketalouden opiskelija Vantaalta. Opiskelijakuntani hallituksessa työskennellessäni tutustuin opiskelijoita sekä koulutusjärjestelmäämme koskeviin epäkohtiin. Uskon Suomea eteenpäin vievän maksuttoman koulutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Myös vähemmistöjen oikeudet ovat minulle sydämen asia, koska elämässäni olen kokenut niin läheltä kuin kaukaa syrjinnän tuhoavan vaikutuksen, oli sitten kyse vammaisista, maahanmuuttajista tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Vapaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan tavoittelu tulee aina olemaan yksi johtavia arvojani. Työnteon ja yrittämisen tulee olla helppoa ja joustavaa. Aloitetaan vihreän talouden vallankumous laskemalla uusiutuvien verotusta, poistamalla niiden turhaa sääntelyä ja lopettamalla ympäristölle haitallisen teollisuuden tukeminen miljardeilla euroilla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Emil Bulut:

Ei ole mitään järkeä leikata palveluista ja etuuksista, jotka estävät yhteiskunnallisia ongelmia kuten työttömyyttä tai syrjäytymistä. Suomen velkaantuminen voidaan kääntää laskuun luomalla puitteet uusille työpaikoille ja viemällä muun muassa sote-uudistuksen loppuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Emil Bulut:

Hyvin ansaitsevien verojen kiristämisen sijaan keskittyisin veronkierron kukistamiseen ja veropohjan laajentamiseen esimerkiksi yrittämistä helpottamalla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Emil Bulut:

Olemme tuhlanneet miljardeja euroja ydinvoimalahankkeisiin saamatta yhtään sähköä. Ydinvoiman sijasta Suomen tulee johtaa uusiutuvien energiamuotojen kehityksessä ja viennissä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Emil Bulut:

Suomi on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa. Samalla olemme syventäneet riippuvuuttamme Venäjään, joten on aika kääntää Suomen kelkka kohti puhdasta uusiutuvaa huipputeknologiaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Emil Bulut:

Valtio tuottaa elintärkeitä palveluita, mutta aina tulee tarkastella onko kaikki valtion toiminta hyödyllistä, ja voiko sitä tuottaa tehokkaammin. Esimerkiksi hallinnon tehostamisella voidaan säästää miljoonia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Emil Bulut:

Ruotsin kielellä on Suomessa erityinen asema, emmekä saa vahingoittaa ruotsin kielisiä palveluita ajamalla ruotsin opetusta alas. Lisäisin kuitenkin enemmän valinnanvapautta kieliopintoihin, kuitenkin samalla turvaten ruotsin kielen opetuksen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Emil Bulut:

Vastikkeelliset tuet ovat luoneet Suomeen kestämättömän kierteen, jossa ihmiset jäävät työttömyyden ja köyhyyden syövereihin. Suomen tulee ottaa käyttöön perustulo ja mahdollistaa kaikille mielekäs ja kannattava työnteko.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Emil Bulut:

Nykyisessä tilanteessa vanhukset kustantavat suuren osan hoitokustannuksistaan, joten en näe missään nimessä tarpeellisena antaa lisää vastuuta vanhuksille ja heidän omaisilleen kustannusten maksamisessa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Emil Bulut:

Suomen alkoholipolitiikka on kurittanut yrityksiä ja kuluttajia liiallisilla rajoituksilla. Samalla alkoholin ostaminen on siirtynyt Viroon. Pitäisin myös tavoitteena, että alkoholin kulutus tapahtuisi suuremmissa määrin ravintolatiloissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Emil Bulut:

Kuntien määrää tulee laskea, jotta voimme varmistaa kuntien mahdollisuudet turvata asukkaidensa peruspalvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Emil Bulut:

Suomea ei saada nousuun laskemalla palkkoja ja ihmisten ostovoimaa. Valtion tulee kuitenkin laskea palkkaamisen kustannuksia työnantajalle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Emil Bulut:

Ihmisillä on oikeus asua missä haluavat, mutta on järjetöntä ylläpitää kalliita palveluita harvaan asutuilla alueilla. Kaupungistuminen on yksi vahvimpia trendejä maailmassa ja olisi typerää taistella sitä vastaan kuluttamalla miljardeja euroja satojen kuntien tekohengitykseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Emil Bulut:

Ei ole mitään syytä suosia julkisia palveluita, jos yksityinen taho pystyy tuottamaan laadultaan vastaavan palvelun edullisemmin. Samalla kuitenkin tulee huolehtia, että yksityiset palveluntuottajat noudattavat niille asetettuja sopimusehtoja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Emil Bulut:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen vaatii vahvoja sote-alueita, koska uudistuksen hyödyt jäävät muuten vain nimellisiksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Emil Bulut:

Tässä maassa on pelätty kilpailua liian pitkään, joten on aika avata taksimarkkinat kaikille osapuolille. Ainoana huolena mainitsen vammaisten, vanhusten ja muiden taksipalveluita tarvitsevien erityisryhmien matkojen varmistamisen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Emil Bulut:

EU on tuottanut Suomelle suurta hyötyä. Olemalla aktiivinen osa maailman suurinta vapaakauppaliittoa olemme luoneet työpaikkoja ja vahvistaneet Suomen taloutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pidän jokaisesta direktiivistä, jota komissio ehdottaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Emil Bulut:

Mielestäni rahoitusmarkkinaveron tarkoitusperät ovat hyvät, mutta nykyehdotus johtaisi epäonnistuneisiin tuloksiin. Ensinnäkin verotus tulisi kohdentaa voittoihin ja ottaa käyttöön kaikkialla EUssa samaan aikaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Emil Bulut:

Natoon hakemista ei tule aloittaa ellei enemmistö kansasta osoita tukeaan Nato-jäsenyyteen kansanäänestyksessä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Emil Bulut:

Pitäisin puolustusvoimien perusrahoituksen nykyisellä tasolla, mutta antaisin erityisille lisähankinnoille mahdollisuuden tilanteen mukaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Emil Bulut:

Työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa merkittävästi. Suomen edun mukaista on nostaa työperäistä maahanmuuttoa ja satsata maahanmuuttajien onnistuneeseen kotoutumiseen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Emil Bulut:

Kaikkia ihmisiä tulee kohdella lain edessä tasavertaisesti. Ketään ei saa syrjiä rodun, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen jne. perusteella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Emil Bulut:

Minulle olisi kunnia, jos Vantaa perustaisi turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuksen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Emil Bulut:

Koulujen ongelmat eivät johdu lepsusta kurista, vaan pikemminkin liian jäykistä ja vanhanaikaisista rakenteista. Uskon kuriongelmien olevan oire järjestelmästä, joka ei anna nuorille tarpeeksi tilaa ja mahdollisuuksia ilmaista itseään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Emil Bulut:

Modernit arvot - kuten yhteisö, tasa-arvo ja planeetta - muodostavat paljon paremman arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Emil Bulut:

Ei ole mitään syytä suosia julkisia palveluita, jos yksityinen taho pystyy tuottamaan laadultaan vastaavan palvelun edullisemmin. Samalla kuitenkin tulee huolehtia, että yksityiset palveluntuottajat noudattavat niille asetettuja sopimusehtoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Emil Bulut:

Uskon, että voimme ylläpitää hyvinvointivaltiota viemällä loppuun kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen, jotta voimme tarjota ihmisille palveluita tehokkaammin. Samalla valtion tulee edistää yrittämistä ja työntekoa, jonka seurauksena valtio saa enemmän verotuloja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Emil Bulut:

Liian suuret tuloerot ovat haitaksi yhteiskunnalle. Omalla työllään pitää kuitenkin pystyä tienaamaan rahaa, kunhan maksaa oikeudenmukaisen määrän veroja. Samalla meidän tulee vähentää köyhyyttä muun muassa perustulolla ja muilla palveluilla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Emil Bulut:

Olen osittain samaa mieltä, koska moni palvelu ja sosiaalietuudet on järjestetty tällä hetkellä huonosti ja tehottomasti. Suurin askel tämän korjaamiseksi olisi perustulon käyttöönotto. Laadukkaat palvelut ja etuudet tulee kuitenki jatkossakin varmistaa, vaikka se vaatisikin verojen nostamista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Emil Bulut:

Olemme asettaneet talouskasvun ympäristöasioiden edelle jo liian kauan. Tämän hinta on jälkeenjäänyt talous, joka asettaa meidät kansainvälisessä kilpailussa epäsuotuisaan asemaan. Saksa on osoittanut, että ympäristöstä huolehtiminen ei sulje pois talouskasvua ja työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Emil Bulut:

Tämän tulisi olla olettamus, jotta voimme kamppailla ilmastonmuutosta ja luonnon tuhoutumista vastaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset