KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Päivi Meros, Vihreät, 114

Oma esittely

Kotikunnassani Nurmijärvellä olen ollut valtuutettuna vuodesta 2005 lähtien ja tuona aikana olen toiminut useissa luottamustehtävissä, kuten kunnanhallituksessa, kunnanhallituksen henkilöstöjaostossa, kaavoituslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, nuorisolautakunnassa, sekä työterveys-liikelaitoksen johtokunnassa. Olen saanut toimia myös neljän vuoden ajan Nurmijärven vihreiden puheenjohtajana. Ihmisistä välittäminen on minulle tärkeää ja koen että se on olennainen osa oikeudenmukaista politiikkaa. Vaaliteemoina minulla on yksinyrittäjien verotuksen ja sosiaaliturvan kehittäminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, julkisen terveydenhuollon toiminnan turvaaminen ja vanhuksista huolehtiminen. Tärkeää on myös yhtäläiset mahdollisuudet kulttuurista, luonnosta ja liikkumisesta nauttimiseen unohtamatta energia- ja liikennepolitiikkaa. Vapaa-ajallani nautin monipuolisesta liikunnasta ja harrastuksiini kuuluvat mm. tanssi, jooga, telinevoimistelu, avantouinti ja musiikki.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Päivi Meros:

Tavoite on sinänsä oikea, mutta ei ensin palveluja ja etuisuuksia leikkaamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Päivi Meros:

Kysymykseen on vaikea vastata, koska tässä ei ole määritelty kuka on hyvin ansaitseva.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Päivi Meros:

Uusiutuvat energiamuodot tulee hyödyntää ensisijaisesti ja muita vasta toissijaisesti. Koska viime aikoina ydintekniikkaa on kehitetty turvallisemmaksi, ei se ole myöskään täysin poissuljettu vaihtoehto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Päivi Meros:

Suunta on oikea, mutta kymmenen vuotta saattaa olla ylioptimistinen

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Päivi Meros:

Voihan olla, että joillakin yksittäisillä julkisen sektorin alueilla tehokkuutta voidaan parantaa, mutta yleistää sitä ei pidä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Päivi Meros:

Vapaaehtoisuus monipuolistaisi kielitaitoja.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Päivi Meros:

En usko pakon palvelevan tässä asiassa ketään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Päivi Meros:

Kukahan näitä ”käyttää”-päätöksiä tekisi ja missä tilanteessa?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Päivi Meros:

Onko tässä nykyisin enää ongelmaa?

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Päivi Meros:

Kuntauudistusta – kuntien hallintojen yhdistämistä on ajettu kuin käärmettä pyssyyn. Kaikki kunnat eivät vaan ole tuosta kehityssuunnasta kovin yksimielisiä. Myös itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja kotiseudun paikallisuuden arvoa on syytä painottaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Päivi Meros:

Jos palkkoja pienennetään, niin myös ostovoima pienenee, eikä se ole järkevää politiikkaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Päivi Meros:

Koko Suomi asuttuna – kyllä, muttei ensisijaisesti verovaroin, vaan positiivisten kannustusten kautta. Kannustava toiminta tuottaa lopulta bruttokansantuotteeseen lisäystä, ei vähennystä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Päivi Meros:

Väitetään, että yksityiset terveyspalvelut ovat laadukkaampia ja tehokkaampia kuin julkiset.Yli 10 vuoden kuntapolitiikka kokemuksellani voin todeta, ettei näin ole. Epäilen, että suuri yksityisten palveluiden määrä nostaisi kustannuksia, koska julkiset terveyspalvelut eivät tavoittele voittoa. Yksityisen on aina otettava katteensa eli lisättävä voittotavoitteensa varsinaisten kustannusten päälle.Voittokatteen lisääminen merkitsee vääjäämättä, joko laadusta tai työntekijöiden eduista tinkimistä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Päivi Meros:

Edelliseen kohtaan viitaten sekä lähidemokratian säilyttämisen kannalta tämä on tärkeää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Päivi Meros:

Laadun ja turvallisuuden vuoksi tarvitaan toki jotain kontrollia, muttei mielestäni itse hinnassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Päivi Meros:

Tähän mennessä monissa kohdin näin onkin, mutta liiallista puuttumista EU:n suunnalta en kannata.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Päivi Meros:

Edut ja haitat pitäisi objektiivisesti selvittää ja tulevan hallituksen selvityksen perusteella ottaa kantaa haetaanko jäsenyyttä vai ei. Kansanäänestys ennen eduskunnan päätöstä mielestäni tässä asiassa tarvitaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Päivi Meros:

Nykyinen levoton tilanne lähialueellamme puoltaa kyllä tätä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Päivi Meros:

Niin kauan, kuin työttömyys on nykyistä korkeaa tasoa, ei myöskään täydellinen avointen ovien politiikka ole oikein.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Päivi Meros:

Mikä ettei.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Päivi Meros:

Tällaisen vastaanottokeskuksen sijoitustarkastelu tulee suorittaa huolellisesti, kokonaisuus huomioon ottaen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Päivi Meros:

Muutaman ongelmatapauksen takia ei ole syytä kiristää koulun ilmapiiriä tarpeettomasti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Päivi Meros:

Päätöksenteossa rehellisyys, oikeudenmukaisuus, isänmaallisuus ja toisista väittäminen ovat perinteisiä ja edelleen vaalimisen arvoisia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Päivi Meros:

Pääsääntöisesti julkisia palveluita ei tule ulkoistaa. Tällöin laatu on varmemmassa kontrollissa ja epäkohtiin voidaan helpommin puuttua. Lisäksi näin taataan kaikille ihmisille mahdollisuus hyviin palveluihin. Yksityisillä yrityksillä voidaan tarvittaessa täydentää palveluiden tarjontaa

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Päivi Meros:

Ei liene pelkkä joko tai vaihtoehto vaan käytetään molempia ja äärimmäisellä kohtuudella.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Päivi Meros:

Ahkeruutta ja lahjakkuutta pitää toki palkita, mutta kohtuus kaikessa. Aina kun puhutaan tuloeroista, on muistettava samalla, että pidetään huolta niistä, joilla ei ole jostakin syystä samoja mahdollisuuksia hankkia itse ylläpitoaan. Vastuu kaikista ihmisistä kuuluu oikeudenmukaiseen politiikkaan!

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Päivi Meros:

Tehostamista ja taloudellisuutta toiminnoissa tulee hakea, kuitenkin niin, että palvelut ja sosiaalietuudet pääsääntöisesti säilyy.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Päivi Meros:

Näitä asioita ei tule asettaa tällä tavoin vastakkain, vaan ne tulee sovittaa niin, että kaikki puolet, talouskasvu, lisääntyvät työpaikat ja ympäristöasiat toteutuvat lopullisessa ratkaisussa. Esimerkkinä laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA).

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Päivi Meros:

Tämä täytyy kyllä käydä läpi - case by case - ei kategorisesti. Suuremmissa hankkeissa tällainen tehdään, se on nimeltään YVA.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset