KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Alexander Stubb, Kokoomus, 320

Oma esittely

Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja, Suomen pääministeri.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Alexander Stubb:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Tärkeintä on rakenteellisten uudistusten jatkaminen ja hallinnollisten esteiden poistaminen yritysten investoinneilta ja työn teettämiseltä. Olisi kuitenkin virheellistä uskotella, että urakasta voitaisiin selvitä ilman välittömästi vaikuttavia menosäästöjä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Alexander Stubb:

Työn verotuksen kiristäminen ei edistä työn kannustavuutta, kuten ei myöskään verotuksen progression kiristäminen. Työn kustannuksia pitää pikemminkin laskea kuin nostaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Alexander Stubb:

Ydinvoima on yksi vähäpäästöinen energiamuoto muiden joukossa. Ei ongelmaton, ei täydellinen, mutta parempi kuin esimerkiksi kivihiili.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Alexander Stubb:

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on suunnitelmallisesti vähennettävä, mutta niistä kokonaan eroon pääseminen ei noin nopealla aikataululla ole realistista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Alexander Stubb:

Julkinen sektori on tällä hetkellä liian raskas siihen nähden, mitä yksityinen sektori kykenee tuotannollaan rahoittamaan. Sen kustannuksia on välttämätöntä hillitä. Päättäjien on kyettävä tekemään selkeitä valintoja sen suhteen, mitkä toiminnot ovat välttämättömiä ja mitkä vähemmän välttämättömiä. Julkisen sektorin suhteen bruttokansantuotteeseen tulisi olla noin 50% pitkällä aikavälillä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Alexander Stubb:

Olen ehdottanut, että kielten opiskelun aloitusta aikaistettaisiin siten, että heti ensimmäiseltä luokalta lähtien aloitettaisiin molempien kotimaisten opiskelu ja kolmas kieli sen lisäksi. Sitten 5. tai 6. luokalla saisi vapaasti valita, mitä kieliä jatkaa tai haluaako aloittaa kokonaan uusien kielten opiskelun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Alexander Stubb:

Työllistymistä on edistettävä erilaisilla tavoilla. Työn vastaanottaminen on tehtävä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin työttömyyden jatkaminen. Tutkimustenkin mukaan työllistyvyys heikkenee nopeasti työttömyyden pitkittyessä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Alexander Stubb:

Sellainen johtaisi todennäköisesti omaisuusjärjestelyihin tämän kiertämiseksi, huonoimmassa tapauksessa varallisuuden siirtämiseen maan rajojen ulkopuolelle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Alexander Stubb:

Alkoholihaittoja pitää torjua, mutta ei ole aivan selvää, onko ravintoloiden toiminnan rajoittaminen tehokkain keino siihen. Hyvin todennäköistä on, että jos nykyistä suurempi osa alkoholin kulutuksesta tapahtuisi valvotuissa oloissa ravintolassa, myös haitat vähenisivät. Ravintola-ala myös tuottaa verotuloja ja työpaikkoja, toisin kuin matkustajatuonti ja kodeissa tapahtuva juominen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Alexander Stubb:

Kuntien määrää tärkeämpi kysymys on niiden kyky selviytyä velvoitteistaan. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita onkin tarkasteltava kriittisesti ja vähintään pidättäydyttävä säätämästä niitä lisää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Alexander Stubb:

Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen ehtoja kannattaisi keventää siten, että opiskelijalle ei olisi pakko maksaa ammattilaisen palkkaa. Suomen Yrittäjien "koulutussopimus" -malli on kokeilemisen arvoinen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Alexander Stubb:

Haja-asutusalueiden omien vahvuuksien hyödyntäminen kannattavan elinkeinotoiminnan synnyttämiseksi on kestävä tapa edistää tätä tavoitetta. Valtion tehtävä on luoda puitteita alueiden yrityksille menestyä, ei tehdä yritystoimintaa itse tai valita voittajia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Alexander Stubb:

Keskeistä on varmistaa ihmisille mahdollisuus itse valita itselleen sopivin palvelu. Kokoomus ei kannata yksityistä eikä julkista monopolia vaan haluaa sekä yksityisen että kolmannen sektorin mukaan kirittämään julkista puolta sekä laadun että kustannustehokkuuden näkökulmasta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Alexander Stubb:

Kokoomus katsoo sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien näkökulmaa. Toisin sanoen ajatuksen on lähdettävä ihmisestä, ei hallinnosta tai rakenteista. Kun huomio on palvelua tarvitsevassa ihmisessä, on ensiarvoista hänen saamansa palvelu, sen laatu ja vaikuttavuus. Se kuka palvelua tuottaa ei ole tärkeintä, vaan se, että esim. lääkäriin pääsee, hoito on laadukasta ja kestävällä taloudellisella pohjalla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Alexander Stubb:

Lupajärjestelmän perusteluita ovat perinteisesti olleet palvelun laadun, turvallisuuden ja saatavuuden takaaminen. Kannattaisi ennakkoluulottomasti tutkia, olisiko näiden varmistamiseen olemassa muitakin tapoja kuin nykyinen tiukka sääntely.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Alexander Stubb:

Turvatut perusvapaudet, vakaa hinta- ja korkotaso, kuuluminen samaan arvoyhteisöön. Vapaa liikkuvuus, sisämarkkinat, maailman suurin kauppapoliittinen toimija ja Suomi osana sitä. EU:sta on ilman muuta Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Alexander Stubb:

Suomen ei pidä mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. Siitä ei voi saada edes Euroopan laajuista, saati maailmanlaajuista järjestelmää.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Alexander Stubb:

Nykyinen hallitus ei sitä tee, koska näin on ohjelmassa sovittu. Tulevan hallituksen ei pidä tehdä samanlaista ei-kirjausta vaan vähintäänkin pitää jäsenyyden hakeminen aitona mahdollisuutena. Kokoomuksen mielestä Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Alexander Stubb:

Puolustusvälineiden riittävä määrä ja laatu sekä osaavan ja toimintakykyisen reservin kouluttaminen ovat asioita, joita ei voi jättää hoitamatta. Puolueiden kesken ei ole suurta erimielisyyttä sen suhteen, että määrärahatasoa on jonkin verran korotettava, jotta puolustuskyky tulee turvatuksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Alexander Stubb:

Kokoomus kannattaa työperäistä maahanmuuttoa. Työvoiman saatavuusharkintaa kannattaa maltillisesti mutta suunnitelmallisesti keventää. Työvoiman tarjonta on yksi keskeinen talouskasvua mahdollistava tekijä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Alexander Stubb:

Tätä mieltä olen ollut johdonmukaisesti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Alexander Stubb:

Ehtojen on oltava kohtuulliset vastaanottavalle kunnalle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Alexander Stubb:

Lasten ja nuorten kuunteleminen ja heidän kohtelemisensa yksilöinä on paljon tärkeämpää kuin kuri. Lapset oppivat esimerkin kautta. Epäasialliseen käytökseen pitää tietenkin puuttua, mutta se on kaikkien aikuisten vastuulla. Niin kodin kuin koulun.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Alexander Stubb:

Nuo arvot ovat minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeät. Vaikka poliittisilta näkemyksiltäni olenkin kaikessa mielessä maltillinen liberaali, henkilökohtaisen elämäni valinnat ovat olleet hyvin perinteisiä. Avoin ja suvaitseva yhteiskunta sallii ihmisille monenlaiset oman elämän arvovalinnat, myös perinteisemmät.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Alexander Stubb:

Yritysten, ja kolmannen sektorin. Jos jossain tapauksessa järjestö tai yritys kykenee vastaamaan palveluntarpeeseen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, ei ole mitään syytä estää sitä osallistumasta toimintaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Alexander Stubb:

Veronkorotusten tie on loppuun käyty. Olemme jo nyt verotuksessa Euroopan ja maailman kärjen tuntumassa. Verotuksen kiristäminen olisi väärä viesti, kun haluamme asettaa etusijalle suomalaisen työn ja työllistämisen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Alexander Stubb:

Enemmän kuin tuloeroihin, politiikassa pitäisi keskittyä absoluuttisen köyhyyden torjuntaan. Tuloeroja pienentää esim. sekin, että rikkaimmat muuttavat pois maasta. Mutta se ei helpota yhdenkään köyhän asemaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Alexander Stubb:

Sosiaalietuuksien kulut pienenevät, kun suurempi osa ihmisistä löytää työpaikan. Työlinja on oikea linja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Alexander Stubb:

Ne tilanteet, joissa näiden asioiden välillä tosiasiassa olisi suuri sovittamaton ristiriita, ovat hyvin harvinaisia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Alexander Stubb:

Samalla on muistettava, että suomalainen teollisuus on maailman puhtainta. Siinä mielessä suomalainen teollisuusinvestointi on maailmanlaajuisesta ympäristövaikutusten näkökulmasta aina lähtökohtaisesti ympäristöteko.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset