KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anette Karlsson, SDP, 291

Oma esittely

Olen kaksikielinen sosionomi ja lastenohjaaja Vantaan Jokiniemestä. Lapsuuden ja nuoruuden olen viettänyt Itä-Uudellamaalla, missä vanhempani ja isovanhempani yhä asuvat. Olen tasa-arvon, hyvinvoinnin ja pienyrittäjien puolustaja. Asun vuokra-asunnossa yhdessä avopuolisoni ja kissamme kanssa. Avopuolisoni on rakennusinsinööri ja hän on perustamassa alan yritystä vuoden 2015 aikana. Harrastan lukemista, joogaa ja järjestötoimintaa. Olen muun muassa toiminut vapaahentoisena Vantaan Nuorten Turvatalolla. Lempivärini on punaisen erilaiset sävyt. Pidän kesästä ja lämmöstä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anette Karlsson:

Ensisijaisesti Suomen talous pitää saada kasvuun investoinneilla, jotka lisäävät työllisyyttä, vientiä ja uusia innovaatioita. Myös veronkiertoon on puututtava järeimmin keinoin tulevalla hallituskaudella. Suomen talous on saatava kestävälle pohjalle, ja mahdolliset sopeuttamistoimet on tehtävä oikeudenmukaisesti - kaikkien on osallistuttava talkoisiin, myös varakkaiden. Mahdollisten leikkauspäätösten sijaan/ohella on tarkasteltava myös muita keinoja, kuten veroihin liittyvät ratkaisut.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anette Karlsson:

Mikäli veroja kiristetään tulee se tehdä oikeudenmukaisesti - verot maksukyvyn mukaan. Kannatan progressiivista palkkaverotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anette Karlsson:

Loviisa 3:lle tulee myöntää lupa tulevalla hallituskaudella.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anette Karlsson:

Suomen julkinen sektori ei ole huomattavasti kasvanut viimeisten vuosien aikana. BKT on sen sijaan laskenut. Julkisen sektorin pienentämisen/leikkaamisen sijaan tulee pyrkiä kasvattamaan BKT:tä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anette Karlsson:

Suomella on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Peruskoulun tarkoitus on antaa jokaiselle yhdenvertainen sivistys, sosioekonomisesta taustasta ja asuinpaikasta riippumatta. Ruotsinkielen opiskelu on osa tätä yleissivistävää opetusta, jota suomenkielisissä peruskouluissa tulee opiskella, samoin kuin suomen kieli on ruotsinkielisissä peruskouluissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anette Karlsson:

Mikäli tarjottu työ vastaa työnhakijan ammattitaitoa, tulee häntä kannustaa ottamaan työ vastaan. Kyseessä tulee olla palkallinen työ, mihin sisältyy aitoja työtunteja - ns. nollatyösopimukset eivät ole sama aisa kuin työpaikka, sillä työsopimus ei välttämättä tarkoita yhtäkään palkallista työtuntia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anette Karlsson:

Ikäihmisellä tulee olla oikeus käyttää omat, elämänsä aikana hankitut, varat omaan hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen, jos hän niin tahtoo.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anette Karlsson:

Mielestäni alkoholin nauttiminen tulee saada siirrettyä kotioloista turvallisiin ja valvottuihin anniskeluravintoloihin. Tämä lisää työllisyyttä ja ihmisten turvallisuutta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anette Karlsson:

Mielestäni sillä ei ole merkitystä montako kuntaa meillä on, kyse on siitä millaisia tehtäviä kunnalla on hoidettavana. Mikäli kunnalla on paljon tehtäviä hoidettavana on useimmissa tapauksissa parempi, että tehtäviä hoitava taho on suurempi. Mikäli kunnilla olisi vähän tai ei lankaan tehtäviä, voisi kuntia olla kuinka paljon vain.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anette Karlsson:

Palkka-alet eivät palvele työntekijää, yhteiskuntaa tai kansalaisia. Palkka-alet palvelevat vain yritysjohtajia ja omistajia, jotka ottavat palkka-alesta saadut voitot omiin kukkaroihinsa. Palkka-ale siirtää yritysvastuun yrittäjältä veronmaksajalle - sillä työntekijöiden tarve täydentää pientä palkkaa sosiaaliturvalla kasvaa. Yleiset työehtosopimukset ovat sekä työntekijän että yrittäjän turvana. Niitä tarvitaan ja niitä tulee noudattaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anette Karlsson:

Vastuu palveluiden laadusta ja saatavuudesta on julkisella taholla (kunta/kuntayhtymä). Tätä vastuuta ei voi ulkoistaa yksityiselle taholle, jonka päätavoitteena on tuottaa omistajilleen voittoa. Ihmisten terveydellä ei tule tehdä bisnestä. Yksityiset palvelut voivat täydentää julkisia palveluita, mutta niitä ei tule nostaa samanlaiseen asemaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anette Karlsson:

Mielestäni palveluiden tuottajan tulee olla riittävän suuri, jotta se kykenee takaamaan riittävät ja laadukkaat palvelut alueen kansalaisille. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa, että palveluntuottajana toimii kuntayhtymä. Jokaisen sote-alueen kunnalla tulee olla ääni sote-alueen päättävissä elimissä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anette Karlsson:

Nykyinen säätely takaa turvallisen ja luotettavan taksipalvelun kaikille suomalaisille. Vapautettu taksilupa tarkoittaa: 1) palvelua tarjolla alueilla ja aikoina, jolloin on paljon liikennettä, mutta samaan aikaan hiljaisemmat alueet ja ajat jäävät ilman takseja 2) taksiyrittäjän heikompiin mahdollisuuksiin investoida kalustoon, nykyään turvalliset ja uudet autot 3 ) asiakkaan turvallisuus ja palvelun laatu heikkenee - Suomessa taksiin ja hintaan voi luottaa 4) pimeiden taksien määrä lisääntyy.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anette Karlsson:

Veronkiertoon voidaan puuttua rahoitusmarkkinaverolla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anette Karlsson:

Suomen tulee jatkaa rauhanomaisten ja diplomaattisten suhteiden ylläpitämistä naapurimaihin. Suuria ratkaisuja ei tule tehdä hätiköiden ja kriisin aikana. Natoon liittymisen valmistelusta tulee pitää kansanäänestys ennen asian edistämistä millään tasolla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anette Karlsson:

Kaikki nuoret, sukupuolesta riippumatta, tulee kutsua kutsuntoihin, jossa nuorten terveydentila tarkastetaan. Jokaisen nuoren tulee osallistua vähintään puolen vuoden pituiseen kansalaispalvelukseen, joka sisältää neljä osiota: asellinen, siviili, kriisinhallinta ja kehitysyhteistyö. Kansalaispalvelukseen sisältyisi myös kaikille pakollinen ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutus. Tämä lisää kansalaistaitoja ja vähentää nuorten syrjäytymistä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anette Karlsson:

Mielestäni on tärkeää, että ympäristövaikutukset selvitetään ja niistä keskustellaan. Meidän on pyrittävä mahdollisimman ympäristöystävälliseen toimintaan. Siksi on tärkeää, että kaikilla aloilla tutkitaan myös ympäristövaikutuksia ja pyritään kehittämään entistä ympäristöystävällisempiä toimintatapoja ja laitteita.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset