KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johanna Karimäki, Vihreät, 100

Oma esittely

Olen Uudenmaan kansanedustaja ja maakuntahallituksen jäsen, Espoon kaupunginvaltuutettu, bioprosessitekniikan diplomi-insinööri ja kahden lapsen äiti. Työkokemusta on siivoojana, kioskin myyjänä, kasviöljytehtaalta ja tutkijan työstä TKK:lla. Harrastan retkeilyä ja kuntosuunnistusta. Teemojani ovat lasten ja nuorten asiat, työllisyys ja heikompiosaiset sekä luonnonsuojelu. Ilmastonmuutosta on hillittävä. Tehdään Suomesta puhtaan teknologian ja uusiutuvan energian edelläkävijä. Yrittäjyyden, koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen takaa Suomen kansantalouden kasvua ja vientiä. Pidän tärkeänä sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä kiirehdin terveyseroja kaventavaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Ikäihmiset ovat rakentaneet maamme hyvinvoinnin, heille on taattava turvallinen vanhuus. Minulle on tärkeää vammaisten ihmisoikeuksien puolustaminen. Arvostan elävää maaseutua ja kotimaista lähiruokaa. Suomen lajirikas luonto, Itämeri, vanhat metsät, suot on suojeltava.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johanna Karimäki:

Kuluvalla kaudella on sopeutettu valtion taloutta liki 7 miljardin euron edestä. Liiallisilla leikkauksilla ei pidä tukahduttaa orastavaa kasvua. Pitkällä aikavälillä valtion talous on saatava tasapainoon mm. rakenteellisin uudistuksin. On myös huolehdittava koulutuksesta, tutkimuksesta ja kannustettava yrittämään, jotta saamme uutta kasvua ja lisäämme vientiä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johanna Karimäki:

Suomessa työn verotus on jo korkealla tasolla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johanna Karimäki:

Tärkeintä on säästää sekä tehostaa energian käyttöä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava. Suomessa on paljon puuta ja biomassaa, tuulta ja aurinkoa. On kehittävä älykkäitä sähköverkkoja ja sähkön varastointitekniikoita. Uusiutuviin energialähteisiin pohjaavat energiaratkaisut luovat uusia työpaikkoja. Ydinvoiman lisärakentaminen vaikeuttaa vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja syö markkinoita uusilta cleantech- ja biotaloushankkeilta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johanna Karimäki:

Fossiilisista polttoaineista tulee luopua. Maakaasu voidaan korvata ajan kuluessa biokaasulla. Kivihiili on ulkomainen runsaspäästöinen polttoaine, josta tulee nopeimmin päästä eroon mm. korottamalla kivihiilen verotusta ja korjaamalla päästökauppa toimivaksi. Turve on sentään kotimaista, mutta siitäkin on hyvä siirtymäajalla luopua, sillä turpeen poltosta tulee paljon hiilidioksidipäästöjä. Turpeen nosto on ohjattava luontoarvonsa menettäneille, ojitetuille soille ja arvosuot on suojeltava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johanna Karimäki:

Julkisen sektorin heikentämiseen ei pidä lähteä, sillä tarvitsemme hoitajia, lääkäreitä, opettajia, poliiseja, palomiehiä ja monia muita tärkeitä julkisen sektorin työntekijöitä. Säästöjä voidaan hakea tekemällä asiat järkevämmin, supistamalla hallintoa ja vähentämällä byrokratiaa sekä ottamalla käyttöön uudistetut tietojärjestelmät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johanna Karimäki:

Kannatan ruotsin kielen opettamista jatkossakin, sillä olemme kaksikielinen maa. Olen kuitenkin valmis pohtimaan kevennettyä vaihtoehtoa niille, joilla on hankaluuksia oppia tai motivoitua kieliopintoihin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johanna Karimäki:

Ongelma taitaa enemmänkin olla se, ettei työpaikkoja ole riittävästi tarjolla. Lähtökohtaisesti mielestäni työ kuin työ on parempi kuin toimettomana olo. Ihanteellisinta on saada koulutusta vastaavaa työtä ja sellaista tulee jatkossakin ensisijaisesti tarjota työttömälle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johanna Karimäki:

Tietysti palvelujen hintataso, erityisesti julkisissa palveluissa, on pysyttävä kohtuullisena. Jokainen vanhus on hoidettava hyvin. Monella on hyvin pieni eläke, josta iso osa menee hoivapalveluihin esimerkiksi palvelutaloissa. On kohtuullista, että pienestä eläkkeestä jää myös käyttörahaa, ettei kaikki mene palvelujen ostoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johanna Karimäki:

Nykyiset aukioloajat ovat riittävät. Myöhäinen aukiolo lisää poliisin mukaan turvattomuutta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johanna Karimäki:

Kunnat ovat tehneet vapaaehtoisesti ratkaisuja, kun ovat nähneet liitokset asukkaiden ja palvelujen kannalta tarpeellisina. Valtion tulee pakolla puuttua vain tilanteissa, joissa hyvin heikosti taloudellisesti pärjäävä kunta ei kykene huolehtimaan asukkaistaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johanna Karimäki:

Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä ja joustavuutta jossain määrin, mutta palkkauksen tasa-arvo on tärkeä tavoite.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johanna Karimäki:

Ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa ja valtionosuusjärjestelmillä tasataan alueellisia eroja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johanna Karimäki:

Uudistuksen tärkein tavoite on taata ihmisille hyvät terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut. Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille on päästävä silloin kun on tarve. Julkiset palvelut on saatettava paremmalle tolalle ja siksi uudistusta tarvitaan. Yksityisillä palveluntuottajilla ja kolmannella sektorilla voidaan täydentää julkista tuotantoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johanna Karimäki:

On järkevää, että kunnat jatkossakin tuottavat lähipalveluja, vaikka palvelutuotannon koordinointi olisikin laajemmalla sotealueella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johanna Karimäki:

Lienee asiakkaiden kannalta parempi, ettei taksimatkojen hinnat vaihtele, että matkoilla on kiinteä hinta. Taksilupien määrän säätelyssä voisi olla enemmän joustavuutta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johanna Karimäki:

EU on tuonut turvallisuutta, edistyksellistä ilmastopolitiikkaa ja yhteisen markkina-alueen. Toisaalta EU:ssa on pidettävä kotimaan puolia esimerkiksi maatalouspolitiikassa ja on huolehdittava, että EU:n investointiohjelmaan pääsee Suomelle tärkeitä hankkeita. EU:n byrokratiaa tulee keventää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johanna Karimäki:

Rahoitusmarkkinavero hillitsee nopealla syklillä tapahtuvaa spekulatiivista kauppaa, joka aiheuttaa epävakautta markkinoilla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johanna Karimäki:

Suomen turvallisuuden kannalta EU ja pohjoismaat ovat tärkeitä yhteisöjä. Nato-jäsenyys ei ole nyt ajankohtainen, mutta voi tulla kyseeseen, mikäli kansan enemmistö sitä kansanäänestyksellä kannattaa. Suomen on pidettävä huoli omasta puolustuskyvystään.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johanna Karimäki:

Puolustusvoimilta on tullut selvä viesti, että säästöt on viety äärirajoille ja materiaalihankintoihin tarvitaan lisärahoitusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johanna Karimäki:

Muutaman vuoden kuluttua työperäisen maahanmuuton tarve kasvaa, kun eläkkeelle jäävien määrä kasvaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johanna Karimäki:

Eduskunta äänesti asian puolesta jo, kun kansalaisaloite hyväksyttiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johanna Karimäki:

Espoo on sopiva paikka vastaanottokeskukselle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johanna Karimäki:

Aikuisten on puututtava koulukiusaamiseen. Yhteisöllisyys, mukava toiminta yhdessä, kouluretket ja ryhmätyöt lisäävät viihtyvyyttä. Huomio siis opetusmetodeihin ja luokkakokoihin, jotka eivät saa paisua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johanna Karimäki:

Minulle nuo ovat tärkeitä arvoja. Kuten myös moni muu, esimerkiksi ihmisarvo, tasa-arvo, luontoarvot ja suvaitsevaisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johanna Karimäki:

Julkisten palvelujen tilaa on parannettava ja niiden rapautuminen pysäytettävä. Kehitys, jossa suuret monikansalliset yritykset valtaavat tilaa ja vievät voittoja veroparatiiseihin, on huono. Hyvillä hankintamenettelyillä on varmistettava, että suomalaiset pienyritykset pärjäävät tarjouskilpailuissa. Palveluista suurimman osan on pysyttävä kuitenkin julkisina, sillä liiallinen yksityistäminen tulee loppujen lopuksi kalliiksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johanna Karimäki:

Meillä on jo korkea verotusaste ja työn verotus on korkeaa. Ekologista verouudistusta kannatan eli karsitaan ympäristölle haitallisia tukia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johanna Karimäki:

Heikoimmista on huolehdittava ja toisilla on huonompi onni kuin toisilla. Näin taataan tasa-arvo ja turvallisuus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johanna Karimäki:

Vihreät kannattavat perustuloa, joka tekee työnteosta aina kannattavaa. Palveluista on pidettävä huoli, mutta rakenteellisilla muutoksilla voidaan tuottaa hyviä palveluja edullisemmin. Vähennetään hallintoa, byrokratiaa ja päällekkäistä työtä. Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johanna Karimäki:

Ekologisten luontoarvojen tuhoaminen on peruuttamatonta. Ympäristön suojelu on pidemmän päälle myös talouden ja työllisyyden etu. Stern on laskenut, että mikäli ilmastonmuutoksen torjunta siirretään kauemmaksi, lopulliset kustannukset tulevat ihmiskunnalle kalliimmaksi. Luonnolla on myös oma arvonsa, itseisarvo.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Johanna Karimäki:

Kannatan, että kaikissa ministeriöissä ja toimialoilla huomioidaan paremmin ympäristön suojelu. Se tekee ympäristönsuojelusta valtavirtaa, kun se tänä päivänä tuntuu olevan marginaalissa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset