KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Roni Kantola, Piraattipuolue, 128

Oma esittely

Asun Vantaalla ja opiskelen ympäristöekologiaa Helsingin yliopistossa. Ihmisarvo on tärkeintä. Voisin sanoa olevani punavihreä piraatti, mutta toisaalta olen sitä myös libertaarikeinoin, eli "punaisuudestani" huolimatta kannatan kilpailua, avoimuutta sekä yritys- ja muun toiminnan monipuolistamista. Parhaat käytännöt ja tietoon pohjautuva päätöksenteko ajavat jähmeiden keinojen edelle. Tavoitteena on aina hyvä ihmisille ja ympäristölle. Tärkeimpiä arvojani ovat yksilönvapaudet ja ihmisten perusoikeudet, tehokkuus, vuorovaikutteisuus, joustavuus ja monimuotoisuus. Piraattipuolueen arvot ja keinot ovat hyvin ihmisarvoisia ja toimivia. Tiede, luovuus ja taiteet kuuluvat hyvin voimakkaasti elämääni ja puuhailen niiden parissa monin eri tavoin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Roni Kantola:

Voidaan kääntää laskuun leikkaamatta tärkeistä paikoista. Vaikka maailman rahatilanne onkin etääntynyt reaalitaloudesta finanssitalouteen, jossa jopa luodaan rahaa tyhjästä, ei Suomen tule ottaa velkaa lisää ja näin lisätä pökköä pesään. Velka-aste ei ole kuitenkaan vielä mahdottoman suuri. Velkaantuminen on velan ja etenkin korkojen lisääntymistä, mutta sitä voidaan kääntää laskuun tehostamalla muita toimintoja kuin leikkaamalla keskeisistä peruspalveluista ja -etuuksista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Roni Kantola:

Veron progressiivisuutta voidaan hiukan lisätä. Verojärjestelmän tulisi kuitenkin olla nykyistä yksinkertaisempi. On turhaa pelotella, että tuottavuus vähentyisi tuollaisen takia, mutta toisaalta rikkaat voivat yrittää vältellä veroja muin keinoin. Palkkaverotus ei olekaan ehkä ensisijainen toteutuneen progression lisäämisen kohde.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Roni Kantola:

Suomi voi tarvita ydinvoimaa fossiilisen energian korvaamiseen, mutta energiankulutus on jopa laskenut, ja on hyvä pitää se aisoissa. Ydinvoimassa on kuitenkin monia ongelmia, ja sen sijaan tulisi keskittyä uusiutuvaan energiaan. Ydinvoima sinänsä on melko turvallista ja tehokasta jopa verrattuna sen muuhun kalleuteen, mutta polttoaineen hankkiminen ja sen loppusijoitus ovat ongelmallisia, samoin vähän ulkopolitiikkakin. Neljännen sukupolven reaktorit ovat kannatettavampia, ja fuusioreaktorit.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Roni Kantola:

Tavoite on hyvä, mutta kokonaan ei ehditä luopua. Turve ei sitten ole varsinaisesti uusiutuva luonnonvara, ja suoekosysteemit ovat vaarassa. Näiden fossiilisten polttoaineiden käyttö. Kaikkia näitä energialähteitä olisi parempi käyttää varavoimana ja esim. maakaasua pienimuotoisemmassa käytössä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Roni Kantola:

Kyllä. Julkista sektoria ei tule paisuttaa, kuten nykyään on tehty, ja pienentää voidaan sieltä täältä, mutta yhtä lääkettä ei oikein ole. Julkista sektoria voidaan pienentää pitämällä nykyisiä palveluita, jos ja kun tehokkuutta saadaan paremmaksi. Esimerkiksi korkeista palkoista, tietojärjestelmistä ja krumeluureista voidaan saada melko paljonkin säästöjä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Roni Kantola:

Kannatan vapaata kielivalintaa. Toisen kotimainen kielen pakollisuus tulisi poistaa, mutta kielten määrää ei tulisi vähentää. Tarvitsemme monipuolisempaa kielten opetusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Roni Kantola:

Perusturvan tulisi olla vastikkeetonta. Toisaalta kannatan kyllä kannustavuutta. Ei kepinkään käyttö mahdotonta ole, jos se on vaikkapa muutama kymmenen euroa. Tarjottu työpaikka voi olla aivan sopimaton. Työn pitäisi olla myös kannattavaa. Ehkä esim. lyhyempi työaika ja suurempi palkka olisivat paikallaan, jos kukaan ei kyseistä työtä halua tehdä, koska se on suhteellisesti liian rankkaa. Hieman markkinahenkisyyttä mukaan siis. Työvoimatoimiston tulisi olla ennemmin vapaaehtoinen pörssi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Roni Kantola:

Ei mieluusti suoraan, ellei itse halua parempaa palvelua. Välillisesti eläkkeen kautta. Sen tulisi riittää hoivapalveluihin, mutta jos ei, yhteiskunnan tulee kustantaa ne pääosin. Minimipalvelut on saatava samoin kuin muutkin ilman kummempia raha-asioiden miettimisiä, tai jopa katsottaisiin sitten kuoleman jälkeen. Varallisuutta on kuitenkin hyvä olla monenkin asian takia. Useinkaan varallisuutta ei voida ottaa oikein käyttöön. Käytettävissä oleva varallisuus voisi vähentää eläkettä hieman.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Roni Kantola:

Aukioloajojen pitäisi saada mennä kysynnän ja työvoiman saatavuuden mukaan. Jos meluhaittoja tulisi, yksittäisiä ravintoloita voitaisiin suitsiakin. Kuitenkin avoimet aukioloajat ovat jopa aikaistaneet niiden käyttöaikoja, eikä ravintoloiden ole tarvinnut pitää kynsin hampain asiakkaista kiinni siihen aikaan, jolloin muutkin ravintolat menevät kiinni, kuten nykyään tuntuu olevan. Ihmiset eivät myöskään ole joutuneet kaikki lähtemään pois samaan aikaan kadulle mahdolliseksi häiriöksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Roni Kantola:

Ei voida pakottaa, eikä välttämättä hirveän paljon. Yhteistyötä on kuitenkin tiivistettävä monella tavalla. Lopulta paikallisuus on siltikin olemassa, ja demokratian on hyvä toimia monella tasolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Roni Kantola:

Työehtosopimukset ovat käteviä, parantavat ennustettavuutta ja sujuvoittavat työmarkkinoita, jotka voisivat olla muuten sekavia. Mutta ne voivat olla myös monella tavalla ongelmallisia. Työntekijän polkemista ei tule sallia, mutta toisaalta työehtosopimukset eivät voi ottaa kaikkia asioita huomioon, eikä esimerkiksi pieni yrittäjä välttämättä sovi raameihin. Mutta esim. yleissitovasta työehtosopimuksesta poikkeamisesta tulisi nimenomaan sopia erikseen, eikä siis ketään saisi jättää epätietoon.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Roni Kantola:

Ei sitä erikseen tarvitse pahemmin tukea, mutta joitakin erityispalveluja kuten hieman lähemmäksi tulevia liikkuvia palveluita voidaan käyttää. Lisäksi esim. sosiaaliturvan tulisi olla kaikille sama, jolloin syrjäisemmällä alueella asuvat voisivat hyötyä mahdollisesti pienemmistä asumiskustannuksista. Ei ole itseisarvoista pitää koko Suomea asuttuna, vaan on ekologisempaa ja mukavampaakin asua tiiviimmin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Roni Kantola:

Yksityiset terveyspalvelut eivät ole toimineet kovin hyvin useinkaan. Ne kuitenkin voivat toimia. Tarvitaan muutenkin hybridimenetelmiä, koska näin saadaan katettua monenlaiset tarpeet. Terveyspalveluilla pitäisi olla kuitenkin hyvin määriteltyjä ehtoja. Lisäksi moni toiminto voi olla kevyt tukitoiminto, joka voidaan hyvin kilpailuttaa. Sote-uudistuksen yhtenä vaarana voi kuitenkin olla, että tuottamisvastuussa oleva kunta joutuu vaikeuksiin sote-alueen alaisena ja joutuu turvautumaan huonoon.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Roni Kantola:

EU on maailmanlaajuisesti parantanut ihmisten ja ympäristön asemaa. Etenkin EU:n sisällä se on yhtenäistämällä saanut aikaan lisää vapauksia - esimerkiksi tärkeitä yksilönvapauksia - ja sujuvoittanut liiketoimintaa. Suomi ei myöskään maksa EU:lle järjettömiä summia, vaan hyötyy yhteistyöstä. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei demokratia etäänny yhä kauemmaksi, ja ettei suuryritykset sanele politiikkaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Roni Kantola:

Rahoitusmarkkinavero on pieni askel, ja siitä vaikuttaisi olevan enemmän hyötyä kuin haittaa, niin stabiiliudelle kuin verotuloille.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Roni Kantola:

Asiaa voidaan kyllä jossakin määrin tutkia, ja lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä. Nato on kuitenkin syystäkin menettänyt maineensa monella tasolla. Ei voida myöskään mennä kansan mielipidetä vastaan. Lisäksi ihan nimenkään takia en oikein kannata, minkä ihmeen takia jonkin "yleisesti hyvän" asian tulisi rajoittua "Pohjois-Atlantille"? Nykyinen ulkopoliittinen turvallisuustilanne on tietenkin hankala, mutta Nato voisi olla siinäkin haitallinen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Roni Kantola:

Kyllä nykyisellä pitäisi pärjätä. Toimintaa voidaan jossakin määrin tehostaa, esimerkiksi siirtymällä vapaaehtoisen asepalveluksen ja palkka-armeijan yhdistelmään. Investoida tulee kuitenkin esimerkiksi nykyaikaiseen ilmatorjuntaan, jolla saadaan ohjuksiakin pysäytettyä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Roni Kantola:

Työperäisen maahanmuuton lisäksi maahanmuuttoa pitäisi helpottaa muutenkin. Oleskelulupa ei saisi riippua lähinnä henkilön varallisuudesta tai olemassaolevasta työstä. Vapaus liikkua on yksi perimmäisistä ihmisoikeuksista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Roni Kantola:

Lisäksi sukupuolineutraalia avioliittoa tulisi tutkia. Lisäksi trans-ihmisten aviottomuusvaatimus tulee poistaa, kun ovat korjaamassa sukupuoltaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Roni Kantola:

Miksipä ei, tosin ei ole mitään yksiselitteistä vastausta siihen, missä vastaanottokeskuksen olisi hyvä sijaita. Vantaalla on suhteellisen paljon maahanmuuttajia, eikä mahdollista segregaatiota kannata kasvattaa. Lisäksi on hieman kyseenalaista, tarvitaanko vastaanottokeskuksia ollenkaan, vai olisiko parempi antaa ihmisille enemmän vapautta. Turvapaikan hakijat toki tarvitsevat yleensä suurempaa integraatiotukea.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Roni Kantola:

Kurin vähenemisen myötä koululaisten kiltteys on kuitenkin kasvanut. Molemmasta on tutkimustietoa. Rajoja tulee kyllä olla, mutta niiden tulee olla järkeviä ja helposti perusteltavia. Kouluun tarvitaan monipuolisempaa opiskelua ja kaikenlaista mukavaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Roni Kantola:

Koti on ihan hyvä arvo, mutta muut ovat vanhanaikaisia, vaikka niitäkin voidaan käyttää. Kodillakin tosin tarkoitetaan yleensä perinteistä ydinperhettä, jolloin muita halutaan syrjiä. Isänmaallisuus voisi olla hyvä asia, jos se tarkoittaisi esimerkiksi universaaleja yksilönvapauksia. Uskonto ei oikein sovi politiikanteon pohjaksi, mutta ei sitäkään kieltää pidä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Roni Kantola:

En ole kategorisesti yksityistämistä tai osittaista ulkoistamista vastaan, mutta ilmeisesti ainakin puolissa tapauksista yksityistäminen ei vain ole onnistunut. Näitä syitä tulee tietenkin lähteä etsimään, mutta ulkoistaminen ei ole mikään automaattinen lääke. Pienellä hinnalla on saatu huonoa laatua, mutta suurtakin hintaa on tullut. Ulkoistaminen tulisi myös saada paremmin kilpailun piiriin, varsinkin kun sillä ulkoistamista on usein perusteltu. Pitkä/pätkäsopimukset eivät tätä oikein tue.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Roni Kantola:

No, "palveluita ja sosiaalietuuksia" kertoo jo siitä, ettei ehkä tajuta, että leikata voi muualtakin kuin peruspalveluista, eli luultavasti muualla on leikattavaa. Kyllä monesta asiasta voidaan leikata, mutta ei kyseisistä perusasioista yleensä. Tosin jotkut tuet perustuvat lähinnä moraaliseen tukeen heille, jotka ovat saaneet jalkansa työelämään. Ihmisten tulisi olla vähintään lähes samanarvoisessa asemassa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Roni Kantola:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä kyllä. Jopa suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta se vaatisi kuitenkin vähäosaisten tukemista entistä paremmin. Tuloerot eivät myöskään ole kovin pitkälle yhteydessä lahjakkuuteen tai ahkeruuteen. Lisäksi suurituloiset eivät hyödy kasvavista tuloista - tai hyödytä muitakaan - niin paljon kuin pienituloiset. Lisäksi lahjakkuus on myös paljolti periytyvää sekä geneettisesti että ympäristöllisesti, ja huono-osaisia on juuri senkin takia tuettava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Roni Kantola:

Jotkut ovat kuitenkin lähes haitallisia esimerkiksi niille, jotka saavat sen takia vähemmän palveluita ja sosiaalietuuksia. Maailma on koko ajan kuitenkin tehostunut, ja sen pitäisi näkyä hyvinvointipalveluissakin. Kuitenkin esimerkiksi monia työvoimaintensiiviä aloja voidaan esimerkiksi sähköistää paljonkin varsinkin tulevaisuudessa. Työpaikkoja tulee siis myös katoamaan. Tehostamisen hyötyjen tulisi kuitenkin mennä sosiaalipalveluihin, jolloin työttömyyskään ei ole kovin paha paikka.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Roni Kantola:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen eivät ole kumpikaan itseisarvoisia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Roni Kantola:

Ihan kaikessa sitä ei välttämättä voida tehdä ainakaan raskain menettelyin. Tietenkin vähintään omassa päässä tulisi arvioida niitä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset