KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Noora Koponen, Vihreät, 104

Oma esittely

Olen kahden pojan äiti Espoosta. Koulutukseltani olen fysioterapeutti. Keväällä 2014 laadin sosiaaliseen mediaan kirjoituksen Tehdään Nuutin haaveesta totta!, sekä adressin Erityistukea tarvitsevien lasten oikeus oppimiseen turvattava! Minulle on tärkeää erityistukea tarvitsevien lasten tasa-arvoisuus, ennaltaehkäisy kansanterveydessä, sekä avoimuus toisia kohtaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Noora Koponen:

Velkaantuminen taittuu, kun palvelut ja etuudet saadaan kohdennettua oikeisiin paikkoihin, kuten työllistymisen ja työssä jaksamisen tukemiseen, sekä erityisryhmien kuntoutumisen tukemiseen. Näin lisätään työllistymistä ja julkinen talous tasapainottuu. Kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointi on turvattava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Noora Koponen:

Verotuksemme turvaa hyvinvointivaltion mallin. Mahdolliset veronkorotukset tulisi kompensoida pienituloisille ja kokonaisverotuksen progressiivisuus tulisi säilyttää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Noora Koponen:

Uusiutuvien energiamuotojen suunnittelua ja käyttöönottoa tulisi lisätä tuntuvasti. Ydinvoima ei ole ratkaisu kestävälle kehitykselle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Noora Koponen:

Ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja olisi syytä tarkastella aiempaa paremmin ja enemmän. Suunnan tulisi olla ympäristöystävällisempi, lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, sekä tukea paremmin kestävää kehitystä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Noora Koponen:

Julkisen sektorin palvelut ja niiden tuomat työpaikat ovat tärkeitä ihmisten tasa-arvoisessa kohtelemisessa. Julkinen sektori saavuttaa myös vähäosaisemmat paremmin. Vaikka lyhyellä tähtäimellä julkisen sektorin palvelut saattavat tarkoittaa valtiolle enemmän menoja, niin pidemmällä tähtäimellä se näkyy kansallisesti parempana terveyden tilana. Julkisen sektorin pienentämisen sijasta sen palvelun laatuun olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota ja miettiä, miten laatua voisi vielä kehittää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Noora Koponen:

Suomalaisten kielitaidon tukeminen ja parantaminen on tärkeää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Noora Koponen:

Ihmisillä on hyvinvointinsa vaatimisen yhteydessä myös mielestäni velvollisuus osallistua työntekoon, mikäli työkykyisyys ja terveydentila sen sallivat. Tarjotun työpaikan tulisi kuitenkin palvella myös henkilön omia toimintamahdollisuuksia. Ensisijaisesti tulisi olla mahdollisuus toimia työssä, johon on kouluttautunut. Pakkotoimenpiteet harvoin tukevat hyvinvointia. Tarjotun työpaikan ei tulisi velvoittaa esim. asuinpaikkakunnan vaihtoon tai vaikeuttaa yksityiselämää tarpeettoman paljon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Noora Koponen:

Hoivapalveluiden kustannukset tulisi pääsääntöisesti pystyä kustantamaan verovaroin. Ihmisellä tulisi olla oikeus omaisuutensa säilyttämiseksi, vaikka terveydentila heikkenisikin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Noora Koponen:

Vähittäiskaupan ja palvelualojen aukiolorajoituksista voisi luopua. Esimerkiksi omien tuotteiden myynti pienpanimoiden tuotantotilojen yhteydessä olevista myymälöistä tulisi sallia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Noora Koponen:

Vähennystarve voi olla järkevää maanosasta riippuen. On kuitenkin tärkeää laskea kuntaliitosten tuotot ja kustannukset tapauskohtaisesti, minkälainen vaikutus sillä olisi esimerkiksi terveyspalveluiden saatavuuteen ja tavoitettavuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Noora Koponen:

Yritysten palkanmaksuissa on jo nyt tuntuvia eroja ja lukuisia käytäntöjä, joista osa ei vastaa työntekijän työmäärään. Työehtosopimuksilla on näin ollen paikkansa työntekijän oikeuksia ajatellen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Noora Koponen:

Ihmisillä tulisi olla mahdollisuus asua siellä, missä he voivat hyvin ja missä eläminen ja asuminen tukevat työssäkäyntiä ja hyvinvointia. Mutta verovaroin ei mielestäni tätä tule kustantaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Noora Koponen:

Hyvinvointipalvelut tulisi ensisijaisesti tuottaa julkisesti. Terveyspalveluiden tavoitteellisuus tulisi ennen kaikkea olla ihmisten terveyden edistämisessä ja julkiset palvelut turvaavat aidosti tätä. Julkisten palveluiden laatua pitäisi pyrkiä kehittämään vielä lisää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Noora Koponen:

Sote-uudistuksella on mahdollista vahvistaa julkisia palveluita ja tukea demokraattisen kontrollin säilymistä. Sote-alueiden toimeenpanossa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät toimimaan tuottajina jatkossakin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Noora Koponen:

Pienet yrittäjät ja asiakkaat saattaisivat kärsiä vapaasta kilpailusta. Nykyinen taksiliikennelaki mahdollistaa kohtuuhintaisen palvelun saannin kaikkina vuorokauden aikoina, maanosasta riippumatta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Noora Koponen:

Suomi tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä ja työmarkkinoita selviytyäkseen globaalissa taloudessa. Yhdessä unionina on mahdollista pyrkiä laajemmin kehittämään hyvinvointia ja ympäristöä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Noora Koponen:

Rahoitusmarkkinaverolla olisi mahdollista ohjailla kaupankäyntiä pidempikantoisiin investointeihin ja lisäksi se toisi tuloja valtion käyttöön.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Noora Koponen:

Nato-jäsenyys ei mielestäni ole tällä hetkellä ajankohtainen. Jos tilanne olennaisesti muuttuu, kannatan Nato-jäsenyydestä kansanäänestystä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Noora Koponen:

Puolustusmateriaalit ovat kallistuneet verrattuna takavuosiin. Nykyaikainen puolustuskyky edellyttää hyvin koulutettua joukkoa ja ajanmukaista materiaalia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Noora Koponen:

Kansainvälistyminen on tulevaisuutta. Suomeen töihin tuleva maahanmuuttaja tuo myös verotuloja Suomeen. Ihmisen syntyperän ei tulisi määrittää työpätevyyttä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Noora Koponen:

Avioliitto solmitaan rakkauden, ei sukupuolen perusteella. Valmius vanhemmuuteen niin ikään, ei ole sukupuolisidonnainen kysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Noora Koponen:

Jokainen kunta on velvollinen tarvittaessa huolehtimaan turvapaikanhakijoista. On kuitenkin selvitettävä, että kunnalla on riittävät taloudelliset puitteet vastaanottokeskuksen perustamiseen, sillä turvapaikanhakijoiden elin- ja asuinolojen tulee olla riittävät. Valtion tulisi tukea kuntia tarvittaessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Noora Koponen:

Kouluissa ilmenevät ongelmat harvoin johtuvat kurinpidollisesta puutteesta. Jos koululaisella ilmenee ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä, tulisi ensisijaisesti selvittää, mistä koululaisen vaikeudet voisivat johtua, ja etsiä ratkaisuja tätä kautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Noora Koponen:

Niin politiikassa kuin muussakin, niin sanottujen perinteisten arvojen kyseenalaistamisen taito on tärkeää tarvittaessa. Maailma muuttuu koko ajan, ja sitä kautta myös ihmisten elintavat ja tarpeet.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Noora Koponen:

Julkiset palvelut turvaavat saatavuuden tulotasosta riippumatta, ja ne tulisi tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisten terveyspalveluiden sektori hyötyy pienestä kilpailusta ylläpitääkseen palvelun laatua ja tuottavuutta, ja siinä yksityisten yritysten tuoma kilpailu on paikallaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Noora Koponen:

Julkisten palveluiden saatavuus pitää turvata. Jos palveluiden saatavuus vaikeutuisi vielä nykyisestä, lisäisi se vähäosaisimpien eriarvoistumista ja kasvattisi syrjäytymisriskiä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Noora Koponen:

Suuria tuloeroja olisi hyvä pyrkiä tasaamaan. Lisäksi, suuret tulot eivät välttämättä kerro siitä, onko enemmän tienaava todellisuudessa lahjakkaampi tai ahkerampi, kuin vähemmän tienaava. Suomessa on valtava määrä esimerkiksi erittäin ahkeria ja lahjakkaita pienyrittäjiä, mutta heidän tulotasonsa kuukautta kohden jää helposti alle keskitasoisen ansiopalkan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Noora Koponen:

Nykyisen kaltaisia kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tarvitaan jatkossakin. Niiden kuntouttava merkitys on olennaista, myös työllisyystilanteen parantumista ajatellen. Palveluiden laadun kehittämisellä voisi myös tehostaa toimintaa, mikä voisi pidemmällä tähtäimellä tuoda kustannussäästöjä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Noora Koponen:

Talous tulee sovittaa ympäristön asettamiin raameihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Noora Koponen:

Päätöksiä tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota siihen, etteivät niiden seuraukset rasittaisi liiaksi ympäristöä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset