KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Carita Orlando, Kokoomus, 316

Oma esittely

Olen kahden lapsen äiti, vaimo ja yrittäjä. Toimin perustamani vajaan 20 henkilön tilitoimiston toimitusjohtajana. Uskon yrittäjyyteen ja työn tekemiseen, kannustavaan verotukseen sekä mahdollisuuksien tasa-arvoon. Toimin Vantaalla kaupunginvaltuutettuna sekä Vantaan ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtajana. Haluan olla mukana tekemässä päätöksiä paremman, kannustavamman ja hieman vapaamman yhteiskunnan eteen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Carita Orlando:

Emme voi ottaa jatkuvasti lisävelkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Carita Orlando:

Verotus on jokaisessa tuloluokassa liian korkealla tasolla. Palkasta pitäisi aina vähintään puolet jäädä työntekijälle itselleen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Carita Orlando:

Sähkön kulutus tulee varmuudella kasvamaan tulevaisuudessa. Meidän on myös luotava kannattavat edellytykset suomalaiselle teollisuudelle ja erityisesti vientiteollisuudelle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Carita Orlando:

On mahdotonta kuvitella, että pystyisimme toteuttamaan esitetyllä aikataululla muita hinnaltaan kilpailuykyksiä ratkaisuja perusenergian tuotantoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Carita Orlando:

Yksityiset yritykset on otettava yhä enemmän mukaan tuottamaan myös julkisia palveluja. Liian isot ja byrokraattiset hallintokoneistot on purettava. Suuren julkisen sektorin rahoittaminen käy yhä vaikeammaksi. Julkisen sektorin menot suhteessa bruttokansantuotteeseen on saatava alle 50 prosenttiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Carita Orlando:

Niin kauan kuin ruotsi on toinen virallinen kielemme, tulee sen opiskelun olla pakollista. Pienen koululaisen on mahdotonta tietää missä päin Suomea hän aikuisena asuu tai mihin ammattiin hän haluaa pyrkiä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Carita Orlando:

Mikäli työttömyys pitkittyy liiaksi, on työn saaminen entistä vaikeampaa. Työttömyys johtaa myös helpommin terveysongelmiin. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että työn tekemiseen kannustetaan entistä voimakkaammin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Carita Orlando:

On mahdollista, että lakisääteinen eläke eikä julkiset varat riitä rahoittamaan ihmisten hoivapalveluita. Elinikämme ja tarvitsemamme hoitoaika pitenee jatkuvasti. Siksi omaa rahoitusosuutta voi lisätä niillä, joilla siihen on varaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Carita Orlando:

Aukioloaikoja ja yleensä anniskeluun liittyviä sääntöjä on syytä tarkastella kriittisesti. Rajoituksia ja sääntöjä on liikaa ja se vaikeuttaa ravintolatoimintaa ja heikentää kannattavuutta. Aukioloajoissa on kuitenkin huomioitava ravintolan ympäristö (meluhaitat).

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Carita Orlando:

Kuntien määrää vähentämällä saadaa purettua moninkertaista hallintoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Carita Orlando:

Työpaikoilla pitäisi olla mahdollisuus sopia asioista paikallisesti. On parempi säilyttää työpaikkoja tinkimällä palkasta tai erilaisista lisistä. Pieni palkka ja työpaikka kelpaisi myös usein koululaisille, vajaakuntoisille tai vaikka eläkeläiselle joka kaipaa kevyttä tekemistä ja lisäansioita. Tekemätöntä työtä ja erilaisia aputehtäviä on paljon, mutta nykyisillä työllistämisen kustannuksilla niihin ei ole mahdollista työllistää ketään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Carita Orlando:

Kaikkien ei tule asua pääkaupunkiseudulla tai kaupunkikeskuksissa. Kuitenkaan joka kolkkaan ei voida verovaroin järjestää palveluita. Ihmisten tulee ottaa vastuu asuinpaikkansa valinnasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Carita Orlando:

Kustannustehokas palvelurakenne ei toteudu ilman tervettä kilpailua. Yksityiset ja julkiset palvelut täydentävät toisiaan. Jokaisella pitäisi olla oikeus valita parasta ja vaikuttavinta palvelua ja saatavuutta. Yksityinen sektori toimii innovaattorina ja tehokkuuden kirittäjänä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Carita Orlando:

Kuntayhtymät ovat liian kankeita ja kalliita organisaatioita. Sote-uuditus on kuitenkin vietävä loppuun asti ja hyödynnettävä kuntien parhaat käytännöt.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Carita Orlando:

Maakunnissa tämä voisi johtaa siihen, että taksia ei saa silloin kun sitä tarvitsee tai siellä missä sitä tarvitsee. Vapaat markkinat voivat johtaa kohtuuttoman kalliisiin kyyteihin silloin kun kysyntää on vähän.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Carita Orlando:

Eu on kansainvälistänyt elinkeinoelämää ja helpottanut suomalaisten yritysten pääsyä Euroopan markkinoille. Suomalaisten valinnanvara tavara- ja tuotemarkkinoilla on monipuolistunut, matkustaminen helpottunut ja rahaliikenne yhteisen valuutan ansiosta yksinkertaistunut.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Carita Orlando:

Rahoitusmarkkinaveron pitäisi toimiakseen olla globaali vero.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Carita Orlando:

Nato-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia turvallisuuspolitiikassa. Aktiivista keskustelua Nato-jäsenyydestä on jatkettava. Hallitusohjelmassa ei tule sulkea mitään vaihtoehtoja pois.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Carita Orlando:

Meillä on edessä tilanne, jossa puolustusvoimien kalusto on vanhenemassa eikä uutta tekniikkaa juuri ole käytössä. Suomen tulee kyetä pitämään joukkomme varustuksen niin modernilla tasolla, että emme ole täysin riippuvaisia ulkopuolisesta avusta mahdollisissa konfliktitilanteissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Carita Orlando:

Tarvitsemme lisää työperäisestä maahanmuuttoa. Veronmaksajien määrä vähenee huolestuttavasti. Työllisyysasteemme on laskenut 69 %:iin, kun talouden kannalta kestävä taso on 75 %. Työikäisen väestön tarjonta vähenee vuosittain 10 000 henkilöllä, eikä uutta työvoimaa työmarkkinoille ole juuri saatavissa muualta kuin ulkomailta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Carita Orlando:

Sateenkaariperheessä elävä lapsi saa varmasti yhtä paljon rakkautta kuin heteroperheessä elävä. Perhe käsitteenä on nykyisin yhä moninaisempi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Carita Orlando:

En usko tiukkaan kuriin vaan kasvatuksellisiin keinoihin, mutta väärin tekemisestä pitää seurata rangaistus. Lapsen tai nuoren pitää kuitenkin ymmärtää ja hyväksyä säännöt ja niiden rikkomisen seuraukset.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Carita Orlando:

Koti, uskonto ja isänmaa merkitsevät eri ihmisille eri asioita. Siksi on hyväksyttävä erilaiset ajattelutavat ja pyrittävä lisäämään erilaisuuden hyväksymista ja suvaitsevaisuutta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Carita Orlando:

Yksityiset yritykset joutuvat jakuvasti kehittämään toimintaansa ja löytämään kustannustehokkaat tavat toimia ja laadukaat asiakasta tyydyttävät ratkaisut. Yksityinen sektori toimii julkisen sektorin sparraajana. Useimmat julkisen sektorin tehtävät tai osan niistä voi ulkoistaa. Hallittu palveluiden ulkoistaminen ja siihen liittyvä avoin kustannuslaskenta edistävät tuottavuuden ja laadun paranemista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Carita Orlando:

Verot ovat tällä hetkellä aivan liian korkealla tasolla. Emme jatkuvasti voi lisätä julkisia palveluja ja erilaisia veloitteita, jollei meillä ole siihen varaa. Veroja korottamalla heikennämme ostovoimaa ja siten talouden toimeliaisuutta. Liian korkeat verot johtavat mittavaan verosunnitteluun ja siirtää investointeja Suomen rajojen ulkopuolelle, mikä taas johtaa laskeviin verotuloihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Carita Orlando:

Tuloerojen ei tule olla liian suuria, mutta ahkeruuden, lahjakkuuden ja yrittämisen pitää olla palkitsevaa. Tarvitsemme hyvätuloisia ja rikkaita maksamaan veroja ja kuluttamaan. Koulutuksen, ahkeran työskentelyn ja riskinoton pitää mahdollistaa hyviin ansioihin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Carita Orlando:

Kuntien tehtäviä on jatkuvasti lisätty eikä se ole kestävää. Erilaiset selvitystyöt, vähimmäisvaatimukset ja mitoitukset lisäävät kustannuksia. Palveluja ja sosiaalietuuksia on tarkasteltava kriittisesti eikä niitä tule ainakaan lisätä/ kasvattaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Carita Orlando:

Ympäristöasioista on pidettävä huolta. Teknologiaa on kehitettävä niin, että talouskasvu on mahdollista ilman ympäristön kuormittamista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset