KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Joakim Lybeck, Vihreät, 111

Oma esittely

Opettaja, entinen ravintolayrittäjä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Joakim Lybeck:

Verrattuna muihin Euroopan Unionin maihin Suomella on todella hyvä tasapaino velkaantumisen suhteen. Kuulumme ”kultapossukerhoon”. Nyt ei saa näivettää Suomea lisäleikkauksilla, vaan pitää uskaltaa rohkeasti elvyttää kysyntää seuraavan hallituskauden alussa, kuten talouspolitiikan arviointineuvosto esittää. On myös tehtävä rohkeasti tuotantoa tukevia rakenneuudistuksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Joakim Lybeck:

Hyvin ansaitsevien verotusta on nyt jo kevennetty paljon. Suomesta ei voi tehdä ”veroparatiisia” jos aiomme pitää hyvinvointivaltiosta kiinni. Jos lähdemme kilpailemaan veromarkkinoilla, löytyy aina joku muu maa, joka pistää paremmaksi. Niin kuin Ruotsin kanssa kävi yritysverotuksen suhteen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Joakim Lybeck:

Kun Olkiluoto III on käynnistetty, Suomen ei tarvitse enää tuoda sähköä ulkomailta muuten kuin kulutushuippujen osalta. Se riittää. Fennovoiman ydinvoimala on turha. Aurinkosähkö, tuulivoimalat ja muu uusiutuva energia halpenevat koko ajan. Satsaamalla siihen saamme paljon varmemman energiahuollon kuin ydinenergialla. Halpaa ydinvoimaa ei ole.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Joakim Lybeck:

Ilmastonmuutos on torjuttava. Kivihiili on erittäin huono vaihtoehto. Turpeen tuotanto on rajallista ja kallista, maakaasu Venäjältä epävarmaa. Kaikki nämä pitää korvata uusiutuvilla energiamuodoilla. Se on täysin mahdollista ja tulee ajan kanssa halvemmaksi. Vuoteen 2025 sitoutuminen on tyhmää tilanteessa, jossa maailmantalouden tilanne on näin epävarma.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Joakim Lybeck:

Suomen julkista sektoria pitää tehostaa, ei pienentää. Liian moni on tyytymätön työtehtäviinsä julkisella puolella. Julkiselta sektorilta löytyy valtavasti tehostamispotentiaalia, mikäli vain työntekijöitä kuullaan ja heihin luotetaan. Työntekijöiden täytyy itse päästä kehittämään työnkuvaansa. Jäykästä ”virkamiesasenteesta” ja pomottelusta pitäisi luopua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Joakim Lybeck:

Suomi kuuluu Pohjolaan, vaikka meidät yli sadan vuoden ajaksi liitettiin Venäjän vallan alle. Ruotsin kieli on yksi tärkeimmistä asioista, jotka yhä liittävät meidät muuhun Skandinaviaan. Meillä suomenruotsalaisilla on oikeus pitää äidinkielemme vahvana. Kaikille suomalaisille on tärkeää osata edes jonkin verran ruotsia, onhan ruotsi osa koko maan kulttuurin historiaa. Tietenkin venäjän kielen opiskelu on myös hyödyllistä, mutta kulttuuriperintömme on silti enemmän lännessä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Joakim Lybeck:

Jos joku näinä päivinä kieltäytyy ottamasta työpaikan vastaan, hänellä on luultavasti siihen erittäin hyvä syy. Ihmisiä ei tulisi pakottaa töihin vastoin tahtoaan. Jokaiselle tulisi löytyä työ, jonka hän oikeasti tuntee pystyvänsä tekemään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Joakim Lybeck:

Hyvinvointivaltiossa hoivapalveluiden pitää olla jokaiselle samat. Jos jonkun varallisuus käytettäisiin hoivapalveluihin, se joko johtaisi eriarvoiseen hoitoon tai sitten julkinen sektori ”lypsäisi” varallisuuden kuiviin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Joakim Lybeck:

Entisenä ravintoloitsijana tiedän, että markkinat määräävät milloin kannattaa pitää auki. Ravintola-alaa säännellään aivan liian tiukasti, jatkoaikaluvilla viranomaiset vääristävät kilpailua. Tärkeämpää olisi varmistaa, että työehtosopimuksia seurataan ja verot tulevat maksetuiksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Joakim Lybeck:

Jos Sote-ratkaisu toteutuu, kunnilta viedään koko hoivasektori viidelle Erva-alueelle. Silloin suurin osa kunnista voisi jatkaa. Pienimmät kunnat voitaisiin liittää yhteen suurempien kanssa, jos ne eivät pärjäisi taloudellisesti itsenäisinä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Joakim Lybeck:

Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat työehtosopimuksia, jotta työmarkkinoilla olisi joku järjestys. Jos yritykset maksavat pienempiä palkkoja kuin mistä on sovittu, koko järjestelmästä katoaa pohja. Levottomat työmarkkinat eivät ole kenenkään etu, työpaikat syntyvät yhteistyöllä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Joakim Lybeck:

Tämän päivän muuttoliike kasvukeskuksiin ei pysähdy valtion tuella. Silti on tärkeää, että maaseudulla asuminen on edelleen mahdollista. Peruspalvelut pitää taata käyttämällä uusinta tekniikkaa ja joustavia joukkoliikenneratkaisuja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Joakim Lybeck:

Sote-uudistuksen tärkein tavoite on taata samat palvelut kaikille ympäri Suomea. Vahvojen Erva-alueiden tehtävä on tuottaa palvelut tehokkaasti julkisen sektorin puolella. Jonot ja palvelujen valuminen yksityiselle sektorille on tarkoitus lopettaa. Yksityinen sektori voi tulla kysymykseen vain jos sen voidaan osoittaa tuovan kustannussäästöjä ja lähinnä erikoissairaanhoidossa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Joakim Lybeck:

Jos Sote-uudistus toteutuu, Erva-alueille tulee vastuu koko hoivasektorin hoidosta. Tietysti kunnille voi jäädä vastuu palveluiden tuottamisesta, mutta ainoastaan jos Erva-alue niin päättää. Tarkoitus on kuitenkin nimenomaan se, että tämän sektorin valta siirtyy pois kunnilta. Jos Sote-uudistus kaatuu, tilanne on toinen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Joakim Lybeck:

”Villit taksit” Tallinnassa ja pimeät taksit Tukholmassa ovat hyviä esimerkkejä siitä, että tämä sektori vaatii kontrollia. Ei ehkä hintojen suhteen, mutta lupamäärien ja seurannan puolella.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Joakim Lybeck:

EU:sta on tähän mennessä ollut valtavasti hyötyä Suomelle. Eri asia on, olisiko Suomen kannattanut jättäytyä euron ulkopuolelle niin kuin Ruotsi teki. EU:n markkinat ovat kuitenkin Suomelle elintärkeät, sen huomaa nyt kun Venäjän vienti takkuilee.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Joakim Lybeck:

Rahoitusmarkkinavero vaatii yhtenäistä linjaa monien maiden välillä. Mielummin koko EU:n alueella, miksei koko maailman markkinoilla. Siksi on hyvä, että Suomi odottaa ja katsoo miten projekti etenee. Jos laajempi sopimus rahoitusmarkkinaveroon siirtymisestä syntyy, Suomen kannattaa ehdottomasti olla mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Joakim Lybeck:

Ukrainan kriisi, Georgian sota ja jännittynyt tilanne Baltian maissa näyttävät, että Suomen kannattaa edelleen jättäytyä Naton ulkopuolelle. Nato ei käytä sotilasvoimaansa pienemmissä konflikteissa, eikä pienen maan kannattaa luottaa sokeasti Naton tukeen. Ovathan baltitkin huolissaan, vaikka kuuluvat Natoon. YYA-sopimuksen sotilasartiklat Neuvostoliiton kanssa olivat hyvä opetus siitä, että sitoutumista suurvaltojen sotilasliittoihin kannattaa välttää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Joakim Lybeck:

Venäjä on ja pysyy suurvaltana, eikä Suomen kannata pyrkiä kilpavarusteluun Venäjän armeijan kanssa. Toisaalta, Suomen armeijan varusmiesreservi on merkittävän kokoinen Euroopassa. Joukkojen laatu, moraali, liikkuvuus ja monipuolisuus merkitsevät taistelukentällä paljon, mutta kalliit asehankinnat eivät niitä välttämättä takaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Joakim Lybeck:

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) on juuri laskenut, että Suomen työmarkkinat tarvitsevat 34 000 maahanmuuttajaa vuodessa korvatakseen eläkkeelle jäävien työpanoksen. Työperäistä maahanmuutoa pitää nimenomaan lisätä. Mutta samalla pitää varmistaa, että tulokkaat kotoutetaan ja heille opetetaan suomea ja/tai ruotsia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Joakim Lybeck:

Tasa-arvon nimissä kaikille pitää taata samat oikeudet lain edessä, myös avioliitto- ja adoptio-oikeuksien suhteen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Joakim Lybeck:

Turvapaikanhakijat ovat pakolaisia. Suomestakin on lähetetty sotalapsia pakoon Ruotsiin. Monet tämän ajan pakolaisista palaavat takaisin, jos olosuhteet sen sallivat. Sitä paitsi vastaanottokeskukset tuovat paikkakunnille lisää työpaikkoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Joakim Lybeck:

Motivaation puute on suuri ongelma. Kuri ei ole oikea tie innostamaan oppilaita. Syrjäytyminen alkaa usein jo koulussa. Resurssien pitää olla riittävät jotta jokainen lapsi/nuori tulee nähdyksi yksilönä. Luokkakoot pitää saada tarpeeksi pieneksi, ja mahdollisuudet innostavaan opetukseen varmistettua.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Joakim Lybeck:

Elämme kansainvälistymisen aikaa. Suuret muutokset ovat edessä. Tarrautuminen uskontoon ja isänmaahan politiikassa ei johda eteenpäin. Koti on edelleen tärkeä perinteinen arvo politiikassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Joakim Lybeck:

Palvelujen tuottamista pitää tehostaa. Useimmiten se pystytään tekemään yhtä hyvin julkisella puolella kuin yksityisellä. Monet yritykset siirtää palveluja yksityiselle sektorille ovat epäonnistuneet.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Joakim Lybeck:

Julkisia palveluja ja sosiaalietuuksia tarvitaan eläköityvässä Suomessa yhä enemmän. Suomen pitää saada rakenteelliset uudistukset vietyä läpi, jotta palvelutaso olisi edes jossain määrin samalla tasolla kuin nyt. Jos kustannuksia ei voida säästää rakenteellisilla uudistuksilla, on pakko korottaa veroja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Joakim Lybeck:

Suuret tuloerot syntyvät lahjakkuudesta ja ahkeruudesta huolimatta. Taustalla ovat omistussuhteet, perinnöt, kiinteistöspekulointi ja osakekaupat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Joakim Lybeck:

Ei välttämättä, jos rakenteita pystytään järkeistämään ja kustannuksia vähentämään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Joakim Lybeck:

Ympäristöstä huolehtiminen luo työpaikkoja. Luovilla ratkaisuilla ja uudistuvalla energialla Suomen luonnosta saadaan aikaan talouskasvua.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Joakim Lybeck:

Talvivaaran katastrofi näyttää miten kalliiksi ympäristövaikutusten aliarviointi voi tulla. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen ja tulee asettamaan suuria haasteita lähitulevaisuudessa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset