KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tiia Lintula, Vihreät, 110

Oma esittely

Elinvoimaa! Kestävästi ja kannustavasti. Olen ravintolayrittäjä, Järvenpään kaupunginhallituksen jäsen sekä aktiivinen vihertäjä jo vuosien takaa. Koulutukseltani olen teologian kandidaatti. Tarpeeni ymmärtää ympäröivää maailmaa ja muita ihmisiä, sekä vahva vaatimukseni reilusta meiningistä ovat ajaneet minut mukaan politiikkaan. Maailma on muuttunut, Suomi on muuttunut. Haluan olla kehittämässä nykyelämänmukaisia ja kannustavia yhteiskunnallisia rakenteita. Edellytyksiä inhimillisille kohtaamisille ja hyvälle elämälle. Otetaan käyttöön perustulo. Siirrytään rohkeasti kohti palveluyhteiskuntaa, luodaan hyvät edellytykset erityisesti pienyrittämiselle. Tuetaan erilaisia taiteen ja kulttuurin muotoja. Uudistetaan koulua. Kasvatetaan iloisen uteliaita, taitavia kansalaisia. Tulevaisuuden Suomessa haluan jokaisen kokevan osallisuutta. Ihmisarvosta en tingi, erilaisuus on virkistävää, Suomi on monikulttuurinen. Kirjoitan teemoistani tarkemmin kotisivuillani, tervetuloa tutustumaan!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tiia Lintula:

Velkaantuminen laskuun yhteiskuntarakenteitamme sekä elinkeinoelämää uudistamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tiia Lintula:

Mielestäni työn verotus on jo nyt riittävä. Nostetaan sen sijaan korkeammista pääomatuloista perittävää veroa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tiia Lintula:

No emme kyllä tarvitse. Sen sijaan tarvitsemme kotimaista uusiutuvaa energiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tiia Lintula:

Ilmastopäästöjä aiheuttavaa energiantuotantoa pitää vähentää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tiia Lintula:

Kysymys jättää paljon tulkinnan varaa. Millä tavalla liian suuri? Liikaa palveluja vai taloudellisesti kestämätön? Julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen on tärkeää hyvinvointivaltion säilymisen näkökulmasta. Palvelujen karsiminen ei.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tiia Lintula:

Kannatan monipuolista kielten opiskelemista, mutta pakon sijaan oman kiinnostuksen mukaan. Ruotsilla on erityinen paikka suomalaisessa historiassa ja on ruotsin kielen opiskelussa yleissivistävä näkökulmansakin. Onhan ruotsi meidän toinen kotimainen kielemmekin. Kannatan kuitenkin vapaaehtoisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tiia Lintula:

Kiristävällä asenteella ei varmasti saada aikaan onnistuneita työuria.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tiia Lintula:

Kaikille vanhuksille tulee taata yhdenvertainen oikeus hyvään hoivaan. Se kenellä on varallisuutta voi käyttää sitä halutessaan mahdollisiin lisäpalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tiia Lintula:

Anniskelulupien hakeminen on oma säännöllinen ruljanssinsa. Ihmiset siirtyvät nykyään ravintoloihin myöhempään. Alan työllistävyyden ja kannattavuuden näkökulmasta voisi olla fiksua saada joustoa aukioloaikoihin. Kaikilla ravintoloilla ei suinkaan ole lupa olla 04 asti auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tiia Lintula:

Suomessa oli tämän vuoden alussa 317 kuntaa. Kuntaliitoksia tarvitaan tulevaisuudessakin sekä peruspalveluiden turvaamisen, että hallinnon tehostamisen näkökulmista. Tarvitaan myös kunnanosavaltuustoja turvaamaan lähidemokratiaa!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tiia Lintula:

Niin kauan kuin meillä on työehtosopimuksia, niitä tulee noudattaa. En näe, että Suomessa työllistämisen ongelmana on korkeat palkat, vaan haasteita erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille aiheuttavat palkkaamisesta aiheutuvat sivukulut ja muut työnantajan maksulliset velvoitteet.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tiia Lintula:

Tämä on vähän ongelmallista. Kysymyksessä ajetaan ilmeisesti takaa sitä, että onko kuntien väliset tulonsiirrot oikein. Kannatan tulonsiirtoja, mutta hiipuneiden alueiden elinvoimaisuutta pitäisi pitkäjänteisesti kehittää. Ihmiset saavat asua missä haluavat, mutta siellä missä on enemmän ihmisiä on myös enemmän työtä ja enemmän palveluja. Syrjäseudulla asuessa pitää hyväksyä se, että palveluiden äärelle voi olla matkaa pidemminkin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tiia Lintula:

Tasa-arvoisen Suomen yksi lähtökohta on yhdenvertaiset ja laadukkaat Julkiset terveyspalvelut kansalaisille. Yksityiset palvelut voivat toimia täydentävinä palveluina julkisten palveluiden lisäksi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tiia Lintula:

Sote-uudistuksessa halutaan purkaa päällekkäisyyksiä ja taata kaikille kansalaisille laadukkaat ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Yksittäisten kuntien sijaan palveluita tuottavat kuntayhtymät. Kuntien hyviä käytänteitä on syytä ylläpitää ja jalostaa uudessa systeemissäkin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tiia Lintula:

En oikein tiedä mitä ajatella tästä asiasta. Lukemani mukaan Suomessa on nyt Pohjoismaiden edullisimmat taksihinnat. Ruotsissa lupien vapautus ei ole ollut pelkästään positiivinen juttu, hinnat ovat karanneet paikoitellen hurjiksikin. Itselleni on tärkeää, että suomalainen taksi-instituutio on luotettava ja kohtuuhintainen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tiia Lintula:

Kyllä. En usko, että EU:n ulkopuolelle jättäytyminen olisi ollut meille parempi vaihtoehto. Vapaa liikkuvuus, yhteiset sisämarkkinat sekä erilaiset yhteistyöohjelmat ovat olleet selvästi hyödyttäviä. Eurooppalainen yhteistyö on tärkeää myös globaalin maailman mahdollisuuksissa sekä haasteissa, erityisesti ihmisoikeus- ja ympäristösasioissa. EU:lla on myös maanosamme rauhaa ylläpitävä tehtävänsä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tiia Lintula:

Veron yksi tavoite on kerätä rahaa julkiselle sektorille. On oikeuskästykseni mukaista, että bisnes missä liikkuu tähtitieteelliset summat rahaa, ei voi olla vapaamatkustaja verojen maksamisen suhteen. Rahoitusmarkkinavero on myös yksi niistä toimista, joilla ehkäistään veronkiertoa sekä rikollisen rahan pesua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tiia Lintula:

Mahdollisesta Natoon hakeutumisesta on hyvä keskustella perinpohjin. Kannatan kansanäänestystä asiassa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tiia Lintula:

Puolustusvoimien lähivuosien rahantarvetta on selvittänyt eduskunnan parlamentaarinen selvitystyöryhmä, joka päätyi kannattamaan lisärahoitusta. Vihreät jakoivat työryhmän ajatukset muuten, mutta ehdottivat asemäärärahojen turvaamisen pienentämällä armeijan sodan ajan joukkojen määrää. Vihreä (rakenne)uudistaminen ulottuisi myös puolustusvoimiin. Vihreillä onkin oma linjauksensa asevelvollisuudesta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tiia Lintula:

Työperäistä maahanmuuttoa pitäisi helpottaa, eikä vaikeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tiia Lintula:

Juuri näin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tiia Lintula:

Vastaanottokeskuksia perustettaessa otetaan huomioon monta seikkaa. Jos strategisesti kotikuntani olisi hyvä sijainti vastaanottokeskukselle niin mikäpäs siinä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tiia Lintula:

Kouluista tehdään ilmapiiriltään parempia opettajien ja oppilaiden välisellä onnistuneella vuorovaikutuksella, yhteiselllä innostuneen uteliaalla asenteella sekä hyvällä koulun ja kodin yhteistyöllä. Paremmassa koulussa ei kiusata.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tiia Lintula:

Hyvä arvopohja politiikalle syntyy ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamisesta, erilaisuuden ja luonnon arvostamisesta sekä yleiseen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen tähtäämisestä. Totuudesta, hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tiia Lintula:

Suhtaudun varovaisesti julkisten palveluiden yksityistämiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tiia Lintula:

En lähtisi korottamaan ansiotulojen verotusta kuin vasta äärimmäisen pakon edessä, mutta esimerkiksi suurempia pääomatuloja kyllä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tiia Lintula:

Suuret tuloerot tuovat mukanaan suuria ongelmia. Olen myös taipuvainen ajattelemaan että aina kun on myönteisessä mielessä jotain ansainnut, on myös ollut onnekas.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tiia Lintula:

Siksi tarvitaan rakenneuudistuksia, jossa samat palvelut voidaan tuottaa vähemmällä rahalla. Siksi tarvitaan myös perustuloa, joka selkeyttää sosiaalietuuksien vyyhtiä ja kannustaa vähäiseenkin työntekoon.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tiia Lintula:

Toi on niin vanhentunut ajatusmalli. Tarvitsemme kestävää kasvua, ympäristön ja inhimillisen hyvinvoinnin huomioivaa talousajattelua. Kohtuutta. Ympäristö on pääomaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tiia Lintula:

Ympäristön huomiotta jättäminen ei ole kestävän kehityksen mukaista päätöksentekoa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset