KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tapani Mäkinen, Kokoomus, 314

Oma esittely

Olen yrittäjätaustainen kansanedustaja Vantaalta. Vaimoni Päivin kanssa olemme olleet naimisissa vuodesta 1991. Poikamme Teemu on 20-vuotias ja suorittaa varusmiespalvelustaan Karjalan Prikaatissa. Tyttäremme Nora kuoli syöpään 19-vuotiaana vuonna 2011. Olen ollut Vantaalla kaupunginvaltuutettuna 26 vuotta. Vuodesta 2002 olen toiminut Vantaan kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtajana olen ollut mm. Copterline Oy:ssa ja Vantaan Yrittäjissä. Kansanedustajana olen ollut vuosina 2003-04 sekä vuodesta 2007 lukien. Vapa-aikanani harrastan uintia, murtomaahiihtoa, laskettelua sekä mieskuorolaulua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tapani Mäkinen:

Olemme viime vuosina eläneet velkarahalla, eli palvelujen tuottamiseksi ja julkisten palkkojen maksuun on otettu velkaa. Näin ei voi jatkua, meidän on sopeutettava kulut tuloja vastaaviksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tapani Mäkinen:

Suomen kansantaloudesta kotimarkkinat ovat lähes 50 prosenttia, joten varmistaaksemme kotimarkkinoiden ostovoiman meidän tulee harkita ansiotuloverotuksen laskemista kaikissa tuloluokissa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tapani Mäkinen:

Teollisuutemme kilpailukyvyn varmistamiseksi meidän tulee pitää huoli, että kotimaisen energian hinta on mahdollisimman edullista. Meidän tulee myös varmistaa, että Suomi on mahdollisimman omavarainen energian tuotannossaan. Ympäristönäkökulmasta asiaa tarkastellen ydinvoima on hyvin ympäristöystävällinen. Fennovoiman ydinvoimalupa oli tarkoituksenmukainen, myös Fortumin jatko Loviisassa on varmistettava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tapani Mäkinen:

Suomen tulee siirtyä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa uutta teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on, että Suomi luopuu fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tapani Mäkinen:

Meillä on liian suuri julkinen sektori. Byrokratiaa ja hallintoa on vähennettävä muun muassa sääntelyä vähentämällä ja sähköisiä palveluja lisäten.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tapani Mäkinen:

Eri kielten osaaminen on rikkaus ja myös toisen kotimaisen kielen osaaminen on suuri pääoma jokaiselle suomalaiselle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tapani Mäkinen:

Lainsäädäntöä on muutettava siten, että työttömyyskorvaus ei olisi vastikkeeton.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tapani Mäkinen:

Moni suomalainen toivoo mahdollisuutta asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, tätä helpottaa kotiin tuotavat julkiset palvelut, joka sinänsä on yhteiskunnalle aina edullisin vaihtoehto. On myös kannustettavaa, että mahdollisuuksien mukaan, ihmiset ostaisivat omaa elämänlaatua lisääviä palveluja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tapani Mäkinen:

Minun mielestäni kaikki aukioloajat tulisi vapauttaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tapani Mäkinen:

Pakko ei ole oikea ratkaisu pohdittavaksi kuin niissä tilanteissa, joissa kunta taloudellisesti kriisikunta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tapani Mäkinen:

Paikallista sopimista tulee voida lisätä. Erityisesti vastavalmistuneiden kohdalla tulee voida tulkita ansiotasoa vapaammin. Tämä ei tarkoita sitä, että heidän tulisi automaattisesti saada työehtosopimuksia alhaisempaa palkkaa, mutta jos vaihtoehtona on, että opiskelemme itsemme kortistoon, tulee tilannetta voida soveltaa työpaikkakohtaisesti.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tapani Mäkinen:

Koko Suomea ei tule verovaroin pitää asuttuna. Kaupungistuminen ei ole ilmiö vaan se on Suomessakin jatkunut tasaisesti aina 60-luvulta lukien. Ihmisten asumista ei tule säätää, jokaisella tulee olla oikeus asua siellä missä haluaa. Paikallinen elinvoima lähtee omasta paikallisesta tekemisestä, hyvään elinkeino- ja asuntopolitiikkaan tulee kannustaa ei pakottaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tapani Mäkinen:

Ihmisillä tulee olla oikeus valita, eli raha seuraa asiakasta on oikea periaate. Parhaimmillaan palvelut paranevat kun julkinen toimija ja yksityinen toimija kehittävät toimintaansa tasavertaisesti, samoista lähtökohdista. Tavoitteena on saavuttaa tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut siten, että ne voidaan järjestää taloudellisesti mahdollisimman tehokkaasti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tapani Mäkinen:

Sote-uudistuksen tarkoitus on se, että kunnat eivät jatkossa tuota sote-palveluja. Ongelma onkin juuri se, että kunnilla ei juurikaan ole ohjausvaltaa, joten sote-palvelujen järjestäminen pitääkin mielestäni saattaa suoraan vaaleilla valittavan valtuuston alle, kokonaan pois kunnilta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tapani Mäkinen:

Mielestäni nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö on hyvä. Suomessa asiakas voi luottaa taksien palvelu- ja hintatasoon. Taksipalvelut ovat osa julkista liikennettä, joten siksikin nykyinen tilanne on hyvä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tapani Mäkinen:

Suomen liityttyä osaksi EU:ta olemme olleet osana Euroopan sisämarkkinoita, joka on antanut suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kilpailla tasavertaisina yhteisillä markkinoilla. EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on ollut Suomelle vain hyötyä. EU on merkittävä rauhan ja talouden yhteisö, on hyvä että Suomi on sen aktiivinen jäsen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tapani Mäkinen:

Rahoitusmarkkinavero nostaisi muun muassa rahoituksen välityksen kustannuksia, eli ratkaisu oli oikea.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tapani Mäkinen:

Mielestäni Nato-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta. Meidän pitäisikin valmistella selonteko mahdollisen jäsenyyden vaikutuksista. Jäsenyyden toteutuminen edellyttää kansalaisten, eduskunnan ja valtion johdon tukea. Jäsenyydestä on tarvittaessa suoritettava kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tapani Mäkinen:

Suomen puolustusvoimien määrärahat on nostettava uskottavan puolustuskyvyn edellyttämälle tasolle.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tapani Mäkinen:

Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava sillä meidän on väestön ikääntyessä varmistettava "tekevien käsien määrä".

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tapani Mäkinen:

Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys. Jokaisella ihmisellä tulee olla samat oikeudet, se ei voi olla kiinni toisten moraalista.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tapani Mäkinen:

Vastaanottokeskuksia tulee olla riittävä määrä ja eri puolella Suomea.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tapani Mäkinen:

Lasten kasvatus on ensisijaisesti vanhempien tehtävä, mutta opettajilla tulee olla riittävät mahdollisuudet tukea vanhempien kasvatustyötä. Tällä hetkellä lainsäädäntö pitää sisällään liikaa sääntelyä, tässäkin suhteessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tapani Mäkinen:

Ehdottomasti, eli koti, uskonto ja isänmaa on arvopohja, jonka periaatteisiin on hyvä rakentaa yhteiskuntaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tapani Mäkinen:

Julkisten palvelujen tuottamisessa yksityiset yritykset ja kolmas sektori ovat jo tänään erittäin tärkeässä roolissa. On tärkeää, että tämä kumppanuus pysyy osana julkisia palveluja myös tulevaisuudessa, näin toimien kaikki toimijat aktiivisesti kehittävät omaa tekemistään entistäkin paremmaksi ja tuottavammaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tapani Mäkinen:

Suomalaisia verotetaan jo nyt aivan liikaa, verojen nosto leikkaisi ratkaisevasti suomalaisten ostovoimaa. Julkisten palvelujen tason tulee olla mitoitettu resurssiemme mukaisiksi. Sääntelyä ja annettavien palvelujen määrää voidaan leikata myös siten, että sen vaikutus on minimaalinen niille jotka ovat täysin niistä riippuvaisia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tapani Mäkinen:

Jokaisella suomalaisella tulee olla yhdenvartaiset mahdollisuudet oppimiseen ja itsensä sivistämiseen. Tuloerojen kasvu ei ole positiivinen asia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tapani Mäkinen:

Meidän tulee varmistaa, että työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin jouten olo. Julkisia palvelujen muotoja ja tehokkuutta tulee voida muuttaa ja lisätä, nykyisen kaltaisiin palveluihin meillä ei ole varaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tapani Mäkinen:

Millään ei voi perustella ympäristön tietoista vahingoittamista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tapani Mäkinen:

Meidän pitää varmistaa, että kaikki tekeminen tehdään ympäristön ehdoilla, eli harkittu luonnon ja ympäristön tuhoaminen ei ole hyväksyttävää. Yva-menettelyn laajentaminen kaikkeen tekemiseen on kuitenkin turhaa sääntelyn lisäämistä. Mutta päätökset tulee tehdä aina ympäristöä kunnioittaen!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset