KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Raija Vahasalo, Kokoomus, 324

Oma esittely

Olen neljännen kauden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Olen lisäksi valtiovarainvaliokunnassa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Siviiliammatiltani olen rehtori. Aikaansaannoksiani eduskunnassa ovat mm. alkolukon käyttöönotto, auton luvattoman käytön muuttaminen varkaudeksi ja adoptioperheiden aseman parantaminen. Lisäksi olen mukana mm. valtakunnallisissa liikunta- ja kulttuurijärjestöissä. Ihmisenä olen iloinen, energinen ja mutkaton.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Raija Vahasalo:

Palvelut voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Nykyiset tavat eivät välttämättä ole tehokkaimpia ja laadukkaimpia. Siksi leikkaukset eivät välttämättä tarkoita palveluitten heikentämistä. Yli varojen eläminen on suurin uhka tulevaisuuden palveluille.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Raija Vahasalo:

Verotuksen pitää olla kannustava. Veroprogression kiristäminen synnyttää helposti uusia kannustinloukkuja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Raija Vahasalo:

Ydinvoimaa tarvitaan hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi ja energiaomavaraisuuden kasvattamiseksi. Ydinenergian tuotannon tulee olla omissa käsissä myös tulevaisuudessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Raija Vahasalo:

Hyvä tavoite, mutta liian kireä aikataulu.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Raija Vahasalo:

Tulevaisuudessa työssäkäyvien osuus vähenee. Me tarvitsemme sekä julkista sektoria että yksityistä. Paras on, että ne täydentävät toisiaan. Silloin myös voimme pitää palvelutuotannon monipuolisena.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Raija Vahasalo:

Kieliä pitäisi opiskella enemmän, kuten aiemminkin tehtiin. Skandinaaviset suhteet ovat Suomelle tärkeitä, varsinkin nyt.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Raija Vahasalo:

Kaikki työ on arvokasta. On täysin absurdi tilanne, että työttömyyttä on paljon ja siitä huolimatta yritykset eivät saa täytettyä avoimina olevia työpaikkojaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Raija Vahasalo:

Nykyisin sanotaan, ettet saa hoitoa, jos sinulla on omaisuutta. Se on väärin! Jokaisella tulee olla subjektiivinen oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Raija Vahasalo:

Ravintoloilla pitää itsellään olla kontrollia enemmän.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Raija Vahasalo:

Pakolla ei saada hyvää aikaan. Kuntien määrän tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Silloin kunnilla on parempi motivaatio hoitaa tehtävänsä tehokkaammin ja yhteistyö on hedelmällisempää. Jo nykyinenkin laki mahdollistaa sen, että jos kunnalta menee pois edellytykset hoitaa tehtävänsä, valtio voi puuttua tilanteeseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Raija Vahasalo:

Nykyisessä tilanteessa työehtosopimuksia sovelletaan niin kaavamaisesti, että se estää esimerkiksi oppisopimusten järkevän käytön.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Raija Vahasalo:

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna jo turvallisuuspoliittisessa mielessä. Kaupungistuminen on kuitenkin globaali trendi ja sitä ei voi estää rahallakaan. Siksi tarvitaan kohtuullisuutta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Raija Vahasalo:

Julkinen ja yksityinen palvelu täydentävät toisiaan. Vain tällä tavalla saamme pidettyä palvelut monipuolisina. Kilpailu edistää toimintatapojen kehittämistä ja pitää hinnat kurissa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Raija Vahasalo:

Monet ennaltaehkäisevät palvelut on tehokkainta järjestää ja tuottaa lähellä ihmistä. Niissä ei välttämättä suuruuden ekonomia toimi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Raija Vahasalo:

Taksipalveluiden tulee olla luvanvaraista ja niitä tulee valvoa. Pitää varmistaa, että taksipalveluja on riittävästi tarjolla. Täysin vapaa kilpailu saattaa viedä taksipalvelut pois syrjäseuduilta. Asiakkaan turvallisuus voi myös heikentyä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Raija Vahasalo:

EU on vakauttanut taloudellisen tilanteemme ja kytkenyt Suomen länsimaiseen arvoyhteisöön. Esimerkiksi tiedeyhteistyö EU:n puitteissa on ollut Suomelle tärkeää ja voittoisaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Raija Vahasalo:

Rahoitusmarkkinavero iskisi maamme palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin. Suomelle ei siitä olisi hyötyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Raija Vahasalo:

Olen halunnut, että Naton kaikista vaikutuksista tehtäisiin ajantasainen selvitys. Olen tehnyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen aiheesta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvallisuushyötyä nykytilanteeseen verrattuna.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Raija Vahasalo:

Uskottava puolustuskyky vaatii resursseja materiaalin ja kaluston ajanmukaistamiseen. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on käyttänyt suhteessa vähän rahaa puolustukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Raija Vahasalo:

Jos Suomeen on tulossa muualta osaavaa työvoimaa, jota omasta maasta ei löydy, sille ei pidä laittaa turhia esteitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Raija Vahasalo:

Jo nykyinen tilanne on vaikuttanut heikentävästi kansainvälisiin adoptiotilanteisiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Raija Vahasalo:

Kodit ovat kasvatusvastuussa. Lapsille on opetettava vastuuntuntoa ja hyvää käytöstä jo kotona. Opettajille on lainsäädännöllä annettu lisää valtaa puuttua ongelmiin, mutta käytännössä kaikissa kunnissa se ei toteudu. Kuri tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja toisen huomioon ottamista ja kunnioittamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Raija Vahasalo:

Vaikka maailma muuttuu, arvopohjamme ei muutu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Raija Vahasalo:

Sekä julkista että yksityistä palvelutuotantoa tarvitaan. Ne täydentävät toinen toistaan. Tasapaino näiden kahden välillä on säilytettävä. Voimme myös pitää palvelumme monipuolisina, kun on vaihtoehtoja ja kilpailua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Raija Vahasalo:

Veronkorotuksissa on se ongelma, että ne leikkaavat ostovoimaa. Sen seurauksena aktiivisuus yksityisellä sektorilla heikkenee, jolloin tarvittaisiin taas lisää veronkorotuksia. Myös palvelut yksipuolistuisivat.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Raija Vahasalo:

Mikä on suuri tuloero? Tuloeroja on aina, mutta ne eivät saa tulla liian suuriksi. Lahjakkuutta ja ahkeruutta pitää palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Raija Vahasalo:

Jos palveluja ei kehitetä, ne muuttuvat liian raskaiksi. Ihmisestä on pidettävä huolta joka elämäntilanteessa ja vaikeuksien kohdatessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Raija Vahasalo:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen pitää tehdä niin fiksusti, että ympäristöasiat eivät vaarannu. Todennäköisesti sellainen kasvu, joka tehdään ympäristön kustannuksella, ei menesty.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset