KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Juurikkala, Vihreät, 99

Oma esittely

erityisopettaja, pienyrittäjä, vihreän eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri, kaupunginvaltuutettu

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Juurikkala:

Velkaantumisen pysäyttäminen on tärkeää, mutta leikkausten kanssa on oltava tarkkana, koska palveluiden ja etuuksien niistäminen voi aiheuttaa lisääntyviä kuluja pitemmällä tähtäimellä ja toisaalta hidastaa kotimaista kysyntää. Työllisyyden kohentaminen ja sote-uudistuksen onnistunut toteuttaminen ovat kaikkien tärkeimmät asiat.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Juurikkala:

Veroasteemme on varsin korkea, ja siksi verojen korotusten kanssa pitää olla pidättyväinen. Tuloverojen korottamisen asemesta lisäveroja on ensisijassa haettava ympäristö- ja haittaverojen puolelta. Silti korkeiden ansio- ja pääomatulojen osalta verotusta voidaan hiukan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Juurikkala:

Meillä on jo runsaasti ydinvoimaa: neljä reaktoria toiminnassa, yksi rakenteilla ja yksi valmisteilla. Missään tapauksessa emme tarvitse enempää: nyt panokset pitää panna uusiutuvaan kotimaiseen energiaan, sähkön pientuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen. Sähköenergian varastointi on myös tärkeä kehittämiskohde.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Juurikkala:

Kivihiilen ja turpeen osalta 2025 on hyvä ja täysin realistinen tavoitevuosi, mutta maakaasusta luopuminen siihen mennessä taitaa käydä mahdottomaksi. Maakaasu on fossiilisista polttoaineista vähiten haitallinen, ja siksi siirtymäaikana kohti kokonaan uusiutuvaa energiajärjestelmää maakaasua voidaan käyttää. Myöhemmin maakaasu voidaan korvata biokaasulla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Juurikkala:

Julkisen sektorin menot ovat tuloja suuremmat, eikä näin voida pitkään jatkaa. Työllisyyden kohentaminen on keskeisin asia alijäämän poistamisessa. Julkisen sektorin tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa, ja tärkein käyttämätön mahdollisuus on tietotekniikan hyödyntäminen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Juurikkala:

Ns. pakkoruotsista tulee luopua peruskoulussa. Lukiossa muutama pakollinen ruotsin kielen kurssi on syytä säilyttää. Ruotsin kielen asemaa virallisena kielenä ei pidä muutoin mennä muuttamaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Juurikkala:

Velvoitteita on jo kiristetty, eikä juuri pitemmälle ole tarpeen mennä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Juurikkala:

Tuntuu kohtuulliselta käyttää ihmisen työiässään hankkimaa varallisuutta hänen omaksi hyödykseen vanhuusiässä esim. hoivapalvelujen maksamiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Juurikkala:

Ravintola on paras ja turvallisin paikka alkoholin nauttimiseen. Turhaa byrokratiaa voidaan tässä kohdin karsia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Juurikkala:

Meillä on paljon pieniä kuntia. Laajojen kuntaliitosten vaihtoehtona parempi suunta olisi seutuhallinnon kehittäminen: soten lisäksi liikennesuunnittelu, toisen asteen koulutus, työllisyys ja elinkeinopolitiikka voitaisiin siirtää maakunnan tasolle. Jos näin mennään, ei kuntaliitoksille ole enää niin suurta tarvetta

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Juurikkala:

Työmarkkinoille tarvitaan nykyistä enemmän joustavuutta, se on sekä työntekijöiden että työnantajien etu. Ennen kaikkea joustavuutta tarvitaan työaikoihin, mutta yhdessä sopimalla myös palkkoihin voidaan vaikuttaa. Työntekijän turvasta mielivaltaa vastaan on kuitenkin huolehdittava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Juurikkala:

Aluepolitiikalla tähän on pyritty. Verovaroja ei kuitenkaan määrättömästi kannata tähän tarkoitukseen ohjata, koska nuorten muuttamista opintojen ja työpaikkojen perään ei ole mahdollista eikä tarpeenkaan estää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Juurikkala:

Kustannusten hallinnan ja yhdenvertaisuuden takia on hyvä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on julkisen sektorin käsissä. Yksityiset tuottajat ja järjestöt ovat hyviä kumppaneita, ja niiden palveluita on hyödynnettävä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Juurikkala:

Sote-uudistuksessa on tärkeää, että alueen palvelut suunnitellaan kokonaisuutena. Näin ei synny palvelukatveita eikä toisaalta kallista päällekkäisyyttä ja kilpavarustelua. Siksi on hyvä, että tuotantovastuu on laajemmilla hartioilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Juurikkala:

Taksialan kilpailua voidaan vapauttaa, mutta alan palvelukyvystä on pidettävä huolta. Maksimihinnoista voi olla tarpeen joka tapauksessa säätää kuluttajan suojelemiseksi. Tulevaisuudessa taksit ovat yhä enemmän osa julkista liikennettä, myös vaihtoehto omalle autolle.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Juurikkala:

EU:sta on hyötyä mm. kaupankäynnissä ja tasapuolisessa kilpailussa. Lisäksi EU on parantanut Suomen luonnonsuojelun tilaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Juurikkala:

Rahoitusmarkkinaverolla kerätään rahaa julkiselle sektorille ja toisaalta hillitään spekulatiivisia rahansiirtoja. Ilman muuta Suomen pitää mennä mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Juurikkala:

Ei ole tarpeen. On hyvä, että maailmassa on maita, jotka eivät ole sitoutuneet mihinkään sotilasliittoihin. Esimerkiksi rauhantehtävissä tämä on etu ja mahdollisuus.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Juurikkala:

Nykyinen taso riittää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Juurikkala:

Tarveharkinta on nykypäivänä tarpeetonta. Kansainvälinen työvoima on tervetullutta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Juurikkala:

Lapselle on tärkeää, että häntä rakastetaan ja hänestä pidetään huolta - ei niinkään huoltajien seksuaalinen suuntautuminen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Timo Juurikkala:

En kannata "ei minun takapihalleni" -ajattelua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Juurikkala:

Tiukempi kuri ei auta tekemään kouluista parempia. Lapsen/nuoren mukaan ottaminen suunnittelemaan ja toteuttamaan kouluissa työtään ja työympäristöään kohentaisi koulujen työ- ja oppimisilmapiiriä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Juurikkala:

Perinteisistä arvoista sellaiset kuin tasa-arvo, rehellisyys, vaatimattomuus, toisen huomioon ottaminen ovat tärkeitä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Juurikkala:

Yksityiset yritykset voivat pystyä tuottamaan monia palveluita tehokkaammin ja huokeammalla kuin julkinen sektori. Yksityisiä tarvitaan sparraamaan julkisia, mutta keskeiset palvelut kuten esim peruskoulu on parasta hoitaa kokonaan julkisella puolella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Juurikkala:

Veronkorotukset voidaan suunnata siten, etteivät kaikkein heikoimmat joudu maksumiehiksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Juurikkala:

Tuloerot ovat jo nyt erittäin suuret, joten ahkerille ja viksuille on olemassa kannusteet. Tuloeroja ei pidä kasvattaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Juurikkala:

Valtion ja kuntien talouden alijäämä on tällä hetkellä liian suuri. Työllisyys on saatava paremmaksi ja esim sote-palvelut tuotettava nykyistä tehokkaammin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Juurikkala:

Ei missään tapauksessa - ympäristö ja ekosysteemit on jo kuristettu henkihieveriin! Sitä paitsi korkea ympäristönsuojelun taso on yksi Suomen keskeisistä vahvuuksista vientimarkkinoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Juurikkala:

Kyllä, ympäristön kestokyky on jo ylitetty.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset