KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Taisto Miettinen, Perussuomalaiset, 75

Oma esittely

EUKONKANTAJA VASTUUNKANTAJAKSI EDUSKUNTAAN ! Äänestä monialan ammattilaista, jolla on koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienessä kylässä ! TAISTO MIETTINEN - SISUKAS SUOMALAINEN (mm. maailmanmestari eukonkannossa) Minulla on hyvä koulutus sekä laaja työkokemus työelämän eri tasoilta. Teoreettisen tietämyksen lisäksi olen myöskin käytännön mies, joka tekee sen, minkä lupaa. Olen toiminut oikeuden alalla 20v mm. käräjätuomarina ja kaupallisella alalla 10v mm. rahoituspäällikkönä, joiden lisäksi minulla on kokemusta mm. - terveellisten elämäntapojen (urheilu) ja elinympäristön (koulutus) merkityksestä tulevaisuudelle - vähätuloisuuden haasteista (olen lähtöisin vaatimattomista oloista) - työttömyydestä - opiskelijana olosta (3 korkeakoulua) ja hyvästä koulutusjärjestelmästämme - työntekijätehtävistä rakennusalalla yli 10v - yrittäjyydestä (1994-) - lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä sekä opettajuudesta - lapsiperheen, kehitysvammaisuuden ja vanhuuden haasteista

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Taisto Miettinen:

Velkaantuminen on kasvanut voimakkaasti lähivuosina ja velkaa on miltei 100 miljardia. Velkaantumista / velkaa on pienennettävä maltillisesti siten, että peruspalvelut tulee säilyttää. Leikkauksia tulee pyrkiä tekemään ulkomaille suuntautuvista rahansiirroista

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Taisto Miettinen:

Mahdollista kiristystä ei voi tehdä pienituloisilla

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Taisto Miettinen:

Suomessa on 4 toimivaa, 1 rakenteilla oleva sekä suunnitteilla olevia ydinvoimaloita. Suomen energian saanti tulee pyrkiä saavuttamaan muutoin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Taisto Miettinen:

Tavoite liian kunnianhimoinen. Päästöjä tulee vähentää ja siirtyä fossiilisista polttoaineista muihin vaihtoehtoihin

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Taisto Miettinen:

Valtion holhousta tulee vähentää. Kuntien yhteistoimintaa on kohennettava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Taisto Miettinen:

Oppilailla ja heidän vanhemmillaan tulee olla valinnanvapaus opiskeltavan kielen suhteen, johon valintaan voi vaikuttaa esim. yhdentyvä Eurooppa, Venäjän merkityksellisyys Itä-Suomessa tai muut vastaavat seikat.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Taisto Miettinen:

Velvoitteita on jo tiukennettu työssäkäyntialueen osalta ja oman alan ulkopuolelle

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Taisto Miettinen:

Ko. tilanne johtaisi lieveilmiönä esim. omaisuuden ennenaikaiseen jakoon. Hoivapalveluita voi täydentää oman tahdon ja varallisuustilanteen mukaan

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Taisto Miettinen:

Valtion holhousta ja eriarvoista lupamenettelyä tulee vähentää. Vapaa aukiolo lisäisi työpaikkoja vastaavasti myös kaupan ja palveluiden alalla

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Taisto Miettinen:

Kunnilla tulee olla itsemääräämisoikeus. Kuntien yhteistoimintaa tulee parantaa

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Taisto Miettinen:

Työehtosopimusten määräyksiä tulee väljentää erityisesti pienyrityksissä

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Taisto Miettinen:

Toiminta syrjäseuduilla ei toisinaan mahdollista ilman tukia. Osa tuotannosta tapahtuu syrjäseuduilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Taisto Miettinen:

Julkiset perusterveyspalvelut on säilytettävä, joita täydentää yksityiset palvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Taisto Miettinen:

Kunnilla itsemääräämisoikeus. Kuntien välistä yhteistyötä kehitettävä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Taisto Miettinen:

Hinnoittelusysteemi on hyvä, koska tiedät etukäteen mitä maksat. Hinnoittelun vapauttaminen johtaisi hyvinkin erilaisiin hinnoitteluihin, joista olisi vaikea ottaa selvää ennen taksiin nousua. Lupien määrää sen sijaan ei tule rajoittaa, vaan kansalaisilla tulee olla oikeus ryhtyä yrittäjiksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Taisto Miettinen:

Tämä riippuu siitä mikä olisi asioiden painoarvo. Lähtökohtaisesti EU on ok. Haittoja esim. Suomi on nettomaksaja ja yhdenmukainen lainsäädäntö, joka ei huomioi paikallisia olosuhteita. Hyötyjä esim. vapaa liikkuvuus ja yhdenmukainen lainsäädäntö.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Taisto Miettinen:

Sääntelyn tulee olla vastaava koko EU:n alueella

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Taisto Miettinen:

Suomen puolustus tulee perustua yhteistyöhön. Myöskin varsinaiseen puolustusliitto Natoon liittyminen on yksi vaihtoehto, josta voitaisiin harkita kansanäänestystä (haetaanko Natoon vai ei)

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Taisto Miettinen:

Suomen puolustuksen on oltava uskottava

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Taisto Miettinen:

Työperäinen maahanmuutto tulee olla luvanvaraista EU:n ja ETA:n ulkopuolelta. Työperäinen maahanmuutto on yleensä hyvä asia, koska kaikille aloille ei ole saatavissa riittävästi työntekijöitä. Työlupien saamisen kriteerejä tulee helpottaa esim. tulorajavaatimusten osalta

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Taisto Miettinen:

Eduskunta on jo tehnyt asiassa päätöksen avioliiton osalta. Homo- ja lesbopareilla on laki rekisteröidystä parisuhteesta 9 pykälän (2009) mukaan oikeus sisäiseen adoptioon. Ulkoinen adoptio on sallittu mm. monissa euroopan maissa. Suomessakin asiaa voidaan tarkastella, kuten muitakin asioita, omasta perheajatuksestani huolimatta. Kannatan yleisesti ihmisten tasa-arvoa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Taisto Miettinen:

Kauniainen on pinta-alaltaan Suomen pienin kunta, johon keskuksen sijoittaminen olisi ongelmallista. Turvapaikanhakijoita tulee lisäksi sijoittaa tasapuolisesti

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Taisto Miettinen:

Koulurauha on luonnollisesti säilytettävä sääntöjä noudattamalla. Tilannetta voidaan parantaa myös koulun ja kodin tiiviillä yhteistyöllä

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Taisto Miettinen:

Perinteiset arvot muodostavat luonnollisesti hyvän arvopohjan. Politiikassa on huomioitava myös muita arvoja esim. talous

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Taisto Miettinen:

Valtion ja kuntien tulee huolehtia peruspalveluista. Yksityisiä palveluita voidaan käyttää täydentämään niitä

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Taisto Miettinen:

Peruspalvelut ja -etuudet on turvattava kaikissa tilanteissa. Veronkorotuksille on myös muita vaihtoehtoja

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Taisto Miettinen:

Suurempi työpanos ja vastuu on palkittava. Ei kuitenkaan muiden kustannuksella esim. henkilöstön vähentämistilanteessa. Ei ylisuuria palkitsemisia

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Taisto Miettinen:

Peruspalvelut turvattava. Kysymys lakiin perustuvista velvoitteista, joiden leikkaamiset aiheuttavat muita ongelmia ja lisäkustannuksia. Enneltaehkäisevyys tärkeää. Turhaa byrokratiaa on karsittava

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Taisto Miettinen:

Myös ympäristöasioita vaalittava siten, ettei ympäristöä pilata peruuttamattomasti tuleville sukupolville. Luonnollisesti talouskasvu ja työpaikkojen luominen vaikuttaa myös ympäristöön.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Taisto Miettinen:

Ympäristöä on suojeltava korvaamattomilta vahingoilta
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset