KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Fredrik Sirviö, Vihreät, 121

Oma esittely

Olen Fredrik “Fredu” Sirviö, 30-vuotias, kaksikielinen, Espoossa asuva yrittäjä ja yhteiskuntavaikuttaja. Intohimonani on rakentaa parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta. Olen perustanut Safkatutkan, joka on yksi isoimmista vaikuttajista Suomen ruokakulttuurin puhdistamiseen viime vuosina. Olen myös järjestänyt Muoviton Syyskuu –kampanjan, joka keräsi lähes jokaisen suomalaisen tarkastelemaan omaa muoviroskan synytä. Olen perustanut kolme yritystä viimeisen viiden vuoden aikana, joten tiedän miten raksasta ja vaikeaa voi välillä olla yrittäjä Suomessa. Jos haluamme lisää työpaikkoja, meidän on luotava inspiroiva ympäristö yrittää. Lähellä sydäntäni ovat myös lapset, nuoret, vanhukset ja he joita yhteiskunta kohtelee heikoimmin. Terveellinen ravinto, puhdas ympäristö ja mielekkäät aktiviteetit ovat kaikkien perusoikeus

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Fredrik Sirviö:

Julkisen sektorin kokonaismenot ovat kasvaneet jatkuvasti. Menot tulee sopeuttaa nykyiseen taloustilanteeseen ja maltillisia leikkauksia sekä rakenteellisia muutoksia on tarpeen tehdä. Säästötoimet eivät saa kohdistua koulutukseen, hyvinvointipalveluihin tai tutkimus- ja kehitystyöhön, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Fredrik Sirviö:

Verotuksen tulee olla oikeudenmukainen niin yrittäjille kuin palkansaajille. Töiden tekeminen tulisi olla kannustavaa palkkaluokasta riippumatta. Pääoma- ja osinkoverotuksen kiristäminen on talouden kannalta järkevämpää, kuin esimerkiksi työn verotuksen kiristäminen. Verotuloja tulisi myös kasvattaa harmaan talouden kitkemisellä ja veroparatiisien kieltämisellä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Fredrik Sirviö:

Suomen tulee kasvattaa energian omavaraisuusastetta. Ydinvoiman lisärakentamista tulee välttää ja tutkia uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksia. Myös energiatehokkuuden parantamisella saadaan vähennettyä sähkön kokonaistarvetta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Fredrik Sirviö:

Uusiutuvan energian osuutta tulee kasvattaa. Näitä polttoaineita voidaan käyttää tasaamaan energian kulutuksen huippuja kunnes uusiutuvat energiamuodot mahdollistavat näistä luopumisen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Fredrik Sirviö:

Julkisen sektorin pienentäminen edellyttää byrokratian keventämistä ja prosessien tehostamista. Julkisen sektorin pienentämistä ei tule tehdä ympäristön tai ihmisten terveyden kustannuksella.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Fredrik Sirviö:

Kielten opiskelusta ei koskaan ole haittaa, vaan siihen pitäisi kannustaa. Ruotsin kielitaito mahdollistaa paljon, mutta niin myös monen muun kielen opiskelu. En usko pakottamiseen vaan valinnanvapauteen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Fredrik Sirviö:

Työhaluisille tulisi löytää kehittävää ja tuottavaa toimintaa. Työttömyyden jatkuessa pidempään tulisi olla kannustimia ottaa myös muita kuin oman alan töitä. Myös yrityksen mahdollisuuksia palkata uusia työntekijöitä on helpoitettava.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Fredrik Sirviö:

Hoivapalvelut tulee tarjota yhteisestä kassasta. Varallisuuden hankinnasta on maksettu jo veroa, jolla hoito kustannetaan. Hoivapalveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen on oltava yhteiskunnan tärkeä tehtävä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Fredrik Sirviö:

Jos ravintolat saavat olla auki nykyistä vapaammin luodaan myös lisää työtä ja työpaikkoja. Sulkemisajankohtiin kohdistuvat levottomuudet tasantuisivat myös tasaisemmin. Alkoholin haitoista pitää ehdottomasti puhua, mutta ravintoloiden aukiolojen rajoittaminen ei ehkäise alkoholin väärinkäyttöä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Fredrik Sirviö:

Kuntien velvollisuuksia tulee suhteuttaa kunnan kokoon. Pakkoliitoksissa pienemmät kunnat usein kärsivät palveluiden keskittyessä kasvukeskuksiin. Kuntien lukumäärää paljon olennaisempi asia on se, että kansalaiset saavat palveluita läheltä ja helposti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Fredrik Sirviö:

Palkan suuruuden tulee olla sopusoinnussa maan hintatason kanssa. Työnteosta on tehtävä aina kannattavaa. Kaikista pienipalkasimmilla aloilla tarvitaan tukijärjestelmä turvaamaan työntekijän ostovoiman.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Fredrik Sirviö:

Valtion tehtävänä on turvata peruspalvelut kansalaisille heidän asuinpaikastaan riippumatta. Ei voida suunnata mielenkiintoa vain kasvukeskuksiin. Myös elinvoimainen maaseutu on rikkaus, joka luo työpaikkoja ja paljon mahdollisuuksia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Fredrik Sirviö:

Kaikkein tärkein tehtävä on turvata laadukkaat ja luotettavat julkiset hyvinvointipalvelut. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluita voidaan käyttää täydentävänä toimijana.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Fredrik Sirviö:

Sote-alueiden toimeenpanossa on varmistettava, että hankinnat eivät aiheuta tuotannon keskittymistä, vaan ne tehdään siten, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina. Hyvinvointi- ja terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Fredrik Sirviö:

Taksikilpailun vapauttaminen lisäisi autojen määrää, korottaisi hintoja ja palveluiden laatu sekä luotettavuus kärsisi. Suomalaisen taksin toiminta perustuu luotettavuuteen ja laadukkaaseen palveluun. Hyvä niin. Esimerkiksi monet lapset, vanhukset ja vammaiset käyttävät taksipalveluja, jolloin niiden on oltava luotettavia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Fredrik Sirviö:

Ympäristöpolitiikan osalta on EU:n kautta saatu tiukempia linjauksia kuin mitä Suomi on itse esittänyt. Päätösvalta on siirtynyt kauemmaksi kansalaisilta, mikä taas mielestäni ei ole kovin hyvä asia. EU:sta on myös hyötyä siinä, että se tuo meille taloudellista vakautta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Fredrik Sirviö:

Globaalin oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii kansainvälisen talouden rakenteiden muutosta. Kansainväliset finanssimarkkinat tarvitsevat mielestäni parempaa säätelyä ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta ne palvelisivat reaalitaloutta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Fredrik Sirviö:

Venäjä on oikeastaan ainoa uhka Suomelle, ja sekin uhka on erittäin pieni. Meidän tulee olla sovitteleva osapuoli Venäjän ja Naton välissä. Vain rakentamalla rauhaa voidaan voittaa. Suomen puolustuskyvystä on voitava käydä kunnollinen keskustelu, jossa kaikki mahdollisuudet arvioidaan asiallisesti. Meidän on kyettävä puolustamaan itseämme uskottavasti, mutta sitoutumatta sotilasliittoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Fredrik Sirviö:

Meidän tulee sijoittaa rahaa vanhuspalveluihin, päiväkoteihin, kouluihin ja hankkeisiin joilla luodaan Suomesta hyvä ja turvallinen maa elää. Suomi toki tarvitsee myös uskottavan puolustuksen. Suomen puolustuskyvystä tulee käydä kunnollinen keskustelu, jossa kaikki mahdollisuudet arvioidaan kattavasti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Fredrik Sirviö:

Tavoitteena tulisi olla saada lisää yrittäjiä Suomeen. Yrittäjät luovat työpaikkoja. Valtio voisi antaa alv:stä helpotuksen niille yrittäjille, jotka työllistävät henkilöitä, jotka maksavat Suomeen verot ja joiden työtekijämäärä jää alle tietyn määrän. Näin yksityiset pienet ja keskisuuret yritykset voisivat paremmin kilpailla isojen yritysten kanssa. Ja samalla houkuteltaisi pieniä yrityksiä palkaamaan työntekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Fredrik Sirviö:

Minusta kaikilla tulee olla oikeus onneen. Kenenkään oikeuksia ei pitäisi syrjiä. Ihmisiä ei pitäisi luokitella eri kasteihin riippuen siitä, mitä sukupuolta edustavat, kun rakastavat toisiaan. Rakkaus on elämän tärkein asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Fredrik Sirviö:

Hädässä olevien ihmisten auttaminen on erittäin tärkeää. Vastaanottokeskuksen perustaminen on hyvä asia, mutta sijainnista tulee tehdä perusteellinen selvitys.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Fredrik Sirviö:

Opettajan työ ja oppilaiden koulunkäynti voi olla erittäin raskasta, jos ei ole tarpeeksi kuria ja jotkut terrorisoi koulurauhaa. Kouluihin on saatava työrauha. Opettajille on luotava työkalut puuttua häiriökäyttäytymiseen. Ennaltaehkäisy on mielestäni hedelmällisempi keino, kuin rankaiseminen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Fredrik Sirviö:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat hienoja arvoja. Politiikalle paremman arvopohjan luo läpinäkyvä ja rehellinen toiminta sekä yksilön ja ympäristön hyvinvoinnin turvaaminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Fredrik Sirviö:

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti. Julkisia palveluita ei pidä yksityistää, mutta toimintamalleja yksityisiltä palveluntarjoajilta tulee huomioida julkisia palveluita kehittäessä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Fredrik Sirviö:

Välttämättömässä tilanteessa kaikkien tulisi osallistua talkoisiin Suomen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Veronkorotukset sekä leikkaukset tulisi toteuttaa oikeudenmukaisesti. Heikompina aikoina valtion on satsattava tulevaisuuteen merkittävillä julkisilla investoinneilla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Fredrik Sirviö:

Ahkeruus ja yrittäminen tulee olla kannattavaa ja palkitsevaa. Tasa- arvoisuus lisää hyvinvointia, mutta ahkeraa ihmistä ei tule rankaista. Ihmisellä on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuuttakin, mutta hyvä nykyinen yhteiskunta tasaa hieman eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Fredrik Sirviö:

Nykyiset rakenteet eivät pysty vastaamaan palveluiden kasvavaan tarpeeseen. Ongelma ei ole palveluissa ja etuuksissa, vaan niiden järjestämisessä ja rakenteissa. Keskeiset julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto, peruskoulutus ja lasten- ja vanhustenhoito tulee taata kaikille olosuhteista riippumatta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Fredrik Sirviö:

Ympäristön tuhoaminen ei voi olla kannattavampaa kuin sen suojeleminen. Puhdas ympäristö on arvokkaimpia omaisuuksiamme, ja sen arvo vain nousee tulevaisuudessa. Talous pitää aina sovittaa ympäristön asettamiin rajoihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Fredrik Sirviö:

Meidän tulee suojella luontoa ja vesistöjämme. Ympäristölle haitallisista hankkeista tulee luopua viipymättä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset