KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sirpa Kauppinen, Vihreät, 102

Oma esittely

Olen ympäristötekniikan M.Sc., ja olen toiminut erilaisissa ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvissä tehtävissä. Olen kahden pienen lapsen äiti. Politiikassa teen työtä tulevaisuuden puolesta: Koulujen ja lasten, puhtaan ympäristön, kestävien työpaikkojen sekä ilmastonmuutoksen torjunnan puolesta. Haluan, että vanhuksia ei unohdeta koteihin tai hoitoloiden peteihin. Haluan, että maapallo pelastetaan myös tuleville sukupolville.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sirpa Kauppinen:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta talouden toimivuus on säilytettävä: nyt palveluleikkaukset laskisivat kotimaista kysyntää, lisäisivät syrjäytymistä ja syventäisivät taantumaa. Kotimaisen kysynnän lisäksi ydinasia on työpaikkojen lisääminen sekä sellaisten tuotteiden tuottaminen, jotka kelpaavat vientiin. Työstä ja taloudesta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/922 ja velasta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/935

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sirpa Kauppinen:

Vaikuttavampaa on ympäristö- ja haittaverojen korotus. Kun verotetaan sitä, mistä on haittaa, taloudellinen toiminta ohjautuu sellaiseksi, että se ei tuhoa elinympäristöä, ja parantaa suomen kilpailukykyä tulevaisuuden hiilipihissä yhteiskunnassa. http://www.sirpakauppinen.fi/node/932

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sirpa Kauppinen:

Rosatom on riski. Se on taloudellisesti järjetön hanke, ja vaatisi sähkön hinnan kaksinkertaistumista ollakseen kannattava. Se voi myös aiheuttaa konflikteja Venäjän ja Suomen välille. Lisää taloudellisista riskeistä: http://www.sirpakauppinen.fi/node/912

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sirpa Kauppinen:

Päivittämällä energiantuotannon nykyaikaan, luomme vientituotteita, jotka menevät kaupaksi. Uusiutuvien markkinat kasvavat 40 prosentin vuosivauhdilla. Suota kaivamalla tai venäläisellä ydinvoimalla ei saada vientiin tuotteita eikä työtä suomalaisille. Maakaasu on puhtaampi. Turpeen kasvihuonekaasupäästöt ovat pahemmat kuin kivihiilen. Maaseudulle paikallista energiantuotantoa. Lisää aiheesta: Stubbin energiapolitiikka vaarantaa Suomen kilpailukyvyn: http://www.sirpakauppinen.fi/node/897

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sirpa Kauppinen:

Hallinnosta voi karsia, mutta ei sairaanhoidosta, lastensuojelusta, opettajista ym. Esim. opettajien irtisanominen lisää työttömyyttä. Ilman laadukasta koulutusta ja palveluita ei synny osaavaa työvoimaa, jonka pohjalle voi rakentaa tulevaa menestystä. Luomalla lisää työttömiä taantuma pitkittyy, eikä kotimainen kysyntä pääse käyntiin. Syrjäytyneet jäävät vuosikymmeniksi kuormittamaan toimeentulotukijärjestelmää. http://www.sirpakauppinen.fi/node/935 ja http://www.sirpakauppinen.fi/node/860.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sirpa Kauppinen:

Kansainvälisessä maailmassa tarvitaan monipuolisimpia kielivalintoja. Pakko on huono motivaattori ja nykymallilla opiskelu on tehotonta. Ruotsinkieliset palvelut tulee silti taata. Kaksikielisiä kouluja voi vapaaehtoisesti kokeilla, jolloin ruotsinkielisten koulumatkat lyhenisivät. Kouluista: http://www.sirpakauppinen.fi/node/923

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sirpa Kauppinen:

Työttömyys ei johdu työntekijöiden työhaluttomuudesta vaan työpaikkojen vähenemisestä. Siksi oikea ratkaisu on parantaa mahdollisuuksia työllistyä, ei pakkotyö. Esimerkiksi kohtuuttoman pitkä työmatka pienten lasten äidillä voi olla todella hankala. Pakkotyö ei kuulu länsimaiseen demokratiaan. Perustulo kannustaisi työntekoon, sillä joka eurosta jäisi käteen enemmän. http://www.sirpakauppinen.fi/node/930

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sirpa Kauppinen:

Hoivapalvelut ovat nyt Ei kuitenkaan niin että vanhuksen on pakko myydä kotinsa tai maatilansa saadakseen hoitoa. Vanhuksia rahastetaan palvelutaloissa ja kotipalveluissa, ja useissa kunnissa kotipalvelut eivät riitä. Jokaiselle tulee taata arvokas vanhuus: http://www.sirpakauppinen.fi/node/926

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sirpa Kauppinen:

On parempi, että alkoholia nautitaan valvotusti ravintoloissa kuin yksin kotona. Alkoholipoliittiset toimenpiteet ovat viime vuosina ohjanneet kohti kotona nautittavan alkoholin käytön lisääntymistä ravintolamyynnin kustannuksella. Pienpanimoiden oma tilamyynti tulee sallia, samoin ravintoloiden ulosmyyntiä helpottaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sirpa Kauppinen:

Palveluiden joustavaa käyttöä lisättävä, mutta pakkoliitokset maistuvat puulta. Hallinnollisia rajoja on aina jossain, mutta ihmisten arkeen vaikuttavia palveluiden rajoja tulee poistaa. Sitä tulee tehdä huolimatta hallinnon laatikkoleikeistä. Kuntaliitoksia ei saa tehdä niin että lähipalvelut lakkaavat ja hallinto jää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sirpa Kauppinen:

Joustavuutta on lisättävä puolin ja toisin. Mutta kohtuudella: Jo nyt on yksinhuoltajia jotka tekevät kolmea työtä ja rahat eivät riitä vuokraan. Minimipalkasta tulee pitää kiinni. Kolmikanta ei huomioi itsensä työllistäjiä ja pienyrittäjiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sirpa Kauppinen:

Jo nyt osa Lapista on aika harvaan asuttua. Lähiruoka ja sen jalostusasteen nostaminen, etätyö sekä hajautetut energiamuodot ovat keinoja pitää maaseutua aidosti elinvoimaisena. Lisää siitä, miten energiamuodot työllistävät maaseudulla: http://www.sirpakauppinen.fi/node/652

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sirpa Kauppinen:

Rikkaat saavat yksityisiltä kalliimpaa hoitoa, joka rahastetaan valtiolta. Yksityisten liikevoitto päätyy veroparatiiseihin. Yksityiset terveyspalvelut eivät tuo säästöä, mutta niitä tarvitaan kun julkiset eivät riitä. Mm. vanhustenhuollossa ne tuovat vaihtoehtoja. Parhaillaan neuvoteltavassa TiSA-sopimuksessa eli palveluiden vapaakauppasopimuksessa on erittäin huono sääntö: kerran yksityistettyä palvelua ei voi enää ottaa julkiseen hoitoon. Sote-sopasta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/810

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sirpa Kauppinen:

Terveyspalveluihin tulee voida vaikuttaa vaaleissa. Hallintorakenteiden sijaan tärkeämpää on hoidon kehittäminen: kuntalaisten tulee saada oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti. Kuntoutukseen panostaminen nopeuttaa paranemista ja luo terveempiä kuntalaisia. Sosiaalipuolella ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista on kehitettävä. Sairaat on hoidettava: http://www.sirpakauppinen.fi/node/925

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sirpa Kauppinen:

Tukholmassa tämä on lisännyt huijareita. Siellä koko taksiala kärsii epäluottamuksesta. Kyyti on helposti kalliimpi kuin ensin sovittu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sirpa Kauppinen:

Vaclav Havel kysyi: Mitä maksaa tunti rauhaa? EU:n tarkoitus on vakauttaa rauhaa sotaisan historian omaavaan Eurooppaan. Sen lisäksi se helpottaa suomalaisia yrittäjiä Euroopan markkinoille - mm. valuuttariskiä ei ole. Monet asiat kannattaa myös sopia yhdessä, kuten vaikkapa standardoida lääketutkimusta tai taistella yhdessä ilmastonmuutosta vastaan, tai vakauttaa finanssikriisejä. Kuitenkin EU:ssa on vaara ylisäännöstelylle ja kasvavalle byrokratialle. EU:ta pitää muuttaa paremmaksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sirpa Kauppinen:

Minimalistinen vero vähentää spekulaatiota ja vakauttaa rahamarkkinoiden heilahteluja ehkäisemällä finanssikriisejä. EU:n ehdotuksessa veron tuotosta muodostettaisiin puskurirahasto tulevien finanssikriisien hoitoon. On tehtävä työtä sen eteen että verosta tulisi maailmanlaajuinen, jolloin veron ulkopuolelle jäävistä maista ei tulisi spekulanttien verokeitaita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sirpa Kauppinen:

Muuttuvaa turvallisuuspoliittista tilannetta on seurattava, ja mahdollisuus Nato-jäsenyyteen on säilytettävä. Jos Venäjä hyökkää Suomeen, liittyykö Nato varmasti sotaan vaikka olisimme jäseniä? Suomi ei voi ulkoistaa puolustustaan. Mikä on Nato-jäsenyyden hintalappu? Naton ongelmia ovat myös USA:n tekemät ihmisoikeusloukkaukset, kidutukset ja tietoturvaloukkaukset, joihin on vaikeampi puuttua Nato-jäsenenä, sekä se, että voi joutua osallistumaan sotaan, joka ei ole moraalisesti hyväksyttävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sirpa Kauppinen:

Rahaa ollaan jo antamassa aiempaa enemmän. Myös digitaalisen sodankäynnin ja hyökkäysten torjunnan valmiuksia on kehitettävä. Tyhmät hankinnat (käyttämätön ilmatyynyalus ja toimimattomat helikopterit yms) ei saa toistua.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sirpa Kauppinen:

Työperäinen maahanmuutto virkistää taloutta ja monipuolistaa osaamista. Moni Suomestakin halajaa työkokemusta ulkomailta. Suomalaiset yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Ei ole järkevää keinotekoisesti rajoittaa sen saatavuutta. Sen sijaan mm. rakennusalan harmaaseen talouteen tulee puuttua. Lisää harmaasta taloudesta ja korruptiosta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/931

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sirpa Kauppinen:

Yksinhuoltajatkin saavat adoptoida - miksi kaksi äitiä olisi huonompi kuin yksi?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sirpa Kauppinen:

Kunnilla on erilaisia resursseja perustaa keskuksia. Odottelu vastaanottokeskuksissa passivoi, ja Suomen kielen opiskelua pitää lisätä. Yli 10 miljoonaa syyrialaista on akuutin humanitaarisen avun tarpeessa. Syyriasta saapuvista pakolaisista puolet on lapsia, joista suurin osa on alle kouluikäisiä, nuorimmat vastasyntyneitä. Pakolaisten joukossa on monia, joita on kidutettu ja pahoinpidelty. Konflikteissa kärsivät eniten naiset ja lapset. Suomen pakolaiskiintiö 2014 oli 1050.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sirpa Kauppinen:

Koulujen yhteisöllisyyttä on kehitettävä, eikä natsikuri paranna oman eettisen ajattelun kehittymistä. Oppimisrauha tarvitaan, mutta syynä sen vähenemiseen ovat myös koulusäästöjen myötä riittämättömät resurssit opetukseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sirpa Kauppinen:

Arvoja on monia, kuten oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasa-arvo - ja myös nämä ovat vahvoina arvopohjallani.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sirpa Kauppinen:

Viidennes kuntien palveluista on jo yksityistetty. Yksityistäminen siirtää palveluita pois demokratian piiristä suljettuihin yhtiöihin. Hyödyt ovat tilannekohtaisia eikä ole mielekästä asettaa yksityistämistä ideologiseksi tavoitteeksi vaan pyrkiä joka tilanteessa parhaaseen ratkaisuun. Terveydenhuollossa ulkoistaminen on tullut usein kalliimmaksi. Työn olla oleva TiSA-sopimus vapauttaisi palvelut kansainväliselle kilpailulle ja estäisi palaamista julkiseen palvelutuotantoon jo yksityistetystä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sirpa Kauppinen:

Perusturva on säilytettävä. Syrjäytynyt nuori maksaa yli miljoonan. Kunnolla kuntoutetut vanhukset pärjäävät pidempään omillaan. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu estää kalliita huostaanottoja. Julkisten palvelujen leikkaukset aiheuttavat usein yllättäviä kustannuksia, jotka voivat osoittautua paljon saatuja säästöjä suuremmiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sirpa Kauppinen:

Köyhien köyhtyminen ei ole kenenkään etu. Tuloerojen repeäminen ei ole positiivista. Viime vuosina superrikkaiden varallisuus on lisääntynyt.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sirpa Kauppinen:

Järjestelmä vaatii tehostamista. Leikkaukset kunnilta leikkaavat usein kouluista ja terveydenhuollosta, jolloin syrjäytyminen lisääntyy ja ennaltaehkäisy vähenee - vaikka ennaltaehkäisy olisi usein halvempaa. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä passivoi ja on raskaan byrokraattinen. Perustulo kannustaisi työntekoon ja yritteliäisyyteen. Jo tämä nostaisi talouskasvua. Terveys, koulutus ja hoivapalvelut ovat tärkeitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sirpa Kauppinen:

Nämä eivät ole ristiriidassa. Tarvitsemme tuotteita, jotka kelpaavat vientiin. Brac Obama kiteytti: Maa, joka hallitsee tulevaisuuden energiamuotoja, hallitsee maailman taloutta. Hillitsemätön ilmastonmuutos laskee BKT:ta 5-20 prosenttia vuosittain, torjuminen vie vain prosentin. Torjumaton ilmastonmuutos aiheuttaa syvän globaalin laman. Ilmastonmuutoksesta: http://www.sirpakauppinen.fi/node/927 ja työstä: http://www.sirpakauppinen.fi/node/841

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sirpa Kauppinen:

Talvivaara on osoitus hankkeesta, jolla on negatiivisia vaikutuksia muihin elinkeinoihin ja paikallisten asukkaiden ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset