KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Paula Nordström, Vihreät, 116

Oma esittely

Olen 51-vuotias psykiatrinen sairaanhoitaja, kirjallisuusterapeutti, työnohjaaja, valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Lohjalta. Pidän niiden puolta, jotka eivät itse siihen pysty. Mielenterveyskuntoutujille on tarjottava tukea ja mielekästä tekemistä, jotta he pääsevät kiinni yhteiskuntaan ja ihmisarvoiseen elämään. Nykyisen työttömyysturvajärjestelmä tulee purkaa niin, etteivät työttömät joudu tilapäistöiden teon takia paperisotaan eikä tukien maksatus viivästy. Sairaille kuuluu inhimillinen ja oikea hoito, ja hoitajille kunnollinen palkka ja hyvät työolot. Tieto lisää tuskaa, mutta luulo ei ole tiedon väärti. Yleissivistys antaa eväitä tuoda omat näkökannat esiin ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Olemme pieni kansa. Meidän on lyötävä viisaat päämme yhteen menestyäksemme. Ihminen ei elä vain leivästä. Ihmisen sielu janoaa taidetta ja kulttuuria. Taide-elämykset kohottavat meitä arjen yläpuolelle ja saamme ehkä kokea mystisyyden kosketuksen. Taide yhdistää, ja yhdessä olemme enemmän.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Paula Nordström:

Velkaantuminen on saatava kuriin. Tämä on mahdollista tehdä leikkaamatta palveluita ja etuuksia. Palvelut tulee järjestää tehokkaasti ja monenkirjava etuusjärjestelmä tulee korvata perustulolla. Näin myös byrokratia vähenee. Työn tuottavuutta tulee lisätä ja satsata esim. ympäristöteknologisiin innovaatioihin, jotta kilpailukykymme maailmalla paranee.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Paula Nordström:

Tuloeroja on syytä kaventaa. Palkkatulojen muuttamista osinkotuloiksi tulee vaikeuttaa. Pääomatuloveroja voidaan kiristää parilla prosentilla. Niiden progressiota voidaan nostaa. Ylisuuret osingonjaot tulee poistaa ja veronkierto holding-yhtiöiden kautta tulee estää, samoin veroparatiiseihin valuvat voitot.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Paula Nordström:

Useat maat ovat luopumassa ydinvoimasta. Suomi sen sijaan pumppaa loputtomasti rahaa Olkiluoto 3:een. Enää ei voida puhua edullisesta ydinsähköstä. Meidän on täysin mahdollista korvata fossiiliset energianlähteet uusiutuvilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Paula Nordström:

Jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää kahteen asteeseen (joka sekin aiheuttaa mittavia ongelmia ympäri maapalloa) meidän on välttämätöntä luopua fossiilisten energianlähteiden käytöstä ja siirtyä uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Paula Nordström:

Suurin osa julkisella sektorilla työskentelevistä ihmisistä on hoitohenkilökuntaa, opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, toimistosihteereitä tai muista ns. suorittavan portaan työntekijöitä. Heitä tarvitaan itse asiassa lisää, etenkin hoitajia, sillä vanhusten määrä kasvaa jatkuvasti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Paula Nordström:

Kaikki kielitaito on henkistä pääomaa. Olemme osa Pohjoismaita. Näistä syistä en kannata ruotsin opiskelusta luopumista. On kuitenkin hyvä, ettei sitä tarvitse enää kirjoittaa pakollisena yo-kokeena.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Paula Nordström:

Meillä on ns. kohtaanto-ongelma: meillä on paljon työttömiä ja paljon työpaikkoja. Silti työttömien osaaminen ja kyvyt eivät välttämättä sovellu avoinna oleviin työpaikkoihin. Osa työttömistä on niin vajaakuntoisia, ettei heiltä onnistu kuin hyvin tuettu osapäivätyö. Olisi viisainta päästää osa vajaakuntoisista työkyvyttömyyseläkkeelle eikä roikottaa heitä työttöminä työnhakijoina. Perustulo helpottaisi tätäkin ongelmaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Paula Nordström:

Tämä tulee pitää vapaaehtoisena.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Paula Nordström:

Pienpanimoiden tulisi voida myydä tuotteitaan ulos omista tuotantotiloistaan. Alkoholista aiheutuu jo nyt hyvin suuri osa sairauspoissaoloista. Sairaalahoidossa olevista iso osa on siellä alkoholin liikakäytön aiheuttamien ongelmien kuten haimatulehduksen tai esim. murtumavammojen takia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Paula Nordström:

Kannatan kuntien vapaaehtoisia liitoksia, mutta en usko pakottamisen voimaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Paula Nordström:

Meidän tulee satsata esim. clean tech- eli ympäristöteknologian uusiin innovaatioihin ja niiden luomiin työpaikkoihin. Suorittavasta työstä ei nytkään makseta niin korkeita palkkoja, että ne olisivat uhka.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Paula Nordström:

Olen todella surullinen siitä, että maaseutumme autioituu. Olen itse Itä-Suomesta kotoisin. Toivon, että koko Suomi pysyy asuttuna, mutta tämän tulee tapahtua luotevasti, työpaikkoja ja elinolosuhteita parantamalla, ei veroja autioille alueille pumppaamalla. Perustulo auttaisi tähänkin: ihmiset uskaltaisivat heittäytyä pienyrittäjiksi, käsityöläisiksi tai vaikkapa kuvataiteilijoiksi. Tällaiset ammatit eivät ole sidottuja paikkakuntaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Paula Nordström:

Tällä hetkellä on ongelmana se, että työssä käyvillä on työterveyshuolto ja hyvätuloiset käyvät yksityisillä lääkäriasemilla. Monisairaat, pienituloiset ja vanhukset käyvät kuntien terveyskeskuksissa. Kolmikanavainen järjestelmä tulisi purkaa. Näin voisimme kehittää terveydenhuoltoamme ja korjata ja tasoittaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Paula Nordström:

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon menee tällä hetkellä yli 50 % kuntien budjetista. Jos sote-uudistus onnistuu, sen on tarkoitus vähentää menoja mutta tuottaa laadukkaampia palveluita. On syytä erottaa lähipalvelut, sairaanhoito ja vaativa erikoissairaanhoito, mutta lienee järkevää, että sama taho tuottaa kaikki nämä palvelut. Yksittäiselle ihmiselle lienee sama, kuka palvelut tuottaa, kunhan hän saa tarvitessaan laadukasta hoitoa. Ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen on syytä satsata.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Paula Nordström:

Ei ole järkevää kuljettaa vain yhtä asiakasta joskus pitkiäkin matkoja. Esim. Kotkassa on jo pitkään jakettu dialyysipotilaiden aikoja potilaiden asuinpaikan perusteella. Samalla suunnalla asuville laitetaan hoitoaikoja samoille päiville ja samoihin aikoihin. Näin taksimatkakin sujuvat rattoisasti ja potilaat saavat vertaistukea.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Paula Nordström:

Suomi on hyötynyt mm. yhteismarkkinoista. Ihmisten, tuotteiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus on helpottanut monella tavalla elämää ja yritystoimintaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Paula Nordström:

Tämän tavoitteena on hillitä viime vuosien kaltaisia finanssikriisejä. Tarkoitus on myös ohjata veroista kertyviä varoja esimerkiksi kehitysyhteistyöhön.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Paula Nordström:

Suomen kannattaa tehdä puolustusyhteistyötä kaikkien Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden kanssa. Mikäli maailmantilanne muuttuu, on Nato-jäsenyyden hakemisesta järjestettävä kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Paula Nordström:

Puolustusvoimia tulee uudistaa rakenteellisesti. Resursseja vapautuisi materiaalihankintoihin, jos sodan ajan joukkoa pienennettäisiin maltillisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Paula Nordström:

Tarvitsemme kipeästi työperäistä maahanmuuttoa. Meillä on kohtaanto-ongelma, eli työttömät työnhakijat ja avoinna olevat työpaikat eivät läheskään aina kohtaa. Palvelu- ja hoiva-aloilla meillä on työvoimapulaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Paula Nordström:

Kukaan ei valitse homoseksuaalisuuttaan, vaan se on synnynnäinen ominaisuus. Tasavertaisuus lain edessä on mielestäni ehdoton.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Paula Nordström:

Ihminen ei voi valita synnyinpaikkaansa. Inhimillisyyttä ja humanitaarista apua on tarjottava kaikille sitä tarvitseville. Vaikka Suomi elää edelleen keskellä talouden alamäkeä, meillä ovat asiat silti huikean paljon paremmin kuin turvapaikanhakijoiden lähtömaissa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Paula Nordström:

Kuritus ei tee kenestäkään parempaa ihmistä. Meidän on tuettava vaikeuksissa olevia perheitä ajoissa. Näin pystymme puuttumaan häiriökäyttäytymiseen. Yksikään lapsi ei ole luonnostaan paha, vaan lapsi oireilee pahaa oloaan ja kodin ongelmia esim. tuntihäiriköinnillä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Paula Nordström:

On hienoa, että meillä on länsimainen, vapaa demokratia ja suurimmalla osalla myös katto päänsä päällä. Silti on olemassa muitakin hyviä arvoja, kuten eettisyys, rehellisyys, ahkeruus, elämän kunnioittaminen, totuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vapaus, kärsimyksen lievittäminen tai tasapuolisuus. Myös ateisti tai agnostikko voi olla todella hyvä ihminen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Paula Nordström:

Julkisten palveluiden lisäksi tarvitaan yksityisiä palveluita. Kuntien tai kuntayhtymien ei tarvitse eikä pidäkään tuottaa kaikkia palveluita itse. Ostopalveluita tarvitaan esim. kysyntäjouston takia. Laadunvalvonta on tärkeää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Paula Nordström:

Kun kunnan palveluverkko on optimaalinen ja kunnan järjestämät palvelut laadukkaita, tehokkaita ja ihmisläheisiä, on ilman muuta selvää, että veroja voidaan korottaa näiden palveluiden turvaamiseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Paula Nordström:

Ihmiset tekevät monentyyppisiä töitä. Toisiin vaaditaan pitkää ja vaikeatakin koulutusta. Jotkut työt ovat likaisia, raskaita tai niihin liittyy yö- tai viikonloppupäivystystä. Tuloeroja voi ilman muuta olla, mutta hyvin suuret tuloerot eivät ole perusteltuja. Etenkin suuryritysten johtoportaan saamat bonukset ja optiot eivät välttämättä ole missään linjassa tehdyn työn määrään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Paula Nordström:

Kun pidämme maamme kilpailukykyisenä maailman markkinoilla ja satsaamme esim. ympäristöteknologiaan, tulee taloutemme kohentumaan ja selviämme myös menoistamme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Paula Nordström:

Meidän on jätettävä tuleville sukupolville mahdollisimman puhdas ympäristö. Esim. pohjaveden pilaaminen on edesvastuutonta. Sen palaaminen ennalleen voi kestää tuhansia vuosia. Biodiversitettiä eli luonnon monimuotoisuutta on suojeltava.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Paula Nordström:

Meidän on jätettävä tuleville sukupolville mahdollisimman puhdas ympäristö. Esim. pohjaveden pilaaminen on edesvastuutonta. Sen palaaminen ennalleen voi kestää tuhansia vuosia. Biodiversitettiä eli luonnon monimuotoisuutta on suojeltava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset