KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Suvi Karhu, Perussuomalaiset, 60

Oma esittely

Asun Espoon Leppävaarassa avopuolisoni kanssa. Harrastan moottoripyöräilyä, punttisalia, myrskybongausta, geokätköilyä ja käsitöitä. Olen työskennellyt vuosia ravintola-alalla, ja kaksi viimeistä vuotta pääsihteerinä nuorisojärjestössä. Kävin kaksoistutkinnon valmistuen ravintolakokiksi 2004 Lappeenrannassa. Olen maatilan tyttö ja muistan miten EU:n tulo vaikutti merkittävästi maitotilallisen arkeen, paljon asioita muuttui, suurin osa huonompaan suuntaan. EU-kriittisyys on tärkeimpiä syitä, miksi olen Perussuomalainen. Pienyrittäjien ja tavallisten työntekijöiden puolustaminen, maahanmuuttopolitiikka, talouspolitiikka, energiapolitiikka ja terve suomalainen itsetunto ovat myös sydämeni asioita.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Suvi Karhu:

Kaikista kurjimmassa asemassa olevilta ei voi leikata. Viidesosa suomalaisista elää alle 1000€/kk -tuloilla. Leikkauksia pitää tehdä, mutta voimme säästää miljardejakin koskematta pakollisiin tehtäviimme. Kehitysyhteistyö, EU-jäsenmaksut, tuulivoiman syöttötariffit ja yritystuet on oltava ehdottomasti leikkauslistalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Suvi Karhu:

Veronkorotusten tie on käyty loppuun. Verotusta tulee muuttaa: ansiotulovero ja pääomavero tulee yhtenäistää. Tämä kannustaisi pienempituloisia sijoittamaan, kenties jopa suomalaisiin yrityksiin, ja veisi myös verosuunnittelun mahdollisuuden henkilöiltä, jotka sitä tekevät. Kenenkään maksama ansio+pääomatuloverotaakka ei saa olla yli 50%.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Suvi Karhu:

Suomessa ydinvoiman käytölle ei ole esteitä. Meillä on turvallinen ja vakaa maaperä eikä merkittäviä turvallisuusuhkia. Energiaomavaraisuuteen olisi tärkeää pyrkiä - ostamme vuosittain n. 8 miljardilla eurolla energiaa ulkomailta. Ydinvoimala ei tuota juurikaan hiilidioksidipäästöjä, on pitkäikäinen oikein huollettuna ja turvallinen. Lisäksi meidän tulee lisätä tutkimuspanoksia toriumista tuotettavan fissioenergian tutkimiseen sekä fuusioenergian kehitystyöhön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Suvi Karhu:

Kivihiilestä ehdottomasti kyllä eroon. Turpeesta ei missään nimessä. Turve on suomalaista, tuo Suomeen työpaikkoja, ja käytämme turvetta tälläkin hetkellä vähemmän, kuin mitä suot tuottavat sitä lisää. Turve ei ole lähellekään niin saastuttavaa, kuin kivihiili ja turve uusiutuu n. 2000 vuodessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Suvi Karhu:

Hallintorakenteemme on hyvin pöhöttynyt. Meillä on lukuisia eri virastoja, joissa istuu satoja, tuhansiakin, virkamiehiä erittäin runsailla palkoilla ja pidemmillä vuosilomilla kuin yksityisellä sektorilla on. Välttämättömistä palveluista ei missään nimessä pidä leikata, mutta turhia rönsyjä voi ja pitää karsia hallintopuolelta. Isoja säästöjä voi saada esim. siirtymällä Microsoftin tuotteista open source -tuotteisiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Suvi Karhu:

Kieliopintojen valinnanvapaus on oikea ratkaisu. Jokaisella tulee olla mahdollisuus valita kaikilla opintoasteilla ne vieraat kielet, joita opiskelee. Maamme on kansainvälinen ja elämme yhä globaalimmassa maailmassa. Kielivarantomme tulee olla monipuolinen, joka voidaan turvata vain täydellä valinnanvapaudella kieliopinnoissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Suvi Karhu:

Nykyiset kriteerit ovat melko hyvät. Työnteon kannattavuutta tulisi parantaa erilaisin ratkaisuin, kannustinloukkuja ei saa syntyä. Työn tekemisen tulee olla kannattavaa sekä taloudellisesta, mutta myös henkisesti. Työssä pitää viihtyä ja tekemästään työstä pitäisi voida tuntea iloa ja ylpeyttä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Suvi Karhu:

Tämän tulee olla täysin vapaaehtoista ja henkilön itsensä päätettävissä. Emme voi pakottaa ketään tekemään mitään vastoin hänen tahtoaan. Meidän tulee luoda mahdollisuuksia: esimerkiksi käänteinen asuntolaina.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Suvi Karhu:

Aukioloaikojen vapauttaminen todennäköisimmin vähentäisi väkivaltatekoja nakkikiska- ja taksijonoissa, koska jonoja ei pääsisi juuri syntymään, sillä ihmiset lähtisivät ravintoloista omia vauhtejaan. Ihmisille ei myöskään tulisi kiire tilata vielä sitä viittä viinashottia viisi minuuttia ennen pilkkua. Lisäksi ravintoloille tulisi antaa verohelpotuksia, jotta ravintoloiden hinnat olisivat kilpailukykyisempiä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Suvi Karhu:

Kunnille ei voi lisätä yhtään lakisääteistä tehtävää ja kuntien valtionavustuksia ei saa leikata. Viimeiset kaksikymmentä vuotta on toimittu päinvastoin. Kunnat voisivat halutessaan solmia erilaisia yhteistyösopimuksia toisten kuntien kanssa. Kuntien lukumäärä ei ole ongelma, maailmalta on siitä runsaasti esimerkkejä, kuten Sveitsi yli 2500:lla kunnallaan. Päätöksenteko täytyy pysyä lähellä ihmistä ja isot kuntarakenteet todennäköisesti lisäisivät byrokratiaa ja kustannuksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Suvi Karhu:

Yrityksissä tulee olla mahdollisuus yt-neuvottelujen ohessa sopia vapaaehtoisia sopimuksia, joissa palkkoja alennetaan tilapäisesti tietyksi määräajaksi, ja vastapalvelukseksi ketään ei irtisanota tietyn määräajan puitteissa. Tämän pitäisi olla mahdollista vain sellaisissa yrityksissä, jotka ovat tehneet kolme tappiollista vuotta peräjälkeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Suvi Karhu:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, ja se tulee mahdollistaa porkkanoilla, kuten kelvollisella tieinfralla, kelvollisilla palveluilla ja autoilun kustannusten alentamisella. Verovaroja sinällään ei tarvitse käyttää, sillä uudet tukemismuodot lisäävät byrokratiaa Meillä on jo nyt olemassa olevia keinoja, joita voimme käyttää, ja byrokratia jopa vähenee (esim. autoveron lakkautus).

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Suvi Karhu:

Palvelusetelijärjestelmät pitäisi yhtenäistää ja ottaa koko Suomessa käyttöön. Yksityiset palvelut ovat jo hyvin saatavissa. Mahdollisissa palvelukilpailutuksissa tulisi suosia kotimaisia yrityksiä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Suvi Karhu:

Päätöksenteko ja palvelut on pidettävä lähellä ihmistä. Kunnat voivat halutessaan solmia keskenään vapaaehtoisia sopimuksia palvelujen järjestämisestä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Suvi Karhu:

Valtio säätää vain maksimihinnan. Taksilupien määrällä taataan taksipalvelujen taso kaikkialla kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina sekä ehkäistään kermankuorinta. Taksin laatuun tulee voida luottaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Suvi Karhu:

EU asettaa jatkuvasti uusia direktiivejä, säännöksiä, ohjeita ja asetuksia. Tuhansia sivuja joka viikko. EU:ssa päätösvalta lipuu yhä kauemmaksi parlamentista, epädemokraattiset komissio ja lukuisat virastot säätävät paljon velvoitteita EU:n jäsenvaltioille. Euro on epäonnistunut ja kurjistaa Suomen taloutta. EU nielee miljardeja euroja omaan byrokratiaansa - sinun rahojasi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Suvi Karhu:

Rahoitusmarkkinaverolla on historiassa ollut muissa maissa hyvin epämiellyttäviä vaikutuksia. Sijoittaminen ja osakekauppa voisi Suomessa uuden veron myötä laskea huomattavasti, ja jo nyt se on liian alhaisella tasolla. Kustannukset maksaisivat suomalaiset kotitaloudet ja yritykset. Myös eläketurva voisi heikentyä ja eläkemaksuja täytyisi nostaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Suvi Karhu:

Nykyisessä tilanteessa Natoon liittyminen voisi lisätä uhkaa Suomea kohtaan. Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana ja tarkkailla tilannetta neutraaleissa asetelmissa. Suomen tulee ehdottomasti turvata oman maansa puolustuskyky välittömästi ja lisätä puolustusmäärärahoja.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Suvi Karhu:

Viimeisen neljän vuoden aikana reservissä olevien määrä on pudonnut 350 000:sta 230 000:een. Puolustusvoimien kalusto vanhenee käsiin. Uskottavan maanpuolustuksen takaamiseksi määrärahoja pitää nostaa välittömästi ja tehdä varusmiespalvelus houkuttelevaksi myös naisille. Yleistä kansalaispalvelus -mallia tulisi harkita otettavaksi käyttöön.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Suvi Karhu:

Tarveharkinta on toimiva työkalu. Jos Suomessa oleva firma ei löydä työvoimaa Suomesta, heillä on täydet mahdollisuudet tälläkin hetkellä palkata sitä ulkomailta. Tarveharkinnan poistaminen voisi tuoda runsaasti lieveilmiöitä, kuten Ruotsissa on nyt käynyt. Halpatyövoimamarkkinat ovat todellinen uhka. Lisäksi suomalaisen työttömän on oltava etusijalla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Suvi Karhu:

Jokaisella tulisi olla vain rekisteröity parisuhde, jokaisen parin tulisi käydä maistraatissa laittamassa nimet paperiin - avioliitto tulee jättää kirkollisiin menoihin. Uudessa rekisteröidyssä parisuhteessa, joka koskisi kaikkia pareja sukupuolesta riippumatta, tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisessä avioliitossa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Suvi Karhu:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista tulee nykyisessä taloustilanteessa vähentää. Meillä ei ole tällä hetkellä varaa pitää tarpeeksi hyvää huolta nykyisistäkään asukkaista, emme voi ottaa lisää, se ei olisi oikeudenmukaista edes uusia tulijoita kohtaan. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa voisimme joutua leikkaamaan etuisuuksia suomalaisilta, joka voisi aiheuttaa merkittävästi rasismia, ja tätä en halua tapahtuvan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Suvi Karhu:

En kannata missään nimessä fyysisen koskemattomuuden rikkomista. Kurinpitomenetelmiä on kuitenkin useita. Jokaiselle oppilaalle tulee taata mahdollisuus oppimiseen, häirikkö ei voi terrorisoida koko luokkaa ilman seurauksia. Vanhempien vastuuta tulee myös korostaa ja vanhemmille tulee olla tarjolla matalan kynnyksen apua vanhemmuuden haasteisiin. Opettajakoulutusta tulee myös kehittää kiusaamistapausten ym. kohtaamiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Suvi Karhu:

Politiikassa suurin osa asioista on järkivalintoja, mutta moni kysymys on myös arvovalinta. Itselleen ja äänestäjilleen tuleekin olla rehellinen. En ole kristitty, mutta Suomen kulttuuripohja on tasa-arvoisuudessaan hyvä arvopohja oman isänmaan kunnioituksen lisänä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Suvi Karhu:

Palveluja ei tule ulkoistaa kuin vain välttämättömissä tapauksissa. Kilpailutuksia voidaan kuitenkin tehdä sopivissa kohdissa, kilpailutuksissa tulee kuitenkin ottaa tärkeänä kriteerinä yrityksen kotimaisuusaste.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Suvi Karhu:

Veronkorotusten tie on jo käyty loppuun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Suvi Karhu:

Tuloerot eivät tietenkään voi paisua liian suuriksi. Ahkeruudesta, innovatiivisuudesta ja yrittämisestä tulee kuitenkin saada tunnustusta ja palkintoa, muuten emme kannusta ihmisiä yrittämään ja kokeilemaan. Meidän tulee pyrkiä mahdollisuuksien tasa-arvoon, ei lopputuloksen tasa-arvoon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Suvi Karhu:

Lakisääteisiä palveluja ja velvoitteita on lisätty viimeisen kymmenen vuoden aikana todella runsaasti. Meillä meni kuitenkin tosi hyvin 2000 -luvun alussa. Turhia rönsyjä ja pöhöttyneisyyttä olisi syytä karsia hallintopuolelta, esim. miksi ostamme julkisella puolella kalliita Microsoftin tuotteita, kun voisimme käyttää ilmaisia open source -ohjelmia?

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Suvi Karhu:

Suomalaiset yritykset ovat toimineet jo pitkään hyvin vastuullisesti ympäristöä kohtaan. Lisäsääntely kurjistaisi näiden yritysten asemaa vain entisestään. Suomi yksin ei voi pelastaa maailmaa, emmekä voi toimia yksin suunnannäyttäjänä lopulle maailmalle, sillä he eivät kuitenkaan piskuista Suomea seuraa. Työpaikat menevät siis järjettömän suojelun edelle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Suvi Karhu:

Ympäristövaikutukset tulee aina huomioida, mutta ne eivät saa estää kaikkea toimintaa ja yrittämistä. Ympäristövaikutuksia tulee pyrkiä vähentämään, muttei hinnalla millä hyvänsä. Meidän täytyy löytää kultainen keskitie.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset