KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pia Kauma, Kokoomus, 302

Oma esittely

Pyrin toiselle nelivuotiskaudelle eduskuntaan, jossa olen toiminut talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Aikaisemmin olin yritysmaailmassa noin 20 vuotta. Niistä viimeisimmät viisi vuotta olin toimitusjohtajana yrityksessä nimeltä Laatukeskus Excellence Finland, jonka taustalla on Suomen Laatuyhdistys. Olen ollut vientijohtajana Suunnossa, aluemyyntipäällikkönä Vaisalassa ja monessa muussa yrityksessä erilaisilla toimialoilla. Sujuvin kielitaito minulla on suomen lisäksi englannissa ja ranskassa. Puhun myös espanjaa ja ruotsia. Perheeseeni kuuluvat aviomieheni lisäksi neljä lasta, joista nuorin on 10- ja vanhin 21-vuotias. Politiikkaan lähdin kunnallispolitiikan kautta samana vuonna kuin nuorin lapseni syntyi. Olen nykyään kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Espoossa. Yhdessä kaudessa ei vielä ehdi saada riittävästi aikaan. Työ, talouskasvu ja turvallisuus ovat asioita, joihin on satsattava nyt kaikkein eniten.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pia Kauma:

Jos taloutta ei saada kunnolla nousuun, on talous saatava tasapainoon leikkauksilla ja säästöillä, jos ei muu auta. Verot ovat jo nyt tapissaan, eikä velkaantumistakaan voi jatkaa loputtomiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pia Kauma:

Kenenkään palkka- eikä eläkeverotusta pidä kiristää, vaan pikemminkin keventää. Kokonaisveroasteemme lähestyy jo 46 prosenttia ja on Euroopan korkeimpia. Ansiotuloista pitää jäädä nykyistä enemmän käteen, olipa mikä tulotaso tahansa. Sillä tavalla ihmiset voivat itse valita, mitä palveluja tai tuotteita ostamalla he elvyttävät Suomen taloutta. Verotuksen pitää olla sellainen, että ihmiset kokevat sen olevan oikeudennmukaista. Progressio on jo nyt suuri.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pia Kauma:

Suomen energiaomavaraisuutta pitää kasvattaa, ja siihen tarvitaan myös ydinvoimaa. Ilman ydinvoimaa omavaraisuuden kasvattaminen on vaikeampaa. Suomen vahvuus on ollut monipuolinen energiatuotanto, mutta sekä Suomi että Eurooppa kokonaisuutena ovat olleet liian riippuvaisia Venäjältä tuodusta energiasta, kuten maakaasusta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pia Kauma:

Kivihiilestä tulee luopua pitkällä aikavälillä, mutta ei turpeesta eikä maakaasusta. Turpeen hyödyntämiseksi on kehitetty teknologioita, jotka eivät enää pilaa vesistöjä samalla tavalla kuin aiemmat menetelmät. Se on myös raaka-aine, jota Suomessa riittää ja jota ei ole hyödynnetty vielä tarpeeksi. Erityisesti nesteytettyä maakaasua käytämme todennäköisesti tulevaisuuden Suomessa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pia Kauma:

Julkista sektoria on vuosien mittaan, kun talous on kasvanut, kasvatettu säätämällä lakeja, joissa erityisesti kuntien tehtävämäärä ovat lisääntynyt. Julkinen sektori on liian suuri tämänhetkiseen ja tulevaisuuden kantokykyymme nähden. Vaikka tarkoitus on ollut hyvä, olemme menneet liian pitkälle. Enemmän tehtäviä tulee jättää yksityisen ja kolmannen sektorin hoidettavaksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pia Kauma:

Suomen ja ruotsin kielet ovat molemmat hyvin pienen väestöryhmän kieliä maailman mittakaavassa. Ruotsin kieltä ei tarvita kansainvälisessä kaupassa, ja maamme rajojen ulkopuolella ruotsin kieltä tarvitaan ylipäänsä hyvin vähän. Olisi suotavaa, että suomalaiset lapset opiskelisivat kieliä, joista on enemmän hyötyä. Kielten opiskelu pitää uudistaa suomalaisissa kouluissa muutenkin. Kielten opiskelu olisi tehtävä mahdolliseksi aloittaa jo päiväkodissa. Vapaaehtoisuus tuottaa parhaat tulokset.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pia Kauma:

Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa toisiaan. Jos on ollut pitkään työttömänä eikä saa oman alansa töitä kotiseudulta, velvoitetta ottaa vastaan töitä toiselta paikkakunnalta voisi laajentaa. Nykyään ei voi enää ajatella niin, että se ammatti johon kouluttautui parikymppisenä, olisi ammattina aina eläkeikään saakka. Yritän kasvattaa omat lapsenikin siihen ajatukseen, että luultavasti omaa työpaikkaa ja jopa ammattia voi joutua vaihtamaan useammankin kerran työuransa aikana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pia Kauma:

Jo tänä päivänä suurituloisimpien omavastuu oman hoitopaikkansa kuukausikustannuksesta on usein suurempi kuin pienempituloisten. Tuloja tasataan siis jo nyt hoitomaksujen kautta ihmisen viimeisimpinä elinvuosina. Monille suomalaisille erityisesti oman asunnon säästäminen on vuosikymmenten kestävä projekti ja ainoa sijoituskohde koko elämänsä aikana. Ei tunnu hyvältä ajatukselta, että oma asunto pitäisi myydä sen vuoksi, että saa itselleen hoitoa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pia Kauma:

Suomalaiset käyttävät kansainvälisesti katsottuna paljon alkoholia. Sitä ei tarvitse enää lisätä. Sen sijaan pidän parempana, että alkoholia juotaisiin enemmän ravintoloissa kuin kotona. Silloin myös ruokaravintoloilla olisi paremmat mahdollisuudet menestyä. Voi olla, että alkoholia ei myöskään nautittaisi niin paljon kertaa kohden, jos sitä nautittaisiin enemmän ravintoloissa (valvotuissa oloissa) kodin sijaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pia Kauma:

Jos sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään pois kuntien harteilta, poistuu ainakin kaikkein suurin tarve kuntaliitoksille. Edellä mainitut sote-palvelut ovat yleensä noin puolet kuntien menoista. En kannata pakkoa enkä pakkoliitoksia muutenkaan. Paras lopputulos syntyy yleensä, kun annetaan tavoite, joka pitää saada aikaan, ja kunnat hakevat itse siihen keinot.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pia Kauma:

Suomen järjestelmä on tällä hetkellä liian jäykkä. Palkoista pitäisi pystyä poikkeamaan myös alaspäin, jos siitä voidaan saavuttaa täysi yhteisymmärrys työntekijän ja työnantajan kesken. Joustamattomat järjestelmät eivät palvele kenenkään etua.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pia Kauma:

Haluaisin sanoa, että koko Suomi pitää pitää asuttuna, mutta valitettavasti ainakaan kaikkia palveluja ei voi taata aivan syrjäisempien seutujen ihmisille. Kun väestö ikääntyy ja työssäkäyviä ihmisiä on suhteessa vähemmän kuin nyt, palveluja on pakko keskittää sinne, missä on vähän enemmän ihmisiä. Jokaisella on tietenkin tästä huolimatta oikeus valita asuinpaikkansa mistä päin Suomea tahansa, kuten ennenkin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pia Kauma:

Yksityisiä palveluita ja kolmatta sektoria tarvitaan sparraamaan julkisen sektorin palveluita. Kaikkein pahin tilanne olisi suuri julkinen monopoli, jossa sekä laatu että hinta tulisivat annettuina eikä kumpaakaan voisi kilpailuttaa. Ruotsissa on toteutettu järjestely, jossa raha seuraa potilasta sinne, missä hän haluaa käydä hoidattamassa itsensä. Julkisen sektorin tehtävä on siellä valvoa, että hinta ja laatu pysyvät kurissa sekä kertoa ihmisille, mitä vaihtoehdot heidän käytettävissään on.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pia Kauma:

Tämä kysymys on hiukan harhaanjohtava. Kuntien tehtävänä on ollut tähän saakka järjestää sote-palvelut, mutta niiden tuottajana on voinut olla joko kunta itse tai sitten yksityinen yritys tai kolmas sektori, kuten hoiva-alan yhdistys. Jos kunta on se, joka kuntaveron kautta rahoittaa palvelut, tulee sillä olla myös sanavaltaa siihen, miten palvelut tuotetaan. Ei voi olla niin, että kunta vain antaa rahat, mutta joku muu päättää niiden käytöstä. Vallan ja vastuun tulee kulkea käsi kädessä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pia Kauma:

Vähän kaksipiippuinen kysymys. On hyvä, että on jokin hallinnollinen taho, joka valvoo taksiyrittäjien toimintaa. Toisaalta myös riittävä kilpailu pitää laadun ja hinnan kurissa. Olen melko tyytyväinen nykyiseen järjestelmään.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pia Kauma:

Euroopan Unioniin kuuluminen on ollut Suomelle monin tavoin hyödyllistä. Suurin asia on se, että jäsenyyden kautta Suomi on "maalannut" itsensä läntiseen arvoyhteisöön. Pitää muistaa myös maantieteellinen sijaintimme kaukana pohjoisessa. EU on ollut meille myös turvallisuuspoliittinen ratkaisu, koska emme kuulu Natoon. Negatiivinen puoli on sitten se, että EU:n sääntely menee joskus liian pitkälle asioihin, joista pitäisi säätää kussakin maassa erikseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pia Kauma:

Rahoitusmarkkinavero voisi edes teoreettisestikaan toimia vain siinä tapauksessa, että siinä olisivat mukana myös maat Euroopan ulkopuolelta, kuten Yhdysvallat. Vaikka rahoitusmarkkinaverolla on ollut tavoitteena saada pankit vastuuseen omista virheistään paremmin jatkossa, tämäntyyppiset verot siirtyvät yleensä pankkien asiakkaiden maksettaviksi. Hinnat nousisivat. Niinpä rahoitusmarkkinapalvelut siirtyisivät sinne, missä vastaavaa veroa ei ole. Tässä tapauksessa siis pois esimerkiksi Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pia Kauma:

Tuntuu siltä, että koskaan ei ole oikea aika hakea Naton jäseneksi. Itse en usko, että Suomi pystyisi kriisitilanteessa riittävän uskottavasti puolustautumaan ilman liittoutumista. EU:sta ei ehkä koskaan tule puolustusliittoa, koska melkein 80 prosenttia EU-maista on jo Natossa. Jos haemme jäseneksi, se olisi hyvä tehdä yhteistyössä Ruotsin kanssa. Ainakin selvitys jäsenyyden hyödyistä ja haitoista kannattaa tehdä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pia Kauma:

Ongelma vain on, mistä se raha löytyy. Puolustusvoimat tarvitsee lisää rahaa joka tapauksessa, riippumatta siitä, olimmepa sotilaallisesti liittoutuneita tai liittoutumattomia. Kalustot vanhenevat, ja niitä pitää pystyä uusimaan nykyaikaa vastaaviksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pia Kauma:

Työperäinen maahanmuutto on tarpeellista sellaisilla sektoreilla, joilla me emme saa riittävästi kotimaista työvoimaa. Näitä ovat esimerkiksi hoiva-ala ja rakennusteollisuus. Työperäinen maahanmuutto on myös tarpeen talouskasvun aikaansaamiseksi, ettei kasvu jää kiinni siitä, ettei ihmisiä ole riittävästi töihin tarjolla. Pitää myös muistaa, että eläkkelle poistuu tulevina vuosina, ja osin jo nyt, niin paljon ihmisiä, että oma työvoimamme ei riitä. Työlupatilannetta voidaan toki seurata.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pia Kauma:

Muut Pohjoismaat ovat jo hyväksyneet homojen ja lesbojen avioliitot. Suomen eduskunnassakin äänestettiin asiasta jokin aika sitten. Päädyin puoltamaan lakia pääasiassa siitä syystä, että minusta Suomi kuuluu nimenomaan pohjoismaiseen arvoyhteisöön eikä sellaiseen, jossa valtio määrää ihmisten yksityisistä asioista. Kirkko ja uskontokunnat pitää pitää erillään juridisesta oikeudesta mennä naimisiin eli ne voivat halutesssaan päättää itse, vihkivätkö ne pareja vai eivät.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pia Kauma:

Suomen pitää toimia kuten muut länsimaat eikä sulkeutua maailmalta. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia pitää perustaa sinne, missä tänne tulevien ihmisten on mahdollista aloittaa uusi elämä, hankkia asunto, laittaa lapset kouluun ja tehdä töitä. Jos paikaksi tarjotaan kotikuntaani, niin se tulee hyvksyä. Siitä, mihin tarkkaan ottaen paikka sijoitetaan, pitää toki pystyä neuvottelemaan eri tahojen kanssa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pia Kauma:

Omien lasteni perusteella olen saanut sen käsityksen, että joissakin kouluissa on liian lepsua, joissakin taas ihan sopivaa. Jos opettaja ei saa oppilaita kuriin, kaikkien oppimisedellytykset heikkenevät. Opettajien pitää myös saada riittävät oikeudet puuttua koulukiusaamiseen, tarvittaessa myös koulumatkoilla. Tänä päivänä osa vanhemmista odottaa, että koulut hoitavat kasvatustyön melkein kokonaan. Niinhän ei voi olla. Pääasiallinen vastuu kuuluu kodeille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pia Kauma:

Nämä ovat hyvät arvot, mutta pitää muistaa, että näistä kaksi ensimmäistä ovat ajan saatossa muuttuneet. Koti on aina koti, mutta perheitä on hyvin monenlaisia uusperheistä sinkku- ja sateenkaariperheisiin. Myös uskonnon merkitys on suomalaisessa yhteiskunnassa muuttunut. Melko moni on esimerkiksi eronnut kirkosta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pia Kauma:

Ylipäätään julkinen sektori ei voi olla ainoa palvelujen tuottaja. Läheskään aina se ei ole edes laadullisesti tai hinnallisesti paras. Esimerkiksi vanhusten hoivapalveluissa yksityiset yritykset ovat pärjänneet melko hyvin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pia Kauma:

Maksamme kaikenlaisia veroja jo nyt sietokykymme äärirajoilla. Jos haluamme kehittää kotimaista kulutuskysyntää, veroja ei voi korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pia Kauma:

Palkitsemisen ja työnteon tulee aina olla oikeudenmukaista ja kannustavaa. Lahjakkailla ja ahkerilla on mahdollisuus oikein kannustettuina luoda lisää työpaikkoja ja mahdollisuuksia myös muille ihmisille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pia Kauma:

Jos talous ei lähde reippaaseen kasvuun, niin näin on.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pia Kauma:

Näitä ei tule asettaa vastakkain. Kasvua on sitä paitsi saatavissa monilla sellaisilla aloilla, joilla nimenomaan tähdätään ympäristöystävälliseen toimintaan, kuten cleantech.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pia Kauma:

On selvää, että päätösten vaikutukset ympäristöön pitää arvioida, mutta moni hanke olisi toteutettavissa esimerkiksi toisentyyppistä teknologiaa käyttämällä. Pitää pyrkiä ratkaisuihin, joissa sekä ympäristö että talous voittavat.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset