KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Inka Hopsu, Vihreät, 96

Oma esittely

Olen Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj sekä puoluehallituksen jäsen. Koulutukseltani olen opettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Työskentelen Kirkon Ulkomaanavussa, Opettajat ilman rajoja -verkoston yhteyspäällikkönä. Teemme työtä kehitysmaiden ja hauraissa oloissa elävien ihmisten elinolojen parantamiseksi. Vaikutan kehityspolitiikkaan myös suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Kepan varapuheenjohtajana ja partiolaisten maailmanjärjestössä. Olen myös kansallisen Kestävän kehityksen toimikunnan jäsen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Inka Hopsu:

Pitkällä aikavälillä julkisen sektorin on pysyttävä tasapainossa. Velka on aina siirrettyä kulutusta, lainan maksavat viime kädessä seuraavat sukupolvet. Jos emme pysty kehittämään palvelurakennetta, ei tulevaisuudessa ole tarjolla läheskään nykytasoisia julkisia hyvinvointipalveluita. Julkisen talouden tasapainotus kaipaa pitkän aikavälin rakenteellisia ratkaisuja, jotka lisäävät työn kysyntää ja tarjontaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Inka Hopsu:

Hyvinvointimallimme rahoitus perustuu verotukseen. Ansiotuloverotuksen korotus on kuitenkin jo nyt korkea. Verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verotuksesta kulutuksen ja ympäristöä pilaavan toiminnan verottamiseen. Veronkorotukset tulee kompensoida pienituloisille ja kokonaisverotuksen progressiivisuus tulee varmistaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Inka Hopsu:

Energian saannin turvaamiseksi ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi tulisi Suomessa panostaa ensisijaisesti uusiutuvien energianlähteiden laajempaan käyttöön. Mikäli lisäydinvoimapäätöksiä tehdään, on selvää että uusiutuvien (aurinko- tuuli- ja ennen kaikkea bioenergia) kehitys hidastuu merkittävästi. Ydinvoimahankkeet ovat myös taloudellisesti huolestuttavan heikolla pohjalla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Inka Hopsu:

Fossiilisten energiamuotojen käyttö tulee saada nopeaan laskuun ja kotimaisen uusiutuvan energian käyttö nousuun. Kivihiilen ja turpeen käytöstä tulee luopua ensimmäisenä. Uusiutuvan energian osuus tulisi nostaa Suomessa vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Energiatehokkuutta tulisi parantaa vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Biomassan käyttöä voisi lisätä ekologisesti kestävällä tavalla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Inka Hopsu:

Hyvinvointivaltion säilyttäminen on mahdollista tehokkuutta parantamalla, ilman että keskeisiin palveluihin tarvitsee puuttua liikaa. Julkisen sektorin kustannusten tulee kuitenkin vastata meidän maksukykyämme.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Inka Hopsu:

Kansainvälistyvässä maailmassa monipuolisempaa kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän. Kielten opetusta tulisi siis entisestään lisätä. Toisen kotimaisen kielen opetusta tulee uudistaa enemmän kahden kielen rennon rinnakkaiselon suuntaan, esimerkiksi kaksikielisten koulujen määrää tulisi lisätä. Näin syntyisi kielelle oikeita harjoittelu- ja käyttötilanteita.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Inka Hopsu:

Ongelman ydin ei ole työhaluttomuus vaan työpaikkojen puute. Työn vastaanottamisesta tulee tehdä aina kannattavaa. Perustulo poistaisi näitä kannustinloukkoja. Työn vastaanottamisen velvoitteita on viime aikoina jo kiristetty.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Inka Hopsu:

Verotuksen tulee turvata peruspalvelut. Yhteiskunnan resurssit hoivapaveluiden järjestämiseen ovat rajalliset, joten mahdollisimman laajan ja tasokkaan hoivaverkoston luominen edellyttää myös hoivapalveluiden tarvitsijoiden panosta siihen. Jos vanhuksella on esimerkiksi oma asunto, se tulisi laittaa vuokralle ja vuokra käyttää palveluasumisen maksamiseen. Omaisuuden käyttäminen hoivapalveluihin on kuitenkin hankalaa, koska se kannustaisi vanhusten omaisuuden ennenaikaiseen siirtoon perillisille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Inka Hopsu:

Nykyiset aukiolokäytännöt ovat hyviä. EU:n kanssa tulisi neuvotella tilalikööreiden ja pienpanimotuotteiden suoramyynnin mahdollistamisesta ilman, että Alkon monopoliasema vaarantuu.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Inka Hopsu:

Olennaisempaa kuin kuntien määrä on niiden tehtävät. Kunnilta pitää ottaa pois ne tehtävät, joita ne eivät yksin pysty tekemään, kuten esimerkiksi sote-uudistuksessa on suunniteltu. Sinänsä kuntien tehtävien yhdistäminen esimerkiksi kuntia yhdistämällä on rakenteellinen uuditus, jollaisia nyt tarvitsemme.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Inka Hopsu:

Pelkkä palkkatason alentaminen ei tuo Suomeen lisää työpaikkoja, olemme nykyisinkin Euroopan keskitasoa. Työmarkkinoille tarvitaan kuitenkin lisää joustoa – ei ole järkevää, että korkean työttömyyden ja matalan kustannustason paikoissa joutuu maksamaan samoja palkkoja. Tilapäisiä palkkajoustoja tulisi neuvotella työehtosopimuksiin sellaisten tilanteiden varalta, jossa yrityksellä olisi muuten edessä lomauttaminen, irtisanominen tai toiminnan lakkauttaminen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Inka Hopsu:

On hyvä, että ympäri maata löytyy vireitä keskusalueita ja näiden kehittymistä on syytä tukea. Täysin samanlaista palveluverkkoa ei kuitenkaan millään ole varaa maksaa koko maahan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Inka Hopsu:

Tärkeintä ei ole palveluntuottaja, vaan se, että Suomessa asuvat saavat laadukkaan terveydenhuollon. Sote-uudistus on käynnistetty, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä parannettaisiin, ja jotta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja pienenisi. Näillä toivotaan syntyvän sekä laadun paranemista että kustannussäästöjä. Terveydenhoidon päätöksentekoa on myös haluttu avata ja demokratisoida.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Inka Hopsu:

Tehokkaimmat ja laadukkaimmat palvelut tuotetaan silloin, kun ihmiset voivat oikeasti vaikuttaa niihin. Kunnalle ei saa jäädä pelkkä maksajan rooli, kuten nyt vaikuttaa käyvän. Jotta paras mahdollinen laatu ja hinta on saavutettavissa, tulee kaikkien tuotantotapojen osalta avata kustannukset vertailukelpoisella tavalla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Inka Hopsu:

Suurissa kaupungeissa taksiliikenne voidaan vapauttaa kilpailulle ja se olisi tervetulluttakin. Ruotsin huonoistakin kokemuksista voimme tässä ottaa oppia. Sen sijaan maaseudulla nykyinen taksilupakäytäntö voi olla perusteltu, kun taksien tulot ovat lähinnä kunnan maksamia matkoja ja palvelu saattaisi kadota tai sen laatu merkittävästi heiketä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Inka Hopsu:

EU on pitkän tähtäimen rauhanprojekti ja sellaisena erittäin arvokas. Paluu eristäytyneiden kansallisvaltioiden Eurooppaan olisi myrkkyä taloudelle ja ympäristölle. EU:ta pitää korjata, ei hajottaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Inka Hopsu:

Rahoitusmarkkinavero vähentäisi suuria ja toistuvia spekulatiivisia sijoitusten siirtymisiä kohteesta toiseen ja siten vakauttaisi pankkijärjestelmää. Rahoitusmarkkinavero olisi parasta toteuttaa maailmanlaajuisena tai vähintään EU:n alueella kaikissa maissa yhtenäisenä, jottei se ohjaisi pääomien siirtymistä maihin, jotka eivät olisi ottaneet veroa käyttöön.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Inka Hopsu:

Nykytilanteessa Vihreät ei kannata Naton-jäsenyyttä. Tilanteen muuttuessa, jäsenyydestä voitaisiin toteuttaa kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Inka Hopsu:

Valtio velkaantuu vauhdilla ja on luultavaa, että monista peruspalveluista joudutaan leikkaamaan. Tässä tilanteessa lisäraha puolustusvoimille ei tule mielestäni kysymykseen. Mitä ilmeisimpiä uudistusta vaativia materiaalihankintoja voisi rahoittaa pienentämällä joukkoja maltillisesti ja siirtymällä kohti valikoivaa asepalvelusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Inka Hopsu:

Työperäinen maahanmuutto ei ole ongelma, vaan mahdollisuus, jonka tarvitsemme. Meidän tulee edistää avointa ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa ja lisätä maahan muuttavien määrää .

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Inka Hopsu:

Syksyllä eduskunnan päättämä lakiesitys tulisi viedä päätökseen. Siinä nämä oikeudet tulevat myönnettyä tasa-arvoisesti kaikille. Toivon, että asia etenee mutkitta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Inka Hopsu:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen hyväksyminen olisi positiivinen asia. Tällaisissa päätöksissä tulee huomioida erityisesti inhimillinen näkökulma. Uusille vastaanottokeskuksille olisi yhä tarvetta. Osa pullistelee ylitäysinä. Valtio on mukana vastaanottokeskusten rahoittamisessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Inka Hopsu:

Kasvatusvastuun tulisi yhä olla ensisijaisesti vanhemmilla. Kouluun tullaan oppimaan ja tätä varten työrauha on aivan oleellinen edellytys niin opettajan kuin oppilaan työlle. Oppilaiden oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin tulisi tarjota riittävästi tukiresurssia esimerkiksi eritysiopetusta tai koulunäyntiavustajan apua. Tällä hallituskaudella opettajan oikeuksia puuttua kurinpidollisesti oppilaiden opetusta häiritsevään käytökseen lisättiin jo ja taso on mielestäni nyt sopiva.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Inka Hopsu:

Koti uskonto ja isänmaa ovat minulle tärkeitä asioita. Ne eivät kuitenkaan yksinään riitä kuvaamaan arvopohjaani. Olen nähnyt niin paljon maailmaa, köyhyyttä, sairautta ja huono-osaisuutta ympärilläni, että koen vastuulliseksi vähentää eriarvoisuutta maailmasta globaalisti. Poliittisten päätösten tulee olla tasa-arvoisia ja kestäviä pitkälläkin aikavälillä. Niiden tulee huomioida myös tulevien sukupolvien oikeudet esimerkiksi puhtaaseen luontoon ja turvalliseen elämään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Inka Hopsu:

Julkiset hyvinvointipalvelut tulee säilyttää ja niiden kehittämiseen tulee satsata. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yksityistä palveluntarjontaa tulisi hyödyntää, jos siten pystytään hoitamaan tehtävät paremmin ja edullisemmin. Yksityistämisen ei pidä olla itsetarkoitus. Perusopetuksessa meillä on hyvä esimerkki siitä, kuinka julkista palvelua kehittämällä olemme saaneet aikaa maailman laadukkainta palvelua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Inka Hopsu:

Kansallisesti veroasteemme on jo kovin korkea, mutta mm. kunnallisverojen erot voivat sallia paikallisia ratkaisuja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Inka Hopsu:

Suuret tuloerot eivät ole yhteiskunnan tasa-arvoa ja toimivuutta tukeva asia. Maailman laajuisesti tuloerokysymys on huomattavasti akuutimpi kuin Suomessa. Kuitenkin Suomessakin on periytyvää huono-osaisuutta ja köyhien lapsiperheiden asema on heikentynyt entisestään ja mahdollisuuksien erot rikkaampiin kasvavat. Silti ahkeruudesta tulee palkita! Ahkeruus ja lahjakkuus ovat kuitenkaan harvoin ne selittävät tekijät tuloerojen takana.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Inka Hopsu:

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei pidä purkaa. Palvelun tuotantoa ja hallintorakenteita tulee kuitenkin uudistaa. Vaikka on varmaa, että jonkinasteisia leikkauksia tullaan tekemään, pitää heikompiosaisista pitää huolta jatkossakin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Inka Hopsu:

Talous pitää aina sovittaa ympäristön asettamiin rajoihin. Pitkällä aikavälillä ympäristöasioista huolehtiminen on myös talouden ja työllisyyden etu.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Inka Hopsu:

Pidän luonnon hyvinvoinnista huolehtimista erittäin tärkeänä ja pitkäjänteisenä toimintana. Toimiminen ympäristön kustannuksella ei ole järkevää. Näin viemme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia, kohtuuden pitäisi riittää meille. Valtion hankkeiden tulee olla kestäviä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Nyt taritaan kunnianhimoa ja korkeammalle asetettua tavoitetasoa ympäristön suojelussa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tietoa on aina hyvä kerätä päätöksenteon pohjaksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset