KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tere Sammallahti, Piraattipuolue, 146

Oma esittely

Ajan muutosta nykyiseen suomalaiseen demokratiamalliin, jota pyöritetään puolueiden puheenjohtajien ehdoilla, ja jossa kieltäminen, sääntely ja holhoaminen ovat käytetyimmät työkalut. Haaveenani on Suomi, jonka kansanedustajat ovat aidosti äänestäjiensä asialla ja vapaita puoluekurista, eturyhmäsuhmuroinnista ja sokeasta idealismista. Lisää ajatuksistani voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tere Sammallahti:

Velaksi eläminen tarkoittaa kansallisella tasolla nuorempien sukupolvien rahoilla elämistä. Nyt vallankahvassa olevilla sukupolvilla ei ole moraalista oikeutta rahoittaa itse itselleen myöntämiään palveluita niiden kansalaisten rahoilla, joilla ei vielä ole edes äänioikeutta. Voit lukea lisää täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/myytti-julkisen-sektorin-leikkauksista/

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tere Sammallahti:

Suomen korkea tuloverotus syö kotitalouksien ostovoimaa rajusti kaikissa tulodesiileissä ja on yksi syy Suomen kehnoon talouskasvuun sekä työllisyystilanteeseen. Kenenkään ei myöskään tulisi joutua maksamaan työllään ansaitsaitsemastaan rahasta yli kolmannesta veroina. Suomessa kerätään aivan tarpeeksi veroja hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi, mutta rahat kuitenkin käytetään aivan vääriin kohteisiin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tere Sammallahti:

Suomi tarvitsee useita uusia energiantuotantomuotoja. Eritoten ydinvoimaa tarvitaan niin kauan kuin tavoitteenamme on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja riippuvuutta esim. Venäläisestä tuontienergiasta. Voit lukea lisää täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/argumentit-ydinvoimaa-vastaan/

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tere Sammallahti:

Tavoite on erittäin kannatettava, mutta reaalipoliittisesti mahdoton, joskin käytännössä varmaankin tehtävissä. 10 vuotta aikaa luopua tärkeimmistä fossiilisista energiatuotantometodeistamme tarkoittaisi useita uusia lupia ydinreaktoreihin, jotka pitäisi rakentaa n. 50-80 kilometrin päähän isoista kaupungeista ydinkaukolämmöm hyödyntämiseksi. Loput energiantarpeesta pitäisi kattaa biopolttoaineilla, joiden tuotantoinfra olisi mahdollista rakentaa vuosikymmenessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tere Sammallahti:

Suomen julkinen sektori verottaa ja kuluttaa n. 57 % kaikesta suomalaisten työllään luomasta lisäarvosta. Vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta julkisen sektorin koko on kasvanut kaikilla mittareilla, mikä köyhdyttää suomalaisia entisestään ja vaikeuttaa kansantalouden ja työllisyyden kehittymistä. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/myytti-julkisen-sektorin-leikkauksista/

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tere Sammallahti:

Ruotsi ei kielenä ole tarpeellinen suurimmalle osalle suomalaisista. Pakollinen ruotsin kielen opiskelu tulisikin korvata pakollisella, mutta vapaavalintaisen vieraan kielen opiskelulla. Tämä antaisi suomalaisille paremmat yksilölliset valmiudet työelämässä ja parantaisi kansalaisten kielitaidon monipuolistumisen myötä myös kansantalouttamme parantuneiden kaupankäynnin edellytysten myötä. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/argumentit-pakkoruotsin-puolesta/

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tere Sammallahti:

Suomessa on niin paljon työttömiä, etten usko ihmisten pakottamisen itselleen epämielekkääseen työhön parantavan sen enempää yksilöiden elämänlaatua kuin helpottavan talouskriisin vaikutuksiakaan. En myöskään usko, että vapaassa demokratiassa valtiolla tulee olla oikeutta pakottaa ihmisiä töihin vastoin tahtoaan, moinen on leimallista lähinnä totalitaristille valtioille.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tere Sammallahti:

Olisi järkevää velvoittaa esim. hoivakodeissa asuvat eläkeläiset kustantamaan osa elämisestään omaisuudellaan. Jos kaikki kulut maksatetaan veronmaksajilla, on kyseessä lähinnä tulonsiirto veronmaksajilta ko. henkilön perillisille. Ei ole oikein, että eläkeläisistä huolehtimisen kustannukset lankeavat valtionvelan myötä nykyisille peruskoululaisille ja tarhaikäisille. Näin ihmisillä olisi rahallinen kannustin hoitaa vanhempiaan, jos haluavat ettei perintö sula hoitomaksuihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tere Sammallahti:

Valtion ei tulisi puuttua yrittäjien oikeuteen palvella asiakkaitaan parhaaksi katsomanaan ajankohtana.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tere Sammallahti:

Jos kunta pystyy toimimaan taloudellisesti omillaan, voivat kuntalaiset päättää kuntansa hallinnon koosta ja muodosta vapaasti, kuten lähidemokratian periaatteisiin kuuluu. Vasta kunnan ollessa taloudellisesti elinkelvoton, sen yhdistäminen isompaan hallintoalueeseen tulisi asettaa valtionhallinnon päätettäväksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tere Sammallahti:

Yrityksille ei tule antaa oikeutta rikkoa työehtosopimusten sisältöä, kuten kysymyksenasettelu antaa ymmärtää. TES:n vaatimuksia toki tulisi tarkastella kriittisesti ja esim. perustulon lanseeraaminen poistaisi tarpeen minimipalkan määrittämiselle. TES:n yleissitovuus tulisi poistaa ja antaa mahdollisuus paikalliseen neuvotteluun työsopimusten sisällöstä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tere Sammallahti:

Onko meillä kansalaisilla moraalinen oikeus muuttaa sinne, missä ei ole kunnallistekniikkaa, työpaikkoja tai palveluita, ja sitten vaatia muita suomalaisia kustantamaan työpaikat ja palvelut sinne, missä niille ei ole tarpeeksi kysyntää? Minusta ei.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tere Sammallahti:

Terveyspalveluita tuotettaessa ei pitäisi olla merkitystä sillä, kuka ne tuottaa. Tärkein mittari tulisi olla se, ovatko tuotetut palvelut tarpeeksi laadukkaita täyttämään kansalaisten tarpeet ja mahdollisimman halpoja, jotta niistä ei makseta enempää kuin on tarpeellista. Palvelusetelin lanseeraaminen antaisi kansalaisille mahdollisuuden kilpailuttaa terveyspalvelunsa tarvittaessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tere Sammallahti:

Kuntalaisilla tulisi olla oikeus päättää siitä, millaisia palveluita he omilla verorahoillaan haluavat tuotettavan. Lähidemokratian periaatteiden mukaisesti valtaa pitäisi siirtää valtiolta takaisin kunnille, koska valtion ei voida olettaa tietävän mille palveluille eri kunnissa on kysyntää. Aivan kuten EU:ssa ei automaattisesti osata tehdä päätöksiä, jotka palvelisivat suomalaisten tarpeita hyvin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tere Sammallahti:

Kartellien ja monopolien syntyminen pitää estää, koska ne vääristävät kilpailua ja nostavat kuluttajahintoja perusteettomasti. Tämän täytyy koskea myös valtion luomia kartelleja, kuten taksit.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tere Sammallahti:

EU:n kokonaisvaikutuksia on todella vaikeaa arvioida luotettavasti. Kaupankäynnin suhteen ja vakaan valuutan myötä EU:sta on ollut Suomelle valtavaa hyötyä siinä, missä järjetön sääntelyripuli taas on rajoittanut yhteiskuntamme kehitystä. Kallistun varovasti negatiiviselle kannalle, koska liittovaltiokehityksen tai sääntelyvimman laantumiselle ei ole näkynyt mitään merkkejä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tere Sammallahti:

Suomen ei tulisi heikentää asemaansa verokilpailussa muiden kanssa. Rahoitusmarkkinaveron ulkopuolelle jääminen tarkoittaa, että maamme on houkuttelevampi investointikohde ulkomaiselle pääomalle ja yrityksille, jotka tuovat mukanaan työtä Suomeen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tere Sammallahti:

Turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana, vrt. Tsetsenia, Georgia, Ukraina. Itä-Euroopan NATO-maat ovat paras esimerkki siitä, että NATO-jäsenyys antaa turvaa ulkopoliittisia uhkia vastaan. Liittoutumattomat Itä-Euroopan maat ovat malliesimerkki siitä, millaisiksi heittopusseiksi pienet liittoutumattomat valtiot voivat joutua. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/nato-suomen-kansallisfobia-uhkaa-sisaista-turvallisuuttamme/

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tere Sammallahti:

Valtiollisen puolustuskyvyn ylläpitäminen on yksi suvereenin valtion ydintehtäviä. Koska pelkkä rahan kaataminen kassaan ei automaattisesti takaa hyvää puolustuskykyä, täytyy Puolustusvoimien toimintatapoja ja maanpuoluskyvyn ylläpitämiseen vaadittavaa koulutusta myös olla valmis tarkastelemaan kriittisesti.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tere Sammallahti:

Jos Suomessa on työtä, johon ei saada kotimaista työvoimaa, tulee nämä työpaikat saada täytettyä vaivattomasti ulkomailta tulevalla työvoimalla. Tämä on etu niin yrityksille kuin kansantaloudellekin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tere Sammallahti:

Kaikilla yhteiskunnan täysin oikeustoimikelpoisilla ihmisillä tulisi olla samat yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/avioliittolain-muutoksen-aika-on-nyt/

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tere Sammallahti:

Mitään velvoitetta sen hyväksymiseen ei ole, vaan asiasta päättää kunnanvaltuusto.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tere Sammallahti:

Lähtökohtaisesti pidän lasten kasvattamista lasten vanhempien tehtävänä. Opettajilla tulee kuitenkin olla velvollisuus ja keinot suojella oppimishaluisten oppilaiden oikeutta rauhalliseen oppimisympäristöön. Oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille tai häiriköille pitää pystyä tarjoamaan apua opiskelurytmiin pääsemiseksi, mutta kuitenkin niin, etteivät muut oppilaat joudu kärsimään.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tere Sammallahti:

Nuo kolme termiä eivät ole arvoja, vaan kansallismielistä eetosta. Perinteisiin, tai varsinkaan uskontoon, ei tule nojata missään poliittisessa toiminnassa. Poliittisen päätöksenteon pitää perustua faktoihin, johdonmukaiseen ja rationaaliseen ajatteluun sekä sellaisiin todellisiin universaaleihin arvoihin, kuten rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tere Sammallahti:

Sen enempää yksityistäminen kuin julkinen palvelutuotantokaan ei voi olla itseisarvo. Kansalaisille tarjottavat palvelut tulee kilpailuttaa ja valita se tuottaja, joka pystyy tuottamaan laatustandardit täyttävää palvelua halvimmalla. Sillä ei ole väliä kuka tekee, vaan sillä, mitä tehdään ja mihin hintaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tere Sammallahti:

Jo 44,5 % suomalaisten työllään tuottamasta lisäarvosta realisoidaan poliitikkojen eturyhmilleen jaettavaksi. Meidän täytyy tunnistaa ja purkaa julkiselta sektorilta tehottomia rakenteita sen sijaan, että kuvittelisimme verojen nostamisen olevan ratkaisu ongelmiimme. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/myytti-julkisen-sektorin-leikkauksista/

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tere Sammallahti:

Tuloerot ovat väistämättömiä yhteiskunnassa, jossa ymmärretään työn merkitys yksilön hyvinvoinnille sekä motivaatiolle parantaa omaa elintasoaan. Yhteiskunnassa jossa tunnustetaan yksityisen omistusoikeuden arvo, suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, joskaan eivät välttämättä toivottavia. Suurituloisuus ei myöskään automaattisesti ole merkki poikkeuksellisesta ahkeruudesta tai lahjakkuudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tere Sammallahti:

Suomalaiset julkisyhteisöt ovat velkaantuneet ennen näkemättömällä tavalla samalla. On täysin selvää, että julkinen talous on ylikuormittunut. Nykyisistä palveluista ja sosiaalieduista ei kuitenkaan tarvitse tinkiä ennen kuin muu tehottomuus julkishallinnosta on karsittu. Uskon, että suurin osa säästöistä voidaan löytää muualta kuin palveluiden karsimisesta. Lisää voit lukea täältä: http://blogbook.fi/teresammallahti/myytti-julkisen-sektorin-leikkauksista/

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tere Sammallahti:

Talouskasvun ja ympäristöasioiden ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Jos näin kuitenkin on, on tärkeämpää suojella biosfääriämme kuin vaarantaa luonnon monimuotoisuus ratkaistaksemme ongelmia, jotka olemme itse luoneet. On moraalisesti vastuutonta laittaa tulevat sukupolvet maksamaan virheistä, johon syyllisiä olemme me tai meitä edeltäneet sukupolvet.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tere Sammallahti:

Kaikki ihmisen toiminta on ympäristölle enemmän tai vähemmän haitallista. Esityksen kaltainen toimintamalli johtaisi Suomen taantumiseen metsästäjä-keräilijä-kulttuuriin, jopa vielä kauemmas esihistorialliselle ajalle. Ympäristölle merkittävästi haitallisista projekteista ja peruuttamatonta tuhoa, kuten sukupuuttoja, aiheuttavista hankkeista tulee tietysti luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset