KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Oula Hyrske, Vasemmistoliitto, 163

Oma esittely

- kulttuurituottaja, huoltamotyöntekijä ja muusikko - nelilapsisen perheen isä - kaupunginvaltuutettu Järvenpäässä 2012-, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja - harrastukset mm. taiteet, kirjoittaminen, ruoka, jalkapallon pelaaminen ja junnujen valmentaminen, tietovisat

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Oula Hyrske:

Leikkausten sijaan tarvitaan investointeja hyvinvointiin. Leikkauksilla ja talouskurilla vain pahennetaan taantumaa. Palveluita tarvitsevat eivät ole syypäitä talouden ahdinkoon.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Oula Hyrske:

Verotuksen progressiota tulee voimistaa. Erityisesti pääomaverotusta pitäisi kiristää isoimmista tuloluokista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Oula Hyrske:

Panostusta uusiutuviin energiamuotoihin, nyt! Katse on suunnattava tulevaisuuteen, ja näin tuetaan myös parhaiten kotimaista työllisyyttä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Oula Hyrske:

Julkinen sektori ei ole liian suuri. Yksityisen sektorin osuus on laman aikana supistunut, joten suhde on muuttunut epäedullisemmaksi. Tarvitaan elvyttävää investoimista, jotta taantumasta päästään ylöspäin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Oula Hyrske:

Työllistymisen esteet eivät johdu ainakaan pääosin työttömien haluttomuudesta. Uusia työpaikkoja pitää luoda. Pienyrittäjien edellytyksiä palkata työntekijöitä tulisi parantaa. Perustulo poistaisi kannustinloukkuja sekä yrittäjiltä, että työnhakijoilta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Oula Hyrske:

Lähtökohtaisesti hyvinvointipalvelujen tulee olla kaikille avoimia ja saatavilla, ja varallisuus- ja tuloeroja tulee tasata verotuksen - ei palvelumaksujen - kautta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Oula Hyrske:

Alkoholipolitiikkaa tulisi Suomessa höllentää, mutta asteittain ja maltillisesti. Ravintoloiden kohdalla on otettava kuitenkin huomioon muitakin seikkoja, kuten melu asuintaloissa jne.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Oula Hyrske:

En kannata aggressiivista pakkoliitospolitiikkaa. Monin paikoin pieniä kuntia tulisi kuitenkin kannustaa liitoksiin. Kuntien tilanteet vaihtelevat suuresti. Taloudelliseen ahdinkoon kuntaliitokset eivät anna automaattiratkaisua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Oula Hyrske:

Suomi ei voi lähteä palkkakilpailuun matalapalkkamaiden kanssa. Uusien työpaikkojen luomiseen on käytettävä muita keinoja. Esim. palkkauksen sivukuluja voisi helpottaa pienten yritysten kohdalla, ALV-velvollisuuden ylärajaa nostaa jne.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Oula Hyrske:

Tavoite on perusteltu, mutta keinoja kasvattaa ja ylläpitää syrjäseutujen vetovoimaa pitää löytyä myös alueilta itseltään. Pelkkä valtion aluepolitiikka ei voi ratkaista ongelmia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Oula Hyrske:

Verovaroin ei pidä rahoittaa terveysbisneksen voittoja. Yksityiset palvelut eivät ole yksityisiä, jos niiden toimintaa rahoitetaan valtion tai kuntien kassoista. Tällöin kulut ovat yhteisiä ja voitot yksityisiä. Julkisten terveyspalveluiden pitää olla kaikkien saatavilla ja laadukkaita. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Oula Hyrske:

Olennaista on säilyttää demokraattinen kontrolli.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Oula Hyrske:

Olennainen kysymys kuuluu: Onko EU:sta eurooppalaisille enemmän hyötyä kuin haittaa. Nähdäkseni on, mutta asia on tietysti monitahoinen. Nykyisellään EU on aivan liian epädemokraattinen ja uusliberalistinen. EU pitää inhimillistää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Oula Hyrske:

Kuri ei ole ratkaisu rauhattomuuteen tai muihin koulujen ongelmiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Oula Hyrske:

Poliittisia päätöksiä pitää tehdä ensisijaisesti käytännön näkökulmasta. Jokainen tulkitsee perinteisiä arvoja kuten haluaa. Kaikilla on oikeus uskoa tai olla uskomatta. Koti on jokaisen perusoikeus. Minun pieni isänmaani on alla vaatteitteni, eikä yhtään sotilasta tarvita sen rajaa turvaamaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Oula Hyrske:

Ulkoistaminen ja yksityistäminen ohjaa yhteisiä verovaroja yksityisten voittoihin. Tärkeät yhteiskunnan toiminnot kuten koulutus, terveyspalvelut, turvallisuus tulee tuottaa julkisen sektorin toimesta. Näin taataan parhaiten tasa-arvoinen yhteiskunta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Oula Hyrske:

Palveluleikkauksista kärsivät aina eniten pienituloiset ja eniten avun tarpeessa olevat. Veronkorotuksissa taakka jakaantuu oikeudenmukaisemmin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Oula Hyrske:

Tuloerot ovat kasvaneet liikaa, niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tämä ei hyödytä pitkällä tähtäimellä rikkaitakaan, sillä se aiheuttaa epävakautta yhteiskunnassa. Pienten tuloerojen maat ovat kaikille parhaita paikkoja elää ja yrittää.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Oula Hyrske:

Kyseessä on poliittinen valinta. Ei ole mitään luonnonlainomaista syytä sille, miksei hyvinvointivaltiota voitaisi jälleenrakentaa ja ylläpitää. Tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kaikista pidetään huolta antaa parhaat menestymisen eväät myös ahkerille ja lahjakkaille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Oula Hyrske:

Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa. Ekologinen bisnes - esim. uusiutuvat energiamuodot - on nopeasti kasvava alue, ja tuottaa myös tulevaisuudessa paljon työpaikkoja. Ympäristön tilasta huolehtiminen ei ole rahan haaskausta, vaan suoraa investointia tulevaisuuteen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset