KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Saara Hyrkkö, Vihreät, 97

Oma esittely

Olen rohkea optimisti ja monessa liemessä keitetty rautainen vaikuttaja. Kannan huolta maailman tilasta, epäoikeudenmukaisuuksista ja ihmisistä. Innostun hyvistä ideoista, uuden oppimisesta ja ihmisistä. Toimin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä Espoossa ja valmistun tänä keväänä bioinformaatioteknologian ja työpsykologian diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Vihreissä vaikutan puoluehallituksessa ja koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Suomalaisen yhteiskunnan hienoimpia tavoitteita on se, ettei ketään jätetä ulkopuolelle. Olemme rakentaneet hyvinvointivaltion varmistamaan, että jokaisella on mahdollisuus tavoitella onnellisuutta ja osallistua. Haluan tehdä töitä sen eteen, että näin on myös tulevaisuudessa. Rakennetaan koulutuksella osaamista, työtä ja tasa-arvoa. Helpotetaan työhön pääsyä ja puretaan lasikatot. Luodaan tulevaisuuden hyvinvointia teknologian ja ennaltaehkäisyn avulla. Lisätään avointa, tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Saara Hyrkkö:

Velkaantumistahti on kieltämättä kova. Ratkaisu ei kuitenkaan ole hyvinvointivaltion alasajo. Lyhytnäköinen leikkauslinja voi kuristaa taloutta ja heikentää työllisyyttä entisestään. En halua jättää tuleville sukupolville kohtuutonta velkataakkaa tai kestävyysvajetta, mutta en myöskään massiivista korjausvelkaa, kasvavia terveyseroja tai piteneviä leipäjonoja. Julkinen talous korjataan uudistamalla rakenteita, nostamalla työllisyyttä ja investoimalla kestävään kasvuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Saara Hyrkkö:

Jos jonkun, niin mieluummin hyvin ansaitsevien kuin pienituloisten. Lähtökohtaisesti en kuitenkaan pidä palkkaverotuksen kiristämistä tarpeellisena. Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työnteon verottamisesta kohti esimerkiksi ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Saara Hyrkkö:

En vastusta ydinvoimaa kaikissa tapauksissa, mutta se ei ole paras tapa tuottaa energiaa nykyaikana. Fennovoimaa vastustan sekä taloudellisista että ulkopoliittisista syistä. Uusien hankkeiden sijaan nyt on aika laittaa paukut uusiutuvan energiaan, energiatehokkuuteen ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Nykyisten (ja tekeillä olevien) voimaloiden uusimisesta päätettäessä on punnittava energiajärjestelmää kokonaisuutena. Tärkeintä on, että luovumme fossiilisista polttoaineista mahdollisimman pian.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Saara Hyrkkö:

Suomen tulee siirtyä ripeästi kohti uusiutuvaa energiataloutta. Muualla maailmassa energiajärjestelmän murros on jo käynnissä, eikä Suomen kannata jäädä jälkeen. Osaamisemme ansiosta uuden teknologian markkinat voivat tuoda Suomeen kasvua ja työpaikkoja. EU:n ja Suomen on näytettävä esimerkkiä ja johtajuutta ilmastopolitiikassa, jotta myös muu maailma saadaan vähentämään päästöjä. Mitä nopeammin luovumme etenkin kivihiilestä ja turpeesta, sitä parempi. Maakaasulle voi jäädä rooli säätövoimana.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Saara Hyrkkö:

Julkisen sektorin toimintaa tulee uudistaa. Toimintatapojen tulee olla nykyaikaisia ja avoimia. Palveluiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja tasa-arvoisia. Näillä periaatteilla määräytyy myös julkisen sektorin sopiva koko. Julkisen sektorin paisumisella pelottelevat monesti ne, joille pieni julkinen sektori on syystä tai toisesta on itseisarvo. Minulle tarkoituksenmukaisuus on huomattavasti kokoa tärkeämpi mittari.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Saara Hyrkkö:

Toisen kotimaisen kielen opetuksesta ei ole syytä luopua, mutta sitä kannattaa uudistaa. Tavoitteena tulisi olla ennen kaikkea riittävä käytännön kielitaito toisella kotimaisella kielellä sekä tutustuminen pohjoismaiseen yhteisöön ja kenties myös suomalaisiin kieli- ja kulttuurivähemmistöihin laajemmin. Toisen kotimaisen kielen opiskelun ei tulisi syödä tilaa vieraiden kielien opiskelulta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Saara Hyrkkö:

On puututtava syihin työstä kieltäytymisen taustalla. Työn vastaanottamiseen ei saisi liittyä riskiä entistä suuremmasta taloudellisesta ahdingosta. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja paikoin lannistava. Järjestelmä tulee uudistaa inhimilliseksi ja kannustavaksi. Otetaan käyttöön perustulo, jolloin työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Työ- ja sosiaalihallinnon ammattilaisten aika kohdentuisi etuuspäätösten sijaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja työkyvyn edistämiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Saara Hyrkkö:

Tärkeintä on se, että pystymme turvaamaan kaikille hyvän hoivan ja arvokkaan vanhuuden. Hoivatarpeen kasvaessa tämä vaatii myös uusia tapoja toimia ja ajatella. Kustannuksia on hillittävä esimerkiksi hyödyntämällä teknologiaa nykyistä tehokkaammin. Tuloista riippuva omavastuu hoivapalvelumaksuissa on tarpeen myös jatkossa. Varallisuuseroja puolestaan tasataan omaisuuden ulosmittaamisen sijaan paremmin verotuksen kautta. Joka tapauksessa valitut ratkaisut on toteutettava oikeudenmukaisesti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Saara Hyrkkö:

Alkoholin käytön aiheuttamat sairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävien rajoitusten kohdalla on kuitenkin aina varmistettava, että hyödyt ovat haittoja suuremmat. Suurkuluttajista merkittävä osa hankkii alkoholinsa muualta kuin ravintolasta, joten aukioloaikoja kiristäminen ei ole tehokkain tapa torjua alkoholihaittoja. Tässä kohtaa sääntelyä olisi siksi varaa höllentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Saara Hyrkkö:

Tavoitteena on se, että kaikille pystytään järjestämään laadukkaat palvelut fiksusti ja kustannustehokkaasti. Jos kunnan muskelit eivät tähän riitä, on vastuuta syytä jakaa leveämmille hartioille. Soteuudistus vähentänee onnistuessaan kuntaliitosten tarvetta tältä osin. Toisinaan kuntaliitoksia tarvitaan, jotta yhdyskuntarakennetta voidaan kehittää järkevästi kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen: valtuustojen päätöksiin tai kansanäänestysten tahtoon.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Saara Hyrkkö:

Palkka-ale ja ostovoiman nipistäminen eivät takaa lisää työpaikkoja Suomeen. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus sopia paikallisesti tes:n mukauttamisesta, mutta on hyvä muistaa, että keskitetty sopiminen on tuonut Suomeen vakautta ja mahdollistanut maltillisia palkkaratkaisuja. Työmarkkinoille tarvitaan muuttuvassa maailmassa lisää joustavuutta, mutta globaalissa hintakilpailussa räpistelyn sijaan suomalaisen kilpailukyvyn kannattaa perustua ennen kaikkea laatuun, osaamiseen ja tuottavuuteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Saara Hyrkkö:

Haluan, että Suomessa on elinvoimaisia alueita, joissa ihmisten on hyvä elää, asua ja tehdä töitä. Kaikkien alueiden ei pidä olla samanlaisia, eiväthän kaikki ihmisetkään ole. On löydettävä reilu tasapaino rahoituksen tasaamisessa erilaisten alueiden välillä. Lähipalveluista on pidettävä kiinni muuallakin kuin suurissa kaupungeissa, mutta on ihan luonnollista, että tiiviimmin asutuilla alueilla on muutoin monipuolisempi palvelutarjonta, kuin harvaan asutulla seudulla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Saara Hyrkkö:

Julkisella sektorilla on viime kädessä vastuu terveyspalveluiden laadusta ja saatavuudesta. Kaikkea osaamista lakisääteisten tehtävien hoitamisesta ei pidä ulkoistaa yksityisille toimijoille, jotta mahdollisuus tarpeen tullen vaihtaa palveluntuottajaa tai palauttaa toiminta omaksi tuotannoksi säilyy. Yksityistä tuotantoakin tarvitaan ja siltä voidaan julkisella puolella oppia. Soteuudistuksessa on varmistettava, että laatuvaatimukset kohtelevat tasapuolisesti julkisia ja yksityisiä toimijoita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Saara Hyrkkö:

Sote-uudistuksen tavoitteena on taata laadukkaat ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille lompakon paksuudesta tai postinumerosta riippumatta. Siksi vastuuta palveluista on hyvä koota nykyistä leveämmille hartioille. Olennaisempaa kuin sementoida kuntien valtaa, on rakentaa järjestelmä, jossa kenelläkään ei ole taloudellista kannustinta pompotella ihmisiä luukulta toiselle. Jotkut kunnat voivat jatkossakin olla riittävän suuria tuottamaan itse sosiaali- ja terveyspalveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Saara Hyrkkö:

Vapaampi kilpailu laskisi matkustamisen hintaa, tekisi tilaa halukkaille yrittäjille, kannustaisi parantamaan palvelutasoa ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja hyödyntäisi autokantaa nykyistä tehokkaammin. Samalla kuitenkin otetaan riski ylihinnoittelusta, saatavuuden heikkenemisestä ja palvelun pirstaloitumisesta. Olisiko löydettävissä ratkaisu, jossa taksiyrittäjyys olisi nykyistä vapaampaa, mutta saatavuus turvattaisiin tavalla tai toisella?

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Saara Hyrkkö:

EU on suuri rauhan ja yhteistyön projekti, joka on tuonut vaurautta koko maanosalle. Kun turvallisuuspoliittinen tilanne EU:n nurkilla on kärjistynyt, on tälle rauhan ja yhteistyön rakentamiselle entistä suurempi tarve. EU:ssa on toki myös vikoja, joiden korjaamisessa Suomen tulee olla aktiivinen. Esimerkiksi eurokriisi ja ilmastonmuutos osoittavat, että tarvitsemme nykyistä vahvempaa EU:ta ratkomaan ongelmia, jotka eivät katso kansallisvaltioiden rajoja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Saara Hyrkkö:

Keinottelun vähentämiseen tähtäävä rahoitusmarkkinavero tulisi ottaa käyttöön kaikkialla. Vähintäänkin EU olisi voinut tässä toimia yhtenäisenä edelläkävijänä. Toisin kävi, ja moni maa - Suomi mukaan lukien - jättäytyi passiiviseksi tarkkailijaksi. Kannatan rahoitusmarkkinaveroa, mutta en ole varma, onko pienelle alueelle kohdistuvasta verosta enemmän haittaa vai hyötyä veronkiertäjille. Suomen tulee määrätietoisesti edistää EU:n laajuisia toimenpiteitä keinottelun ja veronkierron estämiseksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Saara Hyrkkö:

Suomi on osa länsimaista arvoyhteisöä, mutta Natoon liittyminen voi tuoda mukanaan tarpeettomia jännitteitä ja oman ajattelumme vastaisia analyysejä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Arvostan Suomen puolueettomuutta. Kantani asiasta ei ole täysin jyrkkä, sillä myös liittymisen puolesta on esitetty hyviä perusteita. Nato-jäsenyyden vaikutuksia voitaisiin selvittää yhdessä Ruotsin kanssa. Liittyminen tai liittymättä jättäminen tulee joka tapauksessa ratkaista kansanäänestyksellä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Saara Hyrkkö:

Puolustusvoimien toiminnan uudistamista tulee jatkaa, jotta Suomen puolustuskykyä voidaan ylläpitää nykyaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Lisärahoituksesta riippumatta varusmiespalveluksen laatua ja siviiliosaamisen hyödyntämistä on syytä kehittää. Puolustusvoimien tulisi selvittää myös radikaalimpien uudistusten, kuten sukupuolineutraalin kansalaispalveluksen tai vapaaehtoispohjaisen varusmiespalveluksen vaikutuksia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Saara Hyrkkö:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, jotta selviämme väestön ikärakenteen muutoksesta. Suomalaisista korkeakouluista valmistuneista ulkomaalaisista suurin osa haluaisi jäädä Suomeen töihin, mutta vain osa ehtii työllistyä ennen kuin potkimme heidän pois maasta. Siinä ei ole mitään järkeä. Meidän tulisi rajojen sulkemisen sijaan satsata nykyistä voimakkaammin esimerkiksi kielikoulutukseen ja kotoutumiseen, ja antaa halukkaille mahdollisuus etsiä ja löytää töitä Suomesta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Saara Hyrkkö:

Yhdenvertaiset oikeudet kuuluvat kaikille sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Lapsella on oikeus turvalliseen ja rakastavaan kotiin. Vanhempien sukupuolella ei tässä tarkastelussa ole merkitystä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Saara Hyrkkö:

Suomella - ja Espoolla - on varaa auttaa maailman hädänalaisimpia ihmisiä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Saara Hyrkkö:

Kiusaamisen kitkemisessä opettajilta vaaditaan paitsi kurinpitoa myös tarkkuutta ja empatiaa. Esimerkiksi koulumatkan aikana tapahtuvaan kiusaamiseen pitäisi opettajan ehdottomasti voida puuttua. Sen sijaan opettajien oikeutta käyttää fyysistä voimaa muutoin kuin uhkaavissa tilanteissa ja oppilaan poistamiseksi luokasta ei tule missään tapauksessa laajentaa. Meidän ei tule palata aikaan, jolloin lapsen ruumiillinen koskemattomuus oli vähemmän arvokas kuin aikuisen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Saara Hyrkkö:

Kuka määrittelee, mitä perinteiset arvot pitävät sisällään? Esimerkiksi uskonnosta kumpuava arvopohja voi tarkoittaa yhdelle lähimmäisenrakkautta ja armollisuutta, toiselle taas raamatun kirjaimellista tulkintaa. Jälkimmäinen ei minusta ole hyvä pohja politiikalle. Itse toivon politiikassa vallitsevien arvojen joukkoon lukeutuvan ainakin vapauden, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden - katsotaan ne sitten perinteisiksi suomalaisiksi arvoiksi taikka ei.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Saara Hyrkkö:

Ulkoistamisen vaikutuksia on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Ne eivät tuo automaattisesti säästöjä ja tehokkuutta, aivan kuten julkisesti tuotetut palvelutkaan eivät ole automaattisesti tehottomia ja kalliita. Monissa palveluissa julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen yhteistyö tuottaa hyvää tulosta. Toisaalta jotkut palvelut, esimerkiksi koulut, on hyvä pitää julkisen sektorin käsissä. Tärkeintä on se, että palvelut ovat ihmislähtöisiä ja että ne tuotetaan kestävästi ja vastuullisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Saara Hyrkkö:

Suomen korkea veroaste ei ole mikään mörkö, vaan tapa ylläpitää tasa-arvoista hyvinvointivaltiota. Tiukassakaan paikassa säästöjä ei tule repiä yhteiskunnan heikoimpien kustannuksella. Laadukkaiden julkisten palveluiden ja inhimillisen sosiaaliturvajärjestelmän turvaamisessa ensisijainen keino ei ole verojen kiristäminen, vaan rakenteiden uudistaminen. Verotuksen painopistettä tulee siirtää työnteon verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Saara Hyrkkö:

Toimiva yhteiskunta osaa tasata suuria tuloeroja viemättä kuitenkaan pohjaa yritteliäisyydeltä. Eriarvoisuuden vähentäminen edistää yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta. Itse asiassa viimeaikaisten tutkimusten mukaan myös talouskasvu kärsii eriarvoisuuden lisääntymisestä. Köyhyyden torjunta ja tuloerojen kaventaminen on paitsi inhimillistä, myös taloudellisesti järkevää politiikkaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Saara Hyrkkö:

Väestön ikääntyminen luo kiistatta paineita taloudelliselle kantokyvyllemme. Silti tai ehkä juuri siksi tarve pitää huolta toisistamme ei pidemmän päälle varmasti vähene. Hyvinvointivaltion purkamisen sijaan meidän tulee vahvistaa sen rakenteita ja päivittää sen käytäntöjä nykypäivään esimerkiksi hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Suomen tulee tavoitella kestävää kasvua, jonka rakentamisessa hyödynnetään suomalaisten kekseliäisyyttä ja yritteliäisyyttä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Saara Hyrkkö:

Ympäristön asettaminen vastakkain talouskasvun ja työllisyyden kanssa on lyhytnäköistä. Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että peruuttamattomia muutoksia maapallon lämpötilassa on jo tapahtunut ja luonnon monimuotoisuus hupenee huolestuttavalla tahdilla. Terve maapallo ja ympäristö ovat myös kaiken taloudellisen kasvun elinehto. Ympäristön ja työpaikkojen vastakkainasettelun sijaan tulisi etsiä uusia työpaikkoja ympäristön hyvinvointia edistäviltä aloilta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Saara Hyrkkö:

Maapallo on ihmiskunnan ainoa koti. Pidetään siitä jatkossa parempaa huolta, kuin tähän mennessä. Ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristön suojelu vaativat kunnianhimoisia tavoitteita ja tinkimättömiä tekoja. Julkisilla päätöksillä ja valinnoilla on suuri vaikutus siihen, miten tavoitteissa onnistutaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset