KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ossi Kähmi, SKP, 9

Oma esittely

ylivelkainen linja-autonkuljettaja humanististen tieteiden kandidaatti

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ossi Kähmi:

Varmaan sellaisiakin etuuksia on, joita voi paremminkin pitää etuoikeuksina. Velkaantuminen ei kuitenkaan ole niin paha asia kuin ihmisten hyvän elämisen estäminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ossi Kähmi:

Kaikki muutkin suuret tulot pitää saada samanarvoisiksi palkkatulojen kanssa. Hyvinhän minäkin ansaitsen, mutta SUURTEN tulojen verotusta pitää kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ossi Kähmi:

Energiaa on auringossa enemmän kuin tämä planeetta tarvitsee. Vuosikymmen kuluessa se on kaupallisesti ihan kannattavaa eikä ongelma ole sekään että aurinko paistaa vain toisella puolella maapalloa kerrallaan. Energiaa on mahdollista varastoida.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ossi Kähmi:

Turvettahan voi käyttää moneen. Energiaa saa paremmin muualta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ossi Kähmi:

Julkisen sektorin koolla ei ole merkitystä. Oleellista on miten se toimii, mitä tekee ja ketä palvelee.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ossi Kähmi:

Johdonmukaista olisi että myös suomen pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ossi Kähmi:

Velvoitteita tarjota työpaikkoja pitäisi kiristää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ossi Kähmi:

Varakkaat varmaan käyttävätkin omaisuuttaan hoivapalveluihin. Sillä perusteella ei kuitenkaan pidä ryhtyä vähentämään julkisia terveyspalveluita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ossi Kähmi:

Henkilökohtainen kantani on että alkoholin myynti, valmistus ja hallussapito muuhun kuin tieteellisiin tarkoituksiin pitää kieltää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ossi Kähmi:

Kuntien määrällä ei ole kovin oleellista merkitystä. Merkitystä on sillä onko kunnilla rahaa ja sitä rahaa ei tule vähentää vaan lisätä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ossi Kähmi:

Palkkoja pitää korottaa, jotta Suomeen saataisiin kysyntää ja sitä kautta lisää työpaikkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ossi Kähmi:

Makuasia millä varoin mikäkin valtion toiminta tapahtuu. Mitä nyt sitten tarkoittaa koko Suomi asuttuna? Yksi asukas neliökilometriä kohti on asuttua kaiketi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ossi Kähmi:

Yksityiset terveyspalvelut voidaan hyväksyä vain äärimmäisessä hätätilanteessa. Yhteiskunnan hallinnoimaa ja tuottamaa terveyspalvelua pitää kehittää niin, ettei tällaista hätätilaa koskaan pääse syntymään.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ossi Kähmi:

Hyvin toimivia järjestelmiä ei pidä purkaa. On aika lopettaa puhuminen uudistuksesta "sote"-käsitteen yhteydessä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ossi Kähmi:

Julkinen liikenne on tuotettava yhteiskunnan omana toimena.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ossi Kähmi:

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin Suomen saama hyöty tai haitta. Osalle suomalaisista on haittaa ja toisille hyötyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ossi Kähmi:

Suomen ei pitäisi kuulua koko EU:hun.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ossi Kähmi:

Suomi on jo ryhtynyt valmistautumaan Nato-jäsenyyteen. Se pitää pysäyttää. Kenenkään ei pidä liittyä Natoon. Nato pitää purkaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ossi Kähmi:

Sodat eivät lopu sotimalla vaan rakentamalla rauhaa. Puolustusvoimista puhuminen, kun harjoitellaan sotimista on, harhaanjohtavaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ossi Kähmi:

Miten kotikunta liittyy tähän kysymykseen?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ossi Kähmi:

Opettajien ammattitaidon ja riittävien resurssien turvaaminen on oleellisempaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ossi Kähmi:

Koti on ihmisen perustarve eikä mikään perinteinen arvo. Noista muista ei ole niin väliä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ossi Kähmi:

Yksityisiä yrityksiä pitää käyttää vain äärimmäisessä hädässä. Yhteiskunnan tuottamia julkisia palveluja pitää kehittää niin, ettei tällaista hätätilaa pääse syntymään.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ossi Kähmi:

Politiikan tehtävä on pitää huolta siitä ettei tuollaista tilannetta tule eteen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ossi Kähmi:

Suuret tuloerot ovat todellisuutta. Mutta tolkuttoman suuria tuloeroja ei voi pitää politiikan tavoitteena. Lahjakkuus ja ahkeruus eivät tuloeroihin niinkään vaikuta, vaan se miten itse kukin on asettunut yhteiskunnassa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ossi Kähmi:

Yksityisten suuryritysten voittojen kasvu on pitemmän päälle liian raskasta julkiselle taloudelle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ossi Kähmi:

Kysymys on itsensä kanssa ristiriidassa. Ympäristön huomioon ottaminen on aina hyvä työllisyyden kannalta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset