KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Oskari Sundström, Vihreät, 122

Oma esittely

Olen yrittäjähenkinen kahvilanpitäjä Fiskarsista, Raaseporista. Olen kaupunginvaltuutettu, ja toimin sisäisten palvelujen johtokunnassa sekä paikallisyhdistyksen hallituksessa. Olen opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa ja vastannut mm. Antiikkimarkkinoiden järjestämisestä. Vaikka maailmalta kantautuu välillä hyviäkin uutisia, olemme mielestäni menossa väärään suuntaan niin ympäristö- kuin sosiaalisissa asioissa. Suomen ja Euroopan talous matelee, eikä nopeaa käännettä ole luvassa. Vihreät tarjoaa parhaat ja realistisimmat ideat yhteiskunnan saamiselle uudelle kasvu-uralle niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Kannan huolta pienten yritysten toimintaedellytyksistä. Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä. Työllistämistä on helpotettava, ja hallinto saatava läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi. Liityin Vihreisiin kunnallisvaalien alla 2012, sillä haluan tehdä enemmän yhteisten asioiden hyväksi. Ajatteluani kuvastaa hyvin lausahdus: ”On liian myöhäistä olla pessimisti!”

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Oskari Sundström:

Lyhyellä aikavälillä liiallinen karsiminen julkisista palveluista, kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta johtaisi vain taantuman pidentymiseen ja heikompaan kasvuun. Samalla tulee kuitenkin huolehtia pitkän aikavälin taloudellisen tilanteen vakiinnuttamisesta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Oskari Sundström:

Palkkaverotus on jo tällä hetkellä kireää. Mikäli veroja korotetaan, korotukset tulisi kohdistaa esimerkiksi ympäristöä rasittaviin kohteisiin, kuten hiilidioksidiin. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta ei tällä hetkellä tule myöskään laskea.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Oskari Sundström:

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa, sillä parempiakin vaihtoehtoja on. Erityisesti hiukan laajemmalti tarkasteltuna olisi taloudellisesti perusteltua panostaa uusiutuviin energiamuotoihin ja energian säästöön. Tällä luodaan uusia työpaikkoja ja tuetaan vientimahdollisuuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Oskari Sundström:

Ilmastonmuutos on yksi suurimpia ihmiskunnan kohtaamia ongelmia. Nykytilanteessa se on myös mahdollisuus uudelle talouden kasvusysäykselle. Suomen on parempi olla asiassa aloitteellinen ja hyötyä muutoksesta kuin seurata passiivisena perästä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Oskari Sundström:

Suomen ongelma ei ole niinkään suuri julkinen sektori, vaan pienentynyt yksityinen. Tämä ei tarkoita, etteikö monin kohdin olisi parantamisen varaa, sillä jo teknologian ja yhteiskunnan kehitys tuo muutospaineita. Tällä hetkellä tärkeintä on kuitenkin saada yksityinen sektori jälleen kasvamaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Oskari Sundström:

Kielten opiskelusta, niin suomen, ruotsin kuin muidenkin, on erittäin paljon hyötyä. Kielipolitiikassa tulisi luoda enemmän mahdollisuuksia opiskella uusia kieliä ja käyttää jo omaksuttuja. Myös kielten opiskelun painotuksissa tulisi olla enemmän valinnanvaraa kuin nykyään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Oskari Sundström:

Osa velvoitteista, kuten ylipitkät työmatkat, on jo tällä hetkellä sellaisia, ettei työn vastaanottaminen ole järkevää muuten kuin pakotettuna. Lähtökohtaisesti tarjottu työ tulee kuitenkin ottaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Oskari Sundström:

Omaisuudesta on jo maksettu asianmukaiset verot, ja kaikille tulisi varallisuudesta riippumatta tarjota samat mahdollisuudet. Mikäli henkilö haluaa lisäksi yksityistä hoivapalvelua, tulee tähän olla toki mahdollisuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Oskari Sundström:

Kotona nautittuun verrattuna ravintoloissa nautittu alkoholi tuo enemmän työpaikkoja, on turvallisempaa ja tuo enemmän verotuloja alkoholin haittojen vähentämiselle. Ravintolassa nautittu alkoholi on myös kalliimpaa, jolloin sitä todennäköisesti nautitaan vähemmän kuin kotona tai ulkona.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Oskari Sundström:

Kuntien määrää tulee vähentää vain jos siihen on pakottavia syitä ja/tai kuntalaiset näin haluavat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Oskari Sundström:

Työllistyminen ja työllistäminen ei ole tällä hetkellä eniten kiinni työehtosopimusten palkoista. Työntekijät tarvitsevat kohtuulliset palkat elääkseen. On myös yhteiskunnan etu, että ihmisten palkka on riittävän suuri - tämä pitää talouden rattaat pyörimässä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Oskari Sundström:

On syytä kompensoida harvaan asuttuja alueita ja varmistaa että riittävät palvelut ovat kaikkien asukkaiden saatavilla. Alueita ei tulisi kuitenkaan pakkoasuttaa, jos ihmiset haluavat asua muualla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Oskari Sundström:

Terveyspalveluiden tuottamisvastuu tulee olla ensisijaisesti julkisella taholla. Toteutuksessa voidaan käyttää myös yksityisiä toimijoita, mutta nämä toimivat silloin palvelun tuottajina vastuulliselle taholle. Yksityiset terveyspalvelut voivat myös täydentää julkisia palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Oskari Sundström:

Palvelut tulee tuottaa suuripiireissä, mutta näiden hallinto tulee toteuttaa demokraattisesti. Käytännössä kunnat tulevat edelleen toteuttamaan suuren osan palveluista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Oskari Sundström:

Kuljetusala tulee muuttumaan tulevaisuudessa nopeasti. Uusia palveluita syntyy erilaisiin kuljetustarpeisiin ja liikenne muuttuu entistä automaattisemmaksi. Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, mikä olisi paras toimintamalli. Suomen alueellisten rakenteiden vuoksi valtakunnallinen malli ei välttämättä toimi lainkaan. Muutoksen periaatteellinen jarruttaminen säätelyllä on haitallista, mutta esim. haja-asutusalueilla kuljetusalan säätely on tällä hetkellä toimiva tapa turvata riittävä palvelutaso.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Oskari Sundström:

Euroopan Unioni on Suomen kaupalle ensisijaisen tärkeää. Unionissa on paljon kehittämistä, eikä se ole lähelläkään valmista, mutta vaihtoehto jossa Euroopan Unionia ei ole, olisi huomattavasti huonompi Suomen kannalta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Oskari Sundström:

Rahoitusmarkkinavero olisi askel finanssitalouden tuomista takaisin palvelemaan reaalitaloutta keinottelua vähentämällä. Ei ole myöskään järkevää, että suuri osa finanssisektorin varallisuudesta tehdään sen perusteella, kuinka lähellä omat toimipisteet sijaitsevat pörssistä. Taloudellisen hyödyn tulisi perustua enemmän siihen, kuinka paljon eri instrumentit tuovat reaalihyötyä. Rahoitusmarkkinaveron tulee olla niin pieni, että sen vaikutus muuhun finanssitalouteen on minimaalinen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Oskari Sundström:

Tällä hetkellä Suomen ei tarvitse liittyä NATO:on, vaikka yhteistyötä voikin tiivistää. Vastaavasti yhteistyötä tulisi tehdä entistä enemmän EU:n laajuisesti sekä Pohjoismaiden välillä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Oskari Sundström:

Oma itsenäinen puolustus on turvattava. Puolustusvoimien määrärahojen ei kuitenkaan tule olla suuremmat, kuin on välttämätöntä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Oskari Sundström:

Suomi tarvitsee työntekijöitä, ja mikäli henkilö on ammatillisesti pätevä, ei ole talouden kannalta järkevää estää henkilöä tulemasta Suomeen tekemään töitä. Monella alalla on puutetta työntekijöistä, ja erityisesti näiden alojen kohdalla esteiden tulisi olla pieniä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Oskari Sundström:

Jokaisella täysivaltaisella ihmisellä tulisi halutessaan olla oikeus avioliittoon toisen täysivaltaisen ihmisen kanssa. Samoin homo- ja lesbopareilla tulisi olla oikeus adoptioon, tämä on myös lasten etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Oskari Sundström:

Mikäli se on muutoin järkevää. Vastaanottokeskuksen perustaminen keskelle erämaata ei välttämättä ole kenenkään etujen mukaista. Not in my backyard ei johda kokonaisuuden kannalta hyviin ratkaisuihin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Oskari Sundström:

Opettajilla tulee olla mahdollisuudet puuttua ongelmatilanteisiin, mutta lähtökohtaisesti ennakoinnilla ja toimintaympäristön ja osaamisen ylläpitämisellä pystytään välttämään fyysisen puuttumisen tarvetta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Oskari Sundström:

Politiikan tulee perustua faktoihin. Esimerkiksi uskonnollisin perustein ei tule tehdä politiikkaa, vaikka uskonnonvapaus tuleekin olla turvattu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Oskari Sundström:

Julkisten palveluiden yksityistäminen ei itsessään tuo lisäarvoa. Yksityistämiselle voi olla perusteensa, mutta näin ei tule toimia automaattisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Oskari Sundström:

Julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen heikentäisi lähtökohtaisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Veronkorotukset kohdistuvan enemmän niihin, joilla on paremmin varaa. Veronkorotusten ei tule olla kuitenkaan lähtökohta taloussuunnitteluun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Oskari Sundström:

Suurten tuloerojen kasvu ei ole hyvä eikä kestävä käytäntö. Tämä on myös talouden kannalta huono asia, sillä suuret tuloerot heikentävät talouden kehittymistä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Oskari Sundström:

Ongelma ei ole sinänsä liian suuri julkinen sektori tai sen kustannukset, vaan liian pieni yksityinen sektori. Mikäli yksityisen sektorin tilannetta voidaan kohentaa, on yhteiskunnalla varaa myös ylläpitää hyvät palvelut kaikille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Oskari Sundström:

Talouskasvu tai työpaikkojen luominen on ristiriidassa ympäristöasioiden kanssa korkeintaan lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä näiden välillä ei ole ristiriitaa. Ympäristösektori tarjoaa myös mahdollisuuden talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Oskari Sundström:

Kyllä. Pitkällä aikavälillä se, mikä on hyväksi ympäristölle, on hyväksi myös koko yhteiskunnalle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset