KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eero Lehti, Kokoomus, 308

Oma esittely

Kansantalous pääaineena, kauppatieteen kunniatohtori, Vaasa

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eero Lehti:

Jatkuva velkaantuminen johtaa Kreikan tilanteeseen. Pitäisi myös luoda uutta korkean osaamisen tuotannollista toimintaa, jolla saataisiin vientituloja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eero Lehti:

Liian kireä verotus estää työn tekemistä ja heikentää yksilön ja valtion taloutta pidemmän päälle. Marginaalivero on nyt liian korkea.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eero Lehti:

Suomen teollinen rakenne vaatii paljon energiaa. Sitä tuodaan ulkomailta noin 20 %. Se kannattaa tuottaa kotimaassa jo pelkästään huoltovarmuudenkin takia. Ydinenergia ei riskeeraa ilmastoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eero Lehti:

Suomi tarvitsee eri energialähteitä. Hiilipitoisistakaan emme voi luopua, hake ja turve kulkevat käsi kädessä polttolaitoksissa ja vähentävät tuontia. Niillä voidaan energiatuotantoa säädellä paremmin kuin ydinenergialla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eero Lehti:

Kun yksityinen sektori on supistunut ja julkiseen sektoriin ei ole puututtu, on syntynyt epäsuhta. Näin suurta julkista sektoria emme pysty ylläpitämään pidemmän päälle.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eero Lehti:

Globalisoituminen vaatii myös muiden kielten osaamista. Oppilaan ja kodin päätös, mitä kieliä opiskellaan, on oikea lähtökohta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eero Lehti:

Olisi syytä, että jo nyt noudatettaisiin lakia ja jos ei omaa ammattia vastaavaa työtä ole tarjolla, olisi syytä ottaa vastaan muuta työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eero Lehti:

Asia on nykyisin ratkaistu siten, että varallisuutta ei käytetä, mutta eläkettä kylläkin, mikä on oikein.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eero Lehti:

Työturvallisuuden ja ihmisten oman edun takia ravintoloiden aamuun asti oleva aukiolo ei ole kenenkään edun mukaista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eero Lehti:

Ensisijaisesti kuntien oman päätöksen perusteella on muokattava Suomen kuntien lukumäärää ja rakennetta kehitettävä. Yli 100.000 asukkaan kunnat eivät ole kovin tehokkaaksi osoittautuneita palveluiden yksikköhinnalla laskettuna.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eero Lehti:

On parempi työllistää, vaikka alhaisemmalla palkalla uin jäädä kokonaan työttömäksi. Työttömäksi jääminen pitäisi jättää viimeiseksi keinoksi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eero Lehti:

Tästä periaatteesta on pidetty kiinni vuosisatoja. Vaikka elinkeinorakenne muuttuukin, ei maaseutua päästää autioitumaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eero Lehti:

Ilman kilpailua ja periaatetta, että asiakkaalla on raha mukanaan, sote-uudistuksesta tulee kallis harharetki.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eero Lehti:

Ehdotetussa sote-uudistuksessa kunta jäisi pelkästään maksajan rooliin ja kapitaatio -malli on täysin virheellinen rahoitusratkaisu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eero Lehti:

Taksiliikenne nykyisellä systeemillä toimii hyvin. Ruotsinkokeilut, jossa annettiin vapaus takseille hinnoitella, johti suuriin ongelmiin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eero Lehti:

Tässä tilanteessa ilman euroa Suomi olisi suurissa ongelmissa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eero Lehti:

Suomen edun mukainen ratkaisu on todella pysyä erossa rahoitusmarkkinaverosta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eero Lehti:

Suomen puolustus ei kriisitilanteessa ole kestävä ilman ulkopuolista apua. Mihinkään Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eero Lehti:

Turvallisuus on heikentynyt ja Suomen tulee varautua epävarmempiin aikoihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eero Lehti:

Yksityisen sektorin kilpailu parantaa ja tehostaa molempien tuotantoa ja asiakaspalvelua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eero Lehti:

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Kertymä ennen pitkää vain supistuu.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eero Lehti:

Kokonaisuuden kannalta nykyjärjestelmä, jossa palkitaan ahkeruudesta ja lahjakkuudesta, on parempi kuin täydellinen tasapistäminen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eero Lehti:

Kun ei enää ole Nokian kaltaisia tulonlähteitä, ei velkaantumisellakaan nykyistä elintasoa enää pitkään jatkaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eero Lehti:

Liito-orava ei voi estää metroaseman rakentamista. Jonkinlainen käytännönläheinen ajattelumalli olisi tervetullut.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eero Lehti:

Melkein kaikki rakentaminen on ympäristölle muutos alkueräiseen luontoon. Ihmisten elinolosuhteiden parantaminen on perusteltua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset