KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jyrki Kasvi, Vihreät, 101

Oma esittely

Olen 51-vuotias tekniikan tohtori ja kaupunginvaltuutettu ja työskentelen tutkimus- ja kehittämisjohtajana. Aiemmin olen toiminut mm. kansanedustajana, tutkijana, peliarvostelijana ja tietokirjailijana. Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaamielisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus. Minun maailmani ei ole koskaan valmis. On vaikea kuvitella, että kääntyisin konservatiiviksi, puolustamaan mennyttä tulevaisuutta vastaan. Talous, tekniikka ja yhteiskunta ovat murroksessa. Kuka olisi uskonut panssarivaunujen vielä piirtävän Euroopan rajoja? Kuka olisi uskonut mobiilimaksamisen olevan arkea, Afrikassa? Kuka olisi uskonut muun Euroalueen nousevan lamasta, mutta talouskuri-Suomen painuvan taantumaan? Suomea vaivaa kyvyttömyys tehdä päätöksiä. Työryhmät istuvat, raportteja kirjoitetaan, mutta toimeenpano puuttuu. Suomi tarvitsee rohkeutta tehdä päätöksiä, rohkeutta investoida, rohkeutta tarttua tulevaisuuteen menneisyyden asemesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jyrki Kasvi:

Tärkeintä on kääntää Suomen talous nousuun. Pelkät leikkaukset vain supistavat taloutta ja estävät verotuloja tuottavan kasvun edellytykset. Palveluissa ja etuisuuksissa on toki paljon järkeistämisen varaa, mutta toiminnan uudistaminen edellyttää investointeja leikkauksien asemesta. Säästäminen ei ole koskaan halpaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jyrki Kasvi:

Riippuu tietysti siitä,mihin hyvätuloisen raja vedetään. Itse asiassa koko verotuksen rakenne tulisi uudistaa. Esimerkiksi nykyinen palkka- ja pääomatulojen verotuksen erottelu on johtanut siihen, että Suomen suurituloisimmilla on pienimmät verot.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jyrki Kasvi:

Energiatalouden rakenteet muuttuvat nopeasti, mutta energiainvestointien käyttöikä on vuosikymmeniä. Ydinvoiman pääomakustannukset ovat jo niin suuret, että esimerkiksi Iso-Britannia on joutunut takamaan rakenteilla olevalle Hinkley C -ydinvoimalalla tuotetulle sähkölle paljon markkinahintaa korkeamman hinnan. Haitatonta energiaa ei ole, siksi Suomen energiapolitiikan lähtökohtana on energiatehokkuutta parantavien teknologioiden kuten älykkään sähköverkon kehityksen edistäminen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jyrki Kasvi:

Aikataulu on haastava, mutta suunta oikea. Etenkään maakaasua tuskin pystytään kokonaan korvaamaan uusiutuvilla energialähteillä vielä vuonna 2025.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jyrki Kasvi:

Tätä vaaditaan usein, mutta mistä aloitettaisiin? Merkittäviä kustannussäästöjä olisi saatavissa vain suurimmista menoista eli sosiaali- ja terveyspalveluista sekä koulutuksesta. Ja ne säästöt tulisivat pian todella kalliiksi. Sen sijaan julkisen sektorin sisäistä toimintaa on mahdollista kehittää. Hyvä esimerkki tästä saatiin kun kävi ilmi, että pelkät valtionhallinnon tietokoneohjelmistolisenssit ovat suurempi menoerä kuin koko poliisitoimi!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jyrki Kasvi:

Tässä asiassa olen ollut vähän tuuliviiri, en ole koskaan ymmärtänyt yhden kouluaineen monissa suomalaisissa nostattamia tunteita. Toisaalta ymmärrän halun monipuolistaa koulujen kielivalikoimaa, mutta ruotsin kieli on ollut suomalaisille ikkuna länteen. Toisaalta myös ruotsalaisten kanssa asioidessa käytämme yleensä englantia. Suomen ruotsinkielisille on joka tapauksessa kyettävä tarjoamaan palvelut heidän äidinkielellään. Tämä tulee antamaan ruotsinkielentaitoisille työmarkkinoilla etuaseman.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jyrki Kasvi:

Työn vastaanottaminen ei saa kuitenkaan laskea perheen tulotasoa, kuten nykyisin helposti käy, etenkin jos perheessä on päivähoitoikäisiä lapsia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jyrki Kasvi:

Vaikea kysymys. Toisaalta kuntien varat eivät mitenkään riitä kaikkien ikäihmisten hoivapalveluiden kustantamiseen, etenkään kun hoivapalveluiden tarve jatkuvasti kasvaa väestön ikääntyessä. Toisaalta moni kokee epäoikeudenmukaiseksi joutua maksamaan palvelusta, jonka toiset saavat ilmaiseksi. Ja varakkaimmat ovat usein siirtäneet omaisuuntensa seuraavalle sukupolvelle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jyrki Kasvi:

Ravintoloiden tulee voida kilpailla myös aukioloajoilla. Nykyistä alkoholipolitiikkaa ohjaava hienolainsäädäntö ei ole Suomelle todellekaan kunniaksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jyrki Kasvi:

Kuntien määrää tulee vähentää, mutta pakkoliitosten asemesta voitaisiin käyttää esimerkiksi valtionosuusjärjestelmää keppinä ja porkkanana. Nykyiselläänhän järjestelmä on kuntien kannustinloukku, jonka seurauksena kunnilla ei ole mitään intressiä tehostaa toimintaansa tai rakenteitaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jyrki Kasvi:

Suomen työvoimakustannukset eivät ole muihin Euroopan maihin verrattuna erityisen korkeat. Suomalaisten yritysten heikon kilpailukyvyn syitä on etsittävä muualta, esimerkiksi suomalaisyritysten kilpailijamaita hitaammasta uuden teknologian hyödyntämisestä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jyrki Kasvi:

Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Vain aidosti elinkelpoinen elinkeinotoiminta pitää alueen asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jyrki Kasvi:

Samalla pitäisi antaa yksityisille terveyspalveluille myös samat velvoitteet kuin julkisella sairaanhoidolla on. Sitä paitsi Suomessa ei ole varsinaisia yksityisiä terveyspalveluita, sillä veronmaksajat maksavat yksityisistä terveyspalveluista Kela-korvauksina suuren osan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jyrki Kasvi:

Kunnat eivät ole pitkään aikaan itse tuottaneet kuin osan sosiaali- ja terveyspaveluista, sillä kallis erikoissairaanhoito on jo nyt sairaanhoitopiirien vastuulla. Tämä on tuottanut turhia kustannuksia, koska yhteistyö kunnallisen perusterveydenhoidon ja sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon välillä ei toimi. Kuntayhtymien ongelmana on demokratiavaje eli sote-uudistuksessa luotaville sote-alueille tarvitaan demokraattisesti valitetut päätäntäelimet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jyrki Kasvi:

Vapautettu taksiliiketoiminta tarvitsee kuitenkin valvontaa, sillä kuten Ruotsissa koettiin, vapaa hinnoittelu heikentää helposti asiakkaiden kuluttajansuojaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jyrki Kasvi:

Suomen taloudellinen ja turvallisuuspoliittinen asema olisi Euroopan Unionin ulkopuolella paljon nykyistä heikompi, ja joutuisimme silti EFTA-maana implementoimaan suuren osan EU-direktiiveistä Suomen lainsäädäntöön ilman mahdollisuutta vaikuttaa niihin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jyrki Kasvi:

Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat valvontaa ja läpinäkyvyyttä, jotta nykyiseen talouskriisiin johtaneita markkinahäiriöitä ei pääsisi enää syntymään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jyrki Kasvi:

Ukrainan sota osoitti, että rauhankumppanuus NATOn kanssa ja yhteiset säännölliset sotaharjoitukset eivät riitä. Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut viime kuukausina paljon aiempaa arvaamattomammaksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jyrki Kasvi:

Etenkin, jos yritämme ylläpitää uskottavaa puolustuskykyä yksin. Suomen puolustusvoimilta on vanhentumassa useita erittäin kalliita asejärjestelmiä, minkä lisäksi on luotava uskottavan kyberpuolustuksen edellytykset.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jyrki Kasvi:

Suomalaiset yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa, ja monilla aloilla suomalaisia työnhakijoita ei ole riittävästi. Esimerkiksi Helsingin seudun joukkoliikenne on jo suurelta osin maahan muuttaneen työvoiman varassa. Vain työ luo työtä, kyse ei ole nollasummapelistä. Siksi työperäistä maahanmuuttoa ei ole syytä rajoittaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jyrki Kasvi:

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat suomalaisia perusarvoja. Lisäksi on vahva tieteellinen näyttö siitä, ettei vanhempien sukupuolella ole mitään vaikutusta lapsen kehitykseen tai hyvinvointiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jyrki Kasvi:

Meidän kaikkien on kannettava yhteinen vastuumme, tai sitä ei kanna kukaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jyrki Kasvi:

Kysymys kertoo lähinnä vanhentuneesta pedagogisesta ajattelusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jyrki Kasvi:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat itse asiassa varsin nuori arvorakennelma, kaukana ”perinteisestä”.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jyrki Kasvi:

Ulkoistamisesta tai julkisesta palvelutuotannosta ei pitäisi tehdä ideologista kysymystä, vaan kyse on siitä, mikä missäkin tilanteessa on tarkoituksenmukaista. Ulkoistamiseen on liittynyt usein ongelmia, mutta ne ovat pääsääntöisesti johtuneet huonosta hankintaosaamisesta, ei ole esimerkiksi tiedetty, mitä kaikkea oma henkilöstö on tehnyt eli ei ole tiedetty, mitä ollaan ulkoistamassa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jyrki Kasvi:

Tässä on muistettava, että kyse ei ole nollasummapelistä. Lyhyellä aikavälillä ei kannata tehdä leikkauksia, jotka tulevat pidemmällä tähtäimellä yhteiskunnalle kalliiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jyrki Kasvi:

Raha on hyvä kannustin, siksi kohtuulliset tuloerot ovat perusteltuja. Sen sijaan suurten tuloerojen on todettu aiheuttavan eriarvoistumista ja pilkkovan yhteiskunnan osiin, jotka eivät ole vuorovaikutuksessa keskenään. Kun varallisuus ja hyvinvointi periytyvät sukupolvelta toiselle, tuloksena on käytännössä sääty-yhteiskunta. Tuloerojen kasvun on myös todettu alentavan väestön keskimääräistä onnellisuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jyrki Kasvi:

Paino sanoilla ”nykyisen kaltaiset”. Julkisen sektorin tuotantorakenteissa ja toimintatavoissa on paljon kehittämisen varaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jyrki Kasvi:

Tuolla ajattelulla Suomen järvet olisivat edelleen sellutehtaiden jätevesilammikoita, ja rikkipäästöt happamoittaisivat Suomen metsiä. Päästöjen vähentäminen tuli yrityksille kalliiksi, mutta oli koko yhteiskunnan kannalta perusteltua. Ympäristö asettaa rajat, joihin myös talouden on sopeuduttava.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jyrki Kasvi:

Ympäristö on meillä vain lainassa tulevilta sukupolvilta. Esimerkiksi meidän Itämereen laskemamme ravinteet heikentävät Itämeren tilaa vielä pitkään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset