KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Leena Meri, Perussuomalaiset, 74

Oma esittely

”Rohkea, osaava ja jämäkkä varatuomari, joka uskaltaa seisoa sanojensa takana”. Olen työskennellyt niin valtion viroissa kuin yksityiselläkin puolella sekä toiminut myös yksityisyrittäjänä. Viimeiset kahdeksan vuotta olen työskennellyt Itä-Uudenmaan maistraatissa henkikirjoittajana. Tehtäviini kuuluvat holhoustoimen edunvalvonta-asiat sekä julkisen notaarin, kaupanvahvistajan ja siviilivihkijän tehtävät. Olen vuosia tehnyt työtä vanhusten, lasten ja terveydeltään vajaakykyisten etujen ajamisessa maistraatin holhoustoimen lakimiehenä. Näiden ihmisten arki on tullut tutuksi ja sydäntäni lähellä onkin toimia näiden ihmisten oikeuksien turvaamiseksi. Uskallan tuoda omat mielipiteeni esille ja keskustella niistä rakentavasti. Päätöksenteossa tulee ajaa yhteisiä etuja ja kuulla suomalaisia ja sen enemmistöä nykyistä enemmän. Koulutukseni ja laajan työkokemukseni vuoksi minulla on tietoa ja taitoa ottaa asioista selvää sekä tuoda osaamiseni päätöksentekoon. "Merivoimaa eduskuntaan".

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Leena Meri:

Riippuu täysin mitä palveluita tarkoitetaan. Ihmisten peruspalvelut (terveydenhoito, sosiaalipalvelut, koulu- ja päivhoitopalvelut, perustoimeentulo) tulee edelleen hoitaa hyvin. Ylimääräisistä ja ei-lakisääteisistä palveluista voidaan ainakin väliaikaisesti karsia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Leena Meri:

Riippuu täysin mitä tarkoitetaan hyvin ansaitsevalla. Kaikki palkansaajat maksavat veroja paljon ja usein jopa yli 50 % tuloistaan, joten en ole valmis kiristämään palkansaajien verotusta. Erittäin hyvin ansaitsevien kohdalla (kymmeniä tuhansia kuussa) korotusta voidaan harkita, mutta kenenkään yrittämisen halua ja vastuun kantamisen palkitsemista ei saa latistaa liian kovalla verotuksella.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Leena Meri:

Energian saanti on turvattava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Leena Meri:

Täysin epärealistinen aikataulu. Turve on todellisuudessa uusiutuva luonnonvara ja sen käyttöä voitaisiin lisätä. On hyvä asia, että ilmaston ja ympäristön suojeluun kiinnitetään riittävästi huomioita, mutta Suomen osuus koko maailmassa on promilleluokkaa eikä asian suhteen tule Suomessa liioitella. Mukaan talkoisiin pitää saada isoimmat saastuttajat mm. Kiina ja Yhdysvallat.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Leena Meri:

Vähennykset tulee kohdistaa hallinnon ja turhan byrokratian karsimiseen, ei tekeviin käsiin (esimerkkinä hoitajat, sosiaalityöntekijät ja muu peruspalveluiden hoitaminen).

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Leena Meri:

Valinnanvapaus on oltava tässäkin asiassa. Lisäksi se on tutkimusten mukaan kansan enemmistön tahto.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Leena Meri:

Mikäli henkilö on työkykyinen ja työmatka kohtuullinen, en näe mitään syytä, etteikö työtä voisi ja tulisi ottaa vastaan. Aina työ ei ole silloin koulutusta vastaavaa, mutta se voi tuoda tullessaan uusia mahdollisuuksia ja ennen kaikkea työkokemusta, jota työnanatajat taas arvostavat, kun uusia töitä hakee.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Leena Meri:

Kohtuullisessa määrin kyllä, mutta tämä ei saa tarkoittaa koko omaisuuden myymistä hoidon kustannuksiin (esimerkkinä asunnon myynti). Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole kohtuutonta, että varakas henkilö joutuisi käyttämään esimerkiksi omia talletuksiaan osana omaa hoitoaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Leena Meri:

Päihdeongelmien ehkäisy ei ole kiinni rajoituksista vaan halu päihteettömyyteen lähtee ihmisestä itsestään. Vastustan ihmisten liiallista holhoamista. Oikeusvaltiossa ihmisille tulee antaa myös vastuuta ja vapauksia eikä tarjoilla pelkkiä rajoituksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Leena Meri:

Yhdistämisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja kuntalaisten hyväksyntään sekä taloudellisesti järkevään ratkaisuun. Mikään väkisin runnottu ja pakotettu ei saavuta kuntalaisten hyväksyntää eikä tuo tullessaan silloin mitään hyvää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Leena Meri:

Idea on sinänsä yritysten kannalta ymmärrettävä, mutta se johtaa mielestäni vaaralliselle tielle. Palkkojen polkeminen erityisesti matalapalkka-aloilla johtaa ihmisten taloudelliseen ahdinkoon ja pahimmassa tapauksessa ihmisten hyväksikäyttöön. Työpaikkojen luomisen tulee perustua muihin järjestelyihin, esimerkiksi yrityksen verotuksen järkevoittämiseen tai kannustumien luomiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Leena Meri:

Suomen rikkaus on sen monimuotoisuus ja oikeus valita asuinpaikkansa. Toki palvelut eivät harvaan asutuilla alueille voi olla yhtä lähellä ja yhtä kattavavia kuin tiheästi asutuilla alueilla, mutta esimerkiksi sähköisiä palveluita kehittämällä, voidaan joitakin palveluja saattaa helpommin tavoitettavaksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Leena Meri:

Palvelun tulee olla laadukasta ja kohtuuhintaista. Itse pidän tärkeämpänä hyvää ja laadukasta palvelua kuin sitä, onko se yksityisen vai julkisen tuottamaa palvelua. Samaan aikaan olen kuitenkin huolestunut siitä, että yksityisten suurien terveyspalveluyhtiöden verotulot eivät saisi valua veroparatiiseihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Leena Meri:

Jokainen kunta tuntee parhaiten alueensa palvelutarpeen, joten kunnan riittävä päätösvalta palveluntuottajan valinnasta tulee varmistaa. Toki myös kunta voi olla yksi palveluntuottajista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Leena Meri:

Yrittäminen perustuu kilpailuun ja periaatteessa vastustan kaikkea liiallista kontrollia. Toisaalta vaarana on, että hinnat poljetaan kilpailulla niin alas, että yksikään taksiyrittäjä ei enää elä tuloilla. Kyseessä on vastuullinen työ, joten en olisi valmis päästämään alaa täysin "villiksi".

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Leena Meri:

Hyvää on tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, joka helpottaa yritysten kansainvälistä toimintaa ja tämä kauppaliitto olikin EU:n alkuperäinen tarkoitus. Toisaalta yhteisen valuutan eli euron ylläpitäminen valtavilla tukipaketeilla tulee maksamaan suomalaiselle veronmaksajalle liikaa. Lisäksi EU:n valtava virkamieskoneisto syö paljon verovarojamme ja vie valtaa pois Suomelta omista asioistaan. Liittovaltiokehitys, joka on ulottumassa jokaiselle osa-alueelle, on mielestäni huono asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Leena Meri:

Kaikenlainen lisäverotus tuo tullessaan aina hintojen korotuksia, jotka maksaa yleensä viime kädessä kuluttaja. Erilaisia veroja ja lisämaksuja maksetaan nyt jo hyvin paljon.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Leena Meri:

Tämä hetkinen tilanne ei ole sellainen, että Suomella olisi mitään tarvetta luopua puoluettomuudestaan. On myös huomattava, että jäsenmaana maksut Natolle olisivat mittavat.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Leena Meri:

Riittävä puolustus takaa mahdollisuuden säilyä puolueettomana.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Leena Meri:

EU:ssa ja Suomessa on työttömiä omasta takaa ihan riittävästi, joten tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta tehdä helpotuksia maahanmuuton lisäämiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Leena Meri:

Samaa sukupuolta olevat voivat jo nyt rekisteröidä parisuhteensa ja saada sillä aikaan samat taloudelliset oikeusvaikutukset kuin avioliittoon vihityt, joten mitään käytännön tarvetta lain muutokseen ei ole olemassa. Adoption tulee lähteä lapsen oikeudesta isään ja äitiin, ei aikuisten oikeudesta saada ottaa lapsi. Lapsi tarvitsee molemman sukupuolen mallin. Toki lapsi voi jäädä vanhemman kuoleman vuoksi ilman toista vanhempaa, mutta peruslähtökohta on oltava lapsen oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Leena Meri:

Valtio rahoittaa pääosan menoista, mutta korvaus ei kata kaikkia esimerkiksi alaikäisiin kohdistuvia koulutus- ja lastensuojelumenoja, jotka jäävät kunnan vastattavaksi. Edelleen jos turvapaikan saanut henkilö siirtyy kunnan asukkaaksi, tulee kunnalle tästä taloudellista lisärasitusta eikä kuntataloutemme tällä hetkellä pysty siihen vastaamaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Leena Meri:

En kannata fyysistä kurinpitoa, mutta tuntuma on, että minkäänlaista tiukkaa kuria ja napakkaa sanomistakaan ei oikein enää saa pitää. Yhteiskunnassa on sääntöjä aikuisenakin ja niiden kunnioittamiseen olisi hyvä opetella jo koulussa. Kodilla on kuitenkin päävastuu lasten kasvatuksesta ja sitä ei saa unohtaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Leena Meri:

Perinteiset perusarvot ovat hyvä lähtökohta, mutta uskontoa ei saa sekoittaa politiikkaan siten, että uskonnon perusteella liikaa lähdetään ohjaamaan yhteiskuntaa ja lakeja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Leena Meri:

Palvelun taso ja kohtuuhintaisuus sekä se että yritys maksaa veronsa Suomeen ovat tärkeitä. Ideologista syistä en ole asiassa puolesta enkä vastaan, mutta kaikkea viranomaistoimintaa ei voi ulkoistaa jo palvelun laadun ja valvonnan toimivuuden kannalta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Leena Meri:

Meidän tulee tarkastella valtion ja kuntien tehtävät ja karsia pois mahdollisia turhia ja ei-lakisääteisiä menoja (esimerkkinä taiteen ja kulttuurin laaja tukeminen). Tällä hetkellä esimerkiksi kehitysyhteistyörahoituksesta ja EU-jäsenmaksuista tulisi ennemmin säästää. Tavallisen ihmisen veronmaksukyky ja - halu on jo saavuttanut kattonsa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Leena Meri:

Ihmisen täytyy voida ansaita omalla työllään ja verotuksen tulee olla työhön kannustavaa. Emme voi olettaa, että esimerkiksi lääkäri ottaa vastuun ihmishengestä jos hän saisi lähes saman palkan työstä, jossa tuota vastuuta ja osaamista ei tarvita. Toisaalta meidän tulee huolehtia että pienituloisilla ja heikompiosaisilla on kohtuullinen ja riittävä elintaso. Pienemmissä tuloluokissa verotuksesta voitaisiin luopua joko kokonaan tai ainakin alentaa verotusta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Leena Meri:

Meidän täytyy säilyttää kansalaisten perusturvaan kohdentuvat palvelut, mutta kaikkea ei voida kustantaa julkisin varoin (esimerkkinä kulttuuri- ja taidemenot). Katso myös vastauksen 26. perustelut.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Leena Meri:

Vastaus riippuu täysin ympäristöarvosta, eli onko kyseessä merkittävä ympäristön pilaantuminen tai esimerkiksi maisemallisen arvon väheneminen. Jos kyseessä on merkittävän riskin aiheuttaminen ympäristölle, tulee ympäristöarvo asettaa edelle. Esimerkkinä riski ison maa-alueen pysyvästä saastumisesta kaivostoiminnan tai vastaavan vuoksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Leena Meri:

Tottakai ympäristövaikutuksia tulisi arvioida, mutta asiassa tulee aina tehdä kunnon vertailu. Myös haitan suuruus on ratkaisevaa. Eli onko kyseessä pysyvästi menetetty luontoarvo vai esimerkiksi palautettavissa oleva tilanne tai vähäinen luotoarvo, kuten maiseman pieni muuttuminen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset