KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Laura Kiijärvi, Kokoomus, 303

Oma esittely

Olen Laura Kiijärvi, espoolainen arkkitehti, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Tulin valituksi Espoon valtuustoon Uudenmaan nuorten ehdokkaiden ylivoimaisena ääniharavana vuonna 2012. Ajatusmaailmaltani olen sinivihreä liberaali, inhimillinen rationalisti. Korostan päätöksenteossani yksilönvapautta ja -vastuuta sekä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Päätökset tulee tehdä faktaan perustuen - ei tunteella järjettömästi. Edullisempi asuminen on kilpailukykymme edellytys - siksi eduskuntaan tarvitaan asumisen asiantuntija. Kestävyysvajeen ratkaiseminen vaatii uudistuksia. Työmarkkinoita pitää joustavoittaa, verotusta yksinkertaistaa ja sosiaaliturvaa uudistaa. Uudistumisen edellytys on kyky tehdä päätöksiä. Nykyisestä eturyhmäpolitiikasta ja oman edun tavoittelusta on päästävä koko Suomen yhteisen edun ajamiseen. Vapaa-ajallani luen, harrastan liikuntaa, purjehdin ja vietän aikaa mieheni ja kaksostyttöjemme (s.5/14) kanssa. Taustaltani olen entinen kilpaurheilija.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Laura Kiijärvi:

Hyvinvointiyhteiskuntamme turvaaminen pitkällä aikavälillä vaatii talouden tasapainottamista. Meillä ei ole enää varaa elää velaksi ilman talouden perustuksia tervehdyttäviä rakennemuutoksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Laura Kiijärvi:

Suomessa veroasteet ovat jo nyt EU:n kärkitasoa ja kilpailukykymme turvaamiseksi niitä ei ole enää syytä korottaa. Palkkaverotusta tuleekin pyrkiä keventämään kaikissa tuloluokissa, koska se lisää työnteon kannattavuutta ja edistää talouskasvua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Laura Kiijärvi:

Ydinvoima on tarpeellinen energiamuoto niin kauan, kunnes uusiutuvat vaihtoehdot kykenevät täyttämään suomalaisten kokonaisenergiatarpeen. Erityisesti kivihiilestä tulisi päästä eroon ydinvoiman avulla mahdollisimman nopeasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Laura Kiijärvi:

Tavoite on hyvä, mutta siihen ei tule sitoutua ehdottomasti. Luopumista ei pidä toteuttaa kasvattamalla tuontienergian määrää, jonka alkuperään emme voi suoraan vaikuttaa. Tavoitteen saavuttaminen riippuukin siitä, miten muita energiamuotoja saadaan jatkossa kehitettyä ja hyödynnettyä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Laura Kiijärvi:

Julkisen sektorin kokoa suurempi ongelma on sen toiminnan tehottomuus, lainsäädännön monimutkaisuus ja tiukka sääntely. Lopulta yksilön kannalta tärkeintä on palveluiden saatavuus kohtuullisella hinnalla, ei se, kuka ne tuottaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Laura Kiijärvi:

Sen, mitä kieliä opiskelee, tulisi olla yksilön päätäntävallassa. Vapaammalla valinnalla mahdollistettaisiin tarkoituksenmukaisten kielten opiskelu esimerkiksi asuinpaikkakunnan mukaan. Ruotsin kielen asema on tästä riippumatta turvattu perustuslaissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Laura Kiijärvi:

Pakko on tässä huono keino, mutta yhteiskunta voisi kannustaa tähän. Tulisi määritellä, mikä on se perustaso, jonka julkinen sektori tarjoaa ja joka turvaa riittävän hyvän ja yhtäläisen hoidon kaikille. Lisäpalvelut tulisi kustantaa itse, jos niitä kokee kaipaavansa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Laura Kiijärvi:

Esimerkki sääntelystä, jolla ei mielestäni ole juurikaan saavutettavaa hyötyä. Ravintoloitsijoiden tulisi voida itse päättää, milloin liikettä on kannattavaa pitää auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Laura Kiijärvi:

Kuntarakennetta on syytä uudistaa ja tarkastella kriittisesti, mutta jokainen kunta on yksilö. Jokainen liitos tuleekin arvioida tapauskohtaisesti ja liitokset tulee toteuttaa ensisijaisesti ilman pakkoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Laura Kiijärvi:

Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoilla ja joustavuutta työehtosopimusten yleissitovuuteen. Valtio ei voi tietää, millaisella sopimuksella työnantaja ja työntekijä pääsevät molempia tyydyttävään ratkaisuun. Työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen parantaa työllisyyttä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Laura Kiijärvi:

Koko Suomi voidaan pitää asuttuna, mutta ei ole realismia olettaa, että meillä olisi varaa kustantaa laadukkaat ja kattavat palvelut syrjäisimpäänkin kolkkaan. Kannatan ennemmin laadukkaita, kattavia ja jonkin verran keskitettyjä palveluita, kuin huonoja ja vähäisiä, mutta joka paikasta löytyviä palveluita. Laadukkaisiin, kattaviin ja joka paikasta löytyviin palveluihin meillä ei yksinkertaisesti pienenä kansana ole varaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Laura Kiijärvi:

Keskeistä on palveluiden saatavuus, laatu ja hinta. Ei se, kuka palvelut tuottaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Laura Kiijärvi:

Mikäli kuntauudistus ei johda suurempiin kuntiin, on perusteltua keskittää sote-palveluita kuntien yläpuolelle. Sote-palvelut tulisi joka tapauksessa uudistaa yhtenäisemmäksi ja tehokkaammaksi kokonaisuudeksi nykyisen siiloutuneen mallin sijaan. Tämän saavuttaminen on helpompaa, mikäli palveluja tuottavat yksiköt ovat nykyistä suurempia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Laura Kiijärvi:

Nykyisen kaltaisena vero aiheuttaisi finanssialan siirtymisen pois EU:sta ja vääristäisi markkinoita. Veron pitäisi toteutua globaalisti, jotta se toimisi ja täyttäisi sille asetetut tavoitteet.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Laura Kiijärvi:

Kannatan Nato-jäsenyyttä ja olisi hyvä, että jäsenyyden vaikutukset ja edellytykset selvitettäisiin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Laura Kiijärvi:

Venäjän nykytilanteessa maanpuolustuksen uskottavuus on ensiarvoisen tärkeää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Laura Kiijärvi:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa kestävyysvajeen ratkaisemiseksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Laura Kiijärvi:

Vastaanottokeskukset tulisi sijoittaa tasapuolisesti kasvukeskuksiin, jotta sopeutuminen Suomeen olisi mahdollisimman helppoa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Laura Kiijärvi:

Nykykoulun haasteet tuskin johtuvat siitä, ettei koulussa olisi kuria tarpeeksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Laura Kiijärvi:

Globaalissa Suomessa kaivataan sisäänpäin kääntymisen sijaan tilaa avarakatseisuudelle ja suvaitsevaisuudelle. Jokaisella meistä, poliitikot mukaanlukien, on oikeus omiin arvoihinsa ja toimintaan niiden pohjalta. Itselleni tärkeimmät arvot ovat yksilön vapaus ja vastuu sekä mahdollisuuksien tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Laura Kiijärvi:

Tärkeintä on palveluiden saatavuus, laatu ja hinta. Ei se, kuka ne tuottaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Laura Kiijärvi:

Nykyinen palvelutaso on ylimitoitettu suhteessa kansantaloutemme tilaan. Uusien veronkorotusten tuotto keskimäärin pienenee kokonaisveroasteen noustessa, joten niiden vaikuttavuus heikkenee.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Laura Kiijärvi:

Nykyinen palvelutaso on ylimitoitettu suhteessa kansantaloutemme tilaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Laura Kiijärvi:

Jos ympäristöasiat jatkuvasti laiminlyödään ja annetaan elinympäristömme päätyä elinkelvottomaan kuntoon, talouskasvulla tai työpaikoilla ei enää lopulta ole väliä. Ympäristö on syytä ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Päätökset tulee tehdä tapauskohtaisesti saavutettavaa hyötyä ja haittaa punniten.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Laura Kiijärvi:

Ympäristön huomioiminen ja vaikutusarviot ovat mielestäni itsestäänselvä osa päätöksentekoa. Päätökset tulee tehdä tapauskohtaisesti saavutettavaa hyötyä ja haittaa punniten.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset