KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Arjo Suonperä, SKP, 14

Oma esittely

Määrätietoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen juristi Espoosta, oma lakiasiaintoimisto, pitkä asianajon, työmarkkinoitten, politiikan ja lainsäädännön kokemus ay-lakimiehenä, EU-kriittinen, ei pelkkä napin painaja, res. luutnantti. Vaalitavoitteita: Yhteiskunnan tuettava tasa-arvoa ja ihmistä, asioita ei saa jättää hoitamatta kaupallistamisen, yksityistämisen tai EU:n varjolla. Suomea ei saa viedä Natoon, sotaan tai sen tukemiseen. Yhteiskunnan on perustettava työpaikkoja ja tuloja tuottavaa omaa toimintaa,( mm. energiatuotanto, sähköinen tiedonvälitys, hoiva-ala ym.), jotta palvelut voidaan hoitaa ja verotusta mm.. eläkeläisiltä keventää. EU:n maksuja on leikattava, jotta Suomessa asuvien asiat voidaan hoitaa kunnolla. Palkansaajien työehtojen pysyvyyttä ja työsuhdeturvaa parannettava. Lähipalveluja parannettava ja sähköinen tiedonvälitys saatava asteittain ilmaispalveluksi. Suomen itsenäistä päätöksentekoa tehostettava ja vaikutettava etteivät TTIP tai TiSA sopimukset toteudu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Arjo Suonperä:

Ihmisten palveluiden ja etujen leikkaaminen ei ole järkevin keino velkaantumisen alentamiseksi. Valtionvelan kasvattamisen tiellä ei voida kyllä pitkään jatkaa, on leikattava EU:n yli 2 miljardin bruttojäsenmaksuista, neuvottelemalla ne uusiksi ja leikattava muutenkin EU-jäsenyyden välillisiä menoja, mm. siitä johtuvia menoja osallistumisesta EU:n puolustukseen, lopetettava Viron sotilaallisen varustautumisen tukeminen ilmaiskoulutuksella ja materiaalilla.Vähennettävä Natokaluston ostamista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Arjo Suonperä:

Verotuksen kiristäminen on jo tapissaan, ehkä isojen yritysten verotusta voi kiristää ja verokikkailua rajoittaa. Valtio tarvitsee hiipuvien verotulojen korvaamiseksi muita tuloja, kuten että valtio rohkeasti ja nopeasti ryhtyy perustamaan omaa tuotantoa tuottaville aloille, vaikka kilpailemaan yksityisten kanssa. Näin saadaan samalla uusia työpaikkoja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Arjo Suonperä:

Mutta ei yksityiseen omistukseen. Ylipäätään energiantuotanto pitäisi saada pääosin valtion omistukseen, sitä kautta saataisiin valtiolle tuloja, voitaisiin esim. eläkeläisten verotusta keventää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Arjo Suonperä:

Kaasun käytöstä ei ole syytä luopua, millä se korvattaisiin, jos samalla kivihiilen ja turpeenkin käyttöä vähennettäisiin. Kivihiilen käyttöä voidaan pyrkiä vähentämään enemmänkin, ehkä turpeenkin, mutta se on toisaalta kotimainen polttoaine.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Arjo Suonperä:

Tulevaisuutta ei voida rakentaa sen varaan, että ihmisten palvelut ja tasa-arvon vaatimukset jätetään hoitamatta siirtämällä valtaosa asioista yksityissektorin kaupallisesti hoidettaviksi ja samaan aikaan EU:n jäsenyyden varjolla vapaan kilpailun nimissä annetaan suuren osan suomalaisesta tuotannosta, palveluista, tutkimuksesta tms. ja työpaikoista loppua tai siirtyä halvempiin maihin. Valtion on perustettava omaa tuotantoa, palvelu- ja hoivatoimintaa, yritysmaailma ei siihen riittävästi pysty.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Arjo Suonperä:

Molempien naapurimaittemme kielten alkeita edes olisi hyvä osata.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Arjo Suonperä:

Pakkotyön laajentamiseen ja sitä kautta samalla toisen luokan työmarkkinoitten luomiseen ei tule mennä. Töiden vastaanottovelvoite on jo nyt järjettömän laaja, sitä pitäisi päinvastoin harkita uudelleen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Arjo Suonperä:

Tavallisen ihmisen normaalia omaisuutta ei ole syytä "ryöstää" valtiolle, mutta joitain järkeviä pelisääntöjä olisi ehkä syytä aikaansaada ja joka tapauksessa silloin, jos tuon omaisuuden arvo selvästi ylittäisi tavanomaisen oman asunnon, kesämökin auton tms. muodostaman omaisuusarvon. Nyt jo moni puolustuskyvytön vanhus tai avuton ihminen käytännössä menettää omaisuutensa hoivaamiseen liittyen ja joutuu sen jälkeen täysin toisten armoille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Arjo Suonperä:

Useimpien henkilöresurssit eivät kuitenkaan riitä mittavapaan aukioloon.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Arjo Suonperä:

Kunnallista itsehallintoa ei saa tuhota hallituksen päättämillä kuntauudistuksella ja SOte-hankkeella.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Arjo Suonperä:

Työehtosopimusten palkat ovat jo niin pieniä ja joustavia, ettei niiden alittamista tule sallia, sillä tavoin ei uusia pysyviä työpaikkoja saada. Jos yritys ei pysty tes-palkkojakaan maksamaan, ei se pysty niitä alemmillakaan palkoilla pitkään jatkamaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Arjo Suonperä:

Järkevissä puitteissa. Jos ei pidetä, niin tyhjille alueille tulee pian ulkoa väkeä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Arjo Suonperä:

Sillä tavalla ammuttaisiin julkisten palveluitten jalkaan ja innostettaisiin lyhytnäköisesti yksityistämään ja kaupallistamaan terveyspalveluita, joka johtaisi todennäköisesti niiden monopolisoitumiseen kansainvälisten suuryritysten käsiin, jotka eivät edes maksa Suomeen veroja ja tekisi palveluitten jatkuvuudesta epävarmaa. Sosiaalipalveluitten yksityistäminen olisi vielä tuhoisampaa saajien ja tasa-arvon kannalta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Arjo Suonperä:

Mutta vain pääosin omana tuotantona, eikä yksityistäen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Arjo Suonperä:

Vapaa kilpailu ei pidemmän päälle olisi varmaan asiakkaittenkaan etu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Arjo Suonperä:

Viimeinen bruttojäsenmaksumme oli yli 2 miljardia euroa/vuosi.Tuontimme EU-alueelta on yli 4 vuotta ollut sinne vientiä suurempaa. EU-jäsenyys jäsenmaksun lisäksi tuottaa meille saman verran muita välilisiä menoja, kuten EU-armeijan osaston ylläpitokulut. Ts. Suomen EU-jäsenyys on taloudellisesti järjetöntä ja järjettömyys kasvaa, jos USA ja EU tekevät TTIP ja TiSA-sopimuksensa. Lisäksi EU-jäsenyyden myötä Suomi on viety osalliseksi kauppasotaan Venäjää vastaan vientitulojamme näin heikentäen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Arjo Suonperä:

Valtio tarvitsee kipeästi lisää tuloja rahoittaakseen menonsa, kun samaan aikaan vapaan kilpailun vuoksi EU-jäsenyyden ansiosta kansainväliset suuryritykset tappavat suomalaiset pois kilpailemasta ja työttömyys lisääntyy ja valtion verotulot pienenevät. Vapaata kilpailua tulisi rajoittaa mm. tuolla verolla ja saada siitä valtiolle tuloja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Arjo Suonperä:

Nato ei Suomea tosipaikan tullen auta, se haluaa vain veronmaksajiemme rahat kalliin toimintansa ylläpitoon ja suomalaisia miehiä tykinruuaksi etulinjassa Venäjää vastaan, Suomea kantamaan vastuuta Baltian maiden puolustamisesta ja Suomen aluetta sillanpääasemaksi Venäjää vastaan, kuten aikanaan Hitlerkin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Arjo Suonperä:

Miksi Suomi kouluttaa ilmaiseksi virolaisia ja lahjoittaa Virolle sotilaallista materiaalia. Suomen tulisi irtaantua EU:n nopean toiminnan joukoista, koska se aiheuttaa jatkuvat suuret kulut köyhtyneelle maallemme. Suomen tulisi myös kustannustehokkaammin valita, mistä se armeijansa materiaalit hankkii, eikä ostaa niitä kritiikittömästi ideologisin syin Nato-maista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Arjo Suonperä:

Jo EU:n sisämarkkinoitten työvoiman sisäinen vapaa liikkuvuus on aiheuttanut työehtojen polkumyyntiä Suomessa, ja EU:n ulkoinen työvoima tekee sitä vielä suuremmalla todennäköisyydellä. Suomessa on monta sataa tuhatta kotimaista työtöntä, työllistetään ja koulutetaan heidät ensin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Arjo Suonperä:

Johdonmukaisuuden ja tasa-arvon vuoksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Arjo Suonperä:

Täytyy kuitenkin ensin tutkia, onko kunnalla siihen muuten varaa ja resursseja ja edes sopivaa paikkaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Arjo Suonperä:

Asia varmaan vaihtelee vähän koulusta toiseen. Koulukiusaaminen pitäisi kuitenkin nykyistä paremmin kitkeä pois.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Arjo Suonperä:

Kuitenkin uskonnonvapaus huomioiden, mitään pakkouskontoa tai uskonnonopetusta en kannata. Koti ja isänmaa arvopohjana on kuitenkin EU:n Rooman perustamissopimuksella syrjäytetty, koska EU:n ainoa arvo on vapaaseen kilpailuun perustuva markkinatalous, ja siinä ei koti ja isänmaa paljon paina, valitettavasti, siinähän olisi syytä saada muutos, ainakin sanotun EU:n perusarvon osalta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Arjo Suonperä:

Ideologisista syistä tapahtuva valtion toimintojen yksityistäminen ei ole järkevää, se tulee kalliiksi niin veronmaksajille kuin kuluttajille ja johtaa usein palveluitten saannin epävarmuuteen, työpaikkojen vähenemiseen ja sitä kautta valtion tulojen vähenemiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Arjo Suonperä:

Tällainen asetelma ei ole pakollinen, valtion tulisi vakavasti ryhtyä hankkimaan muutakin tulopohjaa, kuin verotus, esimerkiksi ryhtymällä perustamaan tuloja sille tuottavaa omaa tuotanto- palvelu, hoiva- ym. toimintaa, miksi kaikki tuloa tuottava toiminta pitää läänittää yksityisille.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Arjo Suonperä:

Tuloerot eivät pääosin johdu lahjakkuudesta tai ahkeruudesta, vaan omistus- ja tuotantosuhteista. Suuret tuloerot ovat vastoin tasa-arvotavoitteita ja voivat vaarantaa yhteiskunnan kehitystä ja yhteiskuntarauhaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Arjo Suonperä:

Senpä vuoksi valtion ja kuntien tulee saada uusia tuloja tuottavia lähteitä verotuksen rinnalle, kuten että ne perustavat itselleen merkittävästi tuloja ja työpaikkoja tuottavaa tuotantoa, hoivapalveluita, energiatuotantoa tms , lisäksi valtion leikattava miljardien EU-maksuja ja -pankkitukia, jotta palveluista ei tarvitse leikata.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Arjo Suonperä:

Jatkuva kasvu ei ole mahdollinen eikä yhteiskunnan toimintaa voida sen varaan rakentaa, nyt jo pitäisi ryhtyä suorittamaan oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoon tähtäävää tulonjakoa työelämässä ja yhteiskunnassa pieneltä rikkaalta eliitiltä suuren enemmistön hyväksi ja samalla muistaa myös ympäristön suojelun merkitys ja tärkeys.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Arjo Suonperä:

Kutenkin ihmisen suojelu on ympäristöä tärkeämpää monta kertaa. Monet ihmisen hankkeet ovat ympäristölle haitallisia, ja niitä pitää kuitenkin tehdä.Etujen ja haittojen arviointi ja hyvän päätöksen teko on silloin normaalia poliittista päätöksentekoa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset