KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kari Tolvanen, Kokoomus, 322

Oma esittely

Olen kansanedustaja ja virkavapaalla pitkäaikaisesta rikosylikomisarion ja väkivaltarikosyksikön johtajan työstä. Minulla on kunnia toimia myös Euroopan suurimman mielenterveysjärjestön, Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajana. Minulle tärkeitä teemoja eduskunnassa ovat mm. sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden parantaminen. Arjen turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus, esim. avun ja oikeusturvan saaminen, kun niitä tarvitaan. Ulkoisen turvallisuuden merkitys on valitettavasti kasvanut Venäjän oireilun vuoksi. Lainsäädännön parantaminen tavallisen ihmisen ja uhrin näkökulmasta ovat tärkeitä kriminaalipoliittisia tavoitteita. Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä, kuten mielenterveysasioissa yleensäkin on vielä paljon töitä. Em. asioiden saaminen paremmalle mallille vähentäisi yhteiskunnan kuluja ja sitä kautta pienentäisi kestävyysvajetta ja ennen kaikkea ihmisten kärsimystä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kari Tolvanen:

Emme voi jatkuvasti tehdä lisää velkaa, joka jää lastemme maksettavaksi. Jatkuva velkaantuminen ja yli varojemme eläminen on kansantaloudellisesti kestämätöntä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kari Tolvanen:

Työn tekemisen ja työn teettämisen verotusta ei voi enää kiristää missään tuloluokassa, se on jo "tapissa". Pikemminkin on lisättävä koko kansan ostovoimaa eikä se tapahdu verotusta kiristämällä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kari Tolvanen:

Tulevalla vaalikaudella on harkittava tarkoin, onko ydinvoiman lisääminen ylipäätään tarpeellista vai ovatko vaihtoehtoiset energiamuodot riittäviä. Vastustan ehdottomasti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa venäläisen ydinenergian lisäämistä Suomessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kari Tolvanen:

Tavoite on erittäin hyvä, mutta aikataulu on epärealistinen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kari Tolvanen:

Pääsääntöisesti julkisen sektorin on hoidettava peruspalvelut (esim. koulutus ja turvallisuus). Sen sijaan julkisessa hallinnossa on paljon byrokratiaa, päällekkäisyyttä ja tehottomuutta, jota tulee karsia. Resurssia on kohdennettava palveluihin, ei hallintoon.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kari Tolvanen:

Vapaaehtoisuus on pakkoa parempi ja kannustaa opiskelemaan. Lisäksi tulisi huomioida alueellinen kielitarve, esim. Itä-Suomessa venäjän kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kari Tolvanen:

Työn tekemisen pitäisi olla aina taloudellisesti kannattavampaa kuin töistä kieltäytyminen. Lisäksi työ on tärkeä osa esim. mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta. Suomessa olisi useita purettavia normeja ja tuloloukkuja, jotka eivät edistä työllistymistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kari Tolvanen:

Lähtökohtaisesti vanhukset ovat jo maksaneet osuutensa yhteiskunnan kuluista verojen ja työn kautta. Hoivapalvelujen kulut ovat jo tällä hetkellä progressiiviset ja varakkaammat maksavat hoivasta siis muita enemmän.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kari Tolvanen:

Ravintoloissa valvotaan alkoholin anniskelua eikä niiden aukiololla ole juurikaan vaikutusta esim. ongelmakäyttöön. Ravintoloiden ollessa kiinni juominen siirtyisi kaduille ja koteihin. Vastuulliseen alkoholin käyttöön tulisi pyrkiä asennemuutoksella ja valistuksella pikemminkin kuin kielloilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kari Tolvanen:

Kuntia, joiden talous on "kuralla" vuodesta toiseen, tulee yhdistää vaikka pakolla. Lähtökohtaisesti kaikkien kuntien yhteistyötä on kehitettävä säästöjen ja järkevien palvelurakenteiden aikaan saamiseksi. Kuntauudistus ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että hallinto paisuu monimutkaiseksi, tehottomaksi ja kalliiksi hallintohimmeliksi, kuten nykyinen suunniteltu metropolihallinto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kari Tolvanen:

Palkkamaltti on välttämätön seuraavina vuosina kaikilla toimialoilla kilpailukyvyn parantamiseksi. Työehtosopimuksiin pitäisi neuvotella joustoja yrityksen kriisitilanteita varten, kuten uhkaava konkurssi, jotta työpaikat voidaan säilyttää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kari Tolvanen:

On hyvä lähtökohta, että ihmiset voivat vapaasti valita asuinpaikkansa, mutta tämä ei saa johtaa kuitenkaan kohtuuttomien valtionosuuksien maksamiseen esim. pääkaupunkiseudulla. Julkiset palvelut eivät valitettavasti voi olla harvaan asutulla seudulla samaa luokkaa kuin kaupungeissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kari Tolvanen:

Hyvä periaate olisi, että raha seuraisi potilasta ainakin perusterveydenhuollon osalta. Erityissairaanhoito on kuitenkin jatkossakin pääsääntöisesti hoidettava julkisella sektorilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kari Tolvanen:

Lähtökohtaisesti vakavaraisten ja toimivien kuntien pitää saada itse päättää perus- ja lähipalvelujen tuottamisesta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kari Tolvanen:

Taksiliikenteen vapauttaminen on aiheuttanut palvelujen heikkenemistä ja asiakkaiden huijaamista esim. Ruotsissa. Suomen nykyinen taksijärjestelmä on asiakkaille turvallinen ja luotettava.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kari Tolvanen:

EU on ongelmista huolimatta tuonut Suomeenkin turvallisuutta ja talouteen vakautta, mm. alhaisen korkotason. Turvallisuusyhteistyö korostuu eritysesti nyt Venäjän oireillessa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kari Tolvanen:

Mikäli rahoitusmarkkinavero otetaan käyttöön, sen on oltava maailmanlaajuinen. Muuten se on Suomelle epäoikeudenmukainen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kari Tolvanen:

Suomella on oltava vahva ja uskottava oma puolustus, mutta se ei valitettavasti enää nykyaikana yksin riitä. Uskottava puolustus vaatii entistä teknisempiä ja kalliimpia järjestelmiä sekä osaamista, mihin Suomella ei yksin ole varaa. Jo pelkkä jäsenyys tuo ennaltaehkäisevää turvallisuutta, sillä yhteenkään Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kari Tolvanen:

Uskottava puolustus on tällä hetkellä ylläpidettävä erityisesti Venäjän koko Eurooppaan aiheuttaman epävakauden vuoksi. Asejärjestelmien päivitys ja hankinta sekä puolustuksen ylläpito maksavat paljon.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kari Tolvanen:

Lähtökohtaisesti pitää pystyä ensin työllistämään oman maan kansalaiset ja maassa jo olevat ulkomaalaiset.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kari Tolvanen:

Asia käsiteltiin jo kuluneella vaalikaudella eduskunnassa ja laki ns. tasa-arvoisesta avioliitosta hyväksyttiin. Vaikka äänestinkin lakia vastaan, demokratia on puhunut ja tyydyn tehtyyn päätökseen. Äänestin lakia vastaan, koska lain valmistelussa oli pahoja puutteita. Mm. lapsivaikutusten arviointi puuttui kokonaan, samoin puuttui selvitys pitkään ulkomailta adoptiolasta odottaneiden avioparien asemasta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kari Tolvanen:

Aina pitää tehdä tarveharkinta ja vaikutusarviointi. Ei voida kategorisesti sanoa, että tarjous pitäisi aina hyväksyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kari Tolvanen:

Lasten kasvatus on ensisijaisesti vanhempien ja kotien tehtävä, tilanne ei parane pelkästään koulun voimin. Yhteistyö myös kurikysymyksissä on ensiarvoisen tärkeää. Koulujen on oltava turvallisia sekä oppilaille että henkilöstölle. Valitettavasti osa oppilaista häiritsee opetusta ja opettajien aika kuluu järjestyksen pitoon. Lisäksi pieni osa oppilaista oirehtii monella tavalla ja tarvitsee kurin lisäksi erityistä tukea monissa asioissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kari Tolvanen:

Hyvä arvopohja konservatiiville, mutta liian tiukkapipoinenkaan ei pidä olla.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kari Tolvanen:

Tärkeintä on, että esimerkiksi perusterveydenhuollossa potilas saa hyvää hoitoa riippumatta siitä, tuottaako palvelun julkinen sektori vai yksityinen yrittäjä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kari Tolvanen:

Ainakaan työn tekemisen tai työn teettämisen verotusta ei voi enää kiristää, koska se heikentää merkittävästi talouskasvua. Muutenkin Suomen veroaste on todella korkea.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kari Tolvanen:

Tuloeroja tulee aina olemaan. Työstä ja menestymisestä pitää voida palkita. Mutta kohtuus tässäkin asiassa on oltava jo yhteiskuntarauhan vuoksi. Tuloeroilla ja lahjakkuudella ei ole välttämättä mitään tekemistä toistensa kanssa, lahjakkuutta on hyvin monenlaista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kari Tolvanen:

Elämme tällä hetkellä jatkuvasti velaksi. Palveluissa ja esim. sosiaalietuuksissa olisi paljon kehitettävää ja päällekkäisyyksien purkamista. Jo palvelujen organisoiminen järkevästi toisi säästöjä ilman, että avun tarvitsijan etuudet tästä kärsisivät.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kari Tolvanen:

Totta kai aina on huomioitava ympäristöasiat parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta jos meillä ei talous toimi, silloin ei toimi yhteiskuntakaan eikä silloin ole varaa huolehtia ympäristöstäkään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kari Tolvanen:

Luonnollisesti ympäristövaikutukset tulee aina arvioida päätöksenteossa. Vaikutusarvioinnin pohjalta tapauskohtaisesti harkitaan eri intressit, hyödyt ja haitat sekä niiden painoarvo. Kts. edellinen 29. vastaus.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset