KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aki Korpela, Vihreät, 105

Oma esittely

peruskoulun kieltenopettaja, Hyvinkään kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja, liki 20-vuotinen kokemus kuntapäättäjänä. Ehdolla koulutuksen, kulttuurin ja ympäristön puolesta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aki Korpela:

Vihreänä kannatan kestävää kehitystä – paitsi ympäristön, myös talouden suhteen. On moraalisesti väärin lainata tulevilta sukupolvilta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aki Korpela:

Palkkaverotuksen progressio toimii jo nyt aika raskaana. Mieluummin tarkastaisin hyvin ansaitsevien muita veromuotoja (pääomatulot, osingot?).

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aki Korpela:

Ydinvoima on auringonlaskun teknologiaa. Hirttäytymällä ydinvoimaan, Suomi hukkaa mahdollisuutensa menestyä muilla energian tuotannon aloilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aki Korpela:

Päästöjen vuoksi kivihiilen ja turpeen kyllä, mutta miksi maakaasu on yhdistetty niihin?

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aki Korpela:

Suomessa julkinen sektori on tässä talouden taantumassa iso verrattuna bruttokansantuotteeseen, mutta julkinen sektori ei Suomessa ole pääosin byrokraatteja, vaan vanhustenhoitoa, sairaanhoitoa, opetusta, päivähoitoa jne.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aki Korpela:

Olen opettanut pakollista ruotsia 18 v. Ruotsia opiskelevat oppilaat ovat hankalassa iässä, ja jatkuva julkinen keskustelu "pakkoruotsista" lisää kapinointia ruotsin kieltä vastaan. Kuitenkin pelkään, että jos ruotsi ei olisi kaikille yhteinen oppiaine, se jäisi moneltakin valitsematta – ja eittämätön tosiasia on, että ruotsi on Suomessa tärkeä käyttökieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aki Korpela:

Ainakin työn vastaanottamisen pitäisi aina olla (taloudellisesti) kannattavampaa, kuin työttömyys.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aki Korpela:

Tavoitteena ei ainkaan pitäisi olla iso perintö, vaan hyvä vanhuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aki Korpela:

Ravintoloiden aukioloajat tuntuvat aivan riittäviltä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aki Korpela:

Yhteiskunta on kovasti muuttunut siitä, kun muinaiset pitäjät perustettiin ylläpitämään pappia ja kirkkoa. Toki kunnilla on tunnearvoa, mutta toisinaan se on ehkä liian hallitsevaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aki Korpela:

Mieluummin niin, että muutetaan niitä työehtosopimuksia, jos tässä on jonkin ongelma.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aki Korpela:

Myönnän suhtautuvani tähän tunteella: Jokaisella pitäisi olla oikeus asua siellä, minkä tuntee kotiseudukseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aki Korpela:

Ensisijaisesti varat on satsattava laadukkaaseen julkiseen terveydenhoitoon.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aki Korpela:

Koko SOTE-uudistuksen ideana on se, että kaikille suomalaisille tuotetaan laadukkaat SOTE-palvelut kunnasta riippumatta. SOTE-uudistuksissa valtaa ei saa silti viedä pois kansalaisilta, vaan demokraattisesta hallinnosta on huolehdittava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aki Korpela:

Nykyisellä sääntelyllä varmistetaan taksipalvelut myös haja-asutusalueille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aki Korpela:

EU on selvästi oma viiteryhmämme. EU on tuonut paljon hyvääkin (mm. ilmastopolitiikkaan), vaikka julkisuus usein ottaakin esille vain älyttömät kurkkudirektiivit.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aki Korpela:

Vihreät kannattavat esitettyjä veroja rahoitussektorille ja toimimme aktiivisesti kansainvälisen transaktioveron edistämiseksi. Ennen kuin globaali transaktiovero saadaan voimaan, voidaan vero toteuttaa myös pienemmän maaryhmän laajuisesti

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aki Korpela:

Minusta NATO vain lisäisi turvallisuuspoliittista jännitettä alueellamme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aki Korpela:

Eiköhän Puolustusvoimat selviä toimintojaan kehittämällä nykyisillä määrärahoillaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aki Korpela:

Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa, että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aki Korpela:

Näin on jo useassa muussa maassa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aki Korpela:

Miksi ihmeessä ei?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aki Korpela:

Lainsäädännöllisiä muutoksia en kuitenkaan tällä hetkellä olisi ajamassa. Vuosi sitten tehty perusopetuslain muutos on riittävä. Tarjottuja keinoja pitää uskaltaa käyttää. Tiukempi kuri voisi merkitä esimerkiksi vaatimusta asiallisesta käytöksestä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aki Korpela:

Riippuu kenen politiikalle? Omalleni eivät riitä, vaikka tietyllä tavalla hyvä arvoja ovatkin. Suvaitsevaisuus, ympäristöstä huolehtiminen ja katseen suuntaaminen tulevaisuuteen ovat minulle tärkeitä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aki Korpela:

En jyrkästi vastusta ulkoistamista, mutta ensisijaisesti julkisten palveluiden tuottaminen on julkisen sektorin tehtävä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aki Korpela:

Keskimäärin vihreät ovat iloisia veronmaksajia, mutta pelkäänpä, että tässä taloudellisessa tilanteessa pelkät veronkorotukset eivät auta, vaan myös palveluihin ja etuuksiin on kajottava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aki Korpela:

Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen pitää olla politiikan keskeisiä tavoitteita, sillä tasa- arvoisuus lisää hyvinvointia. Ihmisellä on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuuttakin, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aki Korpela:

Voi olla, että ihan kaikkia palveluja ja etuuksia ei voida ylläpitää, jos talous edelleen pysyy taantumassa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aki Korpela:

Vihreiden olemassaolon perussyy on ympäristöstä huolehtiminen. Ilman elinvoimaista ympäristöä, ei ihmislajikaan pysty elämään Maapallolla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aki Korpela:

Myös ihminen on osa luontoa. Vihreät ovat olemassa suojellakseen ympäristöä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset