KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Teemu Hokkanen, Vihreät, 95

Oma esittely

Kahden pienen lapsen isä, vanhempi rikoskonstaapelina toimiva tietotekninen tutkija ja tietotekniikan insinööri. Asun Espoon Leppävaarassa ja vapaa-ajallani olen tasa-arvoaktiivi. Toimin Suur-Leppävaaran vihreiden ja Vihreän miesliikkeen puheenjohtajana. Olen myös Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Teemu Hokkanen:

On luonnollista, että huonoina aikoina otetaan velkaa, jota maksetaan parempina aikoina takaisin. Velkaa pitää kuitenkin ottaa vain tarpeeseen, mutta esimerkiksi juuri opetus- ja sosiaali- ja terveyssektorilta säästäminen maksaa myöhemmin korkojen kanssa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Teemu Hokkanen:

Verotuksen progressio tulee säilyttää, mutta työn ja yrittämisen tulee olla aina kannattavaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Teemu Hokkanen:

Ensisijaisesti tulee pyrkiä energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen samalla, kun kivihiilestä ja turpeesta luovutaan. Nykyiset ja rakenteilla olevat ydinvoimalat tulee hyödyntää täysimääräisesti. Ydinvoimalla tulee tulevaisuudessakin todennäköisesti olemaan osuutensa Suomen energiantuotantokokonaisuudessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Teemu Hokkanen:

Tämän tulee tapahtua vaiheittain ilman, että olemme liian riippuvaisia tuontisähköstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Teemu Hokkanen:

Paljon puhutaan normitalkoista ja on toki osa-alueita, joilla on turhaa byrokratiaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että julkisen sektorin tuottamat palvelut takaavat osaamisemme, hyvinvointimme ja turvallisuutemme, sekä kansalaisten tasapuolisen kohtelun yhteiskunnan jäseninä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Teemu Hokkanen:

Jokaisella tulisi olla kaksi vierasta kieltä, esimerkiksi englannin, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän joukosta. Näin ollen kieltenopetus vastaisi paremmin sekä yksilöllisiä, että kansallisia tarpeitamme, kansainvälisessä maailmassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Teemu Hokkanen:

Velvoitteet ovat jo tarpeeksi kovat. Sitä vastoin tulisi helpottaa esimerkiksi työn vastaanottamista kauempaa kotoa, sikäli kun työtön on siihen valmis.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Teemu Hokkanen:

Hoivapalvelut kustannetaan tällä hetkellä ihmisten eläkkeistä, pientä itselle jäävää osuutta lukuunottamassa. Tällainen järjestelmä ei toimisi myöskään siksi, että sitä voi vaivatta kiertää jakamalla varallisuutensa ennakkoperintönä. Säästynyt omaisuus tulee kuitenkin yhteiskunnan käyttöön kun perinnönsaajat sitä tavalla tai toisella käyttävät.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Teemu Hokkanen:

Ravintoloiden kohdalla se ainakin tasoittaisi sulkemisajankohtaan sattuvien rähinöiden tasaisemmassa jakaantumisessa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Teemu Hokkanen:

Aivan pienimmät kunnat eivät välttämättä selviä yksin lakisääteisistä tehtävistään etenkään, jos sattuu jotakin poikkeuksellista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Teemu Hokkanen:

Tämä johtaisi todennäköisesti palkkojen polkemiseen ja tällöin voisi tulla tilanne, että kunta joutuu maksamaan huonon palkan ja tarvittavan ansion välisen erotuksen toimeentulotuella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Teemu Hokkanen:

Minusta ei ole mitään erityistä syytä sille, että valtion pitäisi puuttua siihen, missä ihmiset haluavat asua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Teemu Hokkanen:

Julkinen toimija voi edelleen hankkia palvelun yksityiseltä yritykseltä, mutta julkisen palvelutuottajan pitäisi olla ensisijainen palveluntarjoaja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Teemu Hokkanen:

On tuleva sote-malli minkälainen tahansa, niin sen pitää olla alisteinen demokraattiselle päätöksenteolle samaan tapaan kun muunkin julkisen toiminnan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Teemu Hokkanen:

Taksiala on erittäin tarkasti säännelty ja minusta tätä sääntelyä pitäisi osittain purkaa, mutta ei poistaa kokonaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Teemu Hokkanen:

EU antaa voimaa pienen Suomen äänelle ja antaa meille vapaamman pääsyn EU:n markkina-alueelle. EU jäsenyyden myötä meillä on myös mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen mihin EU:n resurssejaan käyttää ja auttaa kohdentamaan näitä resursseja jokaisen eurooppalaisen, myös suomalaisen, parhaaksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Teemu Hokkanen:

Rahoitusmarkkinavero ei estä yhdenkään ns. oikean osake- tai muun kaupan toteutumista, mutta todennäköisesti hillitsee erilaista keinottelua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Teemu Hokkanen:

Asiasta tulisi ensin järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Teemu Hokkanen:

Maanpuolustus tulisi järjestää esimerkiksi Vihreän Miesliikkeen esittämällä ns. puolipalkka-armeijamallilla. Tämä vähentää sodanajan armeijan kokoa, mutta sotilaat olisivat sekä paremmin koulutettuja että varusteltuja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Teemu Hokkanen:

Työperäinen maahanmuutto rikastuttaa talouttamme ja työelämäämme. Tarveharkinta tarkoittaa käytännössä sitä, että jos työhön löytyy joku suomalainen, hänet pitäisi ottaa. Mitenkään vähättelemättä suomalaisten osaamista on myös niin, että jos yritys on valmis näkemään ulkomaalaisen palkkaamisen vaivan, on tällä ulkomaalaisella varmasti tarjota jotakin, jota ei muuten saada.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Teemu Hokkanen:

Ei ole mitään syytä sille, miksi näin ei pitäisi olla. Lapsen etu on rakastavat ja huolehtivat vanhemmat. Vanhempien sukupuolilla ei ole vaikutusta siihen, miten lapsista huolehditaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Teemu Hokkanen:

Kunhan keskuksen resurssit ovat varmasti kunnossa. Tämä tosin pätee kaikkiin keskuksiin riippumatta siitä mihin niitä ollaan sijoittamassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Teemu Hokkanen:

Opettajilla voisi olla joissakin yksittäisissä asioissa enemmän valtaa opiskelua häiritsevän tai muita vaarantavan käyttäytymisen hillitsemiseen, mutta kasvatus- ja oppimistulokset ovat todistetusti parempia porkkanalla kuin kepillä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Teemu Hokkanen:

okaisen pitäisi voida olla ylpeä kodistaan ja isänmaastaan, mutta uskonnot eivät tarjoa mitään sellaista mikä ei myös lähtisi, tai olisi lähtenyt, ihmisestä itsestään. Niin hyvässä kuin pahassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Teemu Hokkanen:

Ainakin terveyspalveluiden osalta Suomessa on enemmän kokemuksia huonosti kuin hyvin onnistuneista ulkoistuksista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Teemu Hokkanen:

Edellisen laman aikana tehtyjen lyhytnäköisten säästöjen hintaa maksetaan osin vieläkin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö valtion ja kuntien toimintaa voitaisi edelleen suoraviivaistaa ja saada sitä kautta säästöjä, jotta veroja ei tarvitsisi korottaa. Veronkorotukset kuitenkin vähentävät ostovoimaa ja siten talouden elpymistä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Teemu Hokkanen:

Jokaisella pitää olla mahdollisuus menestykseen ja vaurauteen omien kykyjen ja ahkeruuden puitteissa. Kohtuulliset tuloerot ovat usein merkki siitä, että yhteiskunnassa on edelleen mahdollista saada menestystä ja varallisuutta omien kykyjen ja ahkeruuden avulla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Teemu Hokkanen:

Erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla painopisteen muutos ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan säästää valtavasti varoja palvelun itseasiassa parantuessa. Sosiaalietuudet ovat myös esimerkki sellaisesta rahasta, joka kulutetaan käytännössä heti ja palautuu siten takaisin yhteiskunnalle eri verojen muodossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Teemu Hokkanen:

Raha ja työ menettävät merkityksensä jos meillä ei ole elinkelpoista ympäristöä. Talous pitää sovittaa ympäristön asettamiin rajoihin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Teemu Hokkanen:

Vaikutukset yhteiselle ympäristöllemme pitää aina selvittää. Jos haitta on vähäinen suhteessa saavutettavaan hyötyyn ja esimerkiksi ympäristön kokonaistilaan nähden, ei vahinko ympäristölle voi aina olla este hankkeen toteutukselle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset