KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ann-Mari Patshijew, Kokoomus, 318

Oma esittely

Olen yrittäjä, ison perheen äiti, intohimoinen autoharrastaja, aktiivinen yhdistysihminen ja kuntapoliitikko Vantaalta. Organisointi ja paineensietokyky on erittäin hyvä, sillä suuren perheen ja työn/yrityksen yhdistäminen on ollut oma taitolajinsa. Minulle tärkeitä asioita ovat työ, sillä työn antaminen ja vastaanottamien sekä työn tekeminen pitäisi aina olla kannattava vaihtoehto, myös nuorille. Oikeusturva pitäisi saada lähemmäs oikeustajua, autoilun kustannuksia pitäisi laskea ja turhaa sääntelyä pitäisi purkaa. Autoharrastuksen lisäksi liikunnasta saa lisää virtaa arkeen ja joskus on taas mukava käpertyä hyvän kirjan kanssa sohvalle ja rauhoittua ulkomaailmalta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ann-Mari Patshijew:

Joskus joutuu luopumaan saavutetuista eduista, niin ikävää kuin se onkin. Mutta on tarkkaan harkittava, mihin palveluihin ja etuisuuksiin se vaikuttaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ann-Mari Patshijew:

Työn verotus on mielestäni tällä hetkellä Suomessa saavuttanut kipurajan. Palkan verotusta ei pitäisi enää nostaa missään tuloluokassa, raha pitää saada kiertoon ja kulutus nousuun. Matalimmissa palkkaluokissa verotusta pitäisi keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ann-Mari Patshijew:

Suomessa olevat ydinvoimalat alkavat olla vanhoja, ja energian tarve kuitenkin lisääntyy, joten uutta modernia teknologiaa kaivataan Suomeen. Tuotantotaloudellinen hyötysuhde ydinvoimassa on hyvä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ann-Mari Patshijew:

Julkista sektoria tulee pienentää, mutta päällikkötason hallintoportaasta, ei suinkaan sieltä käsillä tekevästä!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ann-Mari Patshijew:

Suomi on kaksikielinen maa ja toinen kieli on tällä hetkellä ruotsi. Pakko- sana on aina kinkkinen juttu, kielen opiskelu on aina hyödyllistä. Kielitaito on valtava pääoma ja yhden kielen oppimisen jälkeen toinen kieli on aina helpompi oppia. Itse Ruotsiin muuttaessani oli pakko-ruotsista valtavasti hyötyä, integroitumisessa vieraaseen yhteiskuntaan. Itseasiassa ihan minkä tahansa vieraan kielen opiskelu tulisi aloittaa jo ensimmäisellä luokalla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ann-Mari Patshijew:

Työn vastaanottaminen pitää olla aina kaikkein kannattavin vaihtoehto.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ann-Mari Patshijew:

Hoivapalvelut maksaa joka tapauksessa, ja jotenkin se palvelu on maksettava. Jos ihmisellä on paljon omaisuutta, olisiko sitä järkevää realisoida hyvään hoitoon?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ann-Mari Patshijew:

Yrittäjällä pitää olla vapaus harjoittaa yritystoimintaansa, ilman viranomaisten rajoittavaa holhousta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ann-Mari Patshijew:

Itse metropolialueella asuvana, en näe pakkoliitoksia täällä järkevänä, sillä se lisäisi väistämättä hallintohimmeleitä ja byrokratiaa, sekä huonontaisi lähipalveluita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ann-Mari Patshijew:

Paitsi siinä tapauksessa kun nuori palkataan oppisopimuksella/ koulutussopimuksella töihin täysin ummikkona ja pitää opettaa uuteen ammattiin, tässä tapauksessa pitää pystyä joustamaan TES:sin mukaisesta minimipalkasta ja palkan pitää nousta työtaidon karttuessa. Tämä lisäisi nuorten työllistymistä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ann-Mari Patshijew:

Koko Suomen kansa ei voi asua Uudellamaalla, olisi syytä asuttaa myös muuta Suomea. Siirtämällä esimerkiski valtion laitoksia tms. maakuntiin, sinne saataisiin työpaikkoja ja ihmiset voisivat asua muuallakin kuin kaupungin kivikylissä. Tämä voisi helpottaa vuokramarkkinoita ja pääkaupunkiseudun korkeita hintoja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ann-Mari Patshijew:

Rahan pitää seurata asiakasta eikä päin vastoin. Ihmisillä pitää olla vapaus valita. Ei pidä tuijottaa sitä kuka palvelun tuottaa, vaan että asiakas saa laadukasta palvelua tarvitsemana ajankohtana!

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ann-Mari Patshijew:

Tukholman alueella tehtiin vastaava muutos ja se nosti hinnat pilviin ja palvelutaso laski dramaattisesti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ann-Mari Patshijew:

Korkotaso on pysynyt vakaana, liikkuminen on helpottunut, yhteinen valuutta helpottaa hintavertailua. Vahva euro on mukava matkakumppani.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ann-Mari Patshijew:

Vaikka liittyisimme Natoon, pitää valtion oma puolustus olla kunnossa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ann-Mari Patshijew:

Työn perässä muuttaminen pitää olla kannattavaa. Jos täällä on työpaikka tiedossa, pitää siihen voida hakea mistä maasta hyvänsä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ann-Mari Patshijew:

Tässäkin kohtaa haluan kuitenkin sanoa että on epärelevanttia jälleen miettiä kuka palvelun tuottaa, tärkeintä on se että palvelua saa silloin kun sitä tarvitsee ja että se on laadukasta ja osaavaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ann-Mari Patshijew:

Ympäristöasiat otetaan jo nykyisin huomioon päätöksenteossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ann-Mari Patshijew:

Näin toimitaan jo nykyisin. Terveelle pohjalle rakennettu talouskasvu ja työpaikat/ yritykset huomioivat jo nykylainsäädännön mukaan ympäristöasiat.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset