KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Perttu Tuomaala, Kokoomus, 323

Oma esittely

Vientiteollisuuden osaaja ja uusien alojen puolestapuhuja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Perttu Tuomaala:

Suomen valtion velka on ylittänyt 60% bruttokansantuotteesta, jolloin rikomme EU:n vakaus- ja kasvuvsopimusta. 60%:n raja on otettava vakavasti, sillä korot nousevat aikanaan, ja meillä on nyt riski ylisuurista korkomenoista. Olemme elvyttäneet seitsemän vuotta velkarahalla ja enää siihen ei ole Suomen valtion toimin varaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Perttu Tuomaala:

3600.-/kk ja tätä enemmän ansaitsevat joutuvat maksamaan jokaisesta ansaitsemastaan lisäeurosta yli puolet veroa. Tämän jälkeen vähennetään vielä yli 6%-yksikköä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Näin kireä verotus ei motivoi lisäämään työpäivän pituutta ja hakeutumaan vaativampiin tehtäviin, kun suurin osa lisäansioista sosialisoidaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Perttu Tuomaala:

Erilaisia voimalaitoksia tulee käyttöikänsä päähän niin paljon, että ilman ydinvoimaa emme pysty ilmastotavoitteitamme saavuttamaan. Energiatehokkuutta ja uusiutuvia energianlähteitä kehitetään, mutta toistaiseksi tarvitsemme myös ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Perttu Tuomaala:

Kivihiilestä pitää luopua heti. Turve on kotimaisena vaihtoehtona kivihiiltä vähemmän huono valinta. Maakaasu taas on vähäpäästöisin. En usko, että pystymme vielä kymmenen vuoden päästä luopumaan kokonaan kaikista fossiilisista polttoaineista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Perttu Tuomaala:

Suomen teollisuustuotanto on laskenut pientä vuoden 2011 piikkiä lukuunottamatta jo seitsemättä vuotta. Yksityinen sektori ja sen työntekijät ovat joustaneet irtisanomisina ja lomautuksina. Rahaa pitää saada ihmisten ja yritysten käyttöön. On julkisen sektorin aika joustaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Perttu Tuomaala:

Ensinnäkin, pidän ruotsin kielestä kovasti. Mielestäni asiaa tulisi tarkastella alueellisesti. Kotipaikkakuntani Porvoo on kaksikielinen ja esimerkiksi täällä toinen kotimainen tulee olla pakollinen. Itä-Suomessa sen sijaan tulisi venäjän olla valittavissa ruotsin sijaan kaupan ja muun rajan ylittävän yhteistyön takia. Englantia pitäisi kaikkien joka tapauksessa osata ja määrättömän montaa kieltä ei matti meikäläinen pysty oppimaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Perttu Tuomaala:

Tietääkseni nykyisin velvoite on ottaa vastaan työpaikka, joka on 1,5 tunnin matkan (julkisia käyttäen) päässä kotoa tai lähempänä. En lähtisi tätä velvoitetta enää kiristämään, vaikka olenkin sitä mieltä, että työn perässä pitää olla valmis muuttamaan kauemmaksikin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Perttu Tuomaala:

Suomessa kertyneestä varallisuudesta on maksettu verot jo moneen kertaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Perttu Tuomaala:

Sallisin ravintoloiden päättää aukioloajoistaan itse ja siten, että niiden on sulkeuduttava viimeistään 03:30. Nykyisin juhlijat menevät monesti kotioloihin jatkamaan, mikä on huonompi vaihtoehto kuin ravintola.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Perttu Tuomaala:

Pakkoliitokset ovat nykyisinkin tietyissä olosuhteissa mahdollisia. Uskon, että euro toimii konsulttina ja tulemme näkemään paljon kuntaliitoksia, vaikka sote-järjestämislakiesitys vei liitoksilta suurimman paineen pois.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Perttu Tuomaala:

Paikallista sopimista palkoista pitää sallia alle työehtosopimuksen tason, jotta irtisanomisia ja lomautuksia olisi vähemmän. Myös nuoret ilman työkokemusta töitä hakevat nuoret hyötyisivät tästä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Perttu Tuomaala:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, mutta tulonsiirrot esimerkiksi Uudeltaamaalta muualle Suomeen ovat jo suuruusluokaltaan tapissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Perttu Tuomaala:

Sote-uudistuksessa pitää luopua tuotantovastuullisten kuntayhtymien monopoliasemasta. Yksityiset ja kolmannen sektorin tuottajat on tuotava samalla viivalle. Kilpailukykyisin tuottakoot.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Perttu Tuomaala:

Tämä riippuu kunnasta. Kaikkein pienimpien kuntien ei ole syytä tuottaa mitään sote-palveluita itse. Toisaalta perusterveydenhuollossa monet keskisuuret kaupungit ovat onnistuneet riittävän hyvin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Perttu Tuomaala:

GPS-navigaattoreiden ja nettipohjaisten varausjärjestelmien takia osan kuljetuksista voisi hoitaa vähemmän pätevä kuljettajakin. Markkinoita voi vapauttaa. Silti normaalin taksin kaltaiselle laadukkaammalle palvelullekin on varmasti tarvetta myös jatkossa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Perttu Tuomaala:

Viime vuonna EU:sta on ollut ehkä enemmän haittaa lähinnä liian korkean valuuttakurssin takia samoin kuin Kreikan tukemisen takia. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Suomi on kuitenkin hyötynyt EU:sta niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. EU on myös rauhan projekti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Perttu Tuomaala:

Jos vero olisi globaalisti käytössä en pitäisi sitä mahdottomana. Nykyisin vain harvat maat soveltavat rahoitusmarkkinaveroa, ja sen käyttöönotto veisi pääomia Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Perttu Tuomaala:

Suomella ei ole nyt sodan uhkaa. Valitettavasti en kuitenkaan usko Venäjän laajentumispyrkimysten hiipuvan lähivuosina. Naton turvatakuut vähentäisivät sodan uhkaa, mikäli turvallisuustilanne lähialueillamme merkittävästi kiristyisi,

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Perttu Tuomaala:

Tärkein tekijä Suomen turvallisuuden kannalta on vahvat omat Puolustusvoimat.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Perttu Tuomaala:

Uskon, että suomalaiset työnantajat tekevät itse tarveharkinnan. Vältetään turhaa byrokratiaa, jos suomalainen työnantaja ja ulkomainen työntekijä ovat toisensa löytäneet.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Perttu Tuomaala:

Tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä minua häiritsi se, että kaikkein tärkeimmästä asiasta eli lasten tarpeista, oikeuksista ja asemasta puhuttiin vain vähän. Luotan kuitenkin Mannerheimin Lastensuojeluliiton kantaan, että tärkeintä on että lapsella on turvallinen aikuinen. Kaksi aikuista jaksaa lapsenhoitoa paremmin kuin yksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Perttu Tuomaala:

Monet vanhemmat ja osa koulujen henkilökunnasta pitää lapsia jopa "asiakkaina". Lapset ovat koulussa koulutettavana yhteiskuntaan, ja opettajan kuuluu olla ylemmässä asemassa. Tarvitaan myös oikeuksia puuttua ja estää häiriökäytöstä. Vanhempien olisi konfliktitilanteessa syytä uskoa ensisijaisesti opettajaa,

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Perttu Tuomaala:

Muita tärkeitä arvoja ovat vastuullisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo - se että syntyperästä riippumatta kaikille annetaan reilu mahdollisuus omilla toimillaan menestyä elämässä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Perttu Tuomaala:

Olennaista ei ole kuka palvelut tuottaa, kunhan verorahoille saadaan paras vastine. Nykyisin ei yksityistä vaihtoehtoa monesti edes selvitetä kunnolla. Tällainen arvionti puuttuu esimerkiksi monen kunnan päätöksenteosta kokonaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Perttu Tuomaala:

Veroaste ei saa enää nousta. Rahat yritysten ja kansalalaisten käyttöön.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Perttu Tuomaala:

Suomessa tuloerot ovat kansainvälisesti vertailtuna hyvin pienet ja ansiotuloveron progressio on liian jyrkkä. Lisäeurosta suurimman hyödyn vie palkansaajalta monesti valtio.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Perttu Tuomaala:

Jos emme karsi osaa julkisista palveluista ja tuota jäljelle jääviä viisaammin, meiltä loppuu ensin rahat ja sitten työntekijät. Omaiset ja ystävät tarvitaan vahvemmin mukaan hoitotyöhön ammattilaisten tueksi esimerkiksi hoivakodeissa. Heidän panoksestaan pitää myös palkita esimerkiksi pienentämällä hoivan asiakasmaksuja vastaavasti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Perttu Tuomaala:

Tähän kysymykseen ei ole yhtä yleispätevää vastausta. Ympäristövaikutukset on aina arvioitava ja laitettava tapaus kerrallaan vaakakuppiin talouden ja työllisyyden kanssa. Ympäristöstä on pidettävä huolta, mutta lähes kaikella ihmisen toiminnalla on ympäristövaikutuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Perttu Tuomaala:

Jos ympäristöhaitat ovat kohtuuttoman suuret saatuun taloudelliseen hyötyyn ja syntyvien työpaikkojen määrään verrattuna, on hankkeesta luovuttava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset