KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Elina Lepomäki, Kokoomus, 309

Oma esittely

Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja. Pyrin 2011 eduskuntaan, koska olin huolestunut Suomen talouden tilasta. Tuo huoli on yhä syventynyt, ja haen sen vuoksi jatkokaudelle. Nousin vuonna 2014 kesken kauden eduskuntaan Jyrki Kataisen tilalle, ja loppukaudesta pääsin jo aktiivisesti työn makuun. Ennen kansanedustajaksi nousemista toimin Ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana, ja sitä ennen noin 11 vuotta rahoitusalalla eri Pohjoismaissa ja Lontoossa (Nordea, RBS) erilaisissa riskienhallinnan ja johdannaisten johto- ja asiantuntijatehtävissä. Viime vuodet olen lisäksi toiminut suomalaisten kasvuyritysten parissa enkelisijoittajana, hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana. Olen naimisissa ja uusioperheeseemme kuuluu kolme lasta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Elina Lepomäki:

Suomen kestävyysvaje on eri arvioiden mukaan 8-12 miljardin euron luokkaa. Julkinen talous on ollut 8 vuotta alijäämäinen. Talouskasvuksi ennustetaan useiksi vuosiksi eteenpäin 0-1%. On selvää, että julkisia menoja on leikattava – muun sanominen on epärehellistä, tietoista velkaantumista lastemme nimissä ja vastuutonta riskinottoa. Luottoluokituksemme laski jo, eikä se jää siihen, jos korjausliikettä ei pian tehdä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Elina Lepomäki:

Hyvätuloisilla palkkatasoilla työntekijän veroprosentti on Suomessa 3,8–6,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muissa Euroopan maissa. Ero Euroopan ulkopuolisiin maihin on yli 10 %-yksikköä. Verot nostavat työllistämiskynnystä ja vähentävät työpaikkoja, sillä yrityksen kustannukset maksaa lopulta aina sen asiakas (jos maksaa). Huippuosaajien työtä meidän pitäisi verottaa nykyistä vähemmän, jotta näitä työpaikkoja syntyisi lisää. Yli 100000 ansaitsevat (1,3%) maksavat 20% veroista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Elina Lepomäki:

Suomessa sijaitseva ydinvoimatuotanto vähentää energiariippuvuuttamme muista maista, erityisesti Venäjästä. Se on päästötön energiamuoto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Elina Lepomäki:

Turve on hyvää kotimaista energiaa, joskaan ei kovin nopeasti uusiutuvaa. Mieluummin sitä kuin muualta tuotua kivihiiltä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Elina Lepomäki:

Suomen julkinen sektori on ylimitoitettu talouden kantokykyyn nähden. Lähes 60% suhde julkisten menojen ja BKT:n välillä on tuonut meille kyseenalaisen ykkössijan Euroopassa. Suurin osa tulonsiirroista kohdistuu keskiluokalta keskiluokalle, sen sijaan että hyvinvointivalio keskittyisi auttamaan heitä, jotka eivät siihen itse kykene. Julkisen sektorin ei tarvitse itse tehdä kaikkea, mutta se mikä tehdään (mm. sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, koulutus ja terveys) tulee tehdä hyvin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Elina Lepomäki:

Kansainvälisillä markkinoilla tarvitaan monenlaista osaamista. Juju on erikoistumisessa, mikä pätee myös kielivalintoihin. Pakkoruotsin vastentahtoinen opiskelu ei tee kenestäkään pätevää ruotsia puhuvaa asiakaspalvelijaa tai ruotsinkielistä virkamiestä. Kaikkiin taitoihin pätee motivaatio. Arvostan ruotsin kieltä ja mielestäni on rikkaus, että tuo kulttuuriperintö maassamme säilyy. Pakkoruotsi ei kuitenkaan ole se keino.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Elina Lepomäki:

En kannata vastikkeellista sosiaaliturvaa, vaan ihmisestä itsestään lähtevää motivaatiota hakeutua töihin. On selvää, ettei työstä systemaattisesti kieltäytyvän työkykyisen henkilön sosiaaliturva voi olla kovin korkea. Silti ketään ei voi pakottaa, vaan jokaisella tulee olla järjestelmän puolesta kyllin suuri kannustin tehdä ja yrittää, sen sijaan että kannustin on nykyisin usein päinvastainen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Elina Lepomäki:

Se olkoon jokaisen oma valinta. Ihmisen perustuslainkin takaama omaisuudensuoja olkoon loukkaamaton myös vanhuudessa. Sen sijaan julkisen vallan tulee tehdä selkeä päätös siitä, mitä palveluita ikäihmisille tarjotaan, ja tuosta hyvinvointilupauksesta on pidettävä systemaattisesti kiinni.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Elina Lepomäki:

Aukioloaikojen rajoittaminen siirtää alkoholinkulutusta sinne, missä valvontaa ei ole. Se rajoittaa elinkeinonvapautta ja vähentää työpaikkoja. Vaikeina aikoina tarvitsemme lisää elinvoimaisuutta ja luottoa ihmisten omaan arviointikykyyn, sen sijaan että sääntelemme hulluin keinoin ongelmaa, joka syntyy muualla kuin ravintoloissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Elina Lepomäki:

Suomen ensisijainen ongelma ei liity kuntien määrään, vaan niiden tehtäviin ja tehtävien järjestämiseen. Kunnan olemassaolo ei esimerkiksi itsessään takaa lähipalveluita, vaan lähellä kansalaisia olevat palvelut voidaan tuottaa myös monella muulla mallilla ja erityisesti nykyistä paremmin. Jos kuntien pakollisia tehtäviä karsitaan, se ei tarkoita, ettei niitä sen jälkeen syntyisi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Elina Lepomäki:

Minimipalkka ei ole solidaarinen. Se ei takaa sitä, että jokainen saisi vähintään tuon palkan, vaan ainoastaan sen, ettei tuon tason alle voi työllistää. Se lisää työttömyyttä ja on epäreilu erityisesti nuoria, maahanmuuttajia ja erityisryhmiä kohtaan. Osaaminen karttuu parhaiten töissä ja siksi olisi tärkeää, että työn syrjään pääsisi kaikissa oloissa nykyistä helpommin kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Elina Lepomäki:

Ei tukemalla verovaroin vaan luomalla infrastruktuuria, tiet, lentokentät jne, sekä sijoittamalla sopivia toimintoja ruuhka-Suomen ulkopuolelle jos se on kustannustehokasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Elina Lepomäki:

Ruotsissa käytetään palveluseteleitä ja jonot ovat kadonneet. Briteissä NHS-järjestelmässä jokainen voi valita läheltään omalääkärin, ja julkinen raha seuraa potilasta. Järjestelmät ovat molemmissa maissa aidosti kaikille kansalaisille sopivia ja yksilöllisiä - samalla kustannustehokkaita. Suomessa kansa on jaettu kahteen leiriin: heihin jotka joutuvat käyttämään heikosti toimivaa julkista terveydenhuoltoa ja heihin, jotka pääsevät työterveyshuoltoon tai joilla on yksityinen sairasvakuutus.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Elina Lepomäki:

Raha seuraa asiakasta -mallissa tätä ongelmaa ei olisi. Kunnat voisivat tarjota palveluitaan samalla viivalla kuin mikä tahansa yksityinen tai julkinen toimija. Asiakas päättäisi mistä saisi parhaan laatutason annetulla summalla. Silloin markkinoita kilpailutettaisiin satoja kertoja päivässä, sen sijaan että vain kerran vuosiksi kerrallaan virkamiesten toimesta. Laatu paranisi ja palvelu olisi yksilöllistä - myös pienillä paikkakunnilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Elina Lepomäki:

Kilpailu on kuluttajan etu. Niillä markkinoilla, joilla Uber on päässyt toimimaan, se on tuonut taksiliikenteeseen kuluttajille halvemmat hinnat ja paremman laatukokemuksen. Taksitoimialalla kilpailun esteille on todella vähäiset perusteet.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Elina Lepomäki:

EU:sta arvoyhteisönä ja vapaakauppa-alueena on ollut Suomelle kiistatta hyötyä, mutta euron edut eivät ole niin ilmeiset. Yhteisvaluutta on kriisissä ja Suomessa olisi pohdittava avoimesti, miten kotimaan talous pistetään yhteisvaluuttakuntoon. 15 vuotta myöhässä on parempi kuin ei milloinkaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Elina Lepomäki:

Rahoitusmarkkinavero asettaisi Suomessa toimivat pankit toisiinsa nähden eri asemaan. Suomalaiset pankit kärsisivät, siinä missä muut pohjoismaiset suurpankit (Danske, Nordea), todennäköisesti välttäisivät veron. Rahoitusmarkkinavero siirtää rahoituspalveluita ja työpaikkoja EU-/euromaiden ulkopuolelle. Sen toimisi alueella lisäkustannuksena, jonka maksaisi kuluttaja. Markkinoita vakauttavaa ominaisuutta verolla ei ole.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Elina Lepomäki:

Suomen on selkeästi liittouduttava maailmanpoliittisen turvallisuustilanteen kiristyessä. Samalla meidän on pidettävä omasta uskottavasta maanpuolustuksesta ja siihen liittyvästä maanpuolustustahdosta kiinni.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Elina Lepomäki:

Olimme sotilaallisesti liittoutuneita tai emme, tarvitsemme uskottavan ja suorituskykyisen oman puolustuksen. Sillä olisi ensisijaisesti myös pelotevaikutus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Elina Lepomäki:

Työperäistä maahanmuuttoa pitää helpottaa, sen sijaan humanitäärisessä maahanmuutossa on karsimisen varaa. Kriisialueilla ihmisiä autetaan tehokkaimmin paikallisesti tai lähialueilla. Se on ollut myös YK:n pakolaissopimuksen alkuperäinen tarkoitus. Suomeen kaivataan monenlaista osaamista ja erityisesti tekemistä, niin koti- kuin ulkomailta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Elina Lepomäki:

Kannatan laajaa sopimusvapautta ja yhtäläisiä oikeuksia kansalaisille lain edessä. Kirkko saa edelleen vihkiä niitä pareja, joita se haluaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Elina Lepomäki:

Ikävä kyllä moni vanhempi ulkoistaa kasvatusvastuutaan kouluille, mikä koituu kaikkien oppilaiden tappioksi. Kouluissa pitäisi olla mahdollisuus puuttua lasten pahoinvointiin ja siitä seuraavaan häiriökäyttäytymiseen nykyistä paremmin. Opettajia ja kanssaihmisiä tulee kunnioittaa ja kouluissa on oltava turvattu ympäristö oppia. Erikoisosaamisen kunnioittaminen jo peruskoulussa ohjaisi lapsia käyttämään omaa osaamistaan nykyistä tehokkaammin, ja samalla osaamisen tasoa voitaisiin nostaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Elina Lepomäki:

Suomalaisten arvopohja nojaa kristilliseen perinteeseen, ja hyvä niin. Silti maassa tulisi toteuttaa muiden sivistysmaiden tavoin uskonnonvapaus, eli kirkko ja valtio tulisi nykyistä selvemmin erottaa toisistaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Elina Lepomäki:

Ensisijaisesti julkisia palveluja ei tulisi ulkoistaa, vaan asukkaiden valinnanvapautta lisätä. Siinä on fundamentaalinen ero, sillä markkina voi pysyä tehokkaana ja kuluttajalle suotuisana vain, jos palveluita voidaan arvioida yksilötasolla hintaansa nähden. Eli enemmän palveluseteleitä, julkinen maksaa, asiakas päättää itselleen sopivimman palvelun.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Elina Lepomäki:

Suomen kokonaisveroaste on jo nyt maailman korkeimpia, ja monen veroasteen kohdalla tilanne on nyt se, että veronkorotus johtaa verokertymän pienenemiseen. Veroastetta, erityisesti ansiotuloverojen kohdalla, pitäisi sen sijaan pyrkiä laskemaan myös vaikeina aikoina. Se lisää toimeliaisuutta ja työpaikkoja ja palauttaa Suomen suhteellista kilpailukykyä vertailumaihin nähden. Keskiluokan etuuksia tulee karsia, sillä ne lisäävät kustannusten lisäksi kannustinloukkuja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Elina Lepomäki:

Tuloeroissa ei pitäisi olla ongelmaa silloin, kun ne on hankittu ilman erivapauksia ja ilman rikollisuutta. Julkisessa keskustelussa keskitytään liikaa suhteellisten tuloerojen tuijottamiseen, samalla kun oikeita ongelmiamme ovat köyhyys eli tulojen puute ja elämän näköalattomuus. Kaiken lisäksi tuloerot ovat maassamme jo nyt maailman pienimpiä ja koulutetun ihmisen ostovoima eurooppalaisittain alhaisinta. Hyvätuloiset myös pitkälti maksavat ne verot, joilla maksetaan julkiset palvelut.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Elina Lepomäki:

Palvelut: kyllä, koska kaikki halutaan tehdä tai ulkoistaa itse eikä niitä johdeta kunnolla. Tehottomuus syntyy rakenteista ja kielteisistä kannustimista. Sosiaalietuuksien pitäisi nykyistä enemmän keskittyä perusturvaan sekä ihmisarvoisen elämän takaamiseen heille, jotka apua aidosti tarvitsevat. Keskiluokan ansiosidonnaisista tulonsiirroista on pidemmän päälle luovuttava. Ne luovat tehottomuutta ja vääriä kannustimia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Elina Lepomäki:

Usein tälläisessa vastaikkainasettelussa eivät ole vastakkain todelliset ympäristöasiat. Kyseenalaiset ympäristösäännökset usein pikemmin haittaavat taloudellista toimintaa sen sijaan että ne todellisuudessa suojelisivat ympäristöä. Peruuttamatonta ympäristön pilaamista ei tule sallia

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Elina Lepomäki:

Nykymuotoinen elintaso, elämänlaatu ja taloudellinen toiminta ovat mahdottomia, jos ympäristöä ei voida kuormittaa lainkaan. Peruuttamatonta ympäristön pilaamista ei tule sallia. Muissa tapauksissa tätä kysymystä tulisi tarkastella omaisuudensuojan näkökulmasta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset