KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kai Mykkänen, Kokoomus, 311

Oma esittely

Sinivihreä uudistaja. Venäjä-asiantuntija. Lapsiperheen isä Espoosta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kai Mykkänen:

Vähemmän tarpeellisista karsien voimme pelastaa olennaisen eli hyvinvointiyhteiskunnan ytimen. Jos pistetään pää pensaaseen ja jatketaan velkaantumista, ajaudumme ennen pitkää Kreikan tielle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kai Mykkänen:

Palkkojen verot ovat muihin maihin verrattuna jo nyt todella korkeat, erityisesti keski- ja hyvätuloisilla. Verojen kuuluu tulojen mukana kasvaa, mutta jos tienatusta lisäeurosta menee paljon yli puolet verottajalle, alkaa mennä överiksi. Työn pitää aina kannattaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kai Mykkänen:

Ydinvoimaloiden määrä vaikuttaa yksittäisistä tekijöistä eniten sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen määrään lähivuosikymmeninä. Myöhemmin voi olla toisin, mutta meillä ei ole aikaa odottaa. Ks. tarkemmin http://www.kaimykkanen.fi/mieluummin-ydinvoimaa-kuin-kivihiilta-kun-taytyy-valita/

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kai Mykkänen:

Irti kivihiilestä ja öljyriippuvuus puoleen 10 vuodessa on minun reseptini, ks. http://www.kaimykkanen.fi/oljyriippuvuus-voitaisiin-puolittaa-10-vuodessa/ . Tällä reseptillä pelkkää sähköä tekevät polttolaitokset jäävät poikkeustilanteiden tarpeisiin ja lämmityksessä biopolttoaineiden, hukkalämpöjen ja lämpöpumppujen osuus kasvaa nopeasti. Näin myös turpeen ja maakaasun käyttö vähenee, vaikka pyrkisinkin ensin eroon ulkomailta tuotavasta hiilestä ja öljystä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kai Mykkänen:

Olemme viime vuosina velkaantuneet joka vuosi sen summan, jonka Kreikka on meille velkaa yhteensä, siis 7-8 miljardia euroa. Jos näin jatketaan, ollaan 2020-luvun aikana tuhon tiellä, kun työikäisten osuus suomalaisista samalla tuntuvasti laskee. On vastuutonta pakoilla vaikeita valintoja ja antaa ongelmien paisua suuremmiksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kai Mykkänen:

Ruotsin kieltä on hyvä osata, mutta nykysysteemillä käyttökelpoisen ruotsin hallitsee oikeasti vain pieni osa meistä. Minusta on väärin huijata itseämme tässä. Vapaasti valittuna kieltä opittaisiin ainakin vähän enemmän - osa ruotsia, joku venäjää, joku vaikka espanjaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kai Mykkänen:

Työllisyysasteen nousu pienentäisi ratkaisevasti tarvetta leikata palveluista, lapsilisistä jne. Jokaisen panosta tarvitaan. Työ pitää elämän raiteillaan. Ruotsin ja Saksan esimerkit osoittavat, että työttömyyttä myös voidaan oikeasti vähentää, jos uskalletaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kai Mykkänen:

Perushoiva pitää olla tarjolla jokaiselle. Uusia hoitoja kuitenkin kehitetään nopeammin kuin vanhat halpenevat. Hyvän elämän pidentämismahdollisuudet ovat hieno asia. Samalla on tarpeen tehdä avoimesti rajaus, mikä kuuluu verorahoitteiseen turvaan ja mikä on sellaista extraa, johon on varauduttava omalla kustannuksella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kai Mykkänen:

Aukioloaikojen sääntely on teennäistä, sattumanvaraista ja johtaa ravintoloiden ulkopuolella nautitun, usein ulkomailta tuodun alkoholin osuuden kasvuun.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kai Mykkänen:

Olennaisinta ei ole kuntien määrä vaan lakisääteinen stoppi kuntien vastuuttomalle velkaantumiselle ja jatkuvalle kuntaverojen nousulle. Samalla se pakottaisi elinkelvottomat kunnat yhdistymään nykyistä nopeammin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kai Mykkänen:

Ei yleistä palkka-alea mutta rajatusti kyllä. Työttömyyden nujertamiseksi mahdollistaisin taulukkopalkkoja pienemmät palkat, joiden päälle maksettaisiin osa työttömän saamista tuista niin, että kokonaisansio olisi riittävä. Tuettu työ on parempi kuin työttömyys. Firman joutuessa vaikeuksiin pitäisi myös olla mahdollista paikallisesti sopia palkanalennuksista irtisanomisten sijaan, jos työntekijät ovat siihen valmiita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kai Mykkänen:

Teiden ja muiden yhteyksien tulee kohtuudella ulottua kaikkiin asutuksiin, mutta ihmisten ja työpaikkojen pitäminen tukirahoilla jossain ei yleensä toimi ja tulee kalliiksi. Kannettu vesi ei kaivossa pysy.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kai Mykkänen:

Raha seuraa potilasta -malli on lyhentänyt varsinkin terveyskeskusjonoja Ruotsissa olennaisesti. Suomessa se auttaisi erityisesti vähäosaisia, joilla ei ole työterveyshuoltoa eikä varaa yksityisiin palveluihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kai Mykkänen:

Meillä on laaja yhteisymmärrys, että useimmilla kunnilla on liian kapeat hartijat järjestää sote-palvelut parhaalla tavalla. Selkein ratkaisu on siirtää näiden palveluiden järjestämisvastuu ihan lain tasolla joko kunnista riippumattomalle maakunnalliselle tasolle tai suoraan valtiolle. Jatkossakin kunta voisi hyvin tuottaa palvelut, jos se osoittaa tilaajatasolle olevansa paras.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kai Mykkänen:

Pitäisi aina olla looginen ja kirkas syy siihen, että valtio rajoittaa yrittämisen vapautta. Alalla vallinnut perinne kilpailun rajoittamiseen ei riitä. Suomen taksijärjestelmä toimii, mutta säännelty malli rajoittaa sellaisia tekniikkaan perustuvia uusia ideoita, joista uber-taksit ovat esimerkki.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kai Mykkänen:

EU:n ulkopuolella olisimme edelleen harmaalla vyöhykkeellä Venäjän ja lännen välissä. Viennistämme noin 2/3 menee Eurooppaan. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kasvuloikkaa olisi vaikea ajatella ilman, että yrityksemme pääsivät hyödyntämään Euroopan sisämarkkinoita täysillä. Vaikkapa ilmastopäästöjen säätely olisi myös tehotonta ja epäreilumpaa jos jokainen maa yrittäisi sitä ihan omin keinoin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kai Mykkänen:

Eurooppalainen rahoitusmarkkina on muutenkin riittävän hyydyksissä finanssikriisin jälkeisten uusien rajoitteiden myötä. Suomelle sijoitusten saaminen joustavasti ulkomailta on olennainen asia yritysten uudistumisen rahoittamisessa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kai Mykkänen:

En ole Nato-intoilija, mutta sekin mahdollisuus on olemassa, että turvallisuustilanne Pohjois-Euroopassa muuttuu dramaattisesti. Silloin Suomen olisi minusta turvallisempaa olla selkeästi läntisen sateenvarjon alla. Luulen myös, että liioittelemme Nato-jäsenyyden vaikutusta Suomen ja Venäjän suhteisiin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kai Mykkänen:

Uskottava puolustus on tarpeellinen este kaikenlaisia vippaskonsteinkin aiheutettavia epäjärjestyksen kylvämisiä vastaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kai Mykkänen:

Tarveharkinnan poistaminen olisi helpoimpia tapoja nopeuttaa vaikkapa Supercellin tapaisten yritysten kasvua. He kyllä saavat luvat, mutta siinä kestää puoli vuotta, jonka aikana avainhenkilö on usein kadonnut muualle. Tarvitsemme kipeästi työperäistä maahanmuuttoa, kun työikäiset suomalaiset vähenevät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kai Mykkänen:

Asia tuli jo minusta asiallisesti ratkaistua kansalaisaloitteen yhteydessä. Yhdenvertaisuuden on oltava vahva periaate. Perheet ovat moninaisia hyvin monin eri tavoin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kai Mykkänen:

Espooseen mahtuu hyvin, jos siitä on kokonaisuuden kannalta hyötyä. Pienemmillä paikkakunnilla pitää valita paikat ennen kaikkea niin, että pakolaisten sopeutuminen Suomeen on mahdollisimman sujuvaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kai Mykkänen:

Ei pitäisi minusta olla poliitikkojen asia. Luotan opettajien ammattitaitoon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kai Mykkänen:

Kyllä jos tarkoitetaan, että perheillä on oltava edellytykset ja vastuu huolehtia jäsenistään (koti), että yhteiskunta tukee rikasta elämänkatsomusta (uskonto) ja että Suomi on hyvä ja puolustamisen arvoinen maa meille (isänmaa). Mutta usein näitä käsitteitä tulkitaan ahtaasti, jolloin niistä voi tulla pohja minulle vieraalle ajattelutavalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kai Mykkänen:

Esimerkiksi bussiliput ovat selvästi halvempia ja vuorot runsaampia pääkaupunkiseudun bussiliikenteen kilpailuttamisen ansiosta. Kilpailu tehostaa toimintaa ja vähillä rahoilla saadaan enemmän. Yksityinen ei ole kuitenkaan itseisarvo vaan vaihtoehtojen on oltava valinnassa samalla viivalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kai Mykkänen:

Ei tässä tilanteessa, koska emme saa taloutta käyntiin jos jatkamme veronkorotuksia ja ilman talouskasvua leikkauksille ei tule loppua ollenkaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kai Mykkänen:

Verotuksen päätehtävä on taata kaikille hyvä koulutus, toimivat palvelut ja minimitoimeentulo. On oikein, että verot kasvavat tulojen mukana, mutta kohtuus kaikessa: työ, aktiivisuus ja yrittäminen pitää palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kai Mykkänen:

Emme tarvitse paluuta 1950-luvulle. Esim. palaaminen 2000-luvun alun palveluiden laajuuteen säästäisi vuosittaisia menoja yli 3 miljardilla eurolla ja riittäisi pitkälle. Uskon, että meillä olisi hyvät mahdollisuudet pelastaa "nykyisen kaltaisen" hyvinvointiyhteiskunnan olennaiset asiat, jos vain uskallamme karsia rönsyjä ja tehdä työn tekemisestä sekä teettämisestä aina kannattavaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kai Mykkänen:

Vastuuseen kuuluu kaikissa oloissa, että jätämme maat, meret ja ilman hyvässä kunnossa lapsillemme. Sitä paitsi ympäristöongelmien hallinta on myös talouden etu. Esim. hallitsematon ilmastonmuutos tulee todennäköisesti monin verroin kalliimmaksi kuin päästöjen vähentäminen ajoissa kestävälle tasolle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kai Mykkänen:

Päätösten edut ja haitat pitää punnita järkiperäisesti - siitähän julkisen vallan käytössä on kyse. Samalla päätöksenteko pitää olla selkeää ja suoraviivaista. Se ei ole oikein, että yhden tuulivoimalan rakentamiseen tarvittavien kaavojen ja lupien päättämiseen menee 5 vuotta, kun myllyn pystyttää muutamassa kuukaudessa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset