KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tapani Karvinen, Piraattipuolue, 130

Oma esittely

Viestintäorietoitunut yhteisymmärryksen rakentaja, Piraattipuolueen puheenjohtaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tapani Karvinen:

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa leikkauksia palveluihin tai etuuksiin. Ensisijaisesti hakisin säästöjä järkevöittämällä julkisia hankintoja. Tavoitteena se, ettei muutamat suuryritykset pääse kohtelemaan veronmaksajia pohjattomana taskuna.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tapani Karvinen:

Veronkorotus ei saa olla itseisarvo, vaan erinomaisesti perusteltavissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tapani Karvinen:

Sen kokemuksen perusteella, mitä Olkiluoto 3:n rakennushankkeesta on kertynyt, en suosittele lisärakentamista ennenkuin hankintaan liittyvät ongelmat (aikataulusta ja budjetista kiinnipitämättömyys) on saatu korjattua. Ydinvoimaa mieluummin suosin Toriumia, ja katson että Suomen tulisikin osallistua Norjassa tänä vuonna alkavaan Toriumin tutkimushankkeeseen avoimin mielin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tapani Karvinen:

En näe tällaista linjauspäätöstä tarpeellisena. Saastuttavimmista energianlähteistä päästään eroon kun korvaavia on saatavilla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tapani Karvinen:

Suomen julkinen sektori on tehoton ja siksi kallis,. Ongelmat näkyvät työnä jolla ei ole käytännön arvoa, pitkinä virkamiesten lomina sekä monimutkaisena, byrokratiaa rakentavana lainsäädäntönä. Optimoisin lainsäädäntöä siten, että byrokratia - ja siten myös virkamiestyön tarve (n. 40k€/vuosi/virkamies) - vähenee. Säästetyt resurssit voidaan ohjata joko tarpeelliseen työhön tai valtion säästöihin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tapani Karvinen:

Vaihtoehdot luo monipuolisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen löytää helpommin paikkansa. Monipuoliseen kieltenopiskeluun kannustaminen on erittäin tärkeää yhä nopeammin globalisoituvassa maailmassa. Tämä muutos tosin olisi pitänyt tehdä jo 20 vuotta sitten, että nykypolvi - ja nyky-Suomi - saisi kerätä sen hedelmiä viemällä IT- ja insinööriammattitaitoa nouseviin kolmannen maailman talouksiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tapani Karvinen:

Kolme askelta orjuuteen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tapani Karvinen:

Kaikkien yrittäjien tulisi itsenäisesti saada päättää aukioloajoistaan, sillä vain he tietävät milloin yrityksen kannattaa ovensa auki pitää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tapani Karvinen:

Vähentäminen on suotavaa jos se tuo säästöjä vaarantamatta asukkaiden oikeuksia, pakolla sitä ei kuitenkaan pidä tehdä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tapani Karvinen:

Pikemminkin palkkauksen sivukuluja tulisi leikata, jotta Suomeen saataisiin lisää työpaikkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tapani Karvinen:

Eiköhän lähtökohta ole se, että suomessa saa asua siellä missä haluaa. Perustulo tosin nähdäkseni parantaisi myös harvaan-asutulla seudulla asumisen kannattavuutta, halpojen asumiskustannusten tehdessä esim. verkkokaupan ylläpitämisestä kannattavaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tapani Karvinen:

Kunnilla tulee olla viimeinen sana tässäkin asiassa, eikä ole perusteltua myöskään kieltää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen - tosin tiettyjä vaatimuksia palveluille tarvitsee esittää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tapani Karvinen:

Valtion ei tulisi puuttua kilpailuun tälläkään alalla. Halvemmat hinnat ja parempi saatavuus parhaimmillaan vähentäisi rattijuopumuksia ja siten säästäisi ihmishenkiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tapani Karvinen:

On sinänsä selvää, että valtiollinen päätöksenteko olisi itsenäisempää ilman EU-jäsenyyttä. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että päätöksenteko olisi silloinkaan laadukasta tai muista ylivaltiollisista tahoista riippumatonta. Lisäksi on muistettava, että lehdistö kertoo isommilla otsikoilla negatiivisista asioista, kun taas positiiviset eivät saa juuri palstatilaa. Negatiivisimmat EU:n mukanaan tuomat asiat jotka tiedän, liittyvät rahaliittoon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tapani Karvinen:

Nato ei pysty takaamaan rauhaa Euroopassa, niin kauan kuin Yhdysvalloilla ja Venäjällä on eriarvoinen jäsenyys. Jos molemmat olisivat vain tarkkailujäseniä, olisin suopeampi ehdotukselle. Lisäksi olen huolissani Naton kytkennöistä Yhdysvaltojen aseteolliseen kompleksiin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tapani Karvinen:

Ei kannata, jos ne käytetään huonosti. Parempia tuloksia saisi lainsäädännöllisillä muutoksilla varusmiespalvelukseen. Puolustusvoimien hankintoja pitäisi vuorostaan käsitellä hankintakohtaisesti - pelkkä "lisää rahaa" on saamarin huono kysymys, kun ei ole tietoa käytettäisiinkö se järkevästi vai ei.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tapani Karvinen:

Miksei muka pitäisi olla samat oikeudet? Perustuslaissakin sanotaan jotain oleellista yhdenvertaisuudesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tapani Karvinen:

Ei sen vuoksi että valtio sitä tarjoaa, vaan sen vuoksi että kunta sen haluaa ja siihen on varautunut.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tapani Karvinen:

Eiköhän se ratkaisu häiriökäyttäytymiseen ole oppimisympäristöjen monipuolistamisessa, vertaisoppimiseen kannustamisessa kilpailukulttuurin sijaan ja ryhmäkokojen pienentämisessä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tapani Karvinen:

"Vapaus ja vastuu, yhteistyö ja -ymmärrys" olisi se vaalislogan, mitä minä voisin rehellisellä naamalla käyttää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tapani Karvinen:

Ei saa olla itseisarvo. Täytyy muistaa että julkiset hankinnat epäonnistuu, mutta sama ongelma voi koskea myös palvelusopimuksia. Joissain tapauksissa yksityistäminen on kannattavaa, toisinaan ei. Sopimus määrittelee kuinka onnistunut lopputulos on.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tapani Karvinen:

Kävisin kaikki vaihtoehdot tuoda valtiolle tuloja läpi ennenkuin tarttuisin ensimmäiseenkään vaihtoehtoon. Katson että julkisella puolella on paljon tehostamisenvaraa, joka voisi tuoda säästöjä vaarantamatta palveluita, mutta jos veronkorotuksiin pitää mennä, niin sitten aloitetaan osinko- ja pääomatuloista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tapani Karvinen:

Suuret tulot eivät välttämättä kerro lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Lisäksi tulee muistaa että yhteiskunnat, joissa tuloerot ovat pienemmät, yleinen hyvinvointi on korkeampi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tapani Karvinen:

Tehostetaan, niin samat saadaan halvemmalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tapani Karvinen:

Talouskasvu ja työpaikat on ihmisen keksintöä, luonto se mistä me todella elämme. Muistutan, että jo nykyään ravintoa ja lämpöä riittäisi kaikille tässä maailmassa, jos se jakaantuisi tasaisemmin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tapani Karvinen:

No, ei nyt välttämättä kaikessa päätöksenteossa, mutta siltä osin kun sen voidaan olettaa vaikuttavan merkittävästi ympäristöön, esimerkiksi tehdas- ja kaivoslupia harkittaessa riippumaton ympäristöselvitys on välttämätön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset