KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Virtala, Vihreät, 124

Oma esittely

Sosiologi, väkivallattomuusasiantuntija ja Loviisan Rauhanfoorumin pääsihteeri. Keskeisimmät teemani ovat ympäristökysymykset ja globaali oikeudenmukaisuus.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Virtala:

Taantumassa on syytä elvyttää taloutta, säästöjen vuoro tulee noususuhdanteen aikana. The Fund for Peace -kansalaisjärjestön hauraiden maiden indeksissä Suomi on maailman stabiilein valtio, ainoana omassa "erittäin vakaa" -kategoriassaan. Talouden nobelisti ja taloustieteen professori Paul Krugmanin mielestä Suomi on nykyisen hallituksen aikana tehnyt liian kovaa kiristyspolitiikkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Timo Virtala:

Ympäristölle haitallisen kulutuksen hillitsemiseksi verotuksen painopistettä tulisi siirtää palkkaverotuksesta kulutus- ja haittaverotuksen suuntaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Timo Virtala:

Suomi tarvitsee lisää kotimaista uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuuden lisäämistä ja energiansäästöjä, kuten sivustolla http://energiapolitiikka.fi/ esiintyvät asiantuntijat suosittelevat.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Timo Virtala:

Ilmastonmuutos on vakavampi uhka maapallolle kuin millaiseksi nykypäättäjät sen tunnustavat. Eduskunnan on ryhdyttävä huomattavasti nykyistä järeämpiin toimenpiteisiin fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Timo Virtala:

Julkisen sektorin pienentäminen tai suurentaminen ei ole minulle itseisarvo. Tärkeintä on että palvelut saadaan turvattua ja niille löytyy rahoitus. Toisinaan se tarkoittaa yksityistämistä, toisinaan julkisen sektorin laajentamista, tilanteesta riippuen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Virtala:

Kieltenopetus tulisi aloittaa nykyistä huomattavasti aikaisemmin laulujen ja leikkien muodossa. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että mitä aiemmin kielenopetuksen aloittaa, sen helpompaa uuden kielen omaksuminen on. Ruotsin kielen tulisi olla pakollista alakoulussa, mutta valinnaisten kielten joukossa yläkoulussa. Kieltenopiskelu kehittää aivoja, mahdollistaa ihmisryhmien välistä kommunikointia, lisää luottamusta, opettaa sympatiaa ja avartaa maailmaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Virtala:

Nykyiset velvoitemääräykset ovat riittäviä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Virtala:

Kysymys on tärkeä hyvinvointivaltiojärjestelmälle periaatteellisesta näkökulmasta: autetaanko kaikkia tasapuolisesti, vai vain köyhiä. Mieluummin ensimmäinen, mutta jos on pakko, niin jälkimmäinen. Taloudellisesti kysymys tuskin on kuitenkaan ratkaiseva, sillä moni valitsee tuossa tilanteessa vapaaehtoisesti yksityiset hoivapalvelut.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Virtala:

Nykyisestä, kansainvälisesti katsottuna suhteellisen tiukasta alkoholipolitiikasta kärsivät ne tavalliset ihmiset, jotka tulisivat alkoholin kanssa toimeen ilman holhoustakin, kun heidän vapauksiaan rajoitetaan. Olen tämän hinnan valmis maksamaan, mikäli nämä rajoitukset onnistuvat vähentämään pahoinpitelyjä, perheväkivaltaa, alkoholisairauksia, työkyvyn menetyksiä ja ennenaikaisia kuolemia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Virtala:

Kannatan läheisyysperiaatetta, jonka mukaan päätökset tulisi tehdä niin lähellä ihmistä kuin mahdollista ja niin korkealla kuin on välttämätöntä. Valtio käyttää jo nyt pakkoa kiristämällä valtionosuuksia, lisäämällä kuntien tehtäviä ja nostamalla niiden vaatimustasoa. Pieniä kuntia pakotetaan näin yhdistymään. Näin muodostunutta demokratiavajetta on syytä lähteä paikkaamaan muodostamalla uusi hallinnon taso, kaupunginosa- / kylävaltuusto, jolle tulisi antaa myös budjettivalta omiin asioihinsa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Virtala:

Mikä se sellainen sopimus olisi, jota ei tarvitsisi noudattaa?

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Virtala:

Valtio on tähänkin asti tukenut syrjäseutuja, ja näin tulee olla jatkossakin. Tavoitteena ei kuitenkaan tulisi olla 'urbaani' kulutus- ja matkustuskeskeinen elämäntapa maaseudulla, vaan valtion tulisi määrätietoisesti ohjata kehitystä siihen suuntaan, että maaseudulle muodostuisi itsensä työllistäviä, omavaraisuusasteeltaan korkeita, nykyistä ekologisempia ja yhteisöllisempiä yhteisöjä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Timo Virtala:

Periaatteessa minulla ei ole mitään sitä vastaan että yksityisiä terveyspalveluita käytetään ja että toisinaan, jos tämä ratkaisu on kunnan kannalta järkevintä, tietyt terveyspalvelut ulkoistetaan yksityisille. Yksityistämisiä ja ulkoistamisia pitää tarkastella tapauskohtaisesti ja vertailla miten ne ovat missäkin toimineet. Mutta julkinen on julkista ja yksityinen yksityistä, samaan asemaan niitä ei pidä nostaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Timo Virtala:

Ainakaan pienet kunnat eivät nykylainsäädännön mukaisia sotepalveluita pysty tuottamaan, siihen tarvitaan suurempi yksikkö. Hyvää sote-uudistuksessa ovat sen perusperiaatteet eli yhtäältä perustason ja erikoistason integroiminen, ja toisaalta voimavarojen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Huonoa oli työterveyshuollon jättäminen uudistuksen ulkopuolelle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Virtala:

Taksilakia on muutettava siten että Uber-yhtiön kaltaiset uudet ja innovatiiviset, uutta teknologiaa hyödyntävät, helposti työttömiä työllistävät yritykset voisivat rantautua Suomeen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Timo Virtala:

EU:n tasolla on syytä noudattaa läheisyysperiaatetta: asiat on syytä päättää niin lähellä ihmistä kuin mahdollista ja niin korkealla kun on välttämätöntä. EU:lla tulisi olla nykyistäkin voimakkaammin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ympäristöpolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Timo Virtala:

Ehdottomasti. EU:n tarkoitus on tehdä yhdessä laajempia alueita hyödyttäviä päätöksiä, jotka eivät ole mahdollisia mikäli yksittäiset valtiot vain ajattelevat lyhyellä tähtäimellä omaa etuaan. Rahoitusmarkkinavero tarkoittaa että kaikista rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista transaktioista napataan pieni, prosentin sadasosien suuruinen vero. Tavoitteena on paitsi hillitä viime vuosien kaltaisia finanssikriisejä, myös ohjata veroista kertyviä varoja esimerkiksi kehitysyhteistyöhön.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Timo Virtala:

Nato-maat käyttävät prosentuaalisesti keskimäärin enemmän rahaa puolustukseen kuin Suomi. Yhteistyö ei siis todennäköisesti toisi säästöjä, vaan lisäisi kustannuksia. Lisäksi se lisäisi painetta osallistua sotivana osapuolena sotiin, joihin kansan enemmistö ei haluaisi osallistua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Timo Virtala:

HS:n tietojen mukaan Suomella on läntisen Euroopan suurin tykistö. SaferGloben vuonna 2010 tekemän selvityksen mukaan Suomen reservi on euroopan 46 maan joukosta neljänneksi suurin heti Venäjän, Ukrainan ja Turkin jälkeen. Sittemmin reserviä on pienennetty ja puolustusmenoja leikattu. Tämä on hyvä suunta. Varoja tulisi suunnata kriisien ennaltaehkäisyyn. Mitä demokraattisempi, tasa-arvoisempi ja reilumpi maailma, sitä turvallisempi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Virtala:

Työperäistä maahanmuuttoa on syytä helpottaa. Jo pelkästään Suomen talouskasvua ajatellen maahanmuuttajien vuosittaisen määrän tulisi kaksinkertaistua, jotta työvoima ei supistuisi, kuten Elinkeinoelämän Valtuuskunnan tammikuussa julkaistussa raportissa todetaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Virtala:

Länsimaissa ihmiset nähdään yhä tasa-arvoisempina sukupuoleen, ikään ja etniseen taustaan katsomatta. Nyt myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin on herätty, ja hyvä niin. Vertailevan tutkimuksen mukaan homo- ja lesboparien adoptoimat lapset sopeutuivat uusiin vanhempiinsa, kasvoivat ja kehittyivät samaan tahtiin kuin heteroparien adoptoimat lapset, eikä myöskään heidän seksuaalinen kehityksensä poikennut vertailuryhmästä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Timo Virtala:

Ensinnäkin siksi, että globaalisti mitattuna erittäin hyvinvoivana yhteiskuntana auttaminen on moraalinen velvollisuutemme. Toisekseen siksi, että se toisi kotipaikkakunnalleni juuri sitä mitä eniten kaipaamme: työpaikkoja, ihmisiä, elämää ja verorahoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Timo Virtala:

Kehittäessämme erinomaista kouluamme yhä erinomisemmaksi kyse on monimutkaisemmasta vyyhdistä kuin vain kurin kovuudesta. Kouluissa tarvitaan rohkaisua, motivointia, viihtyisyyttä, haasteita ja yksilöllisyyttä, mutta myös maltin, ja kurinalaisuuden ja ryhmätyön opettamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Virtala:

Koti, uskonto, isänmaa ovat oikein ymmärrettynä hyviä ja kannatettavia arvoja, mutta niihin vetoamalla ei saa sulkea ihmisiä yhteisön ulkopuolelle, kuten on historian aikana moneen kertaan tapahtunut, jos mietitään esimerkiksi naisten, seksuaalivähemmistöjöen tai etnisten vähemmistöjen asemaa, tai suhtautumista esimerkiksi pasifisteihin tai ateisteihin. Vanhoihin arvoihin saa tukeutua, mutta ei tarrautua. Silmät on pidettävä auki myös tulevaisuudelle. Kaikki asiat eivät ennen olleet paremmin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Virtala:

Yksityistämisen kannattaminen tai vastustaminen ei ole minulle periaatekysymys, vaan sitä tulisi tarkastella tapauskohtaisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Timo Virtala:

Tilanteita tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti, mutta jos suinkin mahdollista, valitsisi mieluummin veronkorotukset kuin sosiaalietuuksien leikkaukset.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Virtala:

Kysymykseen on vaikea vastata määrittelemättä kuinka suuret tuloerot ovat suuria. Mitä varallisuuteen tulee, Yhdysvalloissa köyhin 80% kansalaisista omistaa 7 % omaisuudesta, kun taas rikkain prosentti omistaa 40% omaisuudesta. Nämä ovat liian suuria varallisuuseroja, Suomessa ollaan paljon lähempänä ideaalia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Timo Virtala:

Palvelut ja sosiaalietuudet on mahdollista säilyttää, mutta se edellyttää paljon viisaita päätöksiä tulevalta hallitukselta ja eduskunnalta. Vihreiden ajaman perustulomallin toteuttaminen olis askel tähän suuntaan. Se madaltaisi kynnystä siirtyä työttömyydestä työelämään ja vähentäisi siten työttömyyttä, poistaisi kannustinloukkuja ja lisäisi yritysten mahdollisuutta ottaa työtekijöitä joustavasti lyhyisiinkin työsuhteisiin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Timo Virtala:

Nämä kaksi eivät voi olla ristiriidassa, sillä onnistunut talouskasvu vaatii ympäristöasioiden huomioon ottamista. Yritysten omistajat, työtekijät ja asiakkaat tarvitsevat puhdasta vettä juodakseen, puhdasta ruokaa syödäkseen, puhdasta ilmaa hengittääkseen ja terveellisen, hyvinvoivan luonnon ympärilleen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Timo Virtala:

Ihminen ja hänen talousjärjestelmänsä ovat osa luontoa, ja jos luonto ei voi hyvin, ei voi ihminenkään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset