KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Riitta Gyllenbögel, Vasemmistoliitto, 161

Oma esittely

Taiteilija, säveltäjä, runoilija, järjestötyöntekijä Vantaalta. Kahden lapsen äiti. Yli kymmenen vuoden kokemus yksinhuoltajan arjesta päättyi vastikään onnellisesti uuteen avioliittoon. Runsaasti käytännön kokemusta monikulttuurisuusasioista (kahden lapseni isä, joka on nykyisin Suomen kansalainen, syntyi Intiassa, nykyinen mieheni puolestaan Norsunluurannikolla, ja muutti nyt Italiasta Suomeen). Tehnyt myös töitä monikulttuurisuusasioiden parissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Riitta Gyllenbögel:

Suomen tulee panostaa uuteen oikeasti ympäristöystävälliseen energiatuotantoon, eikä jämähtää ydinvoimaan nojaavaksi takapajulaksi, joka tuottaa aina vain enemmän ja enemmän säteilevää jätettä tulevien sukupolvien murheeksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Riitta Gyllenbögel:

Perustuslaki takaa tämän maan kansalaisille oikeuden valita itse mitä työtä tekee. Tästä maasta ei pidä tehdä orjavaltiota, jossa vain rikkailla ja onnekkailla on vapaus tehdä itse päätöksiä oman elämänsä suhteen, ja muut ovat täysin yritysten voitontavoittelun armoilla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Riitta Gyllenbögel:

Kyllä palkalla pitää voida elääkin. On täysin väärin luoda sellaisia työpaikkoja, joissa työssäkäyvä ihminen on hengissäpysyäkseen joko sosiaaliturvan varassa, tai joutuu käymään monessa eri työpaikassa vuorokauden ympäri ja viikonloppuina myös, jotta pystyy elättämään itsensä ja perheensä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Riitta Gyllenbögel:

Yksityiset terveyspalvelut pyrkivät tuottamaan voittoa monikansallisille yrityksille. Niiden käyttö käy Suomelle monin verroin julkista terveydenhuoltoa kalliimmaksi. Terveydenhuollon yksityistäminen asettaa myös kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Riitta Gyllenbögel:

Suomi tarvitsee työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Riitta Gyllenbögel:

En näe mitään mieltä kahden toisiaan rakastavan aikuisen ihmisen välisen avioliiton estämisessä vain siksi, että heidän sukupuolielimensä ovat samanmuotoiset. Tutkitusti homo- ja lesbopariskuntien lapset ovat vähintään yhtä tasapainoisia ja terveitä kuin heteroperheissä kasvaneet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Riitta Gyllenbögel:

Olisin muuten täysin samaa mieltä, mutta jos tarjous pitää hyväksyä, se ei ole enää tarjous vaan ilmoitus. Kyllä kunnillakin on oltava vapaus ilmaista mielipiteensä myös tässä asiassa, vaikka pidänkin tarjoiuksen hyväksymistä fiksumpana valintana kuin sen torjumista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Riitta Gyllenbögel:

Kenen koti, kenen uskonto ja kenen isänmaa? Kuka määrittelee ne perinteiset arvot? Kuinka monta sukupolvea on täytynyt asua tässä maassa, jotta se voi olla isänmaa? Minkä värinen iho ihmisellä saa olla, jotta tämä on isänmaa? Tässä maassa on aina ollut myös ihmisiä, jotka eivät ole istuneet jonkun toisen ihmisen määritelmään siitä mitä on "koti, uskonto ja isänmaa". Myös heille tulee antaa tilaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Riitta Gyllenbögel:

Yksityistäminen käy veronmaksajille kalliiksi. Monikansallisten yritysten viedessä voittonsa muihin maihin, se käy myös menetettyinä verotuloina todella kalliiksi. Ei mitään järkeä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Riitta Gyllenbögel:

Suomi on menestynyt erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa eri asioiden suhteen juuri siksi, että tänne aikoinaan rakennettiin hyvinvointivaltio. Sen purkaminen monikansallisten yritysten voitontuoton varmistamiseksi on suoraan sanottuna hölmöläisten hommaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Riitta Gyllenbögel:

Jokainen ihminen tekee sen mihin pystyy. Mielestäni jokainen on arvokas omalla panoksellaan. Suuret tuloerot ovat mielestäni uhka yteiskuntarauhalle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Riitta Gyllenbögel:

Yksityistäminen ja monikansallisten yritysten voitontavoittelu suomen kustannuksella se vasta raskasta taloudelle on.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Riitta Gyllenbögel:

Rahaa sinänsä on aika vaikea syödä, juoda ja hengittää. Kyllä ympäristöstä huolehtiminen on sittenkin tärkeämpää elämän kannalta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Riitta Gyllenbögel:

Ihan älyttömyyksiin ei tarvitse mennä, kyllä joitain käytännön asioita voi päättää myös ilman ympäristökomitean lausuntoja, mutta kyllä ympäristön huomioon ottaminen on viisautta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset