KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Konttas, Kokoomus, 305

Oma esittely

Olen 52-vuotias espoolainen yrittäjä ja talouden ammattilainen. Perheeseeni kuuluu kolme 15–20 -vuotiasta nuorta, puolisoni Hanna ja hänen lapsensa. Olen Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Kokoomuksen puheenjohtaja ja Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen. Harrastan yhteiskunnallista toimintaa ja salibandya. Sotilasarvoltani olen reservin kapteeni.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Konttas:

Julkisen sektorin menot on sopeutettava tuloihin, velkaantumisen on loputtava. Tulevan hallituksen on sitouduttava tasapainottamaan talous. Lupaus hyvinvointiyhteiskunnasta on tyhjän päällä ilman tervettä taloutta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Konttas:

Korkeat verot haittaavat jo nyt kansantalouden kasvua. Työn tekemisestä ei pidä rankaista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Konttas:

Suomen tulee parantaa energiaomavaraisuuttaan, jotta riippuvuus Venäjältä tuotavasta sähköstä poistuu. Kansalaiset ja elinkeinoelämä tarvitsevat edullista ja puhdasta perusenergiaa, jonka tuotanto ei vaihtele säiden mukaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Konttas:

Turve on uusiutuva luonnonvara. Lisäksi maakaasua varten on rakennettu infrastruktuuri ja kaasu on melko puhdasta. Teknologia vähentää saasteita merkittävästi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Konttas:

Julkisen sektorin suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa liian suuri, mikä on johtanut jatkuvaan velkaantumiseen. Julkinen talous on tasapainotettava eikä se onnistu ilman julkisen sektorin pienentämistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Konttas:

Pakollinen ruotsi vie voimavaroja muiden kielten opiskelulta. Lisäksi pakko on huono motivaattori.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Konttas:

Tarjottavan työn ei täysin tarvitse vastata koulutusta. Perusoletuksen pitää olla, että jokainen elättää itsensä työllään. Työnteon tulee aina olla kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Konttas:

Kaikilla kansalaisilla täytyy olla yhtäläinen oikeus verovaroin kustannettuihin palveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Konttas:

Nykyistä vieläkin vapaammat aukioloajat eivät toisi mitään lisäarvoa palvelujen tarjontaan. Lisäksi riski häiriökäyttäytymisestä kasvaisi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Konttas:

Oleellisinta on kuntien toiminnan vaikuttavuus. Pakko tuottaa huonoja ratkaisuja. Valtio voi käyttää taloudellisia kannustimia pienten kuntien liittymiseksi suurempiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Konttas:

Paikallisin sopimuksin voidaan parantaa työllistämistä ja työllistymistä. Työmarkkinoita joustavoittamalla pystytään synnyttämään uusia työpaikkoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Konttas:

Valtionosuusjärjestelmällä tuetaan jo merkittävästi syrjäisten alueiden kuntia, ja kun valtionosuuksia leikataan, ei syrjäseutuja pystytä keinotekoisesti pitämään asuttuina.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Konttas:

Laadukas ja tehokas palvelutuotanto on palvelujen käyttäjien ja veronmaksajien edun mukaista. Kansalaisilla tulisi aidosti olla vapaus valita julkisten ja yksityisten palveluiden välillä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Konttas:

Laadukkaat palvelut ovat olennaista, eivät valta-asemat. Nyt kaavailtu sote-uudistus voi kuitenkin pahimmillaan johtaa kaikkien kestävyysvajeiden äitiin: sote-alue järjestää palvelut, kunta on tuottajana ja maksajana eikä voi vaikuttaa kustannuksiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ari Konttas:

Rajoitteita on syytä keventää ja vähentää, mutta edelleen on varmistettava palvelun laatu ja turvallisuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Konttas:

EU-jäsenyydellä on Suomen kannalta sekä talous- että turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Jäsenmaiden erilaisuus tuo omat haasteensa, joilla on vaikutuksensa myös Suomelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Konttas:

Jos Suomi menisi mukaan rahoitusmarkkinaveroon, pankkien pääkonttoreita siirtyisi muualle. Toimiakseen rahoitusmarkkinaveron pitäisi olla globaali vero ja siitäkin huolimatta sillä olisi negatiivinen vaikutus talouteen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Konttas:

Suomi on osa länttä ja NATO-jäsenyys on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Konttas:

Suomen geopoliittinen sijainti edellyttää kansainvälisen keskiarvon ylittävää panostusta puolustukseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Konttas:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan lisätä silloin, kun se tarkoittaa sitä, että työpaikka on jo valmiina odottamassa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ari Konttas:

En kannata perheen ulkopuolista adoptiota samaa sukupuolta oleville pareille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Konttas:

Julkisen palvelutuotannon pitää olla kustannuksiltaan kilpailukykyinen yksityisen palvelutuotannon kanssa. On valittava hinta-laatusuhteeltaan paras vaihtoehto. Jo nyt tarvitsemme yksityisiä palveluja täydentämään julkisia palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Konttas:

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Jo nykyinen verotus rajoittaa kansalaisten ostovoimaa ja haittaa kansantalouden kasvua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Konttas:

Toisaalta nykyisellään tuloerot eivät välttämättä ilmennä eroja ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa vaan enemmänkin eri alojen arvostusta tai tuottavuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Konttas:

Näin ei kuitenkaan tule toimia millä ehdolla tahansa vaan on käytettävä tapauskohtaista harkintaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Konttas:

Merkittävät ympäristövaikutukset on otettava huomioon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset